O „poartă“ pentru înţelegere

Publicat în Dilema Veche nr. 710 din 28 septembrie – 4 octombrie 2017
O „poartă“ pentru înţelegere jpeg

Azi ni se pare de la sine înţeles că religia şi demersul intelectual au teritorii mai degrabă separate, că pun la lucru facultăţi umane din registre diferite. Credinţa şi raţiunea să-şi vadă fiecare de strădania ei. Ierusalimul şi Atena să păstreze distanţele. În Antichitatea tîrzie, însă, „credinţă“ şi „cunoaştere“ erau termeni vecini, adesea asociaţi. Numeroşi intelectuali ai vremii, de apartenenţă greco-romană, iudee sau creştină, luau cu asalt absolutul, erau cu ochii aţintiţi spre el. Fie că erau călăuziţi de revelaţie sau de o metodă filozofică, mai toţi dădeau dovadă, spunea istoricul Peter Brown, de „ferocitate metafizică“: pentru ei, era o ruşine să nu cerceteze destinul complet al sufletului, să ignore calea spre principiile ultime, să nu se angajeze pe ea. Desigur că, în ciuda unei segregări devenite curente, există şi azi gînditori care îşi duc reflecţia în orizont transcendent, că filozofia religioasă şi-a făcut drum pînă în timpul nostru.

În fond, credinţa poate fi o provocare înaltă pentru gîndire, o materie bogată pentru efortul înţelegerii. De ce? Între altele, fiindcă ea ne pune în faţa unor mari cupluri de opuse care îşi fac presimţită unitatea de un alt ordin şi îndeamnă mintea să o caute, să o tematizeze. Contradicţia este, pentru gîndire, s-a spus, un fericit obstacol. O trezeşte din automatisme, o scoate de pe drumurile bătute, o avertizează de riscul schematismului, al parţialităţii, îi arată limite de depăşit.

Gîndirea e mobilizată atunci cînd dă piept cu paradoxul, cînd asumă ceea ce în logica curentă apare drept cuplu de termeni eterogeni ori chiar incompatibili, cînd scrutează posibilitatea unei coincidentia oppositorum. Iar credinţa îi oferă din belşug asemenea situaţii. Nu poţi lua urma divinului decît pe linia unde abordările lui afirmative se ciocnesc cu abordările lui negative. Reflecţia asupra manifestării Principiului e de îmbinat cu reflecţia asupra transcendenţei lui. Trebuie să gîndeşti configuraţiile pe care şi le dă divinul împreună cu neputinţa de a-l circumscrie. Diversitatea aspectelor sale împreună cu unitatea lui. Atotprezenţa lui împreună cu neputinţa lumii de a-i da loc de prezenţă. Impulsul lui de a crea împreună cu suverana lui autosuficienţă. Activitatea neîncetată împreună cu adînca lui odihnă. Proximitatea plină de grijă faţă de lume împreună cu depărtarea, cu inaccesibilul lui. Revelaţia împreună cu ascunderea. Dacă alegi doar un element al acestor cupluri, vei gîndi despre El trunchiat. Dacă juxtapui doar cele două aspecte, vei gîndi despre El inadecvat, introducînd dualitatea în unitatea lui insecabilă. De aceea, gîndirea spirituală, fie ea filozofică ori religioasă, a propus cîteodată un dincolo-de-Unu, unde dualitatea Unu-în-interioritatea lui şi Unu-manifestat să se resoarbă, să fie depăşită. „Oceanul“ misterului divin – despre care vorbesc metafizica orientală şi autori creştini (Origen, Grigore de Nyssa, Evagrie, Ruusbroec…), gîndirea mistică iudaică şi cea islamică – e unul dintre simbolurile Supremului fără urmă de dualitate.

Dar chiar cînd gîndirea se aplică asupra creaţiei dă peste belşug de paradox. Cum poate apărea creaţia de vreme ce divinul acoperă totul, de vreme ce El e realul în deplinătatea lui? Cum e cu putinţă alteritatea faţă de atotcuprinzătoarea Lui prezenţă? În sfîrşit, umanul nu este şi el un nod de aspecte eterogene, de dimensiuni greu conciliabile, de opoziţii? Dependent de superior şi liber; finit în timp şi în corp, infinit în centrul lui adînc; tînjind după absolut şi prins în multiplul contingent etc.

Gîndirea spirituală a propus cîteva linii de atac pentru asemenea paradoxuri, încercînd să se apropie de strania lor pulsaţie, să-şi alimenteze interogaţia de la ea. Una dintre linii se concentrează pe tensiunea paradoxului. Cu cît deosebirea sau opoziţia termenilor e mai intensă şi mai intens gîndită, cu atît mai mare este potenţialul de energie intelectuală pe care paradoxul îl conţine, cu atît mai puternic e incitată mintea să urce prin „poarta“ antinomiei. Prin istmul termenilor în co-prezenţă, gîndul poate propune/întrevedea/atinge un nivel superior de înţelegere, chiar de realitate. Între cele două extreme „va ţîşni mereu un «sur-plus» ireductibil de sens“, spune André Scrima referindu-se în special la demersul apofatismului creştin răsăritean.

Ceea ce Simone Weil numeşte „buna uniune a contrariilor“ începe prin conştientizarea ascuţită, „dureroasă“ a distanţei, a incompatibilităţii lor. A le menţine împreună, gîndindu-le riguros disjuncţia, echivalează, pentru minte, cu o violentă, o nefirească „întindere“ a capacităţilor ei. „Contradicţia resimţită pînă în străfundul fiinţei înseamnă sfîşierea, înseamnă crucea“, spune ea. Dar în golul produs de sfîşiere se poate deschide intuiţia unei alte trepte, nebănuite, inaccesibile pînă atunci. Mintea e trasă în sus, pe axul vertical al crucii. Acolo poate avea loc „buna uniune a contrariilor“, care domină balansul alternativei, dualitatea ireconciliabilă cu un nivel mai jos.

A privi lucrurile „de sus“, cum încercau Socrate şi filozofia veche, înseamnă nu numai a evalua imediatul şi eul propriu în raport cu întreg realul. Poate însemna şi a privi contrariile ca versanţi ai unei culmi pe care privitorul a atins-o. În locul adversităţii lor plane, el le percepe acum drept oblice convergente în pisc. Dar „înălţimea“ unui asemenea punct de observaţie e, evident, interioară. E de situat în adîncimea gîndului, în adîncimea fiinţei, în adîncimea sensului. Potrivit lui Nikolai Berdiaev, persoana îşi împlineşte destinul în măsura în care foloseşte interior dinamismul opuselor în conjuncţie: „operînd apropieri între finit şi infinit, unu şi multiplu, relativ şi absolut, libertate şi necesitate, interior şi exterior, iar nu imposibile identităţi“. E vorba despre „apropieri“ unde distanţa e de neresorbit, încordate, care pot provoca ruptura de nivel, pot propulsa gîndirea dincolo de demersul plan, o pot lansa pe verticală.

În fond, revelaţia creştină poartă antinomia în miezul ei. Îndeamnă la o reflecţie de neabandonat asupra paradoxului ei constitutiv. Întruparea e paradox în coborîre: infinitul divin se sălăşluieşte în finitul uman. Moartea-învierea-înălţarea e paradox în ascensiune: umanul e reinserat în intimitatea infinitului divin. Christos pune şi se pune pe Sine ca un intens paradox.

Dacă creştinismul orbitează în jurul paradoxului christic, toate tradiţiile spirituale ating fără greş teritoriul dificil al extremelor în conjuncţie. Simbolismul, poezia mistică, imnografia lor se concentrează pe exaltarea paradoxului, îi etalează nenumăratele expresii, îi formulează vibraţia. Ele încearcă să stîrnească în credincios uimirea, interogaţia, minunarea. Să producă în el acel vid care trage sufletul în sus. De partea ei, gîndirea contemplativă procedează metodic, bine stăpînit, cercetător atunci cînd se aplică asupra antinomiilor ultime. Le dă ocol, le priveşte din diferite puncte de vedere. Se convinge de calitatea lor ireductibilă, le explicitează tensiunea, se lasă locuită de acea tensiune. Şi aşteaptă ca poarta antinomiei să se deschidă pentru ea… 

Anca Manolescu este cercetător în domeniul antropologiei religioase. Cea mai recentă carte publicată e Modelul Antim, modelul Păltiniş. Cercuri de studiu şi prietenie spirituală, Humanitas, 2015.

Foto: Wimone Weil, wikimedia commons

Cea mai bună parte din noi jpeg
Să găsești oameni la fel ca tine
A îndrăzni să vorbești despre o boală înseamnă a crea o comunitate.
Zizi și neantul jpeg
„Luna cadourilor” și cenușiul
Simțeam cum realitatea tindea, făcea chiar presiuni asupra noastră, a locuitorilor ei, să se transforme în irealitatea din Lumea de lemn.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Cine o mai ține minte pe „fata de la pagina 5?” – cum recuperăm anii ’90?
Ar trebui să existe undeva la un loc de cinste într-un muzeu al presei românești de după 1989.
E cool să postești jpeg
Termopanul, valoare națională
„O bojdeucă trendy“, „Parchetul este cumpărat de la Dedeman sau Praktiker?“
p 20 Balaam WC jpg
Originea regilor magi
E un mag dintre caldeeni? Un ghicitor în stele? Un vrăjitor malefic?
Theodor Pallady jpeg
O carte despre oameni și îngeri
Cititorul va descoperi în text rațiunea tainică a Întrupării: doar omul – cu anatomia lui de lut și sufletul său nemuritor – avea să fie o imago Dei.
p 24 F  Prica jpg
Cu ochii-n 3,14
„Un cal a reușit cumva să iasă din boxa lui și umblă prin avion.”
image png
Oamenii din fotografii
Să-i facem să supraviețuiască.
image png
Malliștii
După film, ne-am dus să ne căutăm mașina în parcarea subterană, acolo, în hruba aia imensă și întunecoasă se termină fericirea.
image png
Lectura, antidotul violenței?
Cel mai des, este invocată lipsa timpului: „N-am mai citit pentru că m-a copleșit oboseala”.
image png
Mărturia lui Pascal
Cuvinte care „nu vor trece”, pline de „har și de adevăr”.
p 20 Iași WC jpg
Provincia ca problemă
Iar faptele, cîte și cum se fac ele, capătă cadențe cosmice, ca în sfîșietorul testament al Olguței.
p 21 la Lorin WC jpg
Olimpul litoralului românesc (2)
Ceva din spiritul stațiunii, un je-ne-sais-quoi, îi face și pe sportivii de performanță să își facă aici cantonamentele.
p 24 S M  Georgescu jpg
Cu ochii-n 3,14
„Lacrimile ei se amestecă cu cele ale acestui bazin“.
image png
Toate lucrurile care s-au schimbat
E nevoie de atît de puțin după ce anii își fac treaba.
image png
Capoate și feminități
Așa, diferențele dintre interior și exterior erau într-o măsură abolite.
image png
Piața Romană
Fetele de 20 de ani de acum nu-și mai pierd vremea în astfel de bodegi.
image png
Zgomotul și furia
Drept urmare, există mai multe metode tradiționale de a riposta unui vecin zgomotos.
image png
Cîteva note despre agapa creștină
Evident că nimeni, mîncînd laolaltă, nu stătea să filosofeze. Eram însă alături de Domnul.
p 20 Arik Ascherman WC jpg
Traumă şi discernămînt
Dar, în ciuda singurătăţii şi a primejdiilor acum mult mai aspre, rabinul îşi continuă patrularea, nu părăseşte paza.
p 24 D  Stanciu jpg
Cu ochii-n 3,14
Într-un supermarket, la raionul de alimente exotice, am descoperit mămăliga ambalată în vid, „gata preparată”.
image png
Lumi fragile
Am perceput „schimbul de scrisori”, formulare care în curînd va trece și ea într-o arhivă a limbii, ca pe un fel de apel la memorie.
image png
Frig și acasă
Cert e că, în ciuda condițiilor aparent vitrege, m-am simțit acasă acolo.
image png

Adevarul.ro

image
Cum arată inchisoarea unde este încarcerat Cherecheș, cea mai modernă din Bavaria. Nimeni nu poate evada FOTO
Cătălin Cherecheș a fost dus de către autoritățile germane într-un penitenciar de maximă siguranță, cel mai modern din Bavaria, cu tehnologie modernă anti evadare.
image
Primul tren electric cumpărat de România în ultimii 20 de ani va ajunge tractat la Curtici. Pe ce rute va circula
Primul tren electric nou, din cele 37 contractate de România cu producătorul Alstom, va ajunge în țara noastră pe 2 decembrie. Trenul se va opri la Curtici, apoi va pleca spre București.
image
„Crăciunul african” din Oltenia, pentru care s-au cheltuit sume aiuritoare. Explicația primarului: „S-o dăm pe partea de Europe Style”
O fotografie postată pe Facebook, în care, în parcul amenajat pentru Crăciun, alături de pomul de Crăciun se observă o girafă, un elefant și un tigru realizate din instalații luminoase, a stârnit mare interes. Primarul, chiar cel care a postat fotografia, a explicat cum s-a optat pentru acest decor.

HIstoria.ro

image
Sfântul Andrei și Dobrogea, între legendă și istorie
Îndelung uitate de către establishment-ul universitar românesc, studiile paleocreștine încep să își facă din ce în ce mai clară prezența și la noi. Încurajarea acestor studii și pătrunderea lor în cadrul cursurilor s-au dovedit lucruri absolut necesare. Ultimii ani au dus la noi dezvăluiri arheologice privind primele comunități paleocreștine (paleoeclesii) din Scythia Minor (actuala Dobrogea), conturând două ipoteze și direcții de cercetare pentru viitor: ipoteza pătrunderii pe filieră apostolic
image
Muzica elitelor otomane
Muzica clasică otomană reprezintă o muzică orientală cultă, una a elitelor, practicată la Curtea sultanului otoman, cu diferite ocazii. Ea apare ca muzică de Curte a conducătorilor politici din Orientul Apropiat și Mijlociu, fiind o muzică echivalentă a muzicii simfonice din vestul Europei.
image
Unirea Bucovinei „în vechile ei hotare” cu România
Dezmembrarea Austro-Ungariei a permis și românilor din Bucovina să dispună așa cum doresc de propria soartă.