Utilitatea inutilului

Publicat în Dilema Veche nr. 862 din 15 - 21 octombrie 2020
Theodor Pallady jpeg

Filozoful & istoricul italian al ideilor Nuccio Ordine e deja cunoscut publicului din România. Cîteva dintre scrierile sale au fost traduse  (de pildă, Pragul umbrei, ICR, 2005, sau Cabala măgarului, Humanitas, 2014). În 2020, Editura Spandugino ne oferă, în tălmăcirea lui Vlad Russo, textul care l-a făcut celebru, grație caratelor sale pedagogice, mai mult chiar decît operele de erudiție academică, dedicate perioadei renascentiste și operelor lui Giordano Bruno: Utilitatea inutilului. Manifest (cu un eseu de Abraham Flexner). Autorul s-a născut în 1958, la Diamante, Calabria și a rămas fidel universității din zona sa de baștină, însă a făcut numeroase incursiuni, ca profesor invitat, cu precădere în SUA și în Franța vecină (unde conlucrează fertil cu legendară casă editorială Les Belles Lettres, specializată în ediții critice bilingve din scriitorii antichității grecești și latine). Dacă-l căutați pe YouTube, veți descoperi un sexagenar viril, cu o figură de puritatea efigiei, un ins vital și volubil, charismatic și perfect articulat, dispus să apere, cu un patos nelipsit de umor și accente satirice, patrimoniul clasic al Europei. În această logică se înscrie și oximoronicul său „manifest”: o pledoarie pentru răgaz, tihnă, studiu aplicat, bucurie inocentă, decantare intelectuală și transformare lăuntrică organică, mai presus de nebunia contemporană a comodificării artelor, din pricina căreia Cultura își pierde majuscula, devenind (cel mult) o marfă sau un prilej superficial de „evaziune”, sub tirania unei babilonice industrii a divertismentului.

S-ar putea crede că, asemenea oricui își propune să „conserve” vreo specie amenințată, Nuccio Ordine apără o cauză pierdută. Și totuși, solarul nostru autor italian e străin de sminteala ridicolă a unui Don Quijote. Șarja lui reparatorie vizează o negativă stare de fapt consolidată, fără a o socoti ireversibilă. Volumul nu devine necrologul elegiac al umanismului distrus de obsesia capitalistă a profitului, ci tribuna unei chemări la regăsirea autenticității și a meditației consolatoare, capabilă să salveze sensul existenței fiecăruia și al viețuirii laolaltă. Ideea centrală – bogat ilustrată cu judicioase citate din toate orizonturile reflecției (fără urmă de aplecare „ideologică”) – e aceea că tot ce a devenit mai tîrziu „profit” sau „utilitate” a fost mai întîi pură curiozitate mentală, de dragul cunoașterii ca atare. Adevăr lesne verificabil – atît în istoria descoperirilor științifice, ulterior aplicate în sfera tehnologiilor menite să amelioreze condiția umană, cît și în evoluția gîndirii de la simplu la complex, de la intuiția originară la cristalizarea sistemică și de la deducție la silogism. De vreme ce a fi precedă și surclasează valoric orice formă de posesie, viața culturii e viața însăși: darul inestimabil, care se cere protejat înaintea oricărei rațiuni practice. De-a lungul a doar 200 de pagini, sîntem purtați pe la curțile marilor gînditori (Platon, Aristotel, Montaigne, Locke, Kant, Heidegger) și prin grădinile literaturii universale (Vergiliu, Boccaccio, Ariosto, Shakespeare, Milton, Baudelaire, Gautier, Dickens, García Lorca, Okakura Kakuzo, Italo Calvino, E. Ionesco sau Cioran) pentru a umbla acrobatic pe firul roșu al gratuității contemplative, adică al meșteșugului de a descifra realitatea fără mize „concrete”.

