Politie şi ipolipsis

Publicat în Dilema Veche nr. 588 din 21-27 mai 2015
Politie şi ipolipsis jpeg

Termenul de civilitate nu este ceva comun nici astăzi în vocabularul limbii române. Roger Chartier vorbeşte de civilité, termen cu largi sensuri care înglobează un „cod al purtărilor alese“, practici ale unui comportament politicos, uneori fără a se face trimitere directă la termen. De la Erasmus, trecînd prin Antoine de Courtin, Jean-Baptiste de La Salle, L.-M. Henriquez, se construiesc practici care reglementează comportamentul individului în societate. „Comportamente legitime“ necesare convieţuirii şi promovării bunei-cuviinţe. Toate aceste tratate se adresează cu precădere educaţiei copiilor şi se recomandă folosirea lor în şcoli, civilităţii fiindu-i incorporate virtuţile creştine.

„Virtute de societate“, civilitatea are menirea de a face plăcută legătura dintre oameni. Citită în acest sens foarte larg, noţiunea s-ar putea regăsi în  „politie“, „politicos“,  „ipolipsis“, „de cinste“, termeni care ar acoperi unele cîmpuri semantice, dar nu întru totul.

În absenţa unor manuale de civilitate, refacerea comportamentelor şi a regulilor de bună purtare nu mai îmbracă aceleaşi forme şi nici măcar acelaşi drum. Deşi distincţia socială, despre care vorbeşte Norbert Elias, se construieşte diferit, ea are aceleaşi efecte asupra rangului şi prestigiului boierului valah ca şi asupra nobilului francez. Politia şi ipolipsis-ul se exprimă prin aceleaşi referinţe la onoare, prestigiu, consideraţie fără a îngloba acelaşi sens. Mai apoi, adjectivul de politicos este atribuit doar celui bogat, distincţia economică fiind una regăsită la cei care folosesc termenii. Într-un manuscris de la 1818, se vorbeşte de oamenii cu o anumită stare prin intermediul noţiunii de civilitate; autorul recomandă: „doftorii ce se cade să aibă orice om sărac în casa lui, iară la oamenii cei politicoşi vor pute a să îndestula de la şpiţării prin răţătile doftorilori“. Bogatul, boierul prin stare şi poziţie socială, capătă aura de politicos. Abia în interiorul categoriei sociale şi prin recunoaştere între egali, politicosul se distinge de cel lipsit de orice maniere şi este asociat ţăranului „gros“ şi sărac.

În lucrarea sa dedicată Imperiului otoman, Ienăchiţă Văcărescu foloseşte deseori termenul de ypolipsis (şi niciodată termenul de politie), atît pentru a descrie comportamentele celorlalţi, cît şi pentru a vorbi despre sine. Semnificaţia termenului de ypolipsis se leagă de locul ocupat în societate, de clasificările sociale făcute de ceilalţi, de privirile celorlalţi, de un anumit statut afişat şi promovat. Pentru acest mare boier al Valahiei, ypolipsis-ul reprezintă o recunoaştere publică a procopselii şi a înţelepciunii; ipochimenul cu ipolipsis este cel care se arată, prin acumularea de învăţături şi învăţăminte, cu înţelepciune.

Procopseala este învăţătura care aduce înţelepciunea, iar cele două conduc la consideraţie, prestigiu, faimă. Or, prestigiul se recunoaşte prin măsuri capabile să asigure „fericita petrecere a tuturor“. Acest ypolipsis poate fi repede pierdut dacă individul nu se străduieşte să rămînă întotdeauna în consideraţia oamenilor. Despre asta îi vorbeşte Ienăchiţă Văcărescu împăratului Iosif al II-lea, atunci cînd îi solicită ajutorul pentru a-i recupera pe fiii lui Alexandru vodă Ipsilanti, fugiţi în lume din prea multă desfătare: „şi pă lîngă osteneala ce cu multă cinste şi slavă a mea am făcut pînă a veni, îmşiţ pierzu şi puţina reputaţie şi ypolipsis dă la tot prinţipatul Valahiei, unde pă lîngă întristarea ce am dă pricina aceştii întîmplări, mi să mai grămădeşte şi alta cu a nu mă fi putut arăta dăstoinicu a o săvîrşi şi a nu fi fost vrednicu să dobîndescu dreptatea nici dă la însuşi dreptatea ce eşti, înpărăţia ta“. Termenul este folosit cu acelaşi înţeles atunci cînd îi caracterizează pe ceilalţi. Iată ce spune despre Alexandru Mavrocordat, dragoman al Porţii, pe care îl descrie ca „om dă un duh subţire şi petrecător“, cu ypolipsis nemuritor, dobîndit ca urmare a „slujbelor vrednice de însemnare la înpărăţie“; sau pe Selim paşa, capigi başa (paşă cu trei tuiuri) de Nicopole, „procopsit şi înţeleptu“.

