Un spaţiu în care poţi respira

Publicat în Dilema Veche nr. 824 din 5–11 decembrie 2019
Un spaţiu în care poţi respira jpeg

„Cei ce şi-au pus încrederea în Domnul vor înţelege adevărul…“, sună un verset din Înţelepciunea lui Solomon, text vechi-testamentar de inspiraţie iudeo-elenistică, prins în canonul Noului Testament. Cum poate fi interpretată afirmaţia? Poate ea însemna că omul credincios „posedă“ adevărul, că are la dispoziţie cheia de lectură pentru mişcările cosmice şi sociale, pentru intenţiile lui Dumnezeu, pentru toate întîmplările oamenilor şi cutele cotidianului? Că e scutit de întrebări, nedumerire, uimiri? Că nu mai are nevoie de căutare, cercetări, reflecţie, de vreme ce are, pentru toate cîte întîlneşte, o explicaţie, de vreme ce religia îi garantează un adevăr gata oferit?

Versetul nu sună totuşi atît de static. Sugerează deopotrivă înrădăcinarea în Cel depărtat şi mobilizarea către adevărul care i se potriveşte Lui. „A-şi pune încrederea în El“ nu înseamnă atunci, mai degrabă, că omul credincios poate privi/judeca lucrurile într-o perspectivă deschisă spre zenitul divin? Că e plasat, cu interogaţia lui, într-un spaţiu organizat de două focare: propria interioritate şi Partenerul transcendent? Că i se dă posibilitatea – doar posibilitatea, nu certitudinea – de a depista sensul lucrurilor pe trepte calitative care urcă spre nesfîrşitul Ultim, că aşteaptă de acolo sugestii, intuiţii, fulguranţe pentru căutarea sa? Iată, se poate interpreta, ce fel de capacităţi de înţelegere oferă – nu îi garantează – credinţa.

În fond, primul ei beneficiu constă în acest spaţiu infinit – structurat vertical – în care omul îşi duce gîndul şi viaţa. Ceea ce nu înseamnă că insul credincios îi „acoperă“ verticala, că are un acces de la sine înţeles la Suprem. Mai degrabă, e conştient că se mişcă într-o zonă îngustă a acelui cadru, dar că are deschis deasupra sa un „cer“ foarte înalt, unde sensurile – şi el însuşi – pot spera să crească, în care se poate respira din plin. Spaţiul credinţei e dominat de un „Pol“ a cărui cunoaştere rămîne, în ceea ce ne priveşte, mereu insuficientă, nesăturată, mereu paradoxală, misterioasă. În structura lui, omul caută înţelesurile, le tatonează, nu e asigurat că le va afla. Nu le va găsi, în orice caz, drept rezultate „satisfăcătoare“, ci drept vectori către Ţintă. Le caută, le testează, creditînd Polul transcendent şi infinitul spaţiului calitativ pe care El l-a desfăşurat. Încearcă să-şi potrivească căutarea şi aşteptarea de sens după statura Lui. Iată un beneficiu actual, imediat, al credinţei!

Religia declară că împlinirea fiinţei umane va avea loc pe un alt registru decît cel de „aici“, după o moarte, o judecată, o preschimbare referite la individ şi la întreaga lume. Ni se pare, în genere, că e vorba despre o „amînare“, că vom afla adevărul şi ne vom afla pe noi înşine în lumina lui abia după o transformare radicală, care deocamdată ne rămîne necunoscută, greu de conceput, aproape improbabilă. Dar cînd vorbesc despre acest alt registru, religiile îl semnifică nu numai „temporal“ (rezervat pentru „mai tîrziu“). Îl semnifică, de asemenea, drept prezent în faţa conştiinţei noastre, dar inevident, oferit spre descoperire. Îl propun drept complement nevăzut, subtil, actual, al prezentului în care căutăm să înţelegem şi ne mişcăm. În Evanghelia după Matei, cap. 6, Christos face co-prezente două domenii: „ascunsul“ în care Tatăl priveşte realul în mod intim, pe de o parte; pe de altă parte, vizibilul, exterioritatea, care pot exprima prezenţa Lui, o pot simboliza, dar rămîn totuşi departe de ea. Iisus desfăşoară astfel întreg spaţiul credinţei în funcţionarea ei din această viaţă. Cînd spune despre cei care îşi investesc actele veneraţiei doar în vizibil: „şi-au luat plata lor“, El spune că, în acest caz, e vorba despre o credinţă contradictorie, care îşi autolimitează orizontul, îşi neagă rostul şi spaţiul specific de funcţionare.

La capătul opus „pozitiviştilor“ credinţei stau misticii radicali, care, prin unio mystica, au experienţa întregului spaţiu spiritual, i-au parcurs verticala. Stau, de asemenea, anumiţi gînditori religioşi care formulează cu un voit exces lucrurile. A-ţi trăi viaţa şi căutarea – viaţa şi căutarea de aici – în orizontul transcendenţei vii li se pare deja un dat esenţial, împlinitor, copleşitor. Atît de copleşitor încît şterge, pentru ei, importanţa individului, a tematicii individuale şi a destinului fiinţei. Vezi declaraţia Simonei Weil: „Bucurie în Dumnezeu… Participarea mea nu poate adăuga, neparticiparea mea nu poate scădea nimic realităţii acestei bucurii depline, infinite. Ce importanţă are atunci că trebuie sau nu să am parte de ea? O importanţă nulă“. Intensitatea cu care e resimţită/gîndită anvergura Polului consumă, aici, spaţiul credinţei, îl resoarbe în originea lui. Dar asemenea cazuri sînt rare. Sînt excepţii care, prin excesul lor, pun frapant în evidenţă majestatea sursei transcendente.

Omul religios interesat de sens se mişcă, în ceea ce îl priveşte, sub cupola nelimitată a acestui spaţiu, încearcă să ia înălţime în cuprinsul lui. Încearcă să considere lucrurile dinspre zenitul divin, să-şi adecveze privirea la ochiul de boltă al cadrului în care se mişcă. Nu mult diferit era scopul filozofiei în accepţiunea ei primă. Şi ea invoca, pentru efortul înţelegerii, un ochi de boltă divin (Socrate îl încurajează pe Theaitetos: „Dacă Divinitatea va voi şi te va îmbărbăta, vei fi în stare să spui ce e cunoaşterea“). Şi ea urmărea demersul vertical.

În dobîndirea „privirii de sus“, Platon vede uneori chiar programul filozofic şi exerciţiul spiritual de căpetenie (Republica 486a, Phaidros 246b-c, Theaitetos 173e). Ceea ce însemna distanţare metodică a minţii de eul mărunt şi de punctul lui parţial de vedere. Însemna actualizare a acelor posibilităţi umane de cunoaştere care fac priză pe universal, discern relaţiile dintre lucruri într-o perspectivă larg cuprinzătoare, ţintesc spre contemplarea totalităţilor. Pierre Hadot dedică pagini luminoase acestui „exerciţiu spiritual“ al filozofiei vechi. În Phaidon, Socrate e în stare să tematizeze cum se vede lumea privită „de sus“, o percepe şi o descrie în desfăşurarea treptelor şi a calităţilor ei. Iar în Phaidros vorbeşte cu prea multă înflăcărare despre „locul hiperuranic“ pentru ca să nu simţim că a experimentat noetic ceva din înălţimea lui polară. Aristofan a făcut haz, în Norii, de Socrate, cu al său înţelept definit drept cineva în stare să privească lucrurile de sus. Dar, poate, a făcut în aceeaşi măsură haz de pozitivismul care înţelege că Socrate şi-a luat drept domiciliu stratosfera. Cu acelaşi umor, Platon avertizase, în Timaios, că pozitiviştii riscă să simtă miracolul pe propria piele: dacă, pentru ei, înţelepciunea e de căutat în înaltul norilor, le vor creşte pene.

Credinţa şi filozofia previn aşadar, amîndouă, împotriva tentaţiei de a închide căutarea sensului în finit, în domenii şi configuraţii limitate, care nu respiră pe o verticală transcendentă.

La Naşterea Domnului, această verticală e deschisă printr-o suverană – şi discretă – descindere. Christos va încerca să cuprindă sufletul în mişcarea ascendentă, prin care, încă din această viaţă, credinţa şi înţelegerea sînt atrase către sursa lor infinită.

Anca Manolescu este cercetător în domeniul antropologiei religioase.