Dignitas hominis nu rezidă în avuții și consumul orb de resurse, cît în noblețea incomparabilă a memoriei, admirației și iubirii, prin împărtășirea jubilatorie a ideilor și a frumosului. Adevărul nu încape în dogmatismul fanatic sau utopic (vinovat de alterarea religiei, politicii și vieții sociale), ci în căutarea lui febril existențială, sinceră și onestă, dedicată și plină de speranță: Ithaca e mai puțin importantă decît „odiseea” pe care o înlesnește... Sau, după cum scrie Lessing: „Dacă Dumnezeu ar ține în mîna dreaptă întregul adevăr, iar în stînga doar dorința vie de adevăr și mi-ar spune: «Alege!», fie și cu riscul de a greși pe vecie, m-aș apleca cu smerenie către mîna-i stîngă și i-aș spune: «Părinte, dă-mi-o pe aceasta». Adevărul absolut e numai pentru tine”.

Teodor Baconschi este diplomat și doctor în antropologie religioasă.

„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Aix-les-Bains și tinerii francezi de 70 de ani (II)
Dar poate că mai mult decît plimbarea în sine conta acel „împreună”.
p 19 jpg
Cultul virginității
Ideea că virginitatea fizică atestă puritatea și inocența depășește granițele religioase, devenind un construct social și ipocrit prin care unei femei i se anulează calitățile morale în favoarea celor fizice, ajungînd să fie prețuită mai degrabă integritatea trupului decît mintea și sufletul.
p 20 San Filippo Neri WC jpg
Despre creștinism și veselie
Multe dintre textele clasice ale creștinismului dovedesc o relație încordată pe care Sfinții Părinți o întrețineau cu rîsul.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Migdalul lui Origen
Editat, tradus, redescoperit în bogăția și autenticitatea sa în ultimul secol, Origen revine de fiecare dată în atenția cititorilor cu o înnoită putere de atracție.
Zizi și neantul jpeg
Dacia roșie
Era o oază, într-o vreme în care lucrurile se degradau pe zi ce trecea: la cantina de acolo se putea mînca bine și ieftin, ba chiar și cumpărai una-alta pentru acasă, uneori.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
La Galați, o candidată a fost surprinsă în timp ce încerca să fraudeze examenul de bacalaureat cu un pix-telefon. Avea 45 de ani și era absolventă a unui liceu particular, la frecvenţă redusă.
41580801101 373a7ea5c2 c jpg
Oamenii fac orașele
Paradigmei moderniste de producție a noilor cartiere, Jacobs îi opune observația directă și studiul la firul ierbii, sau la bordura trotuarului, a vieții urbane.
Zizi și neantul jpeg
Roți și vremuri
Trebuia să mănînci nu știu cîți ani numai iaurt și să economisești, să pui bani la CEC ca să-ți poți cumpăra o Dacie.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Aix-Les-Bains și tinerii francezi de 70 de ani (I)
În Aix zilele de vară se mișcă în ritm de melc, par nesfîrșite, exact ca acelea din vacanțele copilăriei.
E cool să postești jpeg
Tastatura sau creionul?
Este un avantaj real acest transfer al informațiilor direct pe dispozitivele elevilor?
p 20 WC jpg
Religiile manevrate de dictatori
Sîntem înconjuraţi de spaţii unde religia e folosită în beneficiul unor regimuri antiliberale: Rusia lui Putin, Turcia lui Erdogan, Ungaria lui Orbán.
Theodor Pallady jpeg
Discretul eroism al moderației
Nu prea cunoaștem opera românilor americani, iar numele care circulă simultan în cele două culturi provin cu precădere din zona umanistică.
p 23 Lea Rasovszky, Bubblegun of Sweet Surrender (Soft War) I  Codre jpg
„Războiul este doar «eu» și nici un pic «tu»” – artiștii și galeriile în timp de război
„Un fel de așteptare epuizantă la capătul căreia sperăm să fie pace.”
