Cum se înjură la români

Publicat în Dilema Veche nr. 413 din 12-18 ianuarie 2012
Odă dulceţurilor  jpeg

Pe la început de secol XVIII, mitropolitul Antim Ivireanul critică societatea valahă, aflată, după părerea lui, într-o adîncă şi aprigă criză morală. Mersul la biserică pare doar un pretext pentru ca oamenii să-şi scoată în evidenţă hainele şi rangul, şi chiar mai rău, să se amuze, postul devine o pacoste, bîrfa şi cleveteala – o obişnuinţă a firii, respectul – o deriziune etc. „Cînd mergem la biserici, în loc de a asculta slujbele şi a ne ruga lui Dumnezeu, să ne ierte păcatele, iar noi vorbim şi rîdem şi facem cu ochiul, unul altuia, mai rău decît pe la cîrciume“, tună mitropolitul într-un cuvînt de învăţătură rostit într-o duminică în biserica Mitropoliei.

Şi la fel de vehement critică „năravul prost“ al românului de a înjura de mama focului, oricînd, oriunde, oricum, invocînd deseori cele sfinte: „că ce neam înjură ca noi, de lege, de cruce, de cuminicătură, de morţi, de comîndare, de lumînare, de suflet, de mormînt, de colivă, de prescuri, de ispovidanie, de botez, de cununie şi de toate tainele sfintei biserici şi ne ocărîm şi ne batjocorim înşine legia?! Cine din păgîni face aceasta, sau cine-ş măscăreşte legia ca noi?“ Chiar aşa, cine mai înjură ca românul? Cine mai amestecă cruci, Dumnezei, cu mădulare şi alte părţi ascunse al trupului, evitate aici de mitropolit? Păi, Alexandru vodă Aldea care pronunţă cea mai „tare“ înjurătură de la „nivel înalt“ atunci cînd i se pune la îndoială loialitatea, acuzat (de către sibienii cărora le scrie) că s-ar fi dat pe mîna turcilor şi „cine va minţi să-i f… cîinii pe nevastă-sa şi pe mă-sa“ (1432). Urmează apoi, binecunoscuta injurie, la fel de prezentă printre isteriile „înalte“ de „porc de cîine“ cu care vodă apostrofează pe unul, pe altul. De aici pînă la opincă…

La 1757, de pildă, mitropolitul Iacob Putneanul notează acelaşi nărav al amestecării crucii şi icoanelor printre ocările ordinare: „Aceasta nici păgînii nu o fac să-şi suduiască legea sau pre Dumnezeul lor. Iată dar că creştinii cei ce suduiesc legea, sufletul, Crucea, Precistania, botezul, judeţul, şi alte odoare din dogmele credinţei, unora ca aceştia le este năpastă numele de creştin“. Cîteva decenii mai tîrziu, mitropolitul Veniamin Costache, asociindu-şi cei doi episcopi, Meletie al Romanului şi Sofronie al Huşilor, îşi arată nemulţumirea faţă de acelaşi obicei al folosirii obiectelor sfinte în formularea injuriilor, „sudălmilor şi hulilor“. În enciclica sa „Pentru cei ce hulesc cele sfinte“, mitropolitul spune că moldoveanul s-au obişnuit rău a folosi „sudălmile i atîta desfrînare şi slobozenia… încît nu iaste vîrstă, nu se află mai nici un sătean, şi tîrgoveţ care să nu suduie: bărbaţi, bătrîni, tineri… pînă şi mamele, pînă şi copii şi copii cei mici învăţîndu-se de la părinţi“. Totul este mestecat în limbajul murdar al ocărilor: „suduie cruce, de Dumnezeu, de sfînt, de Evanghelie, de Hristos, de botez, de lege, de suflet, de Paşti, pînă o! lucru înfricoşător, pînă şi Sfintele Taine, sfintele liturghii, şi toată taina sfîntă a lucrărilor bisericeşti“. Adaugă locurile unde sudălmile se aud mai abitir: „prin tîrguri, prin sate, pe la locuinţele lor, pe la crîşme, pe la adunările rele şi răsvrătite, cu păreri mincinoase, tot cuvinte putrede de sudălmi şi hule“. Le cere „să-şi înfrîneze limba“, să se teamă de Dumnezeu, să fie buni creştini, şi pentru că toate acestea sînt mult prea „mici“ pentru un norod obişnuit să suduie, blestemul cel mare se revarsă asupra capetelor lor. Bubele lui Ghezei, soarta lui Arie, urgia lui Dumnezeu sînt mobilizate pentru a provoca frica. Preoţii sînt chemaţi să ia aminte şi să pedepsească prin scoaterea nesupusului în afara spaţiului sacru: „preoţii să nu fie volnici a merge în casa lui, nici să-i lucreze nimic de ale preoţiei, încă nici la moarte trupul lui să nu-l prohodească, nici la biserică să nu-l îngroape, ci să-l îndepărteze cu totul de Biserică ca pre acela ce nu ascultă de Biserică“.

