Mitul Luminii şi Întunericului

Publicat în Dilema Veche nr. 190 din 27 Sep 2007
Dilema veche la Timpul prezent   Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png

Kurt Rudolph a definit dualismul gnostic drept "anti-cosmic", în sensul că teologia gnostică include o evaluare negativă neechivocă a lumii create şi a Creatorului ei, Demiurgul cel Rău, deosebit în mod radical de Dumnezeul cel Bun, Dumnezeu Îndepărtat, Necunoscut, sau Dumnezeu Ocultat, deşi paradoxal atotputernic în ierarhia teocraţiei dualiste. Din această perspectivă, cosmosul geocentric, inferior celui de-al nouălea cer - în care se află spaţiul paradiziac, dincolo de care începe Împărăţia lui Dumnezeu -, este identificat drept o împărăţie a răului şi a întunericului, iar materia devine, în urma căderii adamice-angelice, un receptacul al răului (Cf. Kurt Rudolph, Gnosis. The Nature and History of Gnosticism, San Francisco, Harper San Francisco, 1984, p. 60). În clasificarea sa, Hans Jonas a diferenţiat sistemele gnostice de tip "sirian-egiptean" (Biblioteca de la Nag Hammadi) de sistemele gnostice de tip "iranian" (maniheism, mandeism). În cadrul primului tip, originea răului şi a puterilor întunericului se află în punctul culminant al unui proces de cădere sau involuţie ontologică, de la nivelul Divinităţii Primordiale, Supreme, la nivelul materiei, iniţial în interiorul sferei divinităţii (Pleroma, "Plenitudine"), ulterior dincolo de limita ei (horos), în spaţiul nou, deschis, al cosmosului geocentric, alcătuit din cele opt sfere celeste (Cf. Herbert Leisegang, La Gnose, Paris: Payot, 1971, pp. 168-173; Rudolph, Gnosis, pp. 67-70). Divinitatea Primordială, care Se comunică prin procesul emanaţionist-ontologic, este ipostaziată fie ca Divinitate Masculină - Propator -, fie ca Divinitate Feminină - Barbelo (Cf. Leisegang, La Gnose, pp. 55-83. De asemenea, Saran Alexandrian, Histoire de la philosophie occulte, Paris: Seghers, 1983, pp. 25-97; Cf. Hans Jonas, Gnosis und spätantiker Geist, I-II, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1954-1966, I, pp. 33-37, p. 96, pp. 123-127). În cadrul celui de-al doilea tip, Principiul Binelui şi Principiul Răului coexistă din momentul începutului universului, configurează două spaţii caracterizate prin dinamica unui antagonism mitologic, despărţite de un sistem de limite şi excluziuni reciproce, fixate de voinţa divină: Împărăţia Luminii şi Împărăţia Întunericului. La nivelul Divinităţii Primordiale ("Tatăl Măreţiei") se declanşează criza pre-cosmogonică a intruziunii Întunericului în Lumină, contracarată prin manifestarea labirintului ontologic al chemării întru fiinţă a principiului feminin ("Mama Vieţii") şi a principiului masculin ("Omul Primordial", Ohrmazd). Principiul masculin, ipostaziat ca "mit Anthropos", determină continuarea involutivă a ontologiei de ordin divin prin ontologia de ordin cosmic-uman, atunci cînd Omul Primordial înfruntă puterile întunericului, din porunca Regelui Luminii. Clasificarea realizată de Kurt Rudolph nu poate fi învestită decît cu valoare experimentală, deoarece sistemele de teologie gnostică incluse în tipul "iranian" şi în tipul "sirian-egiptean" sînt reductibile la o logică mitologică-narativă comună: involuţia ontologică de la nivelul Divinităţii Primordiale la nivelul cosmic-uman, ipostazierea masculină-feminină a Divinităţii Primordiale, dihotomia bine/lumină - rău/întuneric, căderea prototipului celest al naturii umane (Omul Primordial) şi căderea naturii umane înseşi (Adam) din sfera binelui/luminii în sfera răului/întunericului, continuitatea substanţială-ontologică, după cădere, dintre Divinitatea Primordială şi sufletul omului, strategia de mîntuire a sufletului omului şi a tuturor particulelor de lumină căzute în împărăţia materiei, răului, întunericului, prin trimiterea unui Mîntuitor de Lumină (Ohrmazd, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Fiul Luminii, salvator salvatus) din partea Divinităţii Primordiale, purtător al cunoaşterii mîntuitoare (gnosis) sau întrupare a înţelegerii salvatoare (Nous). Mitul sirian-egiptean şi mitul iranian sînt reductibile la o schemă logică-narativă comună, reprezintă, de fapt, două versiuni ale aceluiaşi Mare Mit întemeietor, care elucidează problemele centrale ale teogoniei-teologiei, cosmogoniei-cosmologiei şi antropogoniei-antropologiei gnostice, originea răului şi desfăşurarea istoriei salvării, deznodămîntul apocaliptic: echilibrul desăvîrşit al Divinităţii Primordiale, Tatăl Divin (Propator, "Tatăl Măreţiei"), în Împărăţia Binelui şi Luminii; acţiunea de proiectare ontologică, în afara Tatălui Divin, a Mamei Divine (Barbelo, "Mama Vieţii"); acţiunea de proiectare ontologică, în afara Tatălui Divin, a eonilor binelui ("perechi" de eoni masculini şi feminini), a sferei divinităţii (Pleroma, Puteri ale Luminii, îngeri ai binelui); preexistenţa sau venirea accidentală în fiinţă (mişcarea haotică a lui Barbelo, desfrîul Sophiei) a Principiului Răului (Yaldabaoth, "Monarhul Întunericului", "Demiurgul cel Rău"), exercitarea autorităţii sale tiranice în Împărăţia Răului şi Întunericului; acţiunea de proiectare ontologică, în afara Principiului Răului, a eonilor răului, a ierarhiei răului (arhonţi, îngeri ai răului), a cosmosului (Ogdoada); căderea Luminii în Întuneric, intruziunea sau invazia Întunericului în Lumină; Războiul dintre Lumină şi Întuneric, pentru eliberarea Luminii închise în Întuneric, pentru salvarea Omului Primordial şi a sufletelor omeneşti; deplasarea descendentă a Omului Primordial, la comanda avangardei Luminii; interludiul de sexualitate demonică; facerea lui Adam după Prototipul Divin al Omului Primordial, prin amestecul "clar-obscur", tragic, dintre Lumină şi Întuneric; