Săracii cu duhul

Publicat în Dilema Veche nr. 882 din 4 - 10 martie 2021
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg

Nu cred să fie cuvînt din Evanghelii mai defăimat decît „fericiți cei săraci cu duhul” (Mt. 5,3). Nu doar prin interpretări răuvoitoare îndreptate împotriva creștinilor, ci și prin adoptarea expresiei ca un soi de eufemism pentru a numi, în genere cu dispreț, diferite carențe, mai cu seamă intelectuale. Iar aceasta în pofida unei mari tradiții exegetice și a locului pe care-l dețin „săracii cu duhul” în Predica de pe munte: vorbind despre fericiri în relație cu „Împărăția cerurilor”, Iisus se referă la ei înainte de a-i pomeni pe cei „blînzi”, „milostivi”, „curați cu inima” sau „făcători de pace”. În Evanghelia după Luca (6, 20), unde apar din nou fericirile, săracii cărora le aparține Împărăția lui Dumnezeu nu au această particularitate, ci sînt prezentați în antiteză cu bogații insensibili și lacomi. Matei însă nu insistă asupra acestei foarte concrete înfățișări a sărăciei ca indigență, foame și marginalizare, pentru că, deși este vorba și despre ea, apartenența la Împărăția pe care o vestește Iisus nu privește atît o categorie socială, cît o condiție interioară de care sărăcii se aflau mai aproape decît alții: încrederea în Dumnezeu, așteptarea manifestării Sale în pofida situației carente, la limita suferinței și a umilinței.

O citire mai atentă și inclusivă a textelor biblice referitoare la săraci ne poate ajuta să înțelegem cine sînt cu adevărat cei din prima fericire. În Vechiul Testament sînt pasaje în care se folosește expresia „săracii Domnului” (’anwe-Jhwh) pentru a-i desemna pe cei care, vulnerabili socialmente și fragili, se află sub protecția divină: orfanii și văduvele, străinii, cei lipsiți de adăpost, nevoiașii. Domnul poruncește prin legea Sa să fie ocrotiți și le promite dreptatea. Iată cum este formulată așteptarea mesianică în Psalmul 71 ca restaurare a dreptății: „Judeca-va pe săracii poporului și va milui pe fiii săracilor și va umili pe clevetitor”. Acești săraci nu vor fi „compensați” pentru o viață de lipsuri și suferință, ci restaurați în demnitatea lor pentru răbdarea și încrederea avute în făgăduința lui Dumnezeu. S-ar cuveni, poate, să reținem și faptul că accentul nu cade pe sărăcie ca stare materială, efect al nedreptății care a pătruns în lume odată cu păcatul originar: ea nu reprezintă o garanție pentru mîntuire, ci o condiție pe care Dumnezeu este chemat să o dezlege. Sensul ei este, în primul rînd, unul spiritual; e o tensiune, o aspirație, o menținere a relației cu Dumnezeu în pofida a tot; o intensitate a lui a fi pe fondul unei carențe totale a lui a avea. Acest sărac în relație cu Dumnezeu devine, în Predica de pe munte, primul chip al fericirii promise.

Tradiția patristică a văzut în „sărăcia cu duhul” virtutea fundamentală a smereniei sau a „smeritei cugetări”. Însă și această echivalare a fost apoi supusă interpretărilor echivoce și distorsionante. De multe ori e nevoie să adăugăm că smerenia nu este nici falsă modestie, nici ascultare oarbă, nici puțină minte. Smerenia, în ochii celor pentru care cuvîntul lui Dumnezeu este hrană și viață, are legătură tocmai cu sărăcia și îl are ca model pe Fiul lui Dumnezeu care asumă chipul sărac al umanității bolnave în bogăția inefabilă a persoanei sale divine. În omiliile Sfîntului Grigorie de Nyssa putem citi că Fericirile încep astfel ca o chemare de a ne „smulge” din mîndrie, forma prin excelență a păcatului, și de a-L urma pe Cel care „S-a făcut sărac de bunăvoie”. Căci există două feluri de sărăcie: una de care trebuie să ne îndepărtăm și alta care ne aduce fericirea. Ambele sînt de ordin spiritual: ești sărac, dar în sens rău, dacă îți lipsește cumpătarea sau înțelepciunea, așa cum poți fi sărac, însă în bine, dacă te lipsești de păcat.

