Ce fel de dar?

Publicat în Dilema Veche nr. 976 din 22 decembrie – 28 decembrie 2022
© wikimedia commons
© wikimedia commons

Sîntem în preajma sărbătorilor. Tîrguri, lanţuri comerciale, reclame, media ne vorbesc abundent despre daruri, se întrec în sugestii, oferte, invenţii de cadouri. Vor să ne scutească de grija căutării, ne atrag cu liste nesfîrşite de posibilităţi. „De sărbători găseşte timp pentru cei dragi. Cadourile le găseşti la noi”, declară galeş la TV un clip frecvent difuzat. Dar nu vreau să aleg din ce mi se pune, cu atîta belşug, în faţă. Nu-mi vine să mă las redusă la o ofertă hotărîtă din afară. Vreau să descopăr eu darul potrivit. A-l căuta înseamnă a căuta ceva care e expresiv, într-un fel sau altul, pentru dăruitor şi pentru destinatar, a dibui un obiect suport de întîlnire, de dialog între cei doi. Se ştie că darul veritabil comunică întotdeauna ceva din natura donatorului, din persoana lui. Mai cu seamă în schimbul de daruri între oameni şi divin, această calitate e esenţială. În Grecia veche, tineri şi eroi îşi închinau parte din plete pe altarul zeilor. Cînd îşi încheiau o viaţă de muncă, meşteşugarii îşi dăruiau divinităţii uneltele. Cele mai frecvente daruri votive erau podoabele şi obiectele lucrate de autorul jurămîntului (anathemata), semnificînd astfel raportul personal cu zeul căruia îi ceruse ajutorul. 

Darul trebuie să comunice ceva din fiinţa dăruitorului. Dar trebuie totodată ca destinatarul divin să-i preţuiască intenţia, calitatea, modul în care dăruitorul s-a pus în acel dar. Oare darul îi va fi pe plac şi Lui? Îl va socoti potrivit? Se va bucura de ceea ce dăruitorul a comunicat în el? Şi-l va însuşi, luîndu-l la Sine ca pe un bun propriu? Schimbul de daruri între uman şi divin e nu numai o cerere de ajutor din partea omului şi semnul recunoştinţei lui faţă de răspunsul care i s-a dat. E în primul rînd un raport de cunoaştere, de tatonare şi descoperire reciprocă a celor pe care darul îi pune în relaţie. El stabileşte, spun antropologii, „un raport calitativ între parteneri care depind unul de celălalt şi între care circulă obiecte inalienabile”, de nesituat în afara raportului personal şi a gratitudinii (cf. C.A. Gregory, Gifts and Commodities, Londra, 1982).

Există în Biblie cazuri în care omul dăruieşte, dar Dumnezeu nu-i ia în seamă darul. Aşa se întîmplă chiar la început, cînd apare prima pereche de fraţi din istoria sfîntă. „A căutat Dumnezeu spre Abel şi darurile lui, iar spre Cain şi darurile lui n-a căutat. Şi s-a întristat Cain tare şi faţa lui era posomorîtă” (Geneza, 4, 4-5). Doborît de mîhnire, Cain nu se întreabă asupra  deosebirii în atitudinea divinului, nu o ia ca pe o încercare, nu-i caută remediul. Se îndreaptă resentimentar şi ucigaş asupra fratelui de alături. Nu insistă în dialogul vertical. Nu ia calea cutezătoare, perseverent interogativă, pe care Iov îşi riscă fiinţa în faţa Interlocutorului.

În alte cazuri biblice, eşecul darului uman e mai de înţeles. Aşa e în Isaia (1, 11-16), unde Dumnezeu refuză, iritat, ofrandele conformiste ale comunităţii. „Nu mai aduceţi daruri zadarnice... îmi sînt dezgustătoare... Ajunge!” Sînt daruri în care omul nu-şi mai angajează fiinţa, în vreme ce Dumnezeu tînjeşte după intensitatea întîlnirii, după palpitul legăturii personale cu dăruitorul uman. Isaia 29, 13: „Acest popor mă slujeşte cu buzele, dar inima lui e departe de mine...”. Tradiţia ebraică are curajul să se pună în cauză, să expună critic momentele de absenţă umană din faţa Partenerului, să facă inventarul darurilor izbutite şi neizbutite.

