Trecutul: mai-mult-ca-perfect

Publicat în Dilema Veche nr. 169 din 7 Mai 2007
Dilema veche la Timpul prezent   Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png

Bucureşti e un oraş care îşi caută identitatea. Şi-a pierdut actul de naştere, fiindcă "Cetatea Dîmboviţei" din secolele XIV şi XV era numai o fortificaţie care adăpostea din cînd în cînd domnia, pentru a rezista ameninţării dinspre sudul dunărean sau atacurilor ungureşti dinspre vest, fiind chiar, în 1473, luată cu asalt de către Ştefan cel Mare al Moldovei. Ce a fost înainte e arheologie. Tot arheologia culege mărturii, încă răzleţe, despre oraşul care s-a închegat din sate şi, devenind reşedinţă domnească de la mijlocul veacului al XVI-lea, cînd dominaţia otomană era instalată în punctele de control de pe malul stîng al fluviului, a luat aspectul unui Alep european, cu mahalalele sale întinse în jurul bisericilor sau mănăstirilor. Fiind centrul de negoţ cel mai important de la extremitatea nordică a Imperiului, Bucureşti a adunat o populaţie balcanică, amestecată cu localnicii, semănată printre vii şi heleştee, cu greci, armeni, evrei, avînd şi o "uliţă a turcilor". Legăturile comerciale cu Dubrovnik şi cu Veneţia, apoi prezenţa misionarilor italieni au prilejuit apariţia, în casele de chirpici sau de lemn, mai rar de cărămidă, a primelor picturi pe pînză, alături de icoanele de stil bizantin. Cărţile, la început numai religioase, s-au înmulţit treptat, deşi nu erau să le citească decît dascălii de şcoală slavonească sau elinească, diecii cancelariei domneşti şi boierii cu aplecare la învăţătură. Din locuinţele bucureştenilor de atunci, mereu supuse prefacerii, o generaţie după alta, n-a mai rămas nimic: războaie, incendii, cutremure şi inundaţii lăsau în urma lor maidane prăfoase sau mocirloase, pivniţe goale, căscate spre cer, ori cîte o păşune pentru vite. Peste noroaiele fetide se întindeau "poduri", pavajul de lemn al străzilor. De pe malul stîng al Dîmboviţei, unde era sîmburele cel vechi al oraşului, acesta s-a dezvoltat către nord, un cartier negustoresc s-a constituit în zona Sf. Gheorghe-Lipscani, fără a trece deocamdată de linia viitorului bulevard Elisabeta. Nu a existat niciodată împrejmuirea cu ziduri de piatră şi porţi bine păzite peste noapte, caracteristică aşezărilor urbane din Occident. Casele erau rare, înconjurate de curţi şi grădini întinse, iar numărul locuitorilor, pe la sfîrşitul de secol XVII, nu depăşea 50.000, cifră care corespunde aproximativ populaţiei din aceeaşi epocă în Berlin sau Praga. Vechii locuitori ai oraşului aveau simţul frumosului, dar puneau cel mai mare preţ pe îmbrăcăminte şi podoabe. Se vede după mulţimea mărgelarilor, mătăsarilor, croitorilor şi ceaprazarilor, pe lîngă care argintari şi zlătari lucrau bijuteriile din metal scump, ca şi după atlazurile, postavurile şi blănurile cumpărate pentru curtea domnească. Sensibilitatea estetică se manifesta cu predilecţie pentru grădini şi biserici, unele lîngă altele, asocierea lor spaţială traducînd un raport funcţional între ele. Grădina-livadă, "cu multe feliuri de flori", exista dinainte ca Brâncoveanu să aducă un "frînc", înscris cu leafă în condica vistieriei, pentru a o desena în stil italian. Încă din 1649, doamna lui Matei Basarab, Elina, scria la Braşov să i se trimită la Tîrgovişte seminţe de flori. Aşadar, un model era acela central-european, dar şi tradiţia horticulturii bizantine, care, trecută aici pe filieră sîrbească, se recunoaşte în nume de flori: trandafir, garoafă. O gravură occidentală reprezentînd o grădină-labirint era socotită un dar de mare valoare, vrednic de a fi oferit unui domn, atunci cînd realitatea însăşi lipsea. Spaţiul sacru concentrează cele mai multe eforturi de decorare. De exemplu, pisania bisericii Sf. Sava din Bucureşti, căreia Brâncoveanu i-a alăturat o "şcoală de învăţat carte", iniţiativă pe care el o interpreta ca pe o binefacere pentru comunitate, menită nu numai să-i veşnicească amintirea, ci să asigure mîntuirea sufletelor strămoşilor săi, spune limpede că "Măria Sa din temelie a zidit aceasta ce se vede aşa iscusită şi frumoasă". Dezvoltarea scenografică a picturii interioare şi încărcarea de odoare a ctitoriilor sale au provocat admiraţia contemporanilor. Adesea, ca la reşedinţele domneşti din provincie, Mogoşoaia, Potlogi sau Doiceşti, biserica şi palatul aparţin aceluiaşi circuit, capela fiind o completare pentru "prea frumoasa şi iscusita casă", întregite amîndouă de grădină. Laudele unuia din vizitatorii pe care Brâncoveanu i-a primit la curtea sa, un profesor de la Oxford care îl saluta ca pe un "revivel of architecture", erau mai puţin inspirate de biserici - bine clădite şi bogat împodobite, dar cărora le critica iconografia: "reprezentări superstiţioase" -, şi mai mult de apartamentele "mîndre şi măreţe" din palatul de la Bucureşti. Aici şi la Tîrgovişte, casele boiereşti, din piatră şi acoperite cu şindrilă, erau la fel de arătoase, incintele lor fiind apărate de palisade din trunchiuri de stejar. Arhitectura civilă era reprezentată şi de conacele din împrejurimi, unul dintre ele, cel de la Văcăreşti, fiind descris de un călător arab ca "un palat fără egal în lume decît numai în ţara Frîncilor" (pentru construirea lui fuseseră aduşi meşteri din Transilvania, deci clădirea, cu trei etaje şi acoperită cu olane, semăna probabil cu castelele nobililor maghiari). Ceea ce însă se remarcă la exemplele spicuite din această epocă este poziţia lor insulară. Ele puteau să impresioneze chiar pe observatorii occidentali, dar erau izolate, iar centrul politic şi economic al Ţării Româneşti nu devenise încă o capitală, cu reţelele de comunicare pe care le are un oraş de tip european. Locurile de sociabilitate erau toate afară din casă, la biserică, la cîrciumă şi la fîntînile publice. Trăsătura cosmopolită a vieţii bucureştene s-a accentuat în vremea Fanarioţilor - mai tîrziu, încă unul din martorii străini care ne privesc, în timpul războiului Crimeei, va declara că aici se vorbeau 37 de limbi! - aşa că închiderea orizontului n-a venit decît la reacţia naţionalistă de la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi s-a îndeplinit, sub presiunea regimului politic, doar după 1948. Relaţia spaţiu urban-teritoriu rural a fost intensă, fără întrerupere, pînă în zilele noastre, din cauza condiţiilor de aprovizionare şi pentru alimentarea cu mînă de lucru a industriilor, cînd ele au început să se dezvolte. Atît de repede continua aglutinarea satelor de cîmpie alipite la oraş încît Alexandru-Vodă Ipsilanti, pe la 1780, a stabilit prin decret un hotar, pe care, de altfel, urmaşii nu l-au respectat. Primele măsuri edilitare se iau tot pe atunci. Nu numai pentru a repara pardoseala de lemn a străzilor sau a întreţine canalizarea primitivă, ci şi pentru alinierea clădirilor, legislaţia protejînd "lumina uliţelor". O adevărată urbanizare are însă nevoie de o delimitare între burghezie şi celelalte grupuri sociale. Contrastul dintre elementele citadine şi cei veniţi dinafara acestui mediu a întîrziat să se precizeze. Emanciparea terenurilor urbane de un tip de dependenţă feudal nu s-a realizat pînă în 1821. Aspectul semirural al Bucureştilor se explică prin această structură socială. De aici şi distanţa între locuinţa elitei aristocratice şi condiţiile de trai din cartierele populare. (va urma)

