Speranţa Rădulescu

Publicat în Dilema Veche nr. 930 din 3 – 9 februarie 2022
Speranţa Rădulescu jpeg

Pe 21 ianuarie s-a dus din această viaţă Speranţa Rădulescu, etnomuzicolog cu sufletul, spiritul şi trupul. Cu toate trei căci – absorbită de studiul muzicii ţărăneşti – nici fizic nu se cruţa, nu şedea locului. Era mereu pe drumuri, în căutare, în ofensivă ca să culeagă ceea ce era muzică tradiţională încă vie, „în situaţie” autentică de performare prin satele şi urbele din ţară. Pe teren, la Muzeul Ţăranului, în mediile cele mai distinse din străinătate ale disciplinei, Speranţa era la fel de sagace: în aceeaşi măsură contaminant entuziastă şi ascuţit riguroasă în faţa obiectului ei de studiu. Îl cerceta, îl degusta, îi conserva cele din urmă manifestări, îl situa în durata şi pe harta muzicii balcanice. Îl oferea colegilor de profesiune şi publicului cu o bucurie savantă, cu un verb fin analitic, lămuritor, savuros. Nu m-aş mira dacă şi acum şi-ar continua cercetarea, înregistrînd vocile şi cîntările de dincolo.     

La fel ca moartea lui Horia Bernea, a Irinei Nicolau, moartea Speranţei Rădulescu m-a stupefiat, m-a „contrariat”. Cum se poate ca oameni aşa de proaspeţi şi de devotaţi în preocupările lor, cu un relief personal atît de viu, să nu ne mai facă parte de prezenţa lor? Speranţa era, ştiinţific şi uman, argint viu, stilet. Rafinată, decisă, pătrunzătoare în studiile ei, avea aceeaşi hotărîre, cîteodată cam tăioasă, în judecarea fenomenelor şi oamenilor. Necomplezentă faţă de vagul ori conformismul profesional, combativă, avea pasiunea muncii bine făcute. În acest domeniu, nu şovăia să ofere, să dialogheze, să lucreze în echipă, să formeze colegi mai tineri la Muzeul Ţăranului.

Cîteva amintiri: primele concerte de muzică ţărănească organizate de Speranţa la Muzeul Ţăranului în 1990, 1991, 1992. Cîntăreţii Ghinea Pega, Viorica Sandu, Vasile Soporan, alături de grupuri din Transilvania. Auzim voci şi texte cu ton aspru, „uscat”, parcă străvechi. Pe de altă parte, e muzica de nuntă şi ospăţ a tarafurilor din Clejani, din Mîrşa. Speranţa jubilează, comentînd inflexiunile izbucnite din gura ştirbă a lui Cacurică, jocul improvizaţiilor dezlănţuite,  virtuozităţile histrionice ale lui Neacşu care şi-a garnisit vioara cu un fir de păr de cal şi produce sunete neverosimile. Ne preia în entuziasmul ei unde gluma, observaţiile privind  comportamentul muzicanţilor, consideraţiile savante se amestecă firesc.

De Crăciunul lui 1990 străbatem în alai centrul oraşului cu colindătorii din Jilavele – Ialomiţa, un grup excepţional adus de Speranţa. Dintr-o căruţă modestă se împarte trecătorilor „Foaia de Crăciun”, concepută de Ioana Popescu şi manufacturată de noi toţi. Ritmul auster, lent, zgrunţuros al cîntării, însoţit de bubuit solemn de tobă, îi nedumereşte pe bucureşteni. Nu înţeleg ce e cu această arătare în mers, străină de peisajul familiar al oraşului. Grupul a ţinut să colinde şi la crucile din Piaţa Universităţii. Şi-a intonat acolo cîntecul straniu, pe care vuietul maşinilor nu l-a acoperit.

Asta era o idee dominantă a lui Horia Bernea şi a Irinei Nicolau, împărtăşită de echipa de antropologie culturală a muzeului. E nevoie ca fenomenul ţărănesc tradiţional (şi sunetul lui), neadulterate de cosmetizări ideologice ori de mode, să „iasă în stradă”, să fie puse în faţa publicului, să devină pentru el materie de înţelegere şi gustare.

