Speranţa într-un fals sfîrşit?

Publicat în Dilema Veche nr. 761 din 20-26 septembrie 2018
Speranţa într un fals sfîrşit? jpeg

Religiile n-ar fi religii dacă perspectiva lor nu ar străbate spre un „dincolo“ de finitudine. Ele se referă, ca de la sine înţeles, la o viaţă după moarte. Socotesc că fiinţa nu sfîrşeşte, ci trece de la o condiţie la alta. Că fiinţa nu-şi pierde – în moarte şi după moarte – o calitate esenţială: aceea de a fi conştientă. Ea capătă, desigur, un alt mod al conştiinţei, dat fiind că funcţionează de acum înainte în lipsa trupului, a faptei şi chiar a unor dimensiuni psihice legate de trupesc. Dar e „vie“ în alt registru. Începe o călătorie printre nevăzute, cu praguri, vămi, judecăţi, încercări; întîlneşte, înfruntă, dialoghează cu personajele „celeilalte lumi“; se reorganizează, se purifică; suportă, spre bine ori spre rău, consecinţele faptelor trecute. Fie că lumea de dincolo are paloare de asfodel, fie că freamătă de ierarhii subtile şi cereşti, sufletul se mişcă în ea, capătă un loc în acel peisaj.

Filozofia veche socoteşte condiţia destrupată chiar un posibil avantaj, de vreme ce, pe urmele lui Socrate, crede că, scăpat de impedimentul trupului, sufletul s-ar putea concentra asupra cunoaşterii, a unei cunoaşteri eliberate de obstacole. Reluînd asocierea orfică soma-sema, Filon din Alexandria spune: „Acum, cînd trăim, sufletul este mort şi îngropat în trup precum într-un mormînt; de murim, sufletul îşi trăieşte propria viaţă, desprins de rău şi de trupul-cadavru de care era legat“. Plotin va trata şi el, amplu, tema. Scăpat de atenţia faţă de trup, descărcat de lestul materiei, sufletul se poate întoarce integral spre Intelect şi, prin el, spre Unu. „Viaţa de aici e asemenea somnului. Moartea e trezire“, sună o tradiţie profetică în spaţiul musulman. În doctrinele Indiei, vieţile cuprinse în lumile manifestării ţin de o realitate diminuată, de marea pînză întinsă de Maya, care desfăşoară „în afară“, în multiplicitate, puterea Principiului. A muri de toate aceste vieţi înseamnă a muri de „iluzia“ manifestării şi a te întoarce la identitatea sinelui cu Sinele absolut. Moartea apare cam pretutindeni drept prag spre o cunoaştere mai vie, eliberată de limite, parţialitate, confuzie, condiţionări. Destinul post-mortem promite fiinţei percepţia limpezită a adevăratei realităţi, pe care viaţa muritoare o voala.

Pentru filozofia veche, pentru religii şi tradiţii spirituale, pentru credinţa creştină în mod special, moartea nu e un sfîrşit, ci frontiera între două „lumi“, între două stări. „Cel dus“ nu iese din real. Intră într-o altă formă de viaţă, mai „apropiată“ de deznodămîntul lumii şi de veşnicie. Se află într-o aşteptare a desăvîrşirii ultime, a lucidităţii de apoi. În binecunoscuţii termeni ai Sf. Pavel, „vedem acum ca prin oglindă, în ghicitură, iar atunci, faţă către faţă“ (I Corinteni 13, 12). Textul slujbei creştine de îmormîntare e ţesut din referinţe la Cel Viu, din rugi bazate pe credinţa învierii.

Ţin aceste concepţii – nădejdea în învierea unanimă sau speranţa într-o cunoaştere directă pe care moartea o face cu putinţă – de o intenţie consolatoare, securizantă? Încearcă ele să ne mîngîie cumva de descurajanta noastră finitudine? Ne făgăduiesc persistenţa eului nostru, a individului de acum, ceva mai eteric, dar totuşi familiar, nerupt cu totul de trăsăturile şi metabolismul cu care ne-am obişnuit? Ne înfăţişează ele moartea ca pe o sincopă tolerabilă, după care ne vom instala într-o viaţă puţin diferită de cea pe care o ştim? Ne asigură ele de o continuitate între ceea ce fiecare, ca individ, este şi ceea ce va deveni?

