De la iarba-dracului la sastiseala lulelei

Teodor Vârnav, „cel întîiu giogol din tîrgul Otacilor“ jpeg

Ieromonahul Ilarion transcrie şi introduce, în preajma anilor 1793, într-un miscelaneu, printre vieţi de sfinţi şi glave, o istorie dedicată tutunului: Istorie foarte de folos pentru tutun. De unde iaste tutunul şi oare pentru ce pricină îl iubesc oamenii mai vîrtos decît toate verdeţile şi legumile pămîntului. Ce folos face omului. Scoasă din Otăşnic. În cele patru file din manuscris, ieromonahul Ilarion – fost arhiereul Theofilact pe lîngă mitropolitul Dositei Filitti, fost ieromonahul Isaiia – spune cum Sarsailă, „voievodul puternicului Satanailă“, este însărcinat de „domnul întunericului“ să ţeasă o „înşălăciune foarte subţire“ pentru a atrage de partea răului omenirea. Secretul: iarba-dracului, tutunul care va hipnotiza omenirea. „Şi va creşte dintrînsa o buruiană mare, cu frunza lată, foarte frumoasă. Şi, întîiu o vom arăta fiilor lui Ismail, adică turcilor şi ţiganilor. Ca cum ar fi de o mare cinste şi folosul sănătăţii celor ce o vor mirosi frunza ei; şi aprinzînd-o să vor afuma cu fumul ei. Şi aşa, de la acelea toate limbile şi toate neamurile o vor căştiga şi o vor sămăna şi vor umplea toată lumea de dînsa, neguţătorindu-o ca cel mai scump şi mai cinstit şi mai trebuincios negoţiu. Şi această buruiană va fi mai iubită şi mai cinstită în lume oamenilor decît toate verdeţurile şi legumile pămîntului şi pururea întru mare pofală şi cinstelor. Frecîndu-o lămurit ca făina şi mirosindu-o, o vor suge prin nas, şi aprinzîndu-o în vas de acea treabă pururea fără saţiu vor suge ca o mare şi scumpă dulceaţă prin ţave fumul acela în gura lor. Şi aşa, toţi oamenii vor aduce noao prinos: mirosală, ardere de tot, şi fum stricurat şi lămurit prin gura lor.“ Crescut direct din „pămîntul“ Iadului, tutunul, această „buruiană drăcească“, a cucerit foarte repede omenirea. Drept pentru care ieromonahului Ilarion nu-i rămîne decît să ameninţe cu judecata din faţa lui Iisus Hristos cînd trupul păcătosului va fi trădat de mirosul de „fum şi putoare rea“, izgonit fiind cu vorbele: „Fugi de la mine, du-te la întunericul Iadului, cel gătit diavolului şi slujeşte lui, că lucrurile aceluia ai făcut, iar poruncile mele n-ai păzit.“  

Înfricoşătoarea poveste n-a trecut de paginile miscelaneului, dar şi de ar fi trecut, tutunul se află în epoca lui de glorie, cînd se crede că vindecă orice şi cînd ispiteşte pe oricine. Condici de cheltuieli, catastife de socoteli de prin case boiereşti sau chilii egumeneşti stau mărturie a acestui viciu îndelung şi aprig prizat. Boieri şi ţigani, popi şi ţărani, călugări şi negustori trag tutun din narghilele, ciubuce şi lulele. Preluat şi extins mai ales în vremea regimului fanariot, tutunul devine atît de prezent şi de indispensabil obiceiurilor cotidiene, încît marile case îşi organizează un aparat specific, după modelul otoman: ciubuci-başa fiind dregătorul cel mare peste micii ciubucii însărcinaţi cu pregătirea narghilelelor şi a ciubucelor. Or, aici printre boieri şi înalţii clerici, narghileaua face parte dintr-un ritual al sastiselii din care nu lipsesc cafeaua neagră, şerbetul şi mai ales dulceaţa siestei din vremea prînzului.  

