TWFD a murit! Trăiască DSMAV!

Publicat în Dilema Veche nr. 203 din 30 Dec 2007
Dilema veche la Timpul prezent   Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png

Cum, nu ştiţi cine a murit? Şi, pe cale de consecinţă, nu ştiţi nici cine ar trebui să trăiască, nu? Nici o problemă, asta este starea generală a naţiei. (Dacă asta poate fi vreo consolare...). Vorbim însă de adoptarea unei noi directive europene în domeniul "serviciilor media audiovizuale", care face cîteva însemnări cruciale pe răbojul a ceea ce s-a numit pînă acum, simplu, televiziune. Adoptarea noii directive - care schimbă cîteva reguli în cel mai penetrant mediu de comunicare în masă - vine după patru ani de consultări şi negocieri. În România, nici dezbaterea, nici negocierea, nici adoptarea nu a stîrnit vreun fior - sau măcar vreo ştire mai acătării. Prima schimbare este şi cea mai dramatică: renunţarea la însuşi termenul de "televiziune". Directiva de referinţă în domeniu, pînă în momentul de faţă, era cea numită a "Televiziunii fără frontiere" şi reglementa cadrul în care trebuie să funcţioneze serviciile de televiziune pentru a putea fi recepţionate (în condiţii de egalitate de tratament) pe variile pieţe naţionale. Noua directivă (Directiva Serviciilor Media Audiovizuale, disponibilă la http://ec.europa.eu/ avpolicy/reg/tvwf/modernisation/proposal_2005/index_en.htm), adoptată la finele lui noiembrie, se numeşte a Serviciilor Media Audiovizuale şi transcende simpla (simpla!) "televiziune liniară". Adoptarea noii directive s-a impus cu necesitate datorită progresului tehnologic, care a împămîntenit deja, la nivelul utilizatorilor, serviciile "non-lineare" (serviciile de televiziune cu plată, de gen pay per view sau video on demand), dar şi cele mai greu de definit, disponibile online. Ca atare, documentul european numeşte explicit serviciile de webcast şi streaming ca făcînd obiectul reglementării - şi acesta este un alt element de noutate. Este un pas înspre reglementarea conţinutului disponibil online. Reglementarea Internetului este un subiect de aprigă dispută la nivelul Uniunii şi partizanii societăţii infomaţionale se împart deja în tabere: cea "intervenţionistă" şi cea "liberală". Natura eminamente transfrontalieră a Internetului ca mijloc de comunicare face aproape imposibilă reglementarea lui după modelul clasic. Din fericire, iniţiativa vizînd promovarea reglementării după principiul "ţării de recepţie" a eşuat, căci multe necazuri ar fi provocat. În esenţă, ea ar fi făcut ca furnizorii de conţinut pe Internet să fie supuşi legislaţiilor din tot atîtea ţări cîte sînt în UE. Noua directivă subliniază că principiul călăuzitor este cel al "ţării de origine" (respecţi legile ţării din care "emiţi" şi care îţi sînt, se presupune, cunoscute), precum şi faptul că fiecare furnizor de servicii media audiovizuale trebuie să se afle sub jurisdicţia unui singur stat. O a treia schimbare, ceva mai discretă ca formă, este flexibilizarea reglementărilor în materie de publicitate. Directiva recunoaşte, în esenţă, că statele au pierdut controlul absolut asupra reglementării, în măsura în care utilizatorul de servicii media audio-vizuale preia comanda, "împachetîndu-şi" singur programele TV. "Disponibilitatea serviciilor mass-media audiovizuale la cerere măreşte posibilitatea de alegere a consumatorului. Astfel, nu se justifică şi nu are sens din punct de vedere tehnic impunerea de norme detaliate care să reglementeze comunicaţiile comerciale audiovizuale pentru serviciile mass-media audiovizuale la cerere" - se arată în textul european. Asistăm astfel la o flexibilizare a regulilor, dictată de avansul tehnologic, cu impact asupra funcţionării pieţei. Acest lucru a determinat instituţiile europene să accepte practici pînă acum declarate ca inacceptabile în programele de televiziune (dar care constituie o realitate în lumea filmului), precum "plasarea de produse" (product placement). O altă temă importantă în noua directivă o reprezintă competenţele mass-media ale utilizatorului. Directiva invită statele să promoveze educaţia în domeniul mass-media, menită să dezvolte "aptitudinile, cunoştinţele şi înţelegerea care permit consumatorilor să utilizeze mass-media în mod eficient şi în condiţii de siguranţă". Cu alte cuvinte, statele ar trebui nu numai să faciliteze creşterea şi funcţionarea nestînjenită a pieţei serviciilor audiovizuale, dar ar trebui să stimuleze şi educarea consumatorilor, singurii în măsură să "formeze" piaţa. Problema este cu atît mai delicată cu cît "piaţa" începe să depindă din ce în ce mai mult de tehnologie (televiziunea "clasică", cea mobilă, recepţia digitală care permite croirea programelor personalizate la "nişa de unu"). De aceea accesul publicului la astfel de servicii nu mai este condiţionat doar de cît de disponibile şi accesibile sînt acestea, ci şi de abilităţile tehnologice ale utilizatorului. În termeni foarte fruşti, telecomanda va deveni o maşinărie atît de complicată, încît va fi nevoie de cursuri pentru a o mînui. Problema este complicată de dinamica demografică a Europei, marcată de îmbătrînirea populaţiei. Pentru această populaţie de vîrsta a treia, noile tehnologii pot deveni incomprehensibile. "Dreptul persoanelor cu handicap şi al persoanelor în vîrstă de a participa şi de a se integra în viaţa socială şi culturală a Comunităţii este legat în mod indisolubil de furnizarea de servicii media audiovizuale accesibile. Modalităţile de realizare a accesibilizării includ, fără a se limita la acestea, limbajul semnelor, subtitrarea, audiodescrierea şi navigarea prin meniuri care pot fi înţelese uşor" - se arată în preambulul directivei. O altă temă importantă din perspectiva pieţei româneşti este cea referitoare la "controlul editorial" şi la dreptul recunoscut (prin însuşi textul directivei) publicului de a cunoaşte cine şi cum exercită controlul editorial asupra serviciilor media oferite. "Dată fiind natura specifică a serviciilor mass-media audiovizuale, în special impactul acestor servicii asupra modului în care se formează opinia publică, este esenţial pentru utilizatori să cunoască exact persoana responsabilă pentru conţinutul acestor servicii. Este, prin urmare, important ca statele membre să se asigure că utilizatorii beneficiază de acces simplu şi direct, în orice moment, la informaţii privind furnizorul de servicii mass-media", spune textul directivei. Acest text este un posibil punct de plecare în reglementarea, la nivel naţional (directiva lăsînd la latitudinea statelor modalităţile tehnice de transpunere a acestei prevederi), a transparenţei proprietăţii de media şi a surselor de finanţare a companiilor de media. Directiva atinge, astfel, cîteva puncte extrem de sensibile în ceea ce priveşte piaţa românească de televiziune (şi nu numai). Ea flexibilizează reguli şi deschide posibilităţi noi în domeniul publicităţii, aduce în scenă noi actori (serviciile difuzate pe Internet), creează obligaţii şi oportunităţi. Un atare document ar fi putut suscita dezbateri în rîndul breslei, materializate (poate, poate) în intervenţii la nivel politic, în procesul de elaborare a documentului. Din păcate, nu prea mare lucru a străbătut "în jos" din înălţimile Bruxelles-ului - şi asta nu din cauza lipsei de transparenţă a procesului. Consultarea şi negocierea presupun şi dorinţa de a participa la dialog (ei, da, şi capacitatea!). Ne aflăm acum iar în faţa unui document pe care "ni-l impune Ioropa", pe care trebuie să-l "transpunem". În accepţia europeană, "transpunere" înseamnă a crea sistemele care duc la rezultatele cerute, nu traducerea mot-

image png
Supraviețuire
Pentru că am aflat de pe Facebook că o pisică îngheață și moare de frig la -15 de grade.
image png
Autenticitatea, între parfum și mujdei
În psihologie, esența unei personalități este definită, în principiu, de cinci caracteristici centrale.
image png
Speranța
Speranţa este una dintre virtuţile teologice.
image png
Scriptura: arbore, spital, cer
Pentru că Dumnezeu însuși li se dezvăluie ca o carte care „nu se închide”.
image png
Inima casei
Acum, la facultate, împreună cu colegele mele, doctorande în arhitectură, Irina Scobiola și Silvia Costiuc, îi învățăm pe studenții noștri cum să proiecteze o locuință.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
Sau că liliecii sînt, în unele privințe, niște creaturi de invidiat? Sau că bat sex e totuna cu bad sex?
image png
Moș Nicolae
Poveștile lor nu mi-au diminuat cu nimic credința în Moși.
Cea mai bună parte din noi jpeg
„Sărbătorile vin!”
Problema nu prea are legătură cu renul Rudolf și vorbește mai mult despre tine.
Cea mai bună parte din noi jpeg
Să găsești oameni la fel ca tine
A îndrăzni să vorbești despre o boală înseamnă a crea o comunitate.
Zizi și neantul jpeg
„Luna cadourilor” și cenușiul
Simțeam cum realitatea tindea, făcea chiar presiuni asupra noastră, a locuitorilor ei, să se transforme în irealitatea din Lumea de lemn.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Cine o mai ține minte pe „fata de la pagina 5?” – cum recuperăm anii ’90?
Ar trebui să existe undeva la un loc de cinste într-un muzeu al presei românești de după 1989.
E cool să postești jpeg
Termopanul, valoare națională
„O bojdeucă trendy“, „Parchetul este cumpărat de la Dedeman sau Praktiker?“
p 20 Balaam WC jpg
Originea regilor magi
E un mag dintre caldeeni? Un ghicitor în stele? Un vrăjitor malefic?
Theodor Pallady jpeg
O carte despre oameni și îngeri
Cititorul va descoperi în text rațiunea tainică a Întrupării: doar omul – cu anatomia lui de lut și sufletul său nemuritor – avea să fie o imago Dei.
p 24 F  Prica jpg
Cu ochii-n 3,14
„Un cal a reușit cumva să iasă din boxa lui și umblă prin avion.”
image png
Oamenii din fotografii
Să-i facem să supraviețuiască.
image png
Malliștii
După film, ne-am dus să ne căutăm mașina în parcarea subterană, acolo, în hruba aia imensă și întunecoasă se termină fericirea.
image png
Lectura, antidotul violenței?
Cel mai des, este invocată lipsa timpului: „N-am mai citit pentru că m-a copleșit oboseala”.
image png
Mărturia lui Pascal
Cuvinte care „nu vor trece”, pline de „har și de adevăr”.
p 20 Iași WC jpg
Provincia ca problemă
Iar faptele, cîte și cum se fac ele, capătă cadențe cosmice, ca în sfîșietorul testament al Olguței.
p 21 la Lorin WC jpg
Olimpul litoralului românesc (2)
Ceva din spiritul stațiunii, un je-ne-sais-quoi, îi face și pe sportivii de performanță să își facă aici cantonamentele.
p 24 S M  Georgescu jpg
Cu ochii-n 3,14
„Lacrimile ei se amestecă cu cele ale acestui bazin“.
image png
Toate lucrurile care s-au schimbat
E nevoie de atît de puțin după ce anii își fac treaba.
image png
Capoate și feminități
Așa, diferențele dintre interior și exterior erau într-o măsură abolite.

Adevarul.ro

image
Răzbunarea unui patron disperat că îl abandonează angajații. „Sunt sigur că o să-mi săriți în cap cu treaba asta”
Tot mai mulți antreprenori se plâng nu doar de faptul că își găsesc cu greu angajați, dar și că mulți dintre ei pleacă după doar câteva săptămâni și îi lasă baltă, fără preaviz și fără să suporte niciun fel de consecințe. Un patron crede că a găsit soluția la această problemă
image
Mircea Badea: „De ce să stea Simona Halep în România?! O viață ai, cu toată dragostea pentru țară”
Prezentatorul de la Antena 3 comentează decizia sportivei de se muta la Dubai.
image
Româncă gravidă în nouă luni, înjunghiată în Țara Galilor. Motivul pentru care agresorul, tot român, o urmărea de o lună
Andreea Pintili, o româncă de 29 de ani care locuiește în Țara Galilor, a fost înjunghiată de mai multe ori de un conațional care o urmărea și posta pe TikTok clipuri cu ea și cu copiii săi.

HIstoria.ro

image
Moartea lui Aurel Vlaicu. Concluziile anchetei
În cursul anchetei în cazul accidentului aeronautic în care și-a pierdut viața Aurel Vlaicu (31 august/13 septembrie 1913) s-au conturat două ipoteze, pe care locotenentul av. Gheorghe Negrescu le prezintă astfel:
image
Zguduitoarea dramă amoroasă din Brăila, care a captivat presa interbelică
În anii 1923-1924, numita Anny Bally din Brăila, „de o frumuseţe rară“, a încercat să se sinucidă din dragoste. În 8 noiembrie 1924, tot din amor, şi-a împuşcat iubitul, după care s-a împuşcat şi ea.
image
Importanța stației NKVD de la Londra în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
În 1941, stația NKVD de la Londra era cea mai productivă din lume, comunicând Moscovei 7.867 de documente diplomatice și politice, 715 documente pe probleme militare, 127 referitoare la aspecte economice și 51 legate de activități sau operațiuni ale serviciilor de informații.