Despre femei, cu dragoste

Publicat în Dilema Veche nr. 526 din 13-19 martie 2014
Teodor Vârnav, „cel întîiu giogol din tîrgul Otacilor“ jpeg

Pe Eufrosin Poteca îl cunoaştem doar din postura de filozof, arhimandrit şi egumen la mănăstirea Motru, dar puţini dintre noi bănuiesc iubirea lui nemărginită pentru natura feminină. Trăind printre surori, singurul băiat al unei familii de fete, Dimitrie a deprins iubirea, de la jocurile copilăriei lui: „Eu am fost crescut între fete, întîmplîndu-se să am numai surori. Apoi, unde sînt fete mai vin şi altele, aşa venea la noi şi toate mă iubea şi cele mai mari, şi cele de vîrsta mea. Pentru aceasta dar şi eu totdeauna am iubit fetele, le iubescu şi le voi iubi cred în toată viaţa.“ Devenit călugăr, Eufrosin a trăit destul de zbuciumat această „boală sufletească“, care l-a urmărit şi de care nu s-a dezis niciodată. Crescut între fete, aplecat spre iubire, sensibil, Poteca se prinde în jocul amorului ori de cîte ori are ocazia, suferind, pătimind şi slăvind femeia, îngerul, iubirea trimisă de Cel de Sus. În fapt, Eufrosin Poteca iubeşte mai presus de toate iubirea, suferinţa dulce-amară indusă de această stare, cînd se lasă copleşit de sentimente şi trăiri, de gesturi insignifiante, care capătă amploare şi îl topesc în efuziuni lirice şi fizice, care-l încătuşează într-o lume a sensibilităţii sufletului. El reuşeşte, ca nimeni altul, să sesizeze nuanţele dintre dragostea platonică, dragostea pasiune şi dragostea carnală. Fiecare îi oferă muritorului Poteca senzaţii plăcute şi îi pun în mişcare simţurile, îl trezesc din amorţeala impusă de sutană. Bolnav de „dragostea fetelor“, recunoscînd şi dîndu-şi seama că nu se poate opune acestei patimi, Eufrosin Poteca se lasă tîrît în aventura sufletului, sau, mai bine zis, o caută în fiecare moment, în ochii fiecărei femei întîlnite, o doreşte cu disperarea unui înecat, este însăşi esenţa vieţii care altfel n-ar merita trăită. Eternul îndrăgostit este aşadar gata oricînd să guste din „focul amorului“, să „se aprindă“ în faţa unei femei, să cunoască văpaia iubirii, să sufere dulcele-amar al aşteptărilor, să transforme orele în minute şi minutele în ore, să se întristeze de dor, iar femeia iubită să devină „dumnezoaea“ visurilor sale. În lumea sa, realitatea se amestecă cu iluzia, cu minciuna, cu dorinţa de a iubi iubirea.  

Mărturia unui îndrăgostit: „Dar ce taină este amorul eu nu poci spune, atîta numai că inima mea era la dînsa zioa, noaptea, pă ia o aveam în minte, pă dînsa o vedeam înaintea ochilor. Ci aş fi voit să-i slujesc neîncetat, ceasul lecţiilor mi să părea minut; inima mea era aprinsă neîncetat de un foc negrăit şi de o frumuseţe luminoasă ce vedeam strălucind.“ Profesor de franceză al unei june domnişoare, Eufrosin se va trezi din reveria iubirii abia cînd va fi aruncat în uliţă de un tată vigilent şi ursuz, boier de frunte al patriei, mult prea puţin sensibil la focul amorului. Episodul nu-i va domoli patima, şi nici nu-l va face să iubească mai puţin femeia. Ajuns la Pesta, bărbatul se va lăsa iarăşi prins în iubirea lui pentru femeie. Kati, o femeie oarecare, zărită într-o fereastră a urbei, devine obiectul adoraţiei sale. „Foarte frumoasă ca o floare noo de trandafir, ca un înger, ca o dumnezeoae“, cîntă fericit bărbatul îndrăgostit. Şi, din nou, timpul capătă parfumul iubirii: „Această fată (anume Kati), după ce era numai de 18 ani tînără şi frumoasă ca o floare, avea şi un timperament ceresc cu totul după gustul mieu. Din gură pare că curge miere şi lapte.“ Urmează extazul iubirii: „Acuma, eu nu mai ştiam ce să fac de bucurie, ce plăcere, ce dulceaţă. Aceasta fu pentru mine cea mai mare plăcere şi dulceaţă trupească din toată viaţa mea pînă în vremea aceia, deacă poate să să numească acest feliu de amor dulceaţă şi plăcere trupească.“  