Mitropolitul se apleacă asupra fidelului amintindu-i nimicnicia în care se ascunde: „Tu viermele cel tîrîtor pre pămînt, tu cel ce eşti nimic, decît numai pămînt, praf cenuşă! O! orbire drăcească, sufletească, pămîntească. O pierdere nemărginită! O! neam necredincios şi îndărătnic!“. Or, dacă lumea sacrului nu este cruţată de toate aceste categorisiri, pentru a folosi un termen mai frumos decît ocara sau sudalma, în mahala, la cîrciumă şi pe uliţă, urechile aud „vorbe grele şi de ocară care e de ruşine a se spune“, cum se notează adesea prin documentele vremii. Şi atunci cînd vreun logofăt mai puţin pudic le notează cu nonşalanţă… cuvintele sînt chiar grele…

Cert este că românul înjură de mama focului, şi cînd îi merge bine, şi cînd îi merge prost. Şi strigă din toţi rărunchii una de să n-o poţi uita cîte zile oi avea.

Constanţa Vintilă-Ghiţulescu
este cercetătoare la Institutul de Istorie „N. Iorga“ din Bucureşti. În 2006 a publicat cartea Focul Amorului. Despre dragoste şi sexualitate în societatea românească, 1750-1830.

„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Aix-les-Bains și tinerii francezi de 70 de ani (II)
Dar poate că mai mult decît plimbarea în sine conta acel „împreună”.
p 19 jpg
Cultul virginității
Ideea că virginitatea fizică atestă puritatea și inocența depășește granițele religioase, devenind un construct social și ipocrit prin care unei femei i se anulează calitățile morale în favoarea celor fizice, ajungînd să fie prețuită mai degrabă integritatea trupului decît mintea și sufletul.
p 20 San Filippo Neri WC jpg
Despre creștinism și veselie
Multe dintre textele clasice ale creștinismului dovedesc o relație încordată pe care Sfinții Părinți o întrețineau cu rîsul.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Migdalul lui Origen
Editat, tradus, redescoperit în bogăția și autenticitatea sa în ultimul secol, Origen revine de fiecare dată în atenția cititorilor cu o înnoită putere de atracție.
Zizi și neantul jpeg
Dacia roșie
Era o oază, într-o vreme în care lucrurile se degradau pe zi ce trecea: la cantina de acolo se putea mînca bine și ieftin, ba chiar și cumpărai una-alta pentru acasă, uneori.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
La Galați, o candidată a fost surprinsă în timp ce încerca să fraudeze examenul de bacalaureat cu un pix-telefon. Avea 45 de ani și era absolventă a unui liceu particular, la frecvenţă redusă.
41580801101 373a7ea5c2 c jpg
Oamenii fac orașele
Paradigmei moderniste de producție a noilor cartiere, Jacobs îi opune observația directă și studiul la firul ierbii, sau la bordura trotuarului, a vieții urbane.
Zizi și neantul jpeg
Roți și vremuri
Trebuia să mănînci nu știu cîți ani numai iaurt și să economisești, să pui bani la CEC ca să-ți poți cumpăra o Dacie.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Aix-Les-Bains și tinerii francezi de 70 de ani (I)
În Aix zilele de vară se mișcă în ritm de melc, par nesfîrșite, exact ca acelea din vacanțele copilăriei.
E cool să postești jpeg
Tastatura sau creionul?
Este un avantaj real acest transfer al informațiilor direct pe dispozitivele elevilor?
p 20 WC jpg
Religiile manevrate de dictatori
Sîntem înconjuraţi de spaţii unde religia e folosită în beneficiul unor regimuri antiliberale: Rusia lui Putin, Turcia lui Erdogan, Ungaria lui Orbán.
Theodor Pallady jpeg
Discretul eroism al moderației
Nu prea cunoaștem opera românilor americani, iar numele care circulă simultan în cele două culturi provin cu precădere din zona umanistică.
p 23 Lea Rasovszky, Bubblegun of Sweet Surrender (Soft War) I  Codre jpg
„Războiul este doar «eu» și nici un pic «tu»” – artiștii și galeriile în timp de război