Nu chiar. Ceea ce moartea inaugurează pare să fie altceva, mai drastic. E o transformare a fiinţei la care individul – cu mărginirile, cu pulsiunile, cu psihismul legat de sensibil, cu ego-ul lui – nu rezistă. Se stinge, se sfîrşeşte. E absorbit de aspectul spiritual al fiinţei sale, de acel om interior capabil de divin. Nu individualul din fiinţa umană va avea parte de viaţa şi luciditatea de apoi. Ci acel ceva din noi care se „înrudeşte“ cu Universalul viu, ceva care depăşeşte conştiinţa pe care, în mod curent, o avem despre identitatea noastră. Aproape un „necunoscut“, un „străin“ faţă de cum ne ştim pe noi înşine. Un chip al fiinţei mai vast, mai exigent decît eul nostru, mai greu de „actualizat“, pe care abia îl bănuim. Ceea ce se numeşte „persoana spirituală“ (duhul şi sufletul spiritual din om: ruah şi neshama în ebraică, „omul lăuntric“ la Sf. Pavel): iată ce e vizat de făgăduinţa vieţii fără moarte. Într-un fel sau altul, tradiţiile spun că persoanei spirituale, latente în fiecare dintre noi, îi aparţin continuitatea, trecerea de la o stare la alta. Că individul stă sub discontinuitatea morţii, pe cînd persoana e de trezit, de maturizat în om.

E celebră distincţia pe care, în gîndirea indiană, Mundaka-Upanişad o exprimă prin metafora celor două păsări care stau, reunite, pe trunchiul realului. „Una mănîncă fructul cel dulce al pomului; cealaltă, fără să mănînce, veghează“. Una, captivată de fruct, absoarbe iluzie şi finitudine, le asimilează şi li se asimilează; cealaltă rămîne lucidă; priveşte fructul ca derivînd din realul suprem, ca legitim în existenţa lui relativă, dar supus consumării, sfîrşitului. Sinele, omul interiorului adînc aşteaptă, veghetor, să fie invadat de conştiinţa Sinelui absolut. Prima pasăre ne e la îndemînă, o ştim, o trăim fără încetare. Mîncăm şi sîntem mîncaţi de timp. Cealaltă ne este mai puţin prezentă, mai puţin cunoscută. Munca spirituală tocmai asta are drept scop: să o trezească, să-i poarte de grijă, să o crească.

Marcînd aceeaşi deosebire, Iisus foloseşte şi el metafora mîncării. Dar o foloseşte inversat. O foloseşte operant. Cînd se anunţă ca „Pîine a Vieţii care a coborît din cer“ (Ioan 6, 38 42), el se oferă drept hrană persoanei spirituale din noi, „omului ceresc“ sau „duhovnicesc“ (cf. I Corinteni 15, 42 51). Nu se referă la regimul individual, temporal, la ingurgitarea sensibilă (aşa cum socoteşte, murmurînd scandalizată, asistenţa).

În metafora indiană, mîncarea „finitudinii“ lucrează înăuntrul omului şi îl asimilează regimului ei. La fel operează şi „Pîinea Vieţii“: infuzează în om propria ei calitate. Dar e nevoie ca, în om, persoana să fie trează, să fie capabilă de această Pîine. „Eu sînt hrana celor tari“, îl aude Augustin pe Christos vorbindu-i dinăuntrul lui adînc. „Creşte şi vei ajunge să mă mănînci; dar nu tu Mă vei schimba întru tine…, ci tu te vei schimba întru Mine“ (Confesiuni, VII, 10, 16). Persoana e cea asimilată Vieţii, ea trece dincolo de moarte, asupra ei lucrează învierea. Ceea ce, în disciplinele spirituale, se numeşte „pregătirea pentru moarte“ face parte, în fond, din grija pentru maturizarea acestei persoane. În marii spirituali, ea pulsează încă din viaţa de aici, avînd totuşi un spaţiu de creştere nesfîrşit.

