Reţelarii

Publicat în Dilema Veche nr. 184 din 16 Aug 2007
Dilema veche la Timpul prezent   Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png

Nu de mult, domnul Mircea Vasilescu semnala în rubrica d-sale cazul hiper-conectării "E-stoniei" în reţelele informatice ale contemporaneităţii. Cu bune şi cu rele: avansul tehnologic care presupune poziţia de lider pe piaţă, pe de o parte, şi, pe de altă parte, supra-expunerea, care joacă, în logica acestui text, rolul de personaj negativ în dramoleta conectivităţii globale. Atacul hackerilor care ar fi fost supăraţi de mutarea statuii ostaşilor sovietici a reprezentat consecinţa. Dacă nu e un atac informatic dirijat, mi-e greu să înţeleg ce pulsiuni nostalgice şi ce drame simbolice ar putea să nască în minţile "cablate", relativiste, cinice şi a-morale ale junilor hăckuitori o asemenea relocare urbană. Patriotismul în teritoriul globalităţii este dubios. Să trecem însă la autonomia urbană. Dezurbanism. Oraşul ca inamic Nu este pentru întîia oară cînd se joacă această piesă. Altundeva, am explicat în ce măsură transformarea societăţii prin dependenţa de reţea a avut efecte urbanistice fundamentale, cel puţin la nivel conceptual. Dezurbanismul încerca să elimine, dintre reţeaua omnipotentă şi individul masificat, tocmai termenul median: oraşul. Cum anume? Ginzburg, unul dintre dezurbaniştii avangardei constructiviste ruse, vedea URSS ca pe o reţea omniprezentă de putere (electrică), la care cetăţeanul sovietic, aflat în migraţie perpetuă (delocalizat sau deteritorializat - se spune acum, după Deleuze), s-ar fi conectat - temporar - oriunde pe grid. Localitatea era desfiinţată. Foarte bine. Întrebarea este următoarea: cine ar fi controlat reţeaua? Cine strînge(a) şurubul căldurii fabricate industrial, al conductei de gaz instrumentate politic, al curentului, al "semipreparatelor tip Gospodina" ce urma să fie industrializate şi desfăcute cu amănuntul sub cupolele triste ale circurilor foamei? Întrebarea, fireşte, este retorică. Or, tocmai cei care au căpătat la prima mînă răspunsul la întrebările acestea (cu toate retorice) ar trebui să fie cei mai sceptici cu privire la orice formă de delegare a libertăţii individuale către forme abstracte de manifestare a supravegherii generalizate. Or, exemplul estonian şi succesul cărţilor de credit ne sugerează că nimic din experienţa dramatică a lagărului socialist nu a vaccinat generaţiile care vin. Aceasta în ceea ce priveşte reţelele de dimensiuni societale. Dar de ce era oraşul un inamic al puterii sovietice şi deci al reţelei? E simplu. Pentru că oraşul atribuie loc fiinţei într-o altfel de reţea, ale cărei extremităţi sînt reciproc vizibile. Transparenţa reciprocă a capetelor grafului (diferitele forme de administrare a urbei faţă de cei cărora li se aplică politica) este un criteriu de judecată a sănătăţii unei reţele. În interiorul urbei autonome de felul polis-ului grecesc, liderii acestuia dau seamă (accountability) celor care îi aşază, vremelnic, la cîrmă. Desfiinţarea urbei înseamnă abolirea reţelelor de supraveghere supravegheabile. Mai mult decît atît, expansiunea dincolo de hinterland a reţelei aboleşte forma originară de politică bună, care înseamnă, etimologic chiar şi cu siguranţă după cartea eponimă a lui Aristotel, buna administrare a unei urbe în folosul comun al împreună-cetăţenilor acesteia. O reţea de reţele "Puterea" (politică, simbolică), puterea economică şi, nu în cele din urmă, puterea electrică, respectiv informatică, distribuite arborescent (graf) sau, acum, rizomatic, nu reprezintă o noutate, cel puţin de la Lenin încoace. Nouă este acum expansiunea globală a acestora. Dar suspiciunea faţă de predarea completă în faţa reţelelor de orice fel trebuie să rămînă intactă, dacă mai reprezintă o miză autonomia individului-cetăţean. Argumentul meu, restrîns la domeniul propriu de competenţă, deşi informat de teoriile panopticismului foucaultian şi, în parte, chiar de scepticismul antiglobalizare, încearcă să limiteze rezistenţa la acest fenomen (galopant şi deloc inocent), îndemnînd la scepticism şi precauţie. Şi oraşul are reţelele proprii. Şi oraşul exercită control. Dar existau întotdeauna ceea ce voi numi aici forme de backup. Reţelele de autoorganizare comunitară sînt administrate de grupul de cetăţeni liberi. În chip deliberat, aceştia aleg să îşi delege o parte din "libertatea" proprie, spre a învesti comunitatea cu atributele delegate. Reţea molară de reţele moleculare, cetatea făcea ca administrarea să treacă în chip obligatoriu dintr-o mînă într-alta, de la un trib la altul, de la un consul la altul (la Roma, chiar anual), cu un sistem sofisticat de check and balance pe care îl ilustrează atît de convingător - pentru cine are ochi să vadă şi minte să înţeleagă - societatea americană, pînă astăzi. Dar să revin la forma edificată, vizibilă, a acestei reţele de reţele, care este oraşul. Cetatea se aproviziona, prin viaducte, cu apă din afara zidurilor, dar existau întotdeauna puţuri şi fîntîni în interiorul limitelor controlabile şi, mai ales, cu putinţă de apărat în caz de asediu, cînd, adică, reţeaua cădea sau era folosită împotriva oraşului. Existau schimburi frenetice, dar şi rezerve strategice de resurse. Supra/ex-punerea Sistemul comunist şi poziţia geostrategică ne lasă acum de două ori descoperiţi, din