Foto: wikimedia commons

Zizi și neantul jpeg
Kitul de supraviețuire și exteriorul
Orice acțiune astăzi simplă era tratată, pe atunci, ca o operațiune de comando.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
E cool să postești jpeg
Vioara lui Ingres
Un hobby este considerat a fi o extensie a personalității noastre dincolo de granițele profesionale și un indicator al faptului că avem pasiuni.
P 20 Sfintii Petru si Pavel WC jpg
Întoarcerea din cer. Conversiunea privirii
Proximitatea mundană a transcendenței este taina aflată în inima creștinismului.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Charles de Foucauld
Accidentul – ca, de altfel, și minunea – a avut loc în biserica de lîngă școala de cavalerie unde învățase Charles de Foucauld.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
„Mama Natură l-a răsplătit cum se cuvine pentru profunda lui înțelegere.”
Zizi și neantul jpeg
Evadări în absolut
Intrînd în mare și înaintînd în ea, atît cît îți permiteau puterile, sfidai direct determinările.
956 08 Foto LNiculae jpg
Note şi fotografii (3)
Alte sunete vagi compun însăși tăcerea.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Capătul drumului – cum recuperăm anii ’90?
Tramvaiul 21 are o cu totul altă personalitate decît troleul 66 sau autobuzul 135.
p 19 WC jpg
Natura-n bucate
Sînt aceste panacee care promit viață lungă și sănătoasă reale sau doar o găselniță a industriei alimentare?
p 20 WC jpg
Apocalipsa la îndemînă
În orice religie, extremismul secretă o ideologie a „comunităţii aleşilor” eschatologici în luptă cu restul „decăzut” al umanităţii.
Theodor Pallady jpeg
Franciscanul de pe Bega
„Prologul” pelbartian e savuros ca un poem avangardist.
1226px Jesus walking on water  Daniel of Uranc, 1433 jpg
Aventura a doi frați ambițioși
A filozofa despre ambiție fără a ne reconsidera reperele riscă, pe lîngă prețiozitate sau cinism, să ne limiteze pur și simplu la gustul obsesiv de a parveni speculativ, intelectual, moral.
p 24 A  Vrana jpg
Cu ochii-n 3,14
Muștele femele au mai mulți neuroni decît masculii, acesta este rezultatul unui studiu recent care a observat creierul larvelor cu o tehnică inedită.
Zizi și neantul jpeg
La piscină
Pe vremuri, în anii ’70-’80, mersul la piscină era una dintre activitățile cele mai „fancy”.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Corpul
Pe la 15 ani, deja îmi pierdusem toată încrederea în mine.
p 19 Johann Sebastian Bach WC jpg
Muzica lacrimilor. Bach
Muzica nu „reprezintă“ drama christică și nu îi caută o semnificație anume: ea se naște din cutremurarea care cuprinde lumea în momentul suferinței divine și o sădește adînc în sufletul ascultătorului.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Două comentarii la Geneză
Nu puțini s-au întrebat, de-a lungul secolelor, de ce ultimele trei cărți ale „Confesiunilor” lui Augustin sînt, de fapt, o exegeză la primele versete ale „Genezei”.
p 24 A  Damian jpg
Cu ochii-n 3,14
„Cînd viața se întîmplă, puiul e tot pui.“
Window through a window in Röe gård café 2 jpg
Decît un termopan, șefu’
După două ore de spart la daltă de jur împrejur, o opinteală finală a extras tocul ferestrei din perete, cu pervaz cu tot.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
O să fie bine! – recensămînt 2022 –
O să ajung eu în Albania, iar ei or să fie tot la coadă, încremeniți în așteptare.
E cool să postești jpeg
Viața fără Facebook
Cura de dezintoxicare de Facebook i-a făcut pe subiecții studiului mai toleranți față de ideile politice ale taberei adverse.
p 20 jpg jpg
La ceasul fără umbre al amiezii
Pentru viaţa spirituală, pentru căutarea şi întîlnirea cu Cel nelocalizabil, locul mai are importanţă?
Theodor Pallady jpeg
Pe terasă, cu Epictet
Greu de spus dacă stoicismul e la modă pentru că se poartă textele aspiraționale sau pentru că timpul nostru face loc unui anume neo-păgînism.

Adevarul.ro

image
Vacanţe de coşmar pentru zeci de mii de turişti blocaţi într-o staţiune. O familie susţine că trebuie să dea 26.000 de dolari pentru o săptămână de cazare
Vacanţele în oraşul turistic Sanya de pe insula tropicală Hainan din China au devenit un coşmar în acest weekend pentru zeci de mii de turişti care au rămas blocaţi acolo brusc, după ce autorităţile chineze au impus lockdown din cauza a peste 1.200 de cazuri de Covid-19.
image
EXCLUSIV Bărbatul cu probleme psihice care şi-a măcelărit familia, în Argeş, nu mai fusese evaluat de o comisie din 2004
Bărbatul de 53 de ani din comuna argeşeană Bascov care a masacrat cinci membri ai familiei şi avea probleme psihice nu a mai fost evaluat de către o comisie de specialitate de acum 18 ani, legislaţia fiind una extrem de permisivă.
image
EXCLUSIV Autorul masacrului din Argeş suferă de schizofrenie. Psihiatrul său: „Avea relaţii strict cu familia“
Viorel L., bărbatul de 53 de ani din comuna argeşeană Bascov care şi-a masacrat familia, suferea de mai mult timp de schizofrenie şi urma un tratament medical. Bărbatul nu avea un loc de muncă şi stătea în majoritatea timpului în curtea casei, fiind o persoană izolată.

HIstoria.ro

image
Pacea de la București (10 august 1913): „Ne-am jucat de-a Congresul de la Viena”
O sursă interesantă despre evenimentele anilor 1912-1913 o reprezintă însemnările celor două personalități ale Partidului Conservator – Titu Maiorescu și Alexandru Marghiloman. Jurnalele celor doi sunt caracterizate de un veritabil sincron.
image
Armele dacilor: formidabile și letale
Dacii erau meșteșugari desăvârșiți în prelucrarea metalelor, armele făurite de fierarii daci fiind formidabile și letale. Ateliere de fierărie erau în toate așezările, multe făcând unelte agricole sau obiecte de uz casnic, dar un meșter priceput putea foarte ușor să facă și arme.
image
Războiul Troian, între mit și realitate. A existat cu adevărat?
Conform legendei, Troia a fost asediată timp de zece ani și apoi cucerită de grecii regelui Agamemnon. Motivul izbucnirii Războiului Troiei ar fi fost, conform „Iliadei”, răpirea Elenei, cunoscută drept frumoasa Elena, Elena din Argos sau Elena a Spartei, fata lui Zeus și a Ledei.