Pe la 1751, în condica de cheltuieli a marelui vistier Toader Palade se regăseşte regulat cumpărarea de tutun, tutun care se cumpără nu numai pentru boier, ci şi pentru vizitii, ţigani şi alte slugi din curte: „tiutiun pintru ficiori la Bârleşti“, „tiutiun ţiganilor ci-au trierat“, „tiutiun ţiganilor de la Bârleşti“, „tiutiun vizăteilor ci-au mers cu cai(i)“ . Din Imperiul Otoman, pînă în Moldova secolului următor, tutunul a călătorit destul de repede, după cum se vede, devenind consumabil pentru o parte a populaţiei. De aici şi pînă la băcănia de la Fundata nu mai este decît o altă călătorie, către o altă rumegare a tutunului într-o practică a sastiselii. Aici, la Fundata, judeţul Buzău, prin iulie 1817, un oarecare Ioan Buzeţel aşază în prăvălia din sat nu mai puţin de 100 de lulele şi 5 ocale de tutun. Luleaua şi tutunul cer investirea unor lichidităţi în produse colaterale, care ar putea fi judecate ca vicii. Ca atare, ţăranii ăştia de prin satele buzoiene s-au dedat deja la viciul tutunului, risipindu-şi economiile în fum mirositor şi buruieni drăceşti. Pentru ca mai apoi, un deceniu mai tîrziu, narghileaua să se piardă pe drumurile Stambulului pentru a fi înlocuită cu cigare şi cigarette, zigare şi zigarette, notate ca atare în cheltuielile lui Iancu Oteteleşanu.  

Blamată de către predicile clericilor, iarba-dracului ispiteşte pe toată lumea şi îmbie la trasul cu nesaţ din imameaua ciubucului.  

Constanţa Vintilă-Ghiţulescu este cercetătoare la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“. Cea mai recentă carte publicată: Evgheniţi, ciocoi, mojici. Despre obrazele primei modernităţi româneşti (1750-1860), Humanitas, 2013. 

41580801101 373a7ea5c2 c jpg
Oamenii fac orașele
Paradigmei moderniste de producție a noilor cartiere, Jacobs îi opune observația directă și studiul la firul ierbii, sau la bordura trotuarului, a vieții urbane.
Zizi și neantul jpeg
Roți și vremuri
Trebuia să mănînci nu știu cîți ani numai iaurt și să economisești, să pui bani la CEC ca să-ți poți cumpăra o Dacie.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Aix-Les-Bains și tinerii francezi de 70 de ani (I)
În Aix zilele de vară se mișcă în ritm de melc, par nesfîrșite, exact ca acelea din vacanțele copilăriei.
E cool să postești jpeg
Tastatura sau creionul?
Este un avantaj real acest transfer al informațiilor direct pe dispozitivele elevilor?
p 20 WC jpg
Religiile manevrate de dictatori
Sîntem înconjuraţi de spaţii unde religia e folosită în beneficiul unor regimuri antiliberale: Rusia lui Putin, Turcia lui Erdogan, Ungaria lui Orbán.
Theodor Pallady jpeg
Discretul eroism al moderației
Nu prea cunoaștem opera românilor americani, iar numele care circulă simultan în cele două culturi provin cu precădere din zona umanistică.
p 23 Lea Rasovszky, Bubblegun of Sweet Surrender (Soft War) I  Codre jpg
„Războiul este doar «eu» și nici un pic «tu»” – artiștii și galeriile în timp de război
„Un fel de așteptare epuizantă la capătul căreia sperăm să fie pace.”
p 24 A  Damian jpg
Cu ochii-n 3,14
După ce, cu o săptămînă în urmă, doi lei au încercat zadarnic să evadeze din grădina zoologică din Rădăuți, un șarpe mai norocos a pătruns în Spitalul Orășenesc din Balș.
Zizi și neantul jpeg
Mare, pofte, necuprins
Tocmai ăsta era hazul vacanței: împletirea ciudată de pofte concrete și visări abstracte. Figurau, cu toatele, într-un meniu pestriț și cu pretenții.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Vacanțe de altădată
Nu pot vedea mai multe, însă sînt convinsă că au și bomboane străine sau ciocolată, poate că au și gume cu surprize.
E cool să postești jpeg
S-o fi supărat pe mine?
Ca să nu „supere” această societate, foarte multe femei ajung să fie prizoniere ale unor prejudecăți pe care și le autoinduc, perpetuîndu-le, uitînd de cele mai multe ori de ele însele.
p 20 Sf  Augustin WC jpg
De ce scandalizează creștinismul?
Scandalul creștinismului stă așadar în neverosimilul lui. Însuși Dumnezeu vorbește, dar nu o face ca un stăpîn.
setea de absolut convorbiri cu christian chabanis jpg
Setea de absolut
Atunci cînd am întrevăzut cîteva adevăruri esențiale este dureros să simțim că, în măsura în care vrem să le comunicăm oamenilor, ele capătă limitele noastre, impuritățile noastre, degradîndu-se în funcție de acest aliaj.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
O femeie din București a fost pusă sub control judiciar, fiind bănuită de săvîrșirea infracțiunii de înșelăciune prin vrăjitorie.
Edgar Allan Poe, circa 1849, restored, squared off jpg
Prăbușirea casei Usher
Una dintre cele mai emoționante descrieri de arhitectură din literatura universală este tabloul creionat de Edgar Allan Poe în debutul nuvelei „Prăbușirea casei Usher”.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Cum e să pleci în vacanță bolnav și complet epuizat
N-am mai fost într-o vacanță parțial din cauza pandemiei, însă mai mult din cauza faptului că nu mi-am mai permis o vacanță.
p 20 Ierusalim, Muntele Templului WC jpg
Loc disputat
De curînd, la Ierusalim au izbucnit din nou – dar cînd au încetat? – tensiunile pe esplanada Cupolei Stîncii.
Theodor Pallady jpeg
Scurtă oprire în biblioteca perfectă
Cel mai adesea afli despre autorii de cărți din cărțile altor autori: circulația bibliografică prin notele de subsol asigură ventilația academică din care se compune tradiția intelectuală a oricărei societăți moderne.
Zizi și neantul jpeg
Mare, trenuri și geamantane
Senzația pe care o am călătorind cu trenul nu poate fi înlocuită cu nici o alta: poate și pentru că ești cu atîția oameni în preajmă, într-o lume mobilă, o lume care o reface, în mic, pe cea mare din exterior.
p 24 D  Stanciu jpg
Cu ochii-n 3,14
Numeroasele avertismente de furtună ale RO-Alert de săptămîna trecută, unul emis chiar în timpul spectacolului Rigoletto, de la Opera Națională din București, cînd pe scenă se auzea replica „Furtuna e aproape”, au provocat un val de glume și ironii.
Zizi și neantul jpeg
Veri și obiceiuri
Am mai fost parte a unor vizite ca din Enigma Otiliei în care erai „servit” fix cu așa ceva: dulceață într-un mic castron transparent, una-două lingurițe, cel mai des de cireșe amare, și apă într-un pahar trainic.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Un înger păzitor pentru fiecare – cum recuperăm anii ’90?
Pe vremea cînd lucram la o revistă cu pronunțate tente erotice care se vindea ca pîinea caldă, am cunoscut mai întîi un stripper, apoi un gigolo. Cu care m-am întîlnit pentru a scrie un reportaj.
p 19 WC jpg
Ce valoare mai au simbolurile naționale?
Există în România o serie de simboluri naționale care sînt mai mult sau mai puțin cunoscute, însă cu siguranță extrem de puțin vizibile.
p 20 WC jpg
Adevărul în oglindă
Ghicitura poate fi înțeleasă nu atît ca limită, cît ca o condiție de posibilitate a cunoașterii.