Speranţa s-a bătut cu tenacitate pentru ca muzica de tradiţie orală să fie recunoscută în excelenţa şi fragilitatea ei. A studiat funcţiile, situaţiile de performare, modurile de cerere/receptare şi de transmitere ale acestei muzici. A analizat manevrele culturale care au minat-o şi au dus la cvasi-dispariţia ei: curentul, de la începutul secolului XX, al unei „muzici naţionale” care, în compoziţiile lui mediocre, ştergea reliefurile locale, apoi impostura comunistă a „Cîntării României” cu prelungirile ei persistente în „spectacolele de folclor”, în sfîrşit vulgarizarea ofertei şi a cererii actuale, manelizarea lor. S-a ocupat de continuităţile, în timp şi în spaţiu, care leagă această muzică de celelalte muzici din Europa răsăriteană ori centrală. Stau dovadă cărţile şi articolele ei, publicate în România şi în străinătate, singură ori în colaborare cu nume de prestigiu ale etnomuzicologiei (Jacques Bouët, Bernard Lortat-Jacob, Laurent Aubert).

Pentru această muzică-patrimoniu, o muzică pe ducă, discreditată, în gustul public, de aluviunile menţionate şi de ignoranţă, Speranţa a făcut o importantă operaţie de salvare. Împreună cu cercetători formaţi de ea, a cules şi a editat materialul muzical în seria Ethnophonie. Publicată de MŢR şi de Fundaţia „Alexandru Tzigara Samurcaş“, Ethnophonie stă sub egida, nu numai grafică, a lui Horia Bernea. Invitat în 1990 de Andrei Pleşu, ca ministru al Culturii, să conducă noul muzeu, Horia Bernea nu a creat doar un eseu muzeal expresiv antropologic, îndemnînd la reflecţie spirituală, înnoitor ca muzeologie (recunoscut în 1996 prin distincţia europeană Museum of the Year Award). A creat şi o atmosferă aparte, unde plăcerea de a lucra trecea peste graniţele între instituţional şi privat. Începutul Ethnophoniei (1992) a avut acelaşi stil. Cum mijloace financiare nu prea erau, Horia Bernea a donat 100 de casete audio pentru primele înregistrări. Editate acum pe CD, zecile de titluri ale seriei sînt însoţite de prezentări cu farmec şi accent antropologic privind interpreţii, condiţia actuală a muzicii lor, funcţiile şi specificul pieselor înregistrate. Au versiuni traduse şi editate în mai multe limbi europene. Şi cîteva mari distincţii, printre care premiul Coup de Cœur al Academiei Charles Cross, în 2006 şi în 2020.

Ce credea Speranţa Rădulescu despre rostul seriei Ethnopohonie? Întîi că ea are de conservat un tip precis de muzică, prelevat direct „din terenul” variat al satelor: „Noi nu avem în vedere muzica populară pur și simplu, ci, conform criteriului nostru, muzica trebuie să exprime o identitate locală sau regională”. Apoi că muzica înregistrată e de o calitate pe care gustul comun  nu o va percepe, că ea nu va avea influenţă culturală în societatea mare. „Majorității românilor li s-a băgat în cap, cu vehemență, timp de 50 de ani, că folclorul autentic este acela difuzat la radio și TV. Că această muzică e mult mai plăcută decît ceea ce se poate auzi la țară – care muzică ar fi urîtă, grosolană și reprezentativă doar la nivel rudimentar... Cum am putea să presupunem că o mică serie de CD-uri va schimba ceva la o imagine construită de un regim național-comunist timp de 40-50 de ani?! Nu e așa simplu” (Grit Friedrich, discuţie cu Speranţa Rădulescu, Graphicfront, 2 iulie 2013).