„Un fel de așteptare epuizantă la capătul căreia sperăm să fie pace.”
p 24 A  Damian jpg
Cu ochii-n 3,14
După ce, cu o săptămînă în urmă, doi lei au încercat zadarnic să evadeze din grădina zoologică din Rădăuți, un șarpe mai norocos a pătruns în Spitalul Orășenesc din Balș.
Zizi și neantul jpeg
Mare, pofte, necuprins
Tocmai ăsta era hazul vacanței: împletirea ciudată de pofte concrete și visări abstracte. Figurau, cu toatele, într-un meniu pestriț și cu pretenții.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Vacanțe de altădată
Nu pot vedea mai multe, însă sînt convinsă că au și bomboane străine sau ciocolată, poate că au și gume cu surprize.
E cool să postești jpeg
S-o fi supărat pe mine?
Ca să nu „supere” această societate, foarte multe femei ajung să fie prizoniere ale unor prejudecăți pe care și le autoinduc, perpetuîndu-le, uitînd de cele mai multe ori de ele însele.
p 20 Sf  Augustin WC jpg
De ce scandalizează creștinismul?
Scandalul creștinismului stă așadar în neverosimilul lui. Însuși Dumnezeu vorbește, dar nu o face ca un stăpîn.
setea de absolut convorbiri cu christian chabanis jpg
Setea de absolut
Atunci cînd am întrevăzut cîteva adevăruri esențiale este dureros să simțim că, în măsura în care vrem să le comunicăm oamenilor, ele capătă limitele noastre, impuritățile noastre, degradîndu-se în funcție de acest aliaj.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
O femeie din București a fost pusă sub control judiciar, fiind bănuită de săvîrșirea infracțiunii de înșelăciune prin vrăjitorie.
Edgar Allan Poe, circa 1849, restored, squared off jpg
Prăbușirea casei Usher
Una dintre cele mai emoționante descrieri de arhitectură din literatura universală este tabloul creionat de Edgar Allan Poe în debutul nuvelei „Prăbușirea casei Usher”.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Cum e să pleci în vacanță bolnav și complet epuizat
N-am mai fost într-o vacanță parțial din cauza pandemiei, însă mai mult din cauza faptului că nu mi-am mai permis o vacanță.
p 20 Ierusalim, Muntele Templului WC jpg
Loc disputat
De curînd, la Ierusalim au izbucnit din nou – dar cînd au încetat? – tensiunile pe esplanada Cupolei Stîncii.
Theodor Pallady jpeg
Scurtă oprire în biblioteca perfectă
Cel mai adesea afli despre autorii de cărți din cărțile altor autori: circulația bibliografică prin notele de subsol asigură ventilația academică din care se compune tradiția intelectuală a oricărei societăți moderne.

HIstoria.ro

image
Nașterea Partidului Țărănesc, în tranșeele de la Mărășești
În Primul Război Mondial, Mihalache se înscrie voluntar ca ofiţer în rezervă și se remarcă prin curaj și prin vitejie peste tot, dar mai cu seamă la Mărășești. Regele Ferdinand însuși îi prinde în piept ordinul „Mihai Viteazul“ pentru faptele sale de eroism.
image
Dacă am fi luptat și vărsat sânge în 1940 pentru Basarabia, poate că...
Istoria nu se scrie cu autoprotectoarele „dacă...” și „poate că...”. Nimeni nu poate dovedi, chiar cu documente istorice atent selectate, că „dacă...” (sunteţi liberi să completaţi Dumneavoastră aici), soarta României ar fi fost alta, mai bună sau mai rea. Cert este că ultimatumurile sovietice din 26-27 iunie 1940 și deciziile conducătorilor români luate atunci au avut efecte puternice imediate, dar și pe termen lung.
image
Cine a fost Mary Grant, englezoaica devenită simbol al Revoluției de la 1848 din Țara Românească
„România revoluționară”, creația pictorului Constantin Daniel Rosenthal, este unul dintre cele mai reprezentative tablouri ale românilor, simbol al Revoluției de la 1848. Românca surprinsă în tabloul care a făcut istorie a fost, de fapt, la origini, o englezoaică pe nume Mary Grant.