perspectiva reţelelor. Energetic, sîntem dependenţi de reţele al căror preţ, pecuniar, dar şi politic, este prea mare, dacă este să fim autonomi în raport cu agenda dindărătul lor. Politic, depindem local de reţele de putere administrate naţional (şi, acum, prin delegare, chiar global). Cîteva exemple, vai, mult prea la îndemînă. Nu sîntem în măsură să administrăm reţeaua de drumuri, dar ne comportăm de parcă am putea. Aşa se face că, în loc să avem drumuri de macadam - care se menţin, în zona rurală cel puţin, practic de la sine - sau de piatră cubică (unde e toată piatra cubică scoasă din Bucureşti, aia care nu avea nevoie de "întreţinere multianuală"?), avem cratere în asfaltul cu neputinţă de întreţinut pe termen mediu şi lung. Aşa se face că despre energii alternative se vorbeşte abia acum şi ministerele de resort descoperă, după şaptesprezece ani, potenţialul lor uriaş, dar nu încurajează, prin reduceri de taxe, adoptarea lor în masă de către utilizatorii individuali. Aşa se face că sîntem la cheremul reţelelor şi al preţurilor de toate felurile ale acestora - de gaz, electricitate, apă şi canalizare. Autonomia noastră, ca locuitori ai urbei şi ca utilizatori ai reţelelor (de servicii comunale) este nulă, după aproape două decenii de regim democratic. Networking ca deziderat Reţelele statale, la configurarea cărora a lucrat "ştiinţific" (citeşte "colaboraţionist") şi o disciplină pe care am învăţat-o eu în facultate - "sistematizarea teritoriului naţional", au cam murit şi nu e de plîns. Constatăm postumitatea lor în momente de încercare colectivă: catastrofe naţionale, aproape-colapsul sistemului medical şi de asigurări medicale (acestea din urmă încă şi încă structurate colectivist). Din nefericire, au făcut-o mai înainte ca să apară reţelele bune, locale, autoadministrate în comun de membrii societăţii. Teoretic, ele nu trebuie iscate de către zisul "stat", ci de rezolvarea de către membrii unei comunităţi a unei probleme la chiar nivelul la care aceasta din urmă a apărut. Subsidiaritate, pe scurt. Or, efectele dependenţei de suprastructura statală sedează încă instinctul de organizare, iniţiativa articulării la bază (grass roots). Opinia mea este că şi insuficienta construcţie autonomă a cetăţeanului este, aici, de vină. Dacă eu, ca fiinţă societală, nu sînt stăpîn pe mine însumi, cum pot alege să deleg o parte din ceea ce îmi conferă stabilitate şi distincţie către o instanţă care transcende identitatea mea? De îndată ce încerc să o fac, constat că reprezentanţii interesului meu colectiv, public trădează imediat mandatul oferit şi abuzează de reţelele la cîrma cărora i-am instalat. În plus, nici nu îi cunosc în ipostaza lor de indivizi măcar, necum de administratori, de gospodari, de experţi sau de lideri. Primarii devin parteneri cu oamenii de afaceri şi îşi fac un titlu de glorie nu din definirea şi urmărirea cu sfinţenie a interesului public, ci din colaborarea cu un fragment al acestui interes public (mediul de afaceri). Nu există forme şi instanţe de negociere a politicilor urbane, aşa încît, atunci cînd deleg o parte din autonomia mea cetăţenească, nu o fac pe bază de proiecte, de programe, de strategii concrete, ci pe bază de palpitaţii şi afecte. Incertitudinea proprietăţii private (problemă pe care atîtea guverne de "centru-dreapta" nu au rezolvat-o încă) nu este de natură să încurajeze puneri în comun voluntare. Priviţi, vă rog, cum construim mai întîi "casele" şi abia apoi modelăm infrastructura care să le ţină în viaţă; or, exact dimpotrivă, arhitectura trebuie să fie ultima instanţă apărută pe un sit, derivată din capacitatea "portantă" a reţelelor care o susţin şi o nutresc. Priviţi, vă rog, cum există deficit de grădiniţe, exces de bătrîni blazaţi, dar nici o iniţiativă de a conecta - fie şi ca business, dacă la nivel comunitar nu se poate - cele două probleme, sub specia grădiniţei de parohie, de pildă. Avem caniculă, dar nu şi instalaţii solare, care să transforme dezavantajul excesului de soare în energie şi apă caldă. Avem o problemă cu spaţiile verzi, dar nici o strategie locală de înverzire a teraselor de blocuri care, însumate, ar da de zeci de ori suprafaţa parcurilor deplînse, dar neîngrijite de nimeni. Or, dacă suprafaţa de verde de la sol ar fi liftată pe terase, aşa cum se procedează frenetic în Germania, de pildă, am avea o sumă zero, şi mai puţine motive de protest steril. Dacă ar fi fost legiferată, fie şi la nivel local, obligativitatea concursului la orice formă de investiţie amplă (se poate defini în metri pătraţi construiţi desfăşuraţi termenul, ca să nu afecteze o locuinţă, spre pildă) astfel: la cele publice oriunde ar fi amplasate, iar la cele private doar în zona centrelor de oraşe, nu am mai fi plîns la catafalcul modului în care le afectează clădirile de toată mîna. Putem imagina un oraş în care avem zgîrie-nori, dar unde reţelele de apă, canal şi gaz sugerează că aceste clădiri înalte ar avea nevoie, de fapt, de puţuri de apă, de fose septice şi de aport energetic alternativ, pentru că, altfel, reţelele cad frecvent? Am văzut recent unul: Dakar, capitala Senegalului. Bucureştii se prefigurează a deveni un astfel de oraş, în care infrastructura, acolo unde există, intră în colaps în vreme ce (şi din pricină că) suprastructura pare să crească frenetic, ca ştirul.