Asta credea Speranţa. A lucrat totuşi cu încîntare douăzeci şi opt de ani, cu o stăruinţă imposibil de descurajat. Ştia ce muzică de patrimoniu conservă astfel. Tăioasă cum era în judecăţi, nu avea totuşi integral dreptate. Ethnophonie are preţuire şi faimă în rîndul publicului cultivat. Iar munca, stilul, prezenţa Speranţei aveau o calitate la fel de rară ca aceaa a muzicii care o pasiona.

Anca Manolescu este cercetător în domeniul antropologiei religioase.

Foto: Speranţa Rădulescu (adevarul.ro)

Zizi și neantul jpeg
Sistem și libertate
Am crescut într-o lume în care ceea ce astăzi considerăm nevoi de bază erau, pe la sfîrșit de ani ’70 și început de ani ’80, privite drept suprastructuri. Răsfățuri.
liceul sf sava bucuresti jpeg
Liceul avea coloane
Revederea colegilor și profesorilor dragi mi-a dat sentimentul mîngîietor că lucrurile ar putea deveni la fel de bune pe cît ni le imaginam noi în 1992.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
De ce nu-s românii ca francezii?
Cartea și bagheta mi s-au părut două lucruri indispensabile în Franța.
p 19 Sylvie Germain WC jpg
Sindromul Șarikov
Nu este vorba doar despre o lipsă de educație, ci și despre voluptatea unei agresivități manifestate zi de zi, pe rețelele de socializare, care au devenit nu doar un spațiu bun pentru defularea nervilor, ci gazdă generoasă acestei forme josnice de violență.
p 20 Gustave Thibon jpg
O lumină asupra imediatului
Pentru Putin şi adepţii lui, persoanele, fie ele ucrainene ori ruse, civili ori combatanţi, sînt nimic.
Theodor Pallady jpeg
Scopul meu ești Tu
Un adevărat apostol al dialogului, un maestru al incluziunii și un campion discret al cercetării Celuilalt, cu sau fără majusculă.
p 24 A  Vrana jpg
Cu ochii-n 3,14
Poliția din Cehia este în căutarea unui hoț care are obiceiul să intre prin case, fără a se sinchisi de prezența locatarilor. Se spune că se uită la aceștia în timp ce dorm.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Aix-les-Bains și tinerii francezi de 70 de ani (II)
Dar poate că mai mult decît plimbarea în sine conta acel „împreună”.
p 19 jpg
Cultul virginității
Ideea că virginitatea fizică atestă puritatea și inocența depășește granițele religioase, devenind un construct social și ipocrit prin care unei femei i se anulează calitățile morale în favoarea celor fizice, ajungînd să fie prețuită mai degrabă integritatea trupului decît mintea și sufletul.
p 20 San Filippo Neri WC jpg
Despre creștinism și veselie
Multe dintre textele clasice ale creștinismului dovedesc o relație încordată pe care Sfinții Părinți o întrețineau cu rîsul.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Migdalul lui Origen
Editat, tradus, redescoperit în bogăția și autenticitatea sa în ultimul secol, Origen revine de fiecare dată în atenția cititorilor cu o înnoită putere de atracție.
Zizi și neantul jpeg
Dacia roșie
Era o oază, într-o vreme în care lucrurile se degradau pe zi ce trecea: la cantina de acolo se putea mînca bine și ieftin, ba chiar și cumpărai una-alta pentru acasă, uneori.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
La Galați, o candidată a fost surprinsă în timp ce încerca să fraudeze examenul de bacalaureat cu un pix-telefon. Avea 45 de ani și era absolventă a unui liceu particular, la frecvenţă redusă.
41580801101 373a7ea5c2 c jpg
Oamenii fac orașele
Paradigmei moderniste de producție a noilor cartiere, Jacobs îi opune observația directă și studiul la firul ierbii, sau la bordura trotuarului, a vieții urbane.
Zizi și neantul jpeg
Roți și vremuri
Trebuia să mănînci nu știu cîți ani numai iaurt și să economisești, să pui bani la CEC ca să-ți poți cumpăra o Dacie.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Aix-Les-Bains și tinerii francezi de 70 de ani (I)
În Aix zilele de vară se mișcă în ritm de melc, par nesfîrșite, exact ca acelea din vacanțele copilăriei.
E cool să postești jpeg
Tastatura sau creionul?
Este un avantaj real acest transfer al informațiilor direct pe dispozitivele elevilor?
p 20 WC jpg
Religiile manevrate de dictatori
Sîntem înconjuraţi de spaţii unde religia e folosită în beneficiul unor regimuri antiliberale: Rusia lui Putin, Turcia lui Erdogan, Ungaria lui Orbán.
Theodor Pallady jpeg
Discretul eroism al moderației
Nu prea cunoaștem opera românilor americani, iar numele care circulă simultan în cele două culturi provin cu precădere din zona umanistică.
p 23 Lea Rasovszky, Bubblegun of Sweet Surrender (Soft War) I  Codre jpg
„Războiul este doar «eu» și nici un pic «tu»” – artiștii și galeriile în timp de război
„Un fel de așteptare epuizantă la capătul căreia sperăm să fie pace.”
p 24 A  Damian jpg
Cu ochii-n 3,14
După ce, cu o săptămînă în urmă, doi lei au încercat zadarnic să evadeze din grădina zoologică din Rădăuți, un șarpe mai norocos a pătruns în Spitalul Orășenesc din Balș.
Zizi și neantul jpeg
Mare, pofte, necuprins
Tocmai ăsta era hazul vacanței: împletirea ciudată de pofte concrete și visări abstracte. Figurau, cu toatele, într-un meniu pestriț și cu pretenții.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Vacanțe de altădată
Nu pot vedea mai multe, însă sînt convinsă că au și bomboane străine sau ciocolată, poate că au și gume cu surprize.
E cool să postești jpeg
S-o fi supărat pe mine?
Ca să nu „supere” această societate, foarte multe femei ajung să fie prizoniere ale unor prejudecăți pe care și le autoinduc, perpetuîndu-le, uitînd de cele mai multe ori de ele însele.