Mai există, totuși, și riscul bogăției interioare, al unei vieți religioase care acumulează și oferă confort lăuntric, ceea ce conduce la o autolimitare spirituală. Or, așa cum scria cu acuitate Maria Skobțova, poetă rusă, convertită, care și-a sfîrșit viața în lagărul de la Ravensbrück, Hristos „ne învață nu să fim moderați în iubire, ci să ne dăruim absolut și fără măsură, punîndu-ne sufletul pentru prietenii noștri”. În iubirea sacrificială e o bucurie împreună cu o „libertate a renunțării” de sine prin care Împărăția devine deja prezentă aici și acum.

Bogdan Tătaru-Cazaban este cercetător în istoria religiilor. A publicat recent (împreună cu Daniela Dumbravă): André Scrima: expérience spirituelle et langage théologique, Roma, 2019.

„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Aix-les-Bains și tinerii francezi de 70 de ani (II)
Dar poate că mai mult decît plimbarea în sine conta acel „împreună”.
p 19 jpg
Cultul virginității
Ideea că virginitatea fizică atestă puritatea și inocența depășește granițele religioase, devenind un construct social și ipocrit prin care unei femei i se anulează calitățile morale în favoarea celor fizice, ajungînd să fie prețuită mai degrabă integritatea trupului decît mintea și sufletul.
p 20 San Filippo Neri WC jpg
Despre creștinism și veselie
Multe dintre textele clasice ale creștinismului dovedesc o relație încordată pe care Sfinții Părinți o întrețineau cu rîsul.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Migdalul lui Origen
Editat, tradus, redescoperit în bogăția și autenticitatea sa în ultimul secol, Origen revine de fiecare dată în atenția cititorilor cu o înnoită putere de atracție.
Zizi și neantul jpeg
Dacia roșie
Era o oază, într-o vreme în care lucrurile se degradau pe zi ce trecea: la cantina de acolo se putea mînca bine și ieftin, ba chiar și cumpărai una-alta pentru acasă, uneori.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
La Galați, o candidată a fost surprinsă în timp ce încerca să fraudeze examenul de bacalaureat cu un pix-telefon. Avea 45 de ani și era absolventă a unui liceu particular, la frecvenţă redusă.
41580801101 373a7ea5c2 c jpg
Oamenii fac orașele
Paradigmei moderniste de producție a noilor cartiere, Jacobs îi opune observația directă și studiul la firul ierbii, sau la bordura trotuarului, a vieții urbane.
Zizi și neantul jpeg
Roți și vremuri
Trebuia să mănînci nu știu cîți ani numai iaurt și să economisești, să pui bani la CEC ca să-ți poți cumpăra o Dacie.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Aix-Les-Bains și tinerii francezi de 70 de ani (I)
În Aix zilele de vară se mișcă în ritm de melc, par nesfîrșite, exact ca acelea din vacanțele copilăriei.
E cool să postești jpeg
Tastatura sau creionul?
Este un avantaj real acest transfer al informațiilor direct pe dispozitivele elevilor?
p 20 WC jpg
Religiile manevrate de dictatori
Sîntem înconjuraţi de spaţii unde religia e folosită în beneficiul unor regimuri antiliberale: Rusia lui Putin, Turcia lui Erdogan, Ungaria lui Orbán.
Theodor Pallady jpeg
Discretul eroism al moderației
Nu prea cunoaștem opera românilor americani, iar numele care circulă simultan în cele două culturi provin cu precădere din zona umanistică.
p 23 Lea Rasovszky, Bubblegun of Sweet Surrender (Soft War) I  Codre jpg
„Războiul este doar «eu» și nici un pic «tu»” – artiștii și galeriile în timp de război
„Un fel de așteptare epuizantă la capătul căreia sperăm să fie pace.”
p 24 A  Damian jpg
Cu ochii-n 3,14