Ienăchiţă Văcărescu se prezintă pe sine ca cel dintîi boier al Valahiei, cu mare ypolipsis, vrednic să se aşeze la masa cancelarului Kaunitz, să primească vizitele ambasadorilor occidentali, chiar dacă manierele sale sînt diferite. Sau excesele, după cum povesteşte Franz Josef Sulzer, în preajma lui 1781: „la balul oficial al comandantului Braşovului, marele vistier s-a îmbătat într-atît încît a dat afară în sala de bal tot ce consumase“.

Abia la început de secol XIX, avocatul Damaschin Bojincă introduce termenul de bine crescut, etapă indispensabilă în găsirea fericirii, scopul suprem al omului. Numai omul cultivat, educat poate să cunoască fericirea, crede Bojincă, făcînd o pledoarie pentru cultură şi pentru învăţătura tinerilor.

Constanţa Vintilă-Ghiţulescu este cercetătoare la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“. Cea mai recentă carte publicată: Evgheniţi, ciocoi, mojici. Despre obrazele primei modernităţi româneşti (1750-1860), Humanitas, 2013. 

958 8 Lorin Niculae jpg
Zece școli de arhitectură pentru satele românești
Este deci momentul să înțelegem și, eventual, chiar să redescoperim și noi valoarea satului pentru arhitectura românească și să acționăm în consecință.
Zizi și neantul jpeg
Obiecte și feminități
Sigur, era și un mod de confirmare a feminității. Feminitate nu tocmai celebrată în perioada de atunci. Sloganul „femeia la cratiță”, care ne scoate din sărite în ziua de azi, era, pe atunci, în general, realitate. Excepțiile erau puține și rămîneau strict excepții.
p 20 WC jpg
Merită Joe Biden împărtăşania?
Dezbaterea în cauză a putut stîrni, iată, o reflecţie creştină cu multe dimensiuni: raport între credinţă şi laicitate, conştiinţă şi libertate a persoanei credincioase, stil de comunicare a tematicii creştine între dictat normativ şi călăuzire a credinciosului în drumul lui spiritual şi etic.
Nicolaos Tzafouris  Christ de Pitié  PDUT1974  Musée des Beaux Arts de la ville de Paris jpg
Corp păgîn și trup creștin
Prin arhitectura lucrării și derularea stilistic impecabilă a fiecărui capitol component, Marius Lazurca lucrează simultan cu izvoare antice și exegeze moderne, pentru a documenta continuitățile, asimilările, sintezele și rupturile produse în primele veacuri după Hristos.
p 24 M Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
„Să forțezi o femeie să nască și apoi să crească acel copil este o formă de sclavie. Nașterea forțată nu poate fi numită drept la viață”
Zizi și neantul jpeg
Kitul de supraviețuire și exteriorul
Orice acțiune astăzi simplă era tratată, pe atunci, ca o operațiune de comando.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum  ” jpeg
E cool să postești jpeg
Vioara lui Ingres
Un hobby este considerat a fi o extensie a personalității noastre dincolo de granițele profesionale și un indicator al faptului că avem pasiuni.
P 20 Sfintii Petru si Pavel WC jpg
Întoarcerea din cer. Conversiunea privirii
Proximitatea mundană a transcendenței este taina aflată în inima creștinismului.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Charles de Foucauld
Accidentul – ca, de altfel, și minunea – a avut loc în biserica de lîngă școala de cavalerie unde învățase Charles de Foucauld.
p 24 M Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
„Mama Natură l-a răsplătit cum se cuvine pentru profunda lui înțelegere.”
Zizi și neantul jpeg
Evadări în absolut
Intrînd în mare și înaintînd în ea, atît cît îți permiteau puterile, sfidai direct determinările.
956 08 Foto LNiculae jpg
Note şi fotografii (3)
Alte sunete vagi compun însăși tăcerea.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum  ” jpeg
Capătul drumului – cum recuperăm anii ’90?
Tramvaiul 21 are o cu totul altă personalitate decît troleul 66 sau autobuzul 135.
p 19 WC jpg
Natura-n bucate
Sînt aceste panacee care promit viață lungă și sănătoasă reale sau doar o găselniță a industriei alimentare?
p 20 WC jpg
Apocalipsa la îndemînă
În orice religie, extremismul secretă o ideologie a „comunităţii aleşilor” eschatologici în luptă cu restul „decăzut” al umanităţii.
Theodor Pallady jpeg
Franciscanul de pe Bega
„Prologul” pelbartian e savuros ca un poem avangardist.
1226px Jesus walking on water Daniel of Uranc, 1433 jpg
Aventura a doi frați ambițioși
A filozofa despre ambiție fără a ne reconsidera reperele riscă, pe lîngă prețiozitate sau cinism, să ne limiteze pur și simplu la gustul obsesiv de a parveni speculativ, intelectual, moral.
p 24 A Vrana jpg
Cu ochii-n 3,14
Muștele femele au mai mulți neuroni decît masculii, acesta este rezultatul unui studiu recent care a observat creierul larvelor cu o tehnică inedită.
Zizi și neantul jpeg
La piscină
Pe vremuri, în anii ’70-’80, mersul la piscină era una dintre activitățile cele mai „fancy”.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum  ” jpeg
Corpul
Pe la 15 ani, deja îmi pierdusem toată încrederea în mine.
p 19 Johann Sebastian Bach WC jpg
Muzica lacrimilor. Bach
Muzica nu „reprezintă“ drama christică și nu îi caută o semnificație anume: ea se naște din cutremurarea care cuprinde lumea în momentul suferinței divine și o sădește adînc în sufletul ascultătorului.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Două comentarii la Geneză
Nu puțini s-au întrebat, de-a lungul secolelor, de ce ultimele trei cărți ale „Confesiunilor” lui Augustin sînt, de fapt, o exegeză la primele versete ale „Genezei”.
p 24 A Damian jpg
Cu ochii-n 3,14
„Cînd viața se întîmplă, puiul e tot pui.“