Iar cînd Dumnezeu dăruieşte, se întîmplă ca omul să ignore calitatea darului care i se oferă. Nu-i percepe miza, substanţa, nu recunoaşte în el un ferment care îi va amplifica fiinţa, care o va înrudi cu Dăruitorul. E neatent la darul vertical, prea absorbit de achiziţiile proprii în domeniul care îi stă la îndemînă. Ca în parabola „cinei celei mari” (Luca 14, 16-24) şi în cea a „nunţii fiului de împărat” (Matei 22, 1-14), unde primii invitaţi se scuză, orbi faţă de Cel care îi cheamă la un ospăţ transfigurator. Andrei Pleşu (Parabolele lui Iisus. Adevărul ca poveste) discerne, în parabolele evanghelice, materia plină de nunaţe subtile, exigente, surprinzătoare pentru o „analitică a receptivităţii” faţă de mesajul christic. 

Iar această receptivitate, structura Evangheliilor nu o cere doar, o şi pregăteşte. Darul suprem, de pildă, darul de sine al lui Dumnezeu în Fiul lui întrupat, e precedat, în Evanghelii, de episoade de anunţ, de descifrare, de sugestii hermeneutice. Ele indică, în felurite chipuri, calitatea uimitoare, paradoxală a acestui dar, unde fragilitatea condiţiei umane se articulează intim cu suveranitatea Logosului divin. În jurul Naşterii se acumulează momente care dau semn fulgurant, care pot trezi înţelegerea, care cer, mai ales, consimţămîntul partenerului uman. Dialogul Mariei cu îngerul vestitor (Luca 1, 26-38), visul lui Iosif (Matei 1, 20-23), drumul magilor (Matei 2, 1-12), vestirea păstorilor (Luca 2, 8-17), apoi, la înfăţişarea lui Iisus la templu, cuvintele dreptului Simeon (Luca 2, 25-35) cuprind, alături de alte momente evanghelice, o hermeneutică a Naşterii. Sînt indicaţii, mărci de sens, îndemnuri pentru ca înţelegerea umană să se confrunte cu marele act al Întrupării, să pornească pe drumul mereu deschis al cercetării, al interiorizării lui.  

O cîntare liturgică datorată marelui imnograf bizantin Roman Melodul (secolul VI) formulează majestuos lapidar sensul sărbătorii: „Fecioara astăzi pe Cel mai presus de fiinţă naşte... pentru noi s-a născut Prunc tînăr Dumnezeu cel mai înainte de veci”. „Astăzi”, prezentul sărbătorii, distinct de timpul curent, se articulează strîns cu prezentul divin. Dumnezeu mai vechi decît timpul îşi revelează, pentru noi, prospeţimea, noutatea de neerodat.

Darurile noastre de sărbători gravitează, mai mult sau mai puţin conştient, de mai aproape sau de mai departe, în jurul acestui mare dar, îşi trag din bucuria lui plăcerea de a dărui.   

Alături de grija pentru apropiaţi, e potrivit, cred, să nu pierdem din vedere pe cei care au nevoie din plin, acut, acum, de darul nostru pentru a rezista, pentru a supravieţui, pentru a continua să lupte: ucrainenii şi Ucraina. Există încă (puţini) voluntari care nu au obosit să-i asiste pe noii refugiaţi, goniţi din ţară de atacurile ruseşti asupra infrastructurii energetice. Există fonduri de susţinere, precum UNITED24, la care putem contribui. Există alte posibilităţi de ajutor. Orice gest de solidaritate concretă e preţios. Aici darul îşi confirmă definiţia de „raport calitativ între parteneri care depind unul de celălalt”. Ajutorul pragmatic nu e decît expresia opoziţiei noastre faţă de un totalitarism isterizat, gata de orice sălbăticie pentru a se impune. Dar noi nu ne aflăm pe frontul bătăliei cum sînt ucrainenii. Sîntem protejaţi. Putem doar ajuta. Calitativ vorbind, ucrainenii ne dăruiesc mai mult decît le putem dărui noi lor. Ne dau exemplul unui curaj fără fisură, al determinării de a combate cu orice sacrificiu totalitarismul invadator. Ne dau exemplul unui eroism care se îmbină cu raţionalitatea, cu umorul, cu încrederea în victorie şi în viitorul pacificat al ţării lor. E un dar excepţional.  