image png
Supraviețuire
Pentru că am aflat de pe Facebook că o pisică îngheață și moare de frig la -15 de grade.
image png
Autenticitatea, între parfum și mujdei
În psihologie, esența unei personalități este definită, în principiu, de cinci caracteristici centrale.
image png
Speranța
Speranţa este una dintre virtuţile teologice.
image png
Scriptura: arbore, spital, cer
Pentru că Dumnezeu însuși li se dezvăluie ca o carte care „nu se închide”.
image png
Inima casei
Acum, la facultate, împreună cu colegele mele, doctorande în arhitectură, Irina Scobiola și Silvia Costiuc, îi învățăm pe studenții noștri cum să proiecteze o locuință.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
Sau că liliecii sînt, în unele privințe, niște creaturi de invidiat? Sau că bat sex e totuna cu bad sex?
image png
Moș Nicolae
Poveștile lor nu mi-au diminuat cu nimic credința în Moși.
Cea mai bună parte din noi jpeg
„Sărbătorile vin!”
Problema nu prea are legătură cu renul Rudolf și vorbește mai mult despre tine.
Cea mai bună parte din noi jpeg
Să găsești oameni la fel ca tine
A îndrăzni să vorbești despre o boală înseamnă a crea o comunitate.
Zizi și neantul jpeg
„Luna cadourilor” și cenușiul
Simțeam cum realitatea tindea, făcea chiar presiuni asupra noastră, a locuitorilor ei, să se transforme în irealitatea din Lumea de lemn.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Cine o mai ține minte pe „fata de la pagina 5?” – cum recuperăm anii ’90?
Ar trebui să existe undeva la un loc de cinste într-un muzeu al presei românești de după 1989.
E cool să postești jpeg
Termopanul, valoare națională
„O bojdeucă trendy“, „Parchetul este cumpărat de la Dedeman sau Praktiker?“
p 20 Balaam WC jpg
Originea regilor magi
E un mag dintre caldeeni? Un ghicitor în stele? Un vrăjitor malefic?
Theodor Pallady jpeg
O carte despre oameni și îngeri
Cititorul va descoperi în text rațiunea tainică a Întrupării: doar omul – cu anatomia lui de lut și sufletul său nemuritor – avea să fie o imago Dei.
p 24 F  Prica jpg
Cu ochii-n 3,14
„Un cal a reușit cumva să iasă din boxa lui și umblă prin avion.”
image png
Oamenii din fotografii
Să-i facem să supraviețuiască.
image png
Malliștii
După film, ne-am dus să ne căutăm mașina în parcarea subterană, acolo, în hruba aia imensă și întunecoasă se termină fericirea.
image png
Lectura, antidotul violenței?
Cel mai des, este invocată lipsa timpului: „N-am mai citit pentru că m-a copleșit oboseala”.
image png
Mărturia lui Pascal
Cuvinte care „nu vor trece”, pline de „har și de adevăr”.
p 20 Iași WC jpg
Provincia ca problemă
Iar faptele, cîte și cum se fac ele, capătă cadențe cosmice, ca în sfîșietorul testament al Olguței.
p 21 la Lorin WC jpg
Olimpul litoralului românesc (2)
Ceva din spiritul stațiunii, un je-ne-sais-quoi, îi face și pe sportivii de performanță să își facă aici cantonamentele.
p 24 S M  Georgescu jpg
Cu ochii-n 3,14
„Lacrimile ei se amestecă cu cele ale acestui bazin“.
image png
Toate lucrurile care s-au schimbat
E nevoie de atît de puțin după ce anii își fac treaba.
image png
Capoate și feminități
Așa, diferențele dintre interior și exterior erau într-o măsură abolite.

