Cum să curtăm femeile...

Publicat în Dilema Veche nr. 429 din 3 - 9 mai 2012
Odă dulceţurilor  jpeg

La mijlocul secolului al XIX-lea, cărturarii vremurilor se preocupă de locul şi rolul femeii într-o societate ce se vrea modernă. Or, societatea tradiţională, cu rolurile ei foarte stricte, dovedise că frica şi autoritatea constituiseră caracteristicile dominante în raporturile dintre bărbaţi şi femei, raporturi sfîrşite nu întotdeauna foarte bine. A face curte unei femei nu este lucru tocmai uşor, mai ales că „starea“ rămîne un lucru esenţial. Tînără sau văduvă, măritată sau divorţată, femeia trebuie „abordată“ cu multă, multă grijă, pentru a nu produce efecte „colaterale“. Costache Negruzzi, în revista sa, Septămîna. Foaie Sătească (gazetă scrisă spre învăţătura ţăranilor), propune mai întîi de toate respectul: „Ascultă, frate sătene, ce-ţi mai spune învăţătorul şi despre cuvenitul respect către copile, către soţiile altora“. Violul şi agresiunea verbală sînt lucruri atît de cotidiene, că devin lucruri fireşti, acceptate şi integrate. Să le conteşti ar fi ceva nefiresc, să încerci să le previi explicîndu-i ţăranului despre delicateţea feminităţii ar fi ceva. Pe frumuseţea vorbelor mizează şi Negruzzi, străduindu-se să sensibilizeze natura masculină: „Nu-i nimic mai plăpînd şi mai delicat decît nevinovăţia fecioarelor.

Aşadar, tu fereşte-te de a glumi urît cu o fecioară, ca să nu-i întini curăţenia, sau să-i amărăşti inima. Fereşte-te nu cumva, vorbind cu dînsa în faţă sau vorbind către altul de dînsa, să o despreţuieşti, să o defaimi, căci prea lesne să rătăceşte o copilă“. O copilă, o fecioară trebuie curtată, nu oricum, nu de oricine, nu la voia întîmplării. „Dacă simţi că-ţi bate inima pentru o copilă şi nu e nădejde a te însoţi cu dînsa, nu-ţi descoperi dorul care te mistuie, ci ascunde-l cît se poate mai mult ca să nu simţă oarecare aplecare la tine şi dintr-o mică scînteie să nască focul care neputînd a se potoli prin cinstea sfintelor cununii să vă arză pe amîndoi“. Or, forţa de a renunţa, de a trece peste iubirea imposibilă îi este dată mai întîi de toate bărbatului, care poate, care ar trebui să aibă puterea de a judeca limpede, căci biata muiere suferă şi se perpeleşte. Aşa că bărbatul este îndemnat să umble cu grijă: „Timpul poate că va mai uşura greutatea dorinţei tale vinovate, însă biata copilă şi fecioară nevinovată cu o mică greşeală poate să rămîie nenorocită în toată viaţa ei“.

Şi dacă amorul se dezvăluie, dar soarta a decis altfel? „Cînd însă ai priceput că fără voiea ta, fără a o ispiti tu cît de puţin, ea ca o fiinţă neputincioasă se simte pătrunsă de amor către tine, şi ţie nu-ţi place, nu vei s-o iei de soţie, sau nu te iartă nici starea ta, nici alte împregiurări, eşti dator cu mijloace cinstite a depărta orice mică pricină de a mai aţîţa flacăra care mistuie pe biata copilă, şi a te îngriji să aduci linişte şi pace în sufletul copilei care te iubeşte; şi nevoind a te iubi, încetează chiar şi de a mai da cu ochii de dînsa“. Femeia, şi mai ales fecioara, este departe de a şti cum să îmblînzească patimile sufletului: „Ea nu este de vină dacă te iubeşte, nu este de vină dacă te-ai arătat ca un înger la dînsa, sau dacă fireşte este înclinată a iubi ce i s-au părut ei deocamdată frumos şi bun. A împlînta cineva amorul într-o fiinţă foarte nevinovată, şi foarte nenorocită şi a o vedea trudindu-se fără cuvenitul fruct pe urma căsătoriei, şi a se făli în mîhnirea şi ruşinea copilei, nu este volnicie este ticăloşie, este spurcată deşertăciune“.