Dar în noi? Separarea „eului“ (familiar) de „sine“ (mai mult ori mai puţin latent) nu-şi potoleşte trauma. Cînd omul se pregăteşte pentru moarte, el nu se poate pregăti niciodată îndeajuns. „Între meditaţia asupra morţii şi realitatea ei e aceeaşi deosebire“, spune umanistul Coluccio Salutati (secolul al XIV-lea) „ca între un exerciţiu de scrimă şi o bătălie sîngeroasă“. Religiile nu pretind că atenuează violenţa acestei bătălii. Pretind că există un aspect al fiinţei noastre care scapă teafăr. 

Anca Manolescu este cercetător în domeniul antropologiei religioase. Cea mai recentă carte publicată e Modelul Antim, modelul Păltiniş. Cercuri de studiu şi prietenie spirituală, Humanitas, 2015.

implant dentar 11 jpg
De ce să apelezi la implant dentar Megagen?
Dinții reprezintă o parte foarte importantă a corpului uman. Cu ajutorul acestora se produce masticația.
damian jpg
„În artă, nu ești niciodată singur” – Adrian Damian, omul din spatele SynergyX, instalația interactivă care va surprinde zecile de mii de vizitatori de la RDW 2024
Mărturisește că fuge de definiții și se ferește de etichetări. Totuşi, putem spune despre scenograful Adrian Damian că este unul dintre cei mai talentați artiști din generația lui și că superputerea lui este să transforme spațiile în personaje.
eveniment2 jpg
Sadeck Waff a semnat momentul surpriză din cadrul evenimentului IQOS Together X
Evenimentul aniversar a celebrat spiritul IQOS printr-un festival al simțurilor dedicat comunității. Toate simțurile au fost activate într-o simfonie de mișcări și culori al cărei punct culminant a fost invitatul special al evenimentului.
igiena jpg
Lucruri pe care nu le știai despre istoria igienei și a îngrijirii personale
În multe culturi tradiționale ale lumii, femeile necăsătorite trebuiau să acorde mai multă atenție aspectului și igienei corporale, decât altele.
featured image (4) jpg
Cine a fost Loki în mitologia nordică?
Loki este unul dintre cei mai cunoscuți zei din mitologia nordică. Este considerat un zeu al focului și al magiei și poate lua diverse forme, atât umane cât și animale.
Halate si prosoape de baie jpg
Cadouri pentru evenimente: prosoape de baie și seturi de halate matrimoniale
Odată cu creșterea temperaturilor, tot mai multe evenimente sunt organizate de către persoanele apropiate.
Cum ne pregătim pentru Paște jpg
Cum ne pregătim pentru Paște
Masa de Paște este un moment special în care familia și prietenii se adună pentru a sărbători și a petrece timp împreună.
credite jpg
Ce putem face atunci când avem nevoie de un credit rapid?
Dacă te confrunți cu diferite situații financiare urgente, care nu pot fi amânate, trebuie să știi că sunt mai multe modalități prin care poți lua credite rapide.
Sanatatea ficatului  Cum identifici semnele unui ficat bolnav jpg
Sănătatea ficatului: Cum identifici semnele unui ficat bolnav
Ficatul este un organ vital în corpul omului, fiind implicat în sute de procese, printre care: digerarea alimentelor, eliminarea deșeurilor din organism și producerea unor factori de coagulare care facilitează circulația sângelui.
Rolul esential al adjuvantilor in optimizarea pesticidelor jpg
Rolul esențial al adjuvanților în optimizarea pesticidelor
Condițiile de mediu, intemperiile, buruienile, precum și bolile și dăunătorii plantelor reprezintă tot atâtea provocări pentru fermierii moderni.
IMG 20240408 WA0011 jpg
Casa Memorială „Amza Pellea”, din Băilești, a fost redeschisă publicului
Manifestările dedicate cinstirii memoriei îndrăgitului actor român, născut în inima Olteniei, au debutat pe 6 aprilie, pe scena Teatrului Național Marin Sorescu din Craiova, locul în care și-a început fascinanta călătorie în lumea artistică.
pompy ciepła (2) jpg
Pompe de căldură - utilizarea, funcționarea și tipurile acestora
În ultimii ani, pompe de căldură s-au remarcat intre dispozitivele utilizate în sistemele moderne de încălzire.
header piese jpg
Sfaturi pentru conducătorii care apreciază piese auto online de calitate și serviciile unor profesioniști
Achiziționarea de piese auto online poate fi o modalitate convenabilă și eficientă de a-ți repara sau întreține mașina.
masa de paste jpg
Cum să aranjezi o masă festivă perfectă: trei sfaturi utile
Nu mai este mult până la sărbătorile de Paște. Chiar dacă poate părea cam devreme să începi pregătirile de sărbătoare, poți începe planificarea de pe acum dacă vrei să-ți impresionezi invitații.
caine in vacanta jpg
Cum să îți pregătești câinele pentru călătorii: 6 sfaturi pentru o vacanță fără probleme
Te pregătești să pleci în prima vacanță alături de câinele tău? Experiența de a pleca într-o călătorie cu cel mai bun prieten al tău poate fi una inedită, care te va încărca cu amintiri plăcute.
image png
Lumea în care trăim
Trăim ceea ce poartă numele de „marea epuizare”.
image png
Flori, lumi și profesoare
Flori le-am dus de cîte ori am avut ocazia, la propriu sau la figurat.
image png
Cît de puțin ne lipsește...
Zic alți psihologi: nu pierde copilul interior, „accesează-l”, joacă-te, have fun! Aiurea!
image png
Zoe, fii feminină!
În prezent, cînd vorbim despre feminism, nu ne mai raportăm la structura rațională a lui Beauvoir, ci la extremismele de tipul Solanas.
p 20 Aleksei Navalnîi WC jpg
O întrebare greu de ocolit
Pentru noi, astăzi, răul şi suferinţa nu sînt doar mari teme teoretice. Nici nu se limitează la experienţa lor privată.
image png
Tîlcuirile tradiției isihaste
O luminoasă excepție de la această triumfală decadență e de găsit în lucrarea Părintelui Agapie Corbu.
1038 21a centrul comunitar din Chiojdu, 2023 jpg
Arhitectura interesului public
Arhitectura interesului public reprezintă o dezvoltare rizomatică orizontală la nivel local.
p 24 M Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
Un preot din Spania, împreună cu partenerul său, au fost arestați pentru că ar fi făcut trafic cu Viagra.
image png
Pe ce te bazezi?
Pe măsură ce avansez în vîrstă, tind să cred că ceea ce numim intuiție se bazează pe experiența noastră de viață.