După ce, cu o săptămînă în urmă, doi lei au încercat zadarnic să evadeze din grădina zoologică din Rădăuți, un șarpe mai norocos a pătruns în Spitalul Orășenesc din Balș.
Zizi și neantul jpeg
Mare, pofte, necuprins
Tocmai ăsta era hazul vacanței: împletirea ciudată de pofte concrete și visări abstracte. Figurau, cu toatele, într-un meniu pestriț și cu pretenții.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Vacanțe de altădată
Nu pot vedea mai multe, însă sînt convinsă că au și bomboane străine sau ciocolată, poate că au și gume cu surprize.
E cool să postești jpeg
S-o fi supărat pe mine?
Ca să nu „supere” această societate, foarte multe femei ajung să fie prizoniere ale unor prejudecăți pe care și le autoinduc, perpetuîndu-le, uitînd de cele mai multe ori de ele însele.
p 20 Sf  Augustin WC jpg
De ce scandalizează creștinismul?
Scandalul creștinismului stă așadar în neverosimilul lui. Însuși Dumnezeu vorbește, dar nu o face ca un stăpîn.
setea de absolut convorbiri cu christian chabanis jpg
Setea de absolut
Atunci cînd am întrevăzut cîteva adevăruri esențiale este dureros să simțim că, în măsura în care vrem să le comunicăm oamenilor, ele capătă limitele noastre, impuritățile noastre, degradîndu-se în funcție de acest aliaj.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
O femeie din București a fost pusă sub control judiciar, fiind bănuită de săvîrșirea infracțiunii de înșelăciune prin vrăjitorie.
Edgar Allan Poe, circa 1849, restored, squared off jpg
Prăbușirea casei Usher
Una dintre cele mai emoționante descrieri de arhitectură din literatura universală este tabloul creionat de Edgar Allan Poe în debutul nuvelei „Prăbușirea casei Usher”.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Cum e să pleci în vacanță bolnav și complet epuizat
N-am mai fost într-o vacanță parțial din cauza pandemiei, însă mai mult din cauza faptului că nu mi-am mai permis o vacanță.
p 20 Ierusalim, Muntele Templului WC jpg
Loc disputat
De curînd, la Ierusalim au izbucnit din nou – dar cînd au încetat? – tensiunile pe esplanada Cupolei Stîncii.
Theodor Pallady jpeg
Scurtă oprire în biblioteca perfectă
Cel mai adesea afli despre autorii de cărți din cărțile altor autori: circulația bibliografică prin notele de subsol asigură ventilația academică din care se compune tradiția intelectuală a oricărei societăți moderne.

HIstoria.ro

image
Diferendul româno-bulgar: Prima problemă spinoasă cu care s-a confruntat România după obţinerea independenţei
Pentru România, prima problemă spinoasă cu care s-a confruntat după obținerea independenței a fost stabilirea graniței cu Bulgaria.
image
Controversele romanizării: Teritoriile care nu au fost romanizate, deși au aparținut Imperiului Roman
Oponenții romanizării aduc mereu în discuție, pentru a combate romanizarea Daciei, acele teritorii care au aparținut Imperiului Roman și care nu au fost romanizate. Aceste teritorii trebuie împărțite în două categorii: acelea unde romanizarea într-adevăr nu a pătruns și nu „a prins” și acelea care au fost romanizate, dar evenimente ulterioare le-au modificat acest caracter. Le descriem pe rând.
image
SUA și Republica Dominicană - Cum a eșuat o anexare dorită de (mai) toată lumea
Pe 2 decembrie 1823, într-o vreme când majoritatea coloniilor spaniole din Americi își declaraseră independența sau erau pe cale s-o câștige, președintele SUA, James Monroe, a proclamat doctrina care-i poartă numele și care a devenit unul dintre documentele emblematice ale istoriei politice a SUA și a lumii.