Incultură religioasă şi incultură universitară

Publicat în Dilema Veche nr. 981 din 26 ianuarie – 1 februarie 2023
image

De curînd cele două inculturi şi-au dat mîna, producînd o boacănă în mediul academic american. Aşa de mare că nu numai voci universitare şi organisme religioase s-au alertat, ci şi presa adresată publicului larg. La Universitatea Hamline (Minnesota), profesoara Erika Lopez Prater a propus anul trecut un curs de artă sacră privitor la smnificaţiile portretului. Printre cazurile luate în considerare se număra o cunoscută miniatură mongolă din secolul al XIV-lea care îl figurează pe Profetul Muhammad primind, prin îngerul Gabriel, revelaţia cuvîntului divin. Scandal! Figurarea Profetului? Blasfemie! Atac la sensibilitatea religioasă musulmană! – a socotit o studentă care a pîrît-o pe profesoară la direcţie. Pe dată, fără nici o şovăială ori investigaţie, conducerea Universităţii a dat afară profesoara, calificîndu-i alegerea drept „nechibzuită, lipsită de respect, islamofobă”. Scurt!

Că o studentă zidită în suficienţă agresivă ia aniconismul islamic drept regulă absolută, că e neştiutoare în privinţa culturii musulmane, treacă-meargă. E, să spunem, un caz particular. Deşi e reprezentativ: nu puţini tineri, ţanţoş ignoranţi, cad în poala demagogiilor la modă, agită falnic steagul luptei împotriva pretinsei islamofobii care ar domni în Occident. Dar, desigur, nu studenta a stîrnit scandalul. Ci conducerea Universităţii care şi-a ciobit grav statutul academic. Întîi fiindcă nu a investigat substanţa şi contextul „litigiului”. S-a grăbit să se supună unui simplu denunţ, unui trend ideologic, să trîmbiţeze fără cercetare şi reflecţie slogane simpliste de pe piaţa progresistă. 

Pîra privind atacul la „sensibilitatea religioasă” a studenţilor era o balivernă. Erika Lopez Prater se îngrijise să prevină orice răni ori zgîrieturi. Anunţase tema cursului şi imaginile care o vor susţine, îi invitase pe cursanţii care aveau obiecţii sau nedumeriri să vină să discute cu ea înainte de debutul studiului. Conform The New York Times, nimeni nu se prezentase. Aşadar direcţia Universităţii Hamline s-a repezit să elimine un cadru didactic fără a cunoaşte situaţia, fără să dea doi bani pe respectul profesoarei faţă de disciplina şi politeţea academică. Mai grav era, desigur, faptul că universitatea americană abandona principiul cercetării obiective şi libere în favoarea cenzurii ideologice.

Daily News (11.01.2023) enumeră cîteva dintre reacţiile critice pe care decizia le-a stîrnit în mediul intelectual american. „Dacă relatarea e exactă, Universitatea Hamline a comis una dintre cele mai strigătoare încălcări ale libertăţii academice din timpurile recente” (Jeremy Young, senior manager pentru libera exprimare, PEN America).

În numele Committee on Academic Freedom, profesorii Eve Troutt Powell (Universitatea din Pennsylvania) şi  Laurie Brand (Universitatea din Southern California) au adresat o scrisoare conducerii Universităţii din Minnesota, în care se spune: „Universitatea Hamline şi alte instituţii de educaţie superioară au obligaţia să susţină viguros libertatea academică în facultăţile lor, iar dumneavoastră aţi eşuat izbitor în această privinţă”. Nu înainte de a afirma: „Aşa cum o seamă de distinşi savanţi în arta şi istoria islamică au pus în evidenţă, prezumţia că islamul interzice figurarea Profetului e istoric inexactă şi şterge diversitatea practicii islamice care a inclus în multe epoci şi locuri comanda şi contemplarea unor reprezentări ale lui Muhammad ca formă de veneraţie. Imaginea în cauză a fost comandată de un patron musulman şi a fost produsă de artişti musulmani pentru a fi privită de musulmani evlavioşi. Nu e legitim să fie catalogată drept islamofobă”. Acelaşi lucru declară Consiliul Musulman pentru Afaceri Publice, adăugînd: „Dată fiind mulţimea reprezentărilor islamofobe ale Profetului Muhammad, e complet lipsit de sens să sancţionezi un profesor specialist în istoria artei care combate cazurile de înţelegere simplistă a islamului”.

Un comentariu mai tăios face profesoara Amna Khalid (Carleton University): „Alegînd să califice această imagine a lui Muhammad drept islamofobă, asumînd concepţia potrivit căreia reprezentările figurative ale Profetului sînt interzise în islam, Hamline a privilegiat un foarte conservator şi extremist punct de vedere musulman”. Căci pînă la urmă despre asta e vorba: a abandona disciplina cercetării obiective, realiste, libere riscă să te facă aliatul unei ideologii brutale, uniformizante, totalitare pînă la urmă. Progresismul occidental îşi dă uşor mîna astfel cu extremismul religios. Ca în cazul de faţă.