Adevarul.ro

image
Preţurile petrolului continuă să crească. La cât ar putea ajunge până la sfârşitul anului şi cu cât au scăzut stocurile
Preţurile petrolului au crescut joi cu aproximativ 4%, deoarece datele solide privind consumul de combustibil din SUA şi aşteptările de scădere a livrărilor ruseşti au compensat temerile că încetinirea creşterii economice ar putea submina cererea, transmite Reuters.
image
NBC News: Rusia i-ar fi instruit pe angajaţii centralei nucleare Zaporojie să nu meargă la serviciu vineri, pe fondul îngrijorărilor cu privire la un incident planificat
Rusia i-ar fi instruit pe angajaţii centralei nucleare Zaporojie să nu se prezinte vineri la lucru, au confirmat în exclusivitate serviciile secrete militare ucrainene pentru NBC News.
image
De ce folosesc românii voucherele sociale pentru alcool şi ţigări. Ce spun sociologii şi psihologii
Ministrul Proiectelor Europene a anunţat că voucherele sociale blocate pentru că beneficiarii au cumpărat cu ele tutun şi alcool vor rămâne aşa până la următoarea tranşă de bani pe care statul o va livra. Experţii atrag însă atenţia că din coşul de c...

HIstoria.ro

image
Înființarea aviației militare în România
România a fost printre primele țări din lume care și-a înzestrat forțele sale armate cu aerostate și avioane.
image
Responsabilitățile date de germani Armatei Române la Stalingrad, mult peste posibilitățile acesteia
Bătălia de la Stalingrad a tensionat relațiile cu aliatul german, cu precădere în urma acuzelor venite dinspre liderii militari cu privire la responsabilitatea trupelor române pentru căderea în încercuire a Armatei 6 germane.
image
Sfârșitul tragic al poetului Dimitrie Bolintineanu
Pe 20 august 1872, Dimitrie Bolintineanu, poet, revoluţionar şi om politic, murea într-un ospiciu din Bucureşti, suferind de o afecţiune psihică, dobândită de pe urma mizeriei şi sărăciei.  Viaţa lui Bolintineanu a stat sub semnul cinstei.