Adevarul.ro

image
Şofer omorât în bătaie la Bacău pentru că a atins din greşeală cu maşina oglinda unei dubiţe
O crimă înfiorătoare a avut loc miercuri seara pe o stradă în Bacău, după o acroşare în trafic şi un scurt scandal. Doi bărbaţi au fost deja reţinuţi, după ce victima a fost găsită pe asfalt, fără suflare.
image
O actriţă româncă adoptată de un cuplu britanic şi-a revăzut mama la 34 de ani după ce a fost lăsată într-un orfelinat
O actriţă foarte apreciată în Marea Britanie şi fostă prezentatoare la BBC Radio York şi BBC Country File Live, Adriana Ionică are o poveste de viaţă tulburătoare şi demnă de un film.
image
SARS-CoV-2 continuă să facă „pui“. Ultimul este şi cel mai infecţios
Noua subvariantă BA 2.75 a coronavirusului este de cinci ori mai infecţioasă decât varianta Omicron şi provoacă deja îngrijorări în rândul specialiştilor independenţi.

HIstoria.ro

image
Cine a detonat „Butoiul cu pulbere al Europei” la începutul secolului XX?
După Războiul franco-prusac, ultima mare confruntare a secolului XIX, Europa occidentală și centrală se bucurau de La Belle Époque, o perioadă de pace, stabilitate și creștere economică și culturală, care se va sfârși odată cu începerea Primului Război Mondial.
image
Diferendul româno-bulgar: Prima problemă spinoasă cu care s-a confruntat România după obţinerea independenţei
Pentru România, prima problemă spinoasă cu care s-a confruntat după obținerea independenței a fost stabilirea graniței cu Bulgaria.
image
Controversele romanizării: Teritoriile care nu au fost romanizate, deși au aparținut Imperiului Roman
Oponenții romanizării aduc mereu în discuție, pentru a combate romanizarea Daciei, acele teritorii care au aparținut Imperiului Roman și care nu au fost romanizate. Aceste teritorii trebuie împărțite în două categorii: acelea unde romanizarea într-adevăr nu a pătruns și nu „a prins” și acelea care au fost romanizate, dar evenimente ulterioare le-au modificat acest caracter. Le descriem pe rând.