Anca Manolescu este cercetător în domeniul antropologiei religioase.

Cea mai bună parte din noi jpeg
Cînd v-ați simțit singuri ultima dată?
Te poți simți însingurat într-o mare de oameni, dacă relațiile cu ei nu sînt potrivite.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Cum se pleca în State în anii ’90?
Astfel, exemplele pot continua, căci românul, odată ajuns cetăţean american, face tot posibilul să-şi uite limba şi obiceiurile, dar năravurile şi le păstrează.
E cool să postești jpeg
Vînzătorul nostru, stăpînul nostru
Rămîne însă o întrebare: politețea, grija, respectul sînt oare condiționate de bani sau derivă din calitatea umană?
p 20 jpg
Incultură religioasă şi incultură universitară
Numeroasele miniaturi ilustrative preiau, alături de modele musulmane, imagistică de tip budist chinez şi creştin bizantin.
Theodor Pallady jpeg
Un iluminist evreu în Țara Românească
Cronica relațiilor dintre români și evrei a fost uneori armonioasă, alteori convulsivă și tragică, în funcție de contexte sociale, dinamici ideologice și evoluții geopolitice inevitabil fluctuante.
index jpeg 3 webp
Cîtă nefericire în urbea lui Bucur!
La noi, aici, în București și în anul de grație 2023, sub ce pictăm oamenii sfîșiați, absurd, de haite, pe cîmpurile năpădite de buruieni ale unui oraș care agonizează fără să o știe?
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
Cehoaica Vera Czernak n-a mai suportat infidelitățile soțului ei, așa că într-o zi a decis să se arunce de la balcon. A căzut exact peste soțul ei care tocmai se întorcea acasă. El a murit, ea a supraviețuit.
Cea mai bună parte din noi jpeg
„Ei fac din noapte ziuă ş-a zilei ochi închid”
După ce vorbeam, mă culcam la loc. Nu i-am zis niciodată, dar se pare că știa. Mai tare decît cronotipul (și decît majoritatea lucrurilor) rămîne iubirea, se pare.
Zizi și neantul jpeg
Dimineți de iarnă
Mă făcea să simt că pămîntul nu-mi fuge de sub picioare. Că lucrurile pot avea sens și pot fi la locurile lor.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
La munca de jos
Oare n-ar trebui, la vîrsta lor, să plece în niște excursii ca să vadă lumea, să-și cumpere autorulote cum fac pensionarii din Germania, să-și petreacă revelioanele prin insule cu o climă mai blîndă?
E cool să postești jpeg
Bătaia e ruptă de rai – chipuri ale răului
Grăitoare pentru acest comportament defensiv este, de altfel, și zicala românească „Bătaia e ruptă din rai”, în fapt, o legitimare a violenței.
p 20 WC jpg
Democrația și Biserica în secolul XXI
Așa cum participarea demos-ului la viața cetății e însăși democrația, participarea laicatului la viața Bisericii e însuși creștinismul.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Benedict al XVI-lea
Aproape intactă mi-a rămas, după zece ani, amintirea ultimei slujbe pe care a prezidat-o la San Pietro, în Miercurea Cenușii.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
La știrile TV, imagini dintr-un supermarket și apoi opinia unei fete de la carne, despre cum mai merge vînzarea acum, după ce s-a încheiat iureșul sărbătorilor: „E foarte scăzută un picuț“. (D. S.)
Cea mai bună parte din noi jpeg
Comoara e pretutindeni
Încerc să împing frica mult în fundul rucsacului, undeva între sacul de dormit și polarul de rezervă, amintindu-mi că o să fie vocală, dar n-o s-o las să conducă.
Zizi și neantul jpeg
Tache și cenușiul
Interesant e că pînă și în amintitrile mele culoarea paltonului său a rămas incertă: uneori mi-l amintesc gri, alteori negru.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Cabana Caraiman
Nicăieri nu am simțit un munte mai sălbatic decît la cabana Caraiman, simți hăul, abruptul, aproape de tine țopăie caprele negre.
E cool să postești jpeg
Seducția pesimismului
Seducția pesimismului e mare. Abandonul e mai facil decît lupta.
p 20 WC jpg
André Scrima şi „cerurile lumii”
A interoga şi alte tradiţii spirituale decît cea proprie, a percepe relaţia lor cu „cerul” să nu aibă oare nici o legătură cu credinţa, nici o legătură cu Dumnezeu? Să vedem.
Theodor Pallady jpeg
Nevoia unei revoluții a bunului-simț
Creștinii cu scaun la cap sînt primii care au datoria de a se delimita de această grotescă mistificare, chiar dacă au de ce să deteste fandoseala elucubrantă a taberei adverse.
index jpeg 3 webp
Dorință pentru 2023
Ar putea fi arhitecții convingători în a spune că putem salva natura începînd cu oamenii care suferă?
p 24 A  Damian IMG 4760 jpg
Cu ochii-n 3,14
● În a treia zi a acestui an, Greta Thunberg a împlinit 20 de ani. Și ce dacă? (S. V.)
Cea mai bună parte din noi jpeg
Zile din viața noastră
Spunea recent cineva din jurul meu că, în tinerețe, zilele trec repede, iar anii se duc greu.
Zizi și neantul jpeg
Timpul de dinainte
Ce ne-ar fi scos din sărite, probabil, altădată, atunci ne bucura. Sau măcar ne amuza. Nimeni nu voia să fie nici Scrooge, nici Grinch.