p 24 A  Damian jpg
Cu ochii-n 3,14
După ce, cu o săptămînă în urmă, doi lei au încercat zadarnic să evadeze din grădina zoologică din Rădăuți, un șarpe mai norocos a pătruns în Spitalul Orășenesc din Balș.
Zizi și neantul jpeg
Mare, pofte, necuprins
Tocmai ăsta era hazul vacanței: împletirea ciudată de pofte concrete și visări abstracte. Figurau, cu toatele, într-un meniu pestriț și cu pretenții.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Vacanțe de altădată
Nu pot vedea mai multe, însă sînt convinsă că au și bomboane străine sau ciocolată, poate că au și gume cu surprize.
E cool să postești jpeg
S-o fi supărat pe mine?
Ca să nu „supere” această societate, foarte multe femei ajung să fie prizoniere ale unor prejudecăți pe care și le autoinduc, perpetuîndu-le, uitînd de cele mai multe ori de ele însele.
p 20 Sf  Augustin WC jpg
De ce scandalizează creștinismul?
Scandalul creștinismului stă așadar în neverosimilul lui. Însuși Dumnezeu vorbește, dar nu o face ca un stăpîn.
setea de absolut convorbiri cu christian chabanis jpg
Setea de absolut
Atunci cînd am întrevăzut cîteva adevăruri esențiale este dureros să simțim că, în măsura în care vrem să le comunicăm oamenilor, ele capătă limitele noastre, impuritățile noastre, degradîndu-se în funcție de acest aliaj.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
O femeie din București a fost pusă sub control judiciar, fiind bănuită de săvîrșirea infracțiunii de înșelăciune prin vrăjitorie.
Edgar Allan Poe, circa 1849, restored, squared off jpg
Prăbușirea casei Usher
Una dintre cele mai emoționante descrieri de arhitectură din literatura universală este tabloul creionat de Edgar Allan Poe în debutul nuvelei „Prăbușirea casei Usher”.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Cum e să pleci în vacanță bolnav și complet epuizat
N-am mai fost într-o vacanță parțial din cauza pandemiei, însă mai mult din cauza faptului că nu mi-am mai permis o vacanță.
p 20 Ierusalim, Muntele Templului WC jpg
Loc disputat
De curînd, la Ierusalim au izbucnit din nou – dar cînd au încetat? – tensiunile pe esplanada Cupolei Stîncii.
Theodor Pallady jpeg
Scurtă oprire în biblioteca perfectă
Cel mai adesea afli despre autorii de cărți din cărțile altor autori: circulația bibliografică prin notele de subsol asigură ventilația academică din care se compune tradiția intelectuală a oricărei societăți moderne.

HIstoria.ro

image
Diferendul româno-bulgar: Prima problemă spinoasă cu care s-a confruntat România după obţinerea independenţei
Pentru România, prima problemă spinoasă cu care s-a confruntat după obținerea independenței a fost stabilirea graniței cu Bulgaria.
image
Controversele romanizării: Teritoriile care nu au fost romanizate, deși au aparținut Imperiului Roman
Oponenții romanizării aduc mereu în discuție, pentru a combate romanizarea Daciei, acele teritorii care au aparținut Imperiului Roman și care nu au fost romanizate. Aceste teritorii trebuie împărțite în două categorii: acelea unde romanizarea într-adevăr nu a pătruns și nu „a prins” și acelea care au fost romanizate, dar evenimente ulterioare le-au modificat acest caracter. Le descriem pe rând.
image
SUA și Republica Dominicană - Cum a eșuat o anexare dorită de (mai) toată lumea
Pe 2 decembrie 1823, într-o vreme când majoritatea coloniilor spaniole din Americi își declaraseră independența sau erau pe cale s-o câștige, președintele SUA, James Monroe, a proclamat doctrina care-i poartă numele și care a devenit unul dintre documentele emblematice ale istoriei politice a SUA și a lumii.