Munca Hermeneutului

Publicat în Dilema Veche nr. 636 din 28 aprilie - 4 mai 2016
Anemierea creştinismului? jpeg

În Joia Mare, în biserică se citesc cele „douăsprezece evanghelii“. Prin douăsprezece pasaje evanghelice e urmat drumul lui Iisus spre cruce pînă la moarte şi la punerea în mormînt pe care, a treia zi, El îl va goli de moarte. Drama sfîntă e plină de mişcare, de tensiune, de răscolire şi de vuiet. Agresivitatea anchetei, deriziunea, urletul masei, batjocura din pretoriu, violenţa supliciului, masivitatea puterii şi agitaţia mulţimilor umplu scena în centrul căreia, din înaltul crucii, Logosul întrupat îşi revarsă asupra tuturor sîngele şi duhul.

Prima evanghelie, foarte lungă, care e Ioan 13, 31-18,1, nu ţine însă de succesiunea zbuciumată a faptelor publice. Stă în cu totul alt registru. E un episod de linişte concentrată, de interioritate, cu ucenicii adunaţi în casă împrejurul lui Christos. E un episod hermeneutic, nu un episod dramatic. Aşa se intră, în Joia Mare, pe drumul crucii. Cu un moment de învăţătură, în care Christos le predă îndelung ucenicilor înţelesul actului pe care urmează să-l împlinească. Primul apare aici sensul şi abia apoi actul care îl pune în operă. Christos nu pomeneşte decît indirect evenimentele care stau să se desfăşoare în piaţa vizibilului şi a istoriei. Le predă ucenicilor dimensiunea verticală, metafizică a actului său. Li se predă pe Sine, ca loc al intimităţii între adîncul uman şi adîncul lui Dumnezeu.

Le predă vertiginoasa doctrină a unităţii: a unităţii care pulsează în viaţa internă a Treimii; a credinţei-cunoaştere care îi poate face să participe la această unitate. Şi nu le vorbeşte „despre“ tema unităţii. Le predă o doctrină vie, care din polul divin îşi revarsă realitatea asupra învăţăceilor. Îi cere Tatălui „ca toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una“ (Ioan, 17, 21).

Vor fi în stare ucenicii să primească tăria nelumească a acestei învăţături-realitate, vor fi în stare să suporte intimitatea între Creator şi creatură?

În marele cuvînt de la Cină, Christos le expune îndelung, perseverent, substanţa unei cunoaşteri salvatoare. De-a lungul a patru capitole dense, el le formează minţile pentru a o primi. Îi dislocă din întrebările comune, din raţionamentele lor plane. Îi obişnuieşte cu gîndirea paradoxală, cu saltul cognitiv către locul din care El a coborît. Îi avertizează că această cunoaştere e nesfîrşită, că Duhul va amplifica în ei înţelegerea pe care acum El o trezeşte, în care îi conduce.

Există o imagine foarte veche care figurează tocmai munca hermeneutică a lui Christos. În biserica Santa Pudenziana, la Roma, absida păstrează somptuosul mozaic de la sfîrşitul secolului IV. E poate cel mai vechi mozaic creştin care s-a păstrat. Rafinamentul elenistic al formelor, materialitatea plină şi scînteietoare, alături de pregnanţa simbolică a imaginii îţi taie răsuflarea. Chiar marcată de intervenţii mult mai tîrzii, poţi percepe în ea prospeţimea pasionată cu care creştinii primelor secole scrutau revelaţia.

În prim-planul imaginii, Christos are atitudinea învăţătorului, cu braţul drept larg deschis ca pentru o expunere. Apare ca Logos care-şi dăruieşte cuvîntul. Aşezat în mijlocul apostolilor, dar ieşit mult din scara de mărime a grupului, are o majestuoasă stabilitate care domină freamătul personajelor: gesturile lor − nedumerire, interogativitate, concentrare, consimţămînt, uimire − indică limpede că e vorba despre un dialog, o cercetare intensă, o „dezbatere“. Situat mult mai sus decît figurile fără nimb ale discipolilor, capul îi e înconjurat de o aureolă de lumină omogenă, care ocupă centrul geometric al imaginii, pe frontierea între lumea de jos şi cerul învolburat de nori al eschatonului. Strălucirea aureolei radiază asupra grupului, aşa cum cuvîntul lui Christos radiază asupra lui doctrina crucii. Imaginea o indică: în spatele Învăţătorului, pe acelaşi ax cu el, se ridică deasupra lumii, într-un alt cer decît cel vizibil, o cruce nestemată, bătută în pietrele scumpe ale Ierusalimului de sus. Iar gemele ei îşi primesc strălucirea de la nimbul lui Christos. E o cruce-cale spre lumina din care El a coborît.