Adevarul.ro

image
Fost membru CNA, atac la adresa unui concurent de la Românii au talent. Ce răspunde mama băiețelului luat în vizor
Mama lui Rareș Prisacariu, băiețelul care a primit Golden Buzz-ul la emisiunea Românii au talent a răspuns la reacția dură pe care Radu Herjeu, fost membru CNA, a avut-o după emisiune.
image
Clujul depășește la PIB orașe similare din Estul Europei. „Percepția e una, realitatea e alta”
Zona Metropolitană Cluj a depășit, în ceea ce privește Produsul Intern Brut, zone metropolitane din jurul altor orașe similare din țări estice. Economistul Radu Nechita explică de ce clujenilor nu li se pare că ar trăi mai bine.
image
Marius Manole, în șoc hipotermic pe scenă!
„Ce avem noi aici?”, o piesă de teatru scrisă și regizată de Lia Bugnar, jucată de Carmen Tănase, Maria Obretin și Marius Manole, a fost un succes deplin la Birmingham, unde spectatorii nici măcar n-au observat că Marius Manole a intrat șoc hipotermic.

HIstoria.ro

image
Moștenirea fabuloasă a lui Heinrich Schliemann, descoperitorul Troiei
Când, în 1891, i s-a citit testamentul, s-a dovedit că Heinrich Schliemann lăsase în urmă o moștenire (apropo de lichidități, judecând după valoarea de azi) de aproximativ 100 de milioane de euro.
image
„Orașul de aur”, de sub nisipurile Egiptului
Pe lista descoperirilor recente și considerate fascinante se înscrie și dezvăluirea unui oraș de aur, din Luxor, Egipt.
image
Ce mai mare soprană a nostră, Hariclea Darclée, cea care a salvat opera La Tosca / VIDEO
E duminică, 14 ianuarie 1900, iar pe scena Teatrului Constanzi din Roma are loc o premieră memorabilă:„Tosca”, opera în trei acte a lui Giacomo Puccini. E prima reprezentaţie a poveştii dramatice care va cuceri lumea, iar soprana româncă Hariclea Darclée o interpretează pe Floria Tosca.