Adevarul.ro

image
Un Boeing 737 Max 8 a căzut în gol peste 7.000 de metri: 13 oameni au ajuns la spital
Un zbor Korean Air cu destinația Taiwan a trebuit să se întoarcă după ce a fost detectată o defecțiune la presurizare. Datele de zbor arată că avionul a coborât peste 7,6 km într-o perioada de circa cinci minute, la scurt timp după decolare.
image
Dezvăluiri despre accidentul de la fabrica de cașcaval din Ibănești. Patronul a murit sub ochii soției
Ies la iveală noi detalii despre cumplitul accident de muncă de la Ibănești. Cei patru muncitori au murit din cauza unor cantități mari de amoniac și acid sulfuric de pe fundul bazinului pe care trebuiau să-l curețe. Unul dintre angajații morți avea un bebeluș de numai o săptămână.
image
Vacanță de coșmar pentru o familie de români care a mers în Grecia cu mașina: a rămas fără BMW, bani și documente. „A intrat peste noi în casă”
O familie de români, care a mers cu mașina în vacanță în peninsula Halkidiki, Grecia, a trecut prin clipe de coșmar. Le-a fost furată mașina din parcare, în care aveau documente, bunuri și bani. „A intrat peste noi în casă”, a povestit proprietara mașinii.

HIstoria.ro

image
Bătălia plajelor. Debarcarea din Normandia
Pregătirea de foc a început la ora 5:50, iar 40 de minute mai târziu, primele unități terestre americane au început debarcarea pe plajele Utah și Omaha.
image
Intrarea Armatei Roşii în Bucureşti bulversează redacția unei reviste de mondenități
Aşa cum sună titlul, Femeia şi căminul e o publicație de mondenități, un magazin pentru femeile serioase, cu bărbat de hrănit şi copii de spălat la fund; cele fără, avînd la dispoziție titluri mai puțin cuminţi.
image
Cine au fost agenții dubli din al Doilea Război Mondial?
Cea mai importantă parte a Operațiunii Fortitude a reprezentat-o rolul jucat de agenți dubli.