Adevarul.ro

image
Soluția unei femei medic pentru salvarea soțului infectat cu o bacterie mortală: un tratament obscur cu virusuri
Când niciun antibiotic nu a mai funcționat în cazul soțului său infectat cu o bacterie periculoasă, o femeie medic a apelat la un tratament considerat obscur, folosind un inamic natural al bacteriilor pentru a-i salva viața.
image
Ce se întâmplă în timpul unei circumcizii. Care sunt riscurile și beneficiile procedurii
Deși considerată cea mai veche și cea mai frecventă operație din lume, circumcizia - îndepărtarea chirurgicală a prepuțului - este încă o procedură controversată, potrivit Yahoo! Life.
image
Piscină și elicopter pe cel mai mare super-iaht submarin din lume, în valoare de 2 miliarde de dolari
Compania producătoare a lansat, de asemenea, insule unice în felul lor, pe care se poate naviga sau poate acosta super-submarinul.

HIstoria.ro

image
Zguduitoarea dramă amoroasă din Brăila, care a captivat presa interbelică
În anii 1923-1924, numita Anny Bally din Brăila, „de o frumuseţe rară“, a încercat să se sinucidă din dragoste. În 8 noiembrie 1924, tot din amor, şi-a împuşcat iubitul, după care s-a împuşcat şi ea.
image
Importanța stației NKVD de la Londra în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
În 1941, stația NKVD de la Londra era cea mai productivă din lume, comunicând Moscovei 7.867 de documente diplomatice și politice, 715 documente pe probleme militare, 127 referitoare la aspecte economice și 51 legate de activități sau operațiuni ale serviciilor de informații.
image
Ce a însemnat România Mare
1 Decembrie 1918 a rămas în mentalul colectiv ca data la care idealul românilor a fost îndeplinit, în fața deschizându-se o nouă etapă, aceea a conștientizării și punerii în aplicare a consecințelor ce au urmat acestui act, crearea României Mari.