Adevarul.ro

image
Reacţii după şedinţa foto a lui Brad Pitt pentru GQ Magazine: „Arată ca un cadavru”
Desemnat în anii '90 cel mai sexy bărbat în viaţă de revista People, actorul Brad Pitt şi-a şocat fanii cu cea mai recentă şedinţă foto realizată pentru revista GQ, mai mulţi internauţi comentând că arată ca un cadavru.
image
Lacul căutat de zeci de mii de turişti pentru tratamente s-a colorat în roz. Explicaţiile cercetătorilor VIDEO
Pe lângă culoare, lacul emană şi un miros neplăcut. În fiecare an, aici vin zeci de mii de turişti la tratament. Specialiştii vin cu explicaţii.
image
CTP ne trezeşte la realitate: „Popovici? Dar de ce să mă simt mândru?“
Cristian Tudor Popescu a comentat, în stilul său caracteristic, performanţa lui David Popovici la Mondialele de nataţie, unde sportivul de 17 ani a cucerit două medalii de aur.

HIstoria.ro

image
100 de ani de show-uri culinare
În primăvara lui 1924 se auzea la radio primul show culinar, a cărui gazdă era Betty Crocker, devenită o emblemă a emisiunilor de acest gen și un idol al gospodinelor de peste Ocean. Puțină lume știa că Betty nu exista cu adevărat, ci era doar o plăsmuire a minților creatoare ale postului de radio.
image
„Uvertura” războiului austro-turc din 1715-1718
Războiul turco-venețiano-austriac dintre anii 1714-1718, cunoscut și drept Războiul Austro-Turc din 1715-1718, sau „Războiul lui Eugeniu de Savoia”, este primul din seria războaielor ruso-austro-turce din secolul XVIII.
image
Capitularea lui Osman Pașa
La 4/16 decembrie 1877, Carol îi scria Elisabetei că otomanii încercaseră pe data de 28 să iasă din Plevna luptând și construind un pod peste râul Vid, în zonă desfășurându-se bătălii cumplite. Carol s-a îndreptat imediat în acea direcție, în timp ce împăratul se dusese în centrul dispozitivului.