Va descoperi destul de repede că domnişoara Kati nu este decît o fată oarecare, ce-şi cîştigă viaţa de zi cu zi vînzînd amor celor pătimaşi. Puţin contează pentru îndrăgostitul Poteca. Este bolnavul incurabil şi iremediabil: dragostea fetelor îl va lega definitiv în mirajul feminităţii. Cînd, bolnavă de sifilis, Kati suferă, Poteca suferă alături de ea, cînd se află în mizerie, pentru că nu se mai poate întreţine, Poteca îi oferă economiile, salvînd-o. Pentru el, Kati reprezintă perfecţiunea iubirii pentru care se lasă înşelat, amăgit cu bună ştiinţă. Femeia este îngerul de care nu se îndoieşte şi, din acest motiv, nu poate fi decît nobilă chiar şi atunci cînd o găseşte într-o „casă de obşte“. Ca Sfîntul August odinioară, Eufrosin Poteca teoretizează şi justifică prostituţia cu: „muierile de obşte“ nu sînt decît „jărtvă pentru liniştea celor măritate“.  

Mi-am adus aminte de această istorie zilele acestea, cînd 8 Martie a bulversat, un pic, e drept, societatea asta a noastră, radicalizînd-o. 

Şi-atunci, prefer să vă spun o poveste despre un bărbat care a scris despre femei cu dragoste, iubindu-le...  

Constanţa Vintilă-Ghiţulescu este cercetătoare la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“. Cea mai recentă carte publicată: Evgheniţi, ciocoi, mojici. Despre obrazele primei modernităţi româneşti (1750-1860), Humanitas, 2013.  

„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Aix-les-Bains și tinerii francezi de 70 de ani (II)
Dar poate că mai mult decît plimbarea în sine conta acel „împreună”.
p 19 jpg
Cultul virginității
Ideea că virginitatea fizică atestă puritatea și inocența depășește granițele religioase, devenind un construct social și ipocrit prin care unei femei i se anulează calitățile morale în favoarea celor fizice, ajungînd să fie prețuită mai degrabă integritatea trupului decît mintea și sufletul.
p 20 San Filippo Neri WC jpg
Despre creștinism și veselie
Multe dintre textele clasice ale creștinismului dovedesc o relație încordată pe care Sfinții Părinți o întrețineau cu rîsul.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Migdalul lui Origen
Editat, tradus, redescoperit în bogăția și autenticitatea sa în ultimul secol, Origen revine de fiecare dată în atenția cititorilor cu o înnoită putere de atracție.
Zizi și neantul jpeg
Dacia roșie
Era o oază, într-o vreme în care lucrurile se degradau pe zi ce trecea: la cantina de acolo se putea mînca bine și ieftin, ba chiar și cumpărai una-alta pentru acasă, uneori.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
La Galați, o candidată a fost surprinsă în timp ce încerca să fraudeze examenul de bacalaureat cu un pix-telefon. Avea 45 de ani și era absolventă a unui liceu particular, la frecvenţă redusă.
41580801101 373a7ea5c2 c jpg
Oamenii fac orașele
Paradigmei moderniste de producție a noilor cartiere, Jacobs îi opune observația directă și studiul la firul ierbii, sau la bordura trotuarului, a vieții urbane.
Zizi și neantul jpeg
Roți și vremuri
Trebuia să mănînci nu știu cîți ani numai iaurt și să economisești, să pui bani la CEC ca să-ți poți cumpăra o Dacie.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Aix-Les-Bains și tinerii francezi de 70 de ani (I)
În Aix zilele de vară se mișcă în ritm de melc, par nesfîrșite, exact ca acelea din vacanțele copilăriei.
E cool să postești jpeg
Tastatura sau creionul?
Este un avantaj real acest transfer al informațiilor direct pe dispozitivele elevilor?
p 20 WC jpg
Religiile manevrate de dictatori
Sîntem înconjuraţi de spaţii unde religia e folosită în beneficiul unor regimuri antiliberale: Rusia lui Putin, Turcia lui Erdogan, Ungaria lui Orbán.
Theodor Pallady jpeg
Discretul eroism al moderației
Nu prea cunoaștem opera românilor americani, iar numele care circulă simultan în cele două culturi provin cu precădere din zona umanistică.
p 23 Lea Rasovszky, Bubblegun of Sweet Surrender (Soft War) I  Codre jpg
„Războiul este doar «eu» și nici un pic «tu»” – artiștii și galeriile în timp de război
„Un fel de așteptare epuizantă la capătul căreia sperăm să fie pace.”
p 24 A  Damian jpg
Cu ochii-n 3,14
După ce, cu o săptămînă în urmă, doi lei au încercat zadarnic să evadeze din grădina zoologică din Rădăuți, un șarpe mai norocos a pătruns în Spitalul Orășenesc din Balș.
Zizi și neantul jpeg
Mare, pofte, necuprins
Tocmai ăsta era hazul vacanței: împletirea ciudată de pofte concrete și visări abstracte. Figurau, cu toatele, într-un meniu pestriț și cu pretenții.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Vacanțe de altădată
Nu pot vedea mai multe, însă sînt convinsă că au și bomboane străine sau ciocolată, poate că au și gume cu surprize.
E cool să postești jpeg
S-o fi supărat pe mine?
Ca să nu „supere” această societate, foarte multe femei ajung să fie prizoniere ale unor prejudecăți pe care și le autoinduc, perpetuîndu-le, uitînd de cele mai multe ori de ele însele.
p 20 Sf  Augustin WC jpg
De ce scandalizează creștinismul?
Scandalul creștinismului stă așadar în neverosimilul lui. Însuși Dumnezeu vorbește, dar nu o face ca un stăpîn.
setea de absolut convorbiri cu christian chabanis jpg
Setea de absolut
Atunci cînd am întrevăzut cîteva adevăruri esențiale este dureros să simțim că, în măsura în care vrem să le comunicăm oamenilor, ele capătă limitele noastre, impuritățile noastre, degradîndu-se în funcție de acest aliaj.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
O femeie din București a fost pusă sub control judiciar, fiind bănuită de săvîrșirea infracțiunii de înșelăciune prin vrăjitorie.
Edgar Allan Poe, circa 1849, restored, squared off jpg
Prăbușirea casei Usher
Una dintre cele mai emoționante descrieri de arhitectură din literatura universală este tabloul creionat de Edgar Allan Poe în debutul nuvelei „Prăbușirea casei Usher”.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Cum e să pleci în vacanță bolnav și complet epuizat
N-am mai fost într-o vacanță parțial din cauza pandemiei, însă mai mult din cauza faptului că nu mi-am mai permis o vacanță.
p 20 Ierusalim, Muntele Templului WC jpg
Loc disputat
De curînd, la Ierusalim au izbucnit din nou – dar cînd au încetat? – tensiunile pe esplanada Cupolei Stîncii.
Theodor Pallady jpeg
Scurtă oprire în biblioteca perfectă
Cel mai adesea afli despre autorii de cărți din cărțile altor autori: circulația bibliografică prin notele de subsol asigură ventilația academică din care se compune tradiția intelectuală a oricărei societăți moderne.