Imaginea cu bucluc (păstrată într-un manuscris la biblioteca Universităţii din Edinburgh) nu e o caricatură de tip Charlie Hebdo. Nu-l figurează pe Profet mustind de sîngele victimelor, cu arme împroşcînd teroare şi moarte. Deşi astăzi, în Iran, oamenii sînt spînzuraţi, torturaţi, ucişi în numele Profetului, e o aberaţie să insinuezi că tot islamul e o religie a sălbăticiei. Miniatura face parte din ilustraţiile unei lucrări comandate de Ghazan Khan, conducător între 1295 şi 1304 al unei părţi din Imperiul Mongol, Il-Khanatul întins în actualul Iran. El şi succesorii săi, convertiţi la islam, i-au încredinţat ministrului Rashid al-Din misiunea de a alcătui o istorie a neamului lui Genghis Khan, plasată în cadrul unei relatări asupra întreagii lumi cunoscute. Originar din Hamadan, în nordul Iranului, medic, istoric, om de litere, mecena şi administrator reformator, Rashid-al-Din a alcătuit, din diferite izvoare, lucrarea Jami al-tawarikh („Culegerea Cronicilor” sau „Istoria universală”). În ea sînt cuprinse materiale privind triburile mongole şi turce, istoria mongolilor de la Genghis Khan pînă la Ghazan Khan, tradiţii şi relatări istorice întinse de la Adam şi Patriarhi la regii pre-islamici ai Persiei, la Muhammad şi Califi, pînă la popoarele Eurasiei: turci, chinezi, evrei, franci, indieni. Pe scurt, e o summa de cunoaştere a lumii din punctul de vedere al puterii mongole musulmane. Editată în persană şi arabă, lucrarea era destinată să fie citită în medrese, şcolile înalte unde toată ştiinţa era pusă în mod firesc sub cupolă religioasă. 

Numeroasele miniaturi ilustrative preiau, alături de modele musulmane, imagistică de tip budist chinez şi creştin bizantin. Socotit a fi unul dintre cele mai preţioase documente medievale cunsocute, lucrarea dovedeşte capacitatea culturii musulmane din acel loc şi timp de a absorbi influenţe ale culturilor vecine, de a le metaboliza în beneficiul propriei viziuni. Ea apare „într-un moment unic al istoriei cînd Persia era, alături de China, în inima culturală a unui mare imperiu al lumii. După acest moment, orizonturile şi viziunea istoricilor persani s-au restrîns iarăşi”, spune Charles Melville în Enciclopaedia Iranica.

Revenind la incidentul universitar, el arată că incultura privind propria tradiţie e un teren unde religia poate fi uşor redusă la ideologie victimizant agresivă. Toate religiile cunosc cazuri de asemenea meteahnă. Dar nu era de aşteptat ca o instituţie dedicată cunoaşterii universale, din mediul democratic, tocmai ea să ajungă aliatul metehnei cu pricina.

Anca Manolescu este cercetător în domeniul antropologiei religioase.