Altfel se vor aşeza raporturile cu o femeie măritată. Aici curtea este acoperită de respectul rece, fără sentimente şi emoţii: „să fii în reservă, cinstindu-le şi ferindu-te de a le defăima“. „Amorul nebun pentru o femeie măritată“ nu duce decît la dezechilibre, la „nenorociri“: „nu te lăsa în orbirea patimei, rupe amorul vinovat... inima ta şi inima iubitei se vor sîngera despîrţindu-se, dar sîngereze mai bine inimile voastre“. Nici nevestele nefericite nu pot afla salvare într-un „amor nebun“, oricît de urîcios ar fi soţul, întrucît „se cuvine a-l ierta şi a-i fi credincioasă“. A-şi găsi „mîngîierea“ într-un galant nu pare a fi mare scofală, chiar dacă e la modă. După Costache Negruzzi, martor al atîtor iubiri pătimaşe, dar nefericite, amorul oferit ţăranilor nu poate fi decît unul legitim din interiorul căsătoriei, cel sfînt, întemeiat pe respect pentru femeie. Dar soarta atît de imprevizibilă poate aduce deseori împreună oameni diferiţi, pentru care sentimentele nu spun mare lucru. Şi atunci răul cel mare ţine de necunoaştere, de graba cu care se ridică un cuplu fără răbdarea unei „curtoazii“ esenţiale.

Sfaturi, sfaturi pentru o populaţie mult ancorată în tradiţie şi moduri de gîndire cît mai conservatoare, pentru care „amorul“ (abia intrat în vocabular) nu spunea mare lucru...   

Constanţa Vintilă-Ghiţulescu este cercetătoare la Institutul de Istorie „N. Iorga“ din Bucureşti. În 2012 i-a apărut la Humanitas cartea În şalvari şi cu işlic. Biserică, sexualitate şi divorţ în Ţara Românească a secolului al XVIII-lea.

Cea mai bună parte din noi jpeg
Cînd v-ați simțit singuri ultima dată?
Te poți simți însingurat într-o mare de oameni, dacă relațiile cu ei nu sînt potrivite.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Cum se pleca în State în anii ’90?
Astfel, exemplele pot continua, căci românul, odată ajuns cetăţean american, face tot posibilul să-şi uite limba şi obiceiurile, dar năravurile şi le păstrează.
E cool să postești jpeg
Vînzătorul nostru, stăpînul nostru
Rămîne însă o întrebare: politețea, grija, respectul sînt oare condiționate de bani sau derivă din calitatea umană?
p 20 jpg
Incultură religioasă şi incultură universitară
Numeroasele miniaturi ilustrative preiau, alături de modele musulmane, imagistică de tip budist chinez şi creştin bizantin.
Theodor Pallady jpeg
Un iluminist evreu în Țara Românească
Cronica relațiilor dintre români și evrei a fost uneori armonioasă, alteori convulsivă și tragică, în funcție de contexte sociale, dinamici ideologice și evoluții geopolitice inevitabil fluctuante.
index jpeg 3 webp
Cîtă nefericire în urbea lui Bucur!
La noi, aici, în București și în anul de grație 2023, sub ce pictăm oamenii sfîșiați, absurd, de haite, pe cîmpurile năpădite de buruieni ale unui oraș care agonizează fără să o știe?
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
Cehoaica Vera Czernak n-a mai suportat infidelitățile soțului ei, așa că într-o zi a decis să se arunce de la balcon. A căzut exact peste soțul ei care tocmai se întorcea acasă. El a murit, ea a supraviețuit.
Cea mai bună parte din noi jpeg
„Ei fac din noapte ziuă ş-a zilei ochi închid”
După ce vorbeam, mă culcam la loc. Nu i-am zis niciodată, dar se pare că știa. Mai tare decît cronotipul (și decît majoritatea lucrurilor) rămîne iubirea, se pare.
Zizi și neantul jpeg
Dimineți de iarnă
Mă făcea să simt că pămîntul nu-mi fuge de sub picioare. Că lucrurile pot avea sens și pot fi la locurile lor.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
La munca de jos
Oare n-ar trebui, la vîrsta lor, să plece în niște excursii ca să vadă lumea, să-și cumpere autorulote cum fac pensionarii din Germania, să-și petreacă revelioanele prin insule cu o climă mai blîndă?
E cool să postești jpeg
Bătaia e ruptă de rai – chipuri ale răului
Grăitoare pentru acest comportament defensiv este, de altfel, și zicala românească „Bătaia e ruptă din rai”, în fapt, o legitimare a violenței.
p 20 WC jpg
Democrația și Biserica în secolul XXI
Așa cum participarea demos-ului la viața cetății e însăși democrația, participarea laicatului la viața Bisericii e însuși creștinismul.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Benedict al XVI-lea
Aproape intactă mi-a rămas, după zece ani, amintirea ultimei slujbe pe care a prezidat-o la San Pietro, în Miercurea Cenușii.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
La știrile TV, imagini dintr-un supermarket și apoi opinia unei fete de la carne, despre cum mai merge vînzarea acum, după ce s-a încheiat iureșul sărbătorilor: „E foarte scăzută un picuț“. (D. S.)
Cea mai bună parte din noi jpeg
Comoara e pretutindeni
Încerc să împing frica mult în fundul rucsacului, undeva între sacul de dormit și polarul de rezervă, amintindu-mi că o să fie vocală, dar n-o s-o las să conducă.
Zizi și neantul jpeg
Tache și cenușiul
Interesant e că pînă și în amintitrile mele culoarea paltonului său a rămas incertă: uneori mi-l amintesc gri, alteori negru.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Cabana Caraiman
Nicăieri nu am simțit un munte mai sălbatic decît la cabana Caraiman, simți hăul, abruptul, aproape de tine țopăie caprele negre.
E cool să postești jpeg
Seducția pesimismului
Seducția pesimismului e mare. Abandonul e mai facil decît lupta.
p 20 WC jpg
André Scrima şi „cerurile lumii”
A interoga şi alte tradiţii spirituale decît cea proprie, a percepe relaţia lor cu „cerul” să nu aibă oare nici o legătură cu credinţa, nici o legătură cu Dumnezeu? Să vedem.
Theodor Pallady jpeg
Nevoia unei revoluții a bunului-simț
Creștinii cu scaun la cap sînt primii care au datoria de a se delimita de această grotescă mistificare, chiar dacă au de ce să deteste fandoseala elucubrantă a taberei adverse.
index jpeg 3 webp
Dorință pentru 2023
Ar putea fi arhitecții convingători în a spune că putem salva natura începînd cu oamenii care suferă?
p 24 A  Damian IMG 4760 jpg
Cu ochii-n 3,14
● În a treia zi a acestui an, Greta Thunberg a împlinit 20 de ani. Și ce dacă? (S. V.)
Cea mai bună parte din noi jpeg
Zile din viața noastră
Spunea recent cineva din jurul meu că, în tinerețe, zilele trec repede, iar anii se duc greu.
Zizi și neantul jpeg
Timpul de dinainte
Ce ne-ar fi scos din sărite, probabil, altădată, atunci ne bucura. Sau măcar ne amuza. Nimeni nu voia să fie nici Scrooge, nici Grinch.