Adevarul.ro

image
Experimentul social al unui român care a vrut să afle ce cred românii când li se spune că viaţa în luxul paradisului din Bali costă mai puţin decât în Cluj
Patrik Bindea este specialist în marketing şi de câteva luni a început un experiment social. El a făcut o comparaţie „cosmetizată” a costului vieţii în paradisul din Bali, cu Bucureşti sau Cluj, iar concluziile acestul „clickbait” elaborat au fost surprinzătoare: oamenii au înghiţit „găluşca” şi au generat un trafic nebun postării.
image
Un YouTuber care a vizitat un McDonald's-ul rebrănduit din Rusia a povestit cât de multe diferenţe sunt faţă de varianta americană
Un reporter rus de la un cunoscut canal de YouTube a mers la McDonald's-ul rebranduit din Moscova, care s-a deschis pe 12 iunie, şi a spus că mirosul şi mâncarea sunt diferite.
image
Cum au vrut bulgarii să anexeze toată Dobrogea. Jafuri, crime şi bomboane otrăvite în Primul Război Mondial
După nici jumătate de veac de la ieşirea Dobrogei de sub stăpânirea otomană, provincia dintre Dunăre şi Marea Neagră a cunoscut din nou ororile ocupaţiei, de data aceasta ale bulgarilor, care au încercat să anexeze toată provincia prin jefuirea şi omorârea populaţiei.

HIstoria.ro

image
România, alianțele militare și Războaiele Balcanice
Se spune că orice conflict militar extins are parte de un preambul, iar preludiul Primului Război Mondial a fost constituit de cele două conflicte balcanice din anii 1912 și 1913.
image
„Greva regală” și răspunsul lui Ion Mihalache
În prima parte a lui octombrie 1945, Lucreţiu Pătrășcanu îl abordează pe Mihalache, propunându-i să devină prim-ministru în locul lui Petru Groza.
image
Sultanul Mahmud II – călăul ienicerilor
Sultanul otoman Mahmud II (1808-1839) a fost cel care a iniţiat seria de reforme ce urma să modernizeze îmbătrânitul Imperiu Otoman şi să îl ridice la nivelul puterilor occidentale. Urcând pe tron în contextul luptelor dintre reformatori şi conservatori, Mahmud a înţeles mai bine decât vărul său, sultanul Selim III, cum trebuie implementate reformele la nivelul întregului imperiu.