Cea mai bună parte din noi jpeg
Prietenia între femei – un mit?
Marile bucurii și marile tristeți le cam ducem de unii singuri.
Zizi și neantul jpeg
Zăpadă și săpuneală
Săpuneala era, negreșit, un mini-ritual pre-sexual.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Diete și cîteva gînduri despre nutriție
● Orice dietă implică renunțarea la alcool. Eu nu beau decît vin, dar e bună și o bere. Pînă aici! Nu vreau să fiu un om slab, sănătos, dar trist.
E cool să postești jpeg
Cînd aduci munca acasă
Există, bineînțeles, avantaje clare ale muncii de acasă. Și pentru angajați, și pentru angajatori.
p 20 Kierkegaar WC jpg
Maestrul Kierkegaard
Într-o anumită împrejurare, Wittgenstein a observat: „Un gînditor religios onest este ca un funambul.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Ineditele lui Eliade
E un eveniment care, sper, i-ar fi plăcut lui Eliade, pentru că e o confirmare a importanței arhivei pe care o evoca recurent, aproape obsesiv, în jurnalele sale, știind ce a lăsat în ea.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
Dialog între un tată și un fiu (la vîrsta inocenței), în autobuz. Tatăl: „Merg să-i iau lu’ mami ceva.“ Fiul: „Ce?“ Tatăl: „Niște cizme.“ Fiul: „De ce?“ Tatăl: „Nu, că nu găsesc.“ Memorabil. (D. S.)
Cea mai bună parte din noi jpeg
Cînd v-ați simțit singuri ultima dată?
Te poți simți însingurat într-o mare de oameni, dacă relațiile cu ei nu sînt potrivite.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Cum se pleca în State în anii ’90?
Astfel, exemplele pot continua, căci românul, odată ajuns cetăţean american, face tot posibilul să-şi uite limba şi obiceiurile, dar năravurile şi le păstrează.
E cool să postești jpeg
Vînzătorul nostru, stăpînul nostru
Rămîne însă o întrebare: politețea, grija, respectul sînt oare condiționate de bani sau derivă din calitatea umană?
Theodor Pallady jpeg
Un iluminist evreu în Țara Românească
Cronica relațiilor dintre români și evrei a fost uneori armonioasă, alteori convulsivă și tragică, în funcție de contexte sociale, dinamici ideologice și evoluții geopolitice inevitabil fluctuante.
index jpeg 3 webp
Cîtă nefericire în urbea lui Bucur!
La noi, aici, în București și în anul de grație 2023, sub ce pictăm oamenii sfîșiați, absurd, de haite, pe cîmpurile năpădite de buruieni ale unui oraș care agonizează fără să o știe?
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
Cehoaica Vera Czernak n-a mai suportat infidelitățile soțului ei, așa că într-o zi a decis să se arunce de la balcon. A căzut exact peste soțul ei care tocmai se întorcea acasă. El a murit, ea a supraviețuit.
Cea mai bună parte din noi jpeg
„Ei fac din noapte ziuă ş-a zilei ochi închid”
După ce vorbeam, mă culcam la loc. Nu i-am zis niciodată, dar se pare că știa. Mai tare decît cronotipul (și decît majoritatea lucrurilor) rămîne iubirea, se pare.
Zizi și neantul jpeg
Dimineți de iarnă
Mă făcea să simt că pămîntul nu-mi fuge de sub picioare. Că lucrurile pot avea sens și pot fi la locurile lor.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
La munca de jos
Oare n-ar trebui, la vîrsta lor, să plece în niște excursii ca să vadă lumea, să-și cumpere autorulote cum fac pensionarii din Germania, să-și petreacă revelioanele prin insule cu o climă mai blîndă?
E cool să postești jpeg
Bătaia e ruptă de rai – chipuri ale răului
Grăitoare pentru acest comportament defensiv este, de altfel, și zicala românească „Bătaia e ruptă din rai”, în fapt, o legitimare a violenței.
p 20 WC jpg
Democrația și Biserica în secolul XXI
Așa cum participarea demos-ului la viața cetății e însăși democrația, participarea laicatului la viața Bisericii e însuși creștinismul.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Benedict al XVI-lea
Aproape intactă mi-a rămas, după zece ani, amintirea ultimei slujbe pe care a prezidat-o la San Pietro, în Miercurea Cenușii.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
La știrile TV, imagini dintr-un supermarket și apoi opinia unei fete de la carne, despre cum mai merge vînzarea acum, după ce s-a încheiat iureșul sărbătorilor: „E foarte scăzută un picuț“. (D. S.)
Cea mai bună parte din noi jpeg
Comoara e pretutindeni
Încerc să împing frica mult în fundul rucsacului, undeva între sacul de dormit și polarul de rezervă, amintindu-mi că o să fie vocală, dar n-o s-o las să conducă.
Zizi și neantul jpeg
Tache și cenușiul
Interesant e că pînă și în amintitrile mele culoarea paltonului său a rămas incertă: uneori mi-l amintesc gri, alteori negru.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Cabana Caraiman
Nicăieri nu am simțit un munte mai sălbatic decît la cabana Caraiman, simți hăul, abruptul, aproape de tine țopăie caprele negre.

Adevarul.ro

image
Ninsorile cuprind aproape toată România: masa de aer polar vine cu temperaturi de coșmar. Unde viscolește puternic
Ninsorile cuprind majoritatea zonelor, sâmbătă, iar în vest şi în sud se vor semnala ploi și lapoviţă. Pe crestele Carpaţilor este în continuare viscol, dar vântul se intensifică şi în jumătatea vestică a ţării.
image
Culmea absurdului. Șofer amendat pentru că a respectat legea. Poliția, învinsă cu propriile imagini
Un șofer din Timiș, amendat pentru că nu a respectat semnificaţia indicatorului ,,Oprire” la trecerea de nivel cu calea ferată, a obținut anularea sancțiunii în instanță demonstrând că a respectat legea „la virgulă”.
image
Medic ATI, despre „tradiția” șpăgilor din spitale: „O preocupare otrăvită, o idolatrie de Ev Mediu”
Cazul medicului oncolog din Suceava, care a fost prins în flagrant când lua mită de la pacienții bolnavi de cancer, este criticat de un medic. Doctorița Ecaterina Petrescu Botoncea este de părere că această practică ar trebui interzisă.

HIstoria.ro

image
Moartea căpitanului Valter Mărăcineanu, un erou al Războiului de Independență
Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I” deține în patrimoniul său o fotografie inedită a eroului român Valter Mărăcineanu.
image
Armata lui Vlad Ţepeș: Arme și echipamente
Cu toată lipsa de piese originale din epocă, putem reface echipamentul și armamentul trupelor lui Vlad Ţepeș, bazându-ne pe puținele piese existente, pe sursele pictate și scrise și pe comparații cu zonele din jur.
image
Sfârșitul Bătăliei de la Stalingrad: Capitularea mareșalului Paulus
În timpul nopții de 30 spre 31 ianuarie 1943, Brigada 38 Motorizată, având atașate companiile de geniu, a încercuit zona din jurul Pieței Eroilor Căzuți și magazinul Univermag, întrerupând legăturile telefonice dintre comandamentul mareșalului Friedrich Paulus și unitățile subordonate.