Adevarul.ro

image
Cum a slăbit Damian Drăghici aproape 70 de kilograme. „Am avut zile când puteam să trăiesc doar din zahăr” VIDEO
Artistul, care a dezvăluit cum s-a transformat din punct de vedere fizic și mental, povestit că cea mai mare luptă pe care a dus-o a fost cea cu zahărul, și nu cea cu kilogramele.
image
Mută un singur băț de chibrit pentru a rezolva acest test de inteligență. Ai 20 de secunde la dispoziție
Acest exercițiu matematic devine corect printr-o singură mutare. Doar cei cu o inteligență peste medie îl pot face în mai puțin de 20 de secunde.
image
Condimentul ieftin care luptă împotriva cancerului. Poate fi folosit în mâncăruri, deserturi și băuturi
Acest condiment nu doar că este la îndemâna oricui și aromatizează perfect preparatele gătite, dar are și numeroase beneficii pentru sănătate.

HIstoria.ro

image
„Orașul de aur”, de sub nisipurile Egiptului
Pe lista descoperirilor recente și considerate fascinante se înscrie și dezvăluirea unui oraș de aur, din Luxor, Egipt.
image
Din culisele Operațiunii Marte
În istoria războiului sovieto-german, nume ca „Moscova”, „Stalingrad”, „Kursk”, „Belarus” sau „Berlin” evocă mari victorii sovietice.
image
Ce mai mare soprană a nostră, Hariclea Darclée, cea care a salvat opera La Tosca / VIDEO
E duminică, 14 ianuarie 1900, iar pe scena Teatrului Constanzi din Roma are loc o premieră memorabilă:„Tosca”, opera în trei acte a lui Giacomo Puccini. E prima reprezentaţie a poveştii dramatice care va cuceri lumea, iar soprana româncă Hariclea Darclée o interpretează pe Floria Tosca.