Rolul esential al adjuvantilor in optimizarea pesticidelor jpg
Rolul esențial al adjuvanților în optimizarea pesticidelor
Condițiile de mediu, intemperiile, buruienile, precum și bolile și dăunătorii plantelor reprezintă tot atâtea provocări pentru fermierii moderni.
IMG 20240408 WA0011 jpg
Casa Memorială „Amza Pellea”, din Băilești, a fost redeschisă publicului
Manifestările dedicate cinstirii memoriei îndrăgitului actor român, născut în inima Olteniei, au debutat pe 6 aprilie, pe scena Teatrului Național Marin Sorescu din Craiova, locul în care și-a început fascinanta călătorie în lumea artistică.
pompy ciepła (2) jpg
Pompe de căldură - utilizarea, funcționarea și tipurile acestora
În ultimii ani, pompe de căldură s-au remarcat intre dispozitivele utilizate în sistemele moderne de încălzire.
header piese jpg
Sfaturi pentru conducătorii care apreciază piese auto online de calitate și serviciile unor profesioniști
Achiziționarea de piese auto online poate fi o modalitate convenabilă și eficientă de a-ți repara sau întreține mașina.
masa de paste jpg
Cum să aranjezi o masă festivă perfectă: trei sfaturi utile
Nu mai este mult până la sărbătorile de Paște. Chiar dacă poate părea cam devreme să începi pregătirile de sărbătoare, poți începe planificarea de pe acum dacă vrei să-ți impresionezi invitații.
caine in vacanta jpg
Cum să îți pregătești câinele pentru călătorii: 6 sfaturi pentru o vacanță fără probleme
Te pregătești să pleci în prima vacanță alături de câinele tău? Experiența de a pleca într-o călătorie cu cel mai bun prieten al tău poate fi una inedită, care te va încărca cu amintiri plăcute.
image png
Lumea în care trăim
Trăim ceea ce poartă numele de „marea epuizare”.
image png
Flori, lumi și profesoare
Flori le-am dus de cîte ori am avut ocazia, la propriu sau la figurat.
image png
Cît de puțin ne lipsește...
Zic alți psihologi: nu pierde copilul interior, „accesează-l”, joacă-te, have fun! Aiurea!
image png
Zoe, fii feminină!
În prezent, cînd vorbim despre feminism, nu ne mai raportăm la structura rațională a lui Beauvoir, ci la extremismele de tipul Solanas.
p 20 Aleksei Navalnîi WC jpg
O întrebare greu de ocolit
Pentru noi, astăzi, răul şi suferinţa nu sînt doar mari teme teoretice. Nici nu se limitează la experienţa lor privată.
image png
Tîlcuirile tradiției isihaste
O luminoasă excepție de la această triumfală decadență e de găsit în lucrarea Părintelui Agapie Corbu.
1038 21a centrul comunitar din Chiojdu, 2023 jpg
Arhitectura interesului public
Arhitectura interesului public reprezintă o dezvoltare rizomatică orizontală la nivel local.
p 24 M Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
Un preot din Spania, împreună cu partenerul său, au fost arestați pentru că ar fi făcut trafic cu Viagra.
image png
Pe ce te bazezi?
Pe măsură ce avansez în vîrstă, tind să cred că ceea ce numim intuiție se bazează pe experiența noastră de viață.
image png
De primăvară
Florile înșiruite mai sus se vindeau pe stradă, din loc în loc, înveselind-o. Schimbînd-o.
image png
Școli private, școli de fițe?
Nu se schimbase nimic, eram din nou o guvernantă „creativă”.
p 20 Valentina Covaci jpeg
Cum vorbim despre Dumnezeu
Merită să explorăm ce spune asta despre societatea noastră și despre discursul public din România.
image png
Călătorii în istoria cultului
A doua carte este o monografie asupra unui obiect liturgic esențial, pe care doar slujitorii îl pot vedea în altar: Antimisul. Origine, istorie, sfințire (Editura Basilica, 2023).
p 21 Geneva WC jpg
Nostalgii helvete
Job-ul (le petit boulot) pe care mi l-am dorit cel mai mult a fost cel de asistent plimbat căței genevezi.
p 24 M  Chivu 2 jpg
Cu ochii-n 3,14
● Un gunoier își dirijează colegul de la volanul autospecialei: „Dă-i, dă-i, dă-i! / Dă-i, că merge, dă-i!”. O versificație relativ salubră. (M. P.)
image png
Acceptăm prinți!
Termenul „sindromul Cenușăreasa” a fost folosit pentru prima dată de dr. Peter K. Lewin într-o scrisoare către Canadian Medical Association Journal, în 1976.
image png
Mama și tarabele
Mama, deși avea gusturi mai nobile și, atunci cînd se juca, îi plăcea să se joace mai luxos, înțelegea și nevoia mea de kitsch-ul nu chiar dulce, ci simpatic.
image png
Tramvaie
Timpul de așteptare e afișat electronic și calculat la secundă.