S-a spus că imaginea are de fapt un simbolism imperial, că îl reprezintă pe Christos ca împărat al lumii, care a biruit infernul şi moartea. Stau dovadă, printre altele, tronul foarte elaborat, pe care o ţesătură purpurie indică demnitatea suveranului, ca şi veşmîntul auriu al lui Iisus. André Grabar afirma însă că primele „portrete colective“ în iconografia creştină au fost cele ale lui Christos învăţător / maestru spiritual / filozof figurat în cercul discipolilor care îl ascultă. Abia odată cu era creştinismului oficial aceste portrete „au fost retuşate pentru a‑i da lui Christos o atitudine regală, de Panbasileus“. Şi citează tocmai cazul bisericii romane. Care se trage, de altfel, dintr-un spaţiu privat. Casa senatorului Pudens, tatăl celor două martire Pudenziana şi Prassede, stă la temelia uneia dintre cele mai vechi biserici ale Romei. Mozaicul arată sub ce imagine emblematică se reunea acolo o comunitate creştină. Ne e greu, spune undeva Peter Brown, să ne închipuim „intensitatea care domnea în didaskaleion“, într-un grup de studiu din primele secole, adunat în preajma unui îndrumător spiritual inspirat: participanţii retrăiau momentul ieşit din timp, cînd Mîntuitorul însuşi le vorbise apropiaţilor săi, cînd le spusese limpede cuvintele misterioase ale învăţăturii sale.

A douăsprezecea evanghelie (Matei 27, 62-66) e tot o interpretare a actului christic. Ierarhii şi fariseii îl plasează în regimul derizoriu al amăgirii. Ucenicii ar putea veni să fure din mormînt trupul lui Iisus pentru a-i mima învierea. „Şi va fi rătăcirea de pe urmă mai rea decît cea dintîi.“ Aşa se încheie slujba din Joia Mare. Logica ei liturgică are extraordinarul rafinament de a pune actul christic între două sensuri extreme: sensul dinamic spre zenitul divin şi sensul de „fenomen“, de trucaj, de iluzoriu. Logica liturgică are extraordinara îndrăzneală de a încheia pe nota iluziei. Are curajul de a avertiza că înţelegerea umană poate resorbi actul christic în categoriile lumii, în mărginirile, chiar în iluzoriul ei, dacă nu participă la hermeneutica ascendentă pe care Christos însuşi ne-o predă.

Anca Manolescu este cercetător în domeniul antropologiei religioase. Cea mai recentă carte publicată e Modelul Antim, modelul Păltiniş. Cercuri de studiu şi prietenie spirituală, Humanitas, 2015.

Cea mai bună parte din noi jpeg
Să găsești oameni la fel ca tine
A îndrăzni să vorbești despre o boală înseamnă a crea o comunitate.
Zizi și neantul jpeg
„Luna cadourilor” și cenușiul
Simțeam cum realitatea tindea, făcea chiar presiuni asupra noastră, a locuitorilor ei, să se transforme în irealitatea din Lumea de lemn.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Cine o mai ține minte pe „fata de la pagina 5?” – cum recuperăm anii ’90?
Ar trebui să existe undeva la un loc de cinste într-un muzeu al presei românești de după 1989.
E cool să postești jpeg
Termopanul, valoare națională
„O bojdeucă trendy“, „Parchetul este cumpărat de la Dedeman sau Praktiker?“
p 20 Balaam WC jpg
Originea regilor magi
E un mag dintre caldeeni? Un ghicitor în stele? Un vrăjitor malefic?
Theodor Pallady jpeg
O carte despre oameni și îngeri
Cititorul va descoperi în text rațiunea tainică a Întrupării: doar omul – cu anatomia lui de lut și sufletul său nemuritor – avea să fie o imago Dei.
p 24 F  Prica jpg
Cu ochii-n 3,14
„Un cal a reușit cumva să iasă din boxa lui și umblă prin avion.”
image png
Oamenii din fotografii
Să-i facem să supraviețuiască.
image png
Malliștii
După film, ne-am dus să ne căutăm mașina în parcarea subterană, acolo, în hruba aia imensă și întunecoasă se termină fericirea.
image png
Lectura, antidotul violenței?
Cel mai des, este invocată lipsa timpului: „N-am mai citit pentru că m-a copleșit oboseala”.
image png
Mărturia lui Pascal
Cuvinte care „nu vor trece”, pline de „har și de adevăr”.
p 20 Iași WC jpg
Provincia ca problemă
Iar faptele, cîte și cum se fac ele, capătă cadențe cosmice, ca în sfîșietorul testament al Olguței.
p 21 la Lorin WC jpg
Olimpul litoralului românesc (2)
Ceva din spiritul stațiunii, un je-ne-sais-quoi, îi face și pe sportivii de performanță să își facă aici cantonamentele.
p 24 S M  Georgescu jpg
Cu ochii-n 3,14
„Lacrimile ei se amestecă cu cele ale acestui bazin“.
image png
Toate lucrurile care s-au schimbat
E nevoie de atît de puțin după ce anii își fac treaba.
image png
Capoate și feminități
Așa, diferențele dintre interior și exterior erau într-o măsură abolite.
image png
Piața Romană
Fetele de 20 de ani de acum nu-și mai pierd vremea în astfel de bodegi.
image png
Zgomotul și furia
Drept urmare, există mai multe metode tradiționale de a riposta unui vecin zgomotos.
image png
Cîteva note despre agapa creștină
Evident că nimeni, mîncînd laolaltă, nu stătea să filosofeze. Eram însă alături de Domnul.
p 20 Arik Ascherman WC jpg
Traumă şi discernămînt
Dar, în ciuda singurătăţii şi a primejdiilor acum mult mai aspre, rabinul îşi continuă patrularea, nu părăseşte paza.
p 24 D  Stanciu jpg
Cu ochii-n 3,14
Într-un supermarket, la raionul de alimente exotice, am descoperit mămăliga ambalată în vid, „gata preparată”.
image png
Lumi fragile
Am perceput „schimbul de scrisori”, formulare care în curînd va trece și ea într-o arhivă a limbii, ca pe un fel de apel la memorie.
image png
Frig și acasă
Cert e că, în ciuda condițiilor aparent vitrege, m-am simțit acasă acolo.
image png

Adevarul.ro

image
Diferența dintre zahărul vanilat și zahărul vanilinat. Motivul pentru care au culori diferite
În pragul sărbătorilor căutăm cele mai bune arome pentru desertul special pe care vrem să îl pregătim. Iar atunci când mergem la cumpărături nu lipsește de pe listă zaharul vanilat. Ajunși acasă observăm, însă, că am achiziționat zahăr vanilinat.
image
În interiorul „celui mai scump superiaht din lume“, în valoare de 4,2 miliarde de euro. Este acoperit în aur și os de T-rex FOTO
Iahtul este de peste trei ori mai scump decât cel considerat al doilea ca valoare din lume.
image
Japoneza îndrăgostită de România: „Sunt o româncuță din Extremul Orient. Aici am învățat să fiu fericită” VIDEO
Povestea lui Ayako Funatsu, unul dintre expații din țara noastră, reprezintă una dintre cele mai frumoase declarații de dragoste pe care un străin o poate face României

HIstoria.ro

image
Ce a însemnat România Mare
1 Decembrie 1918 a rămas în mentalul colectiv ca data la care idealul românilor a fost îndeplinit, în fața deschizându-se o nouă etapă, aceea a conștientizării și punerii în aplicare a consecințelor ce au urmat acestui act, crearea României Mari.
image
Trucul folosit Gheorghiu-Dej când a mers la Moscova pentru ca Stalin să tranșeze disputa cu Ana Pauker
Cînd merge la Moscova pentru ca Stalin să tranşeze în disputa cu Ana Pauker, Dej foloseşte, din instinct, un truc de invidiat.
image
Sfântul Andrei și Dobrogea, între legendă și istorie
Îndelung uitate de către establishment-ul universitar românesc, studiile paleocreștine încep să își facă din ce în ce mai clară prezența și la noi. Încurajarea acestor studii și pătrunderea lor în cadrul cursurilor s-au dovedit lucruri absolut necesare. Ultimii ani au dus la noi dezvăluiri arheologice privind primele comunități paleocreștine (paleoeclesii) din Scythia Minor (actuala Dobrogea), conturând două ipoteze și direcții de cercetare pentru viitor: ipoteza pătrunderii pe filieră apostolic