Adevarul.ro

image
Sentință exemplară în cazul unui șofer care a dat intenționat cu mașina de lux peste mai mulți polițiști
Doi polițiști din Argeș au fost loviţi, cu intenție, de un șofer care s-a urcat la volan deși avea permisul de conducere suspendat. Bărbatul a pus în pericol viața agenților și a celor trei copii minori ai săi, aflați în mașină în momentul producerii incidentului.
image
image
A murit procurorul român cu cea mai mare vechime în magistratură. Încă era în activitate
Pavel Palcu, procurorul arădean cu cea mai mare vechime în magistratură din România a murit, astăzi, 15 aprilie, într-un centru de recuperare medicală din Bucureşti.

HIstoria.ro

image
„Monstruoasa coaliție”, Cuza și francmasonii, în „Historia” de aprilie
De ce au ales adversarii lui Cuza să-l răstoarne de la putere? Care a fost rolul masoneriei în acest proces? Este apartenenţa lui Cuza la masonerie confirmată documentar?
image
Oltcit, primul autovehicul low-cost românesc care s-a vândut în Occident
La Craiova se produc automobile de mai bine de 40 de ani, mai exact de la semnarea contractului dintre statul comunist român şi constructorul francez Citroën. Povestea acestuia a demarat, de fapt, la începutul anilor ’70, când Nicolae Ceauşescu s- gândit că ar fi utilă o a doua marcă de mașini în România.
image
Istoricul Maurizio Serra: „A înțelege modul de funcționare a dictaturii ne ajută să o evităm” / INTERVIU
Publicată în limba franceză în 2021, biografia lui Mussolini scrisă de istoricul Maurizio Serra, membru al Academiei Franceze, a fost considerată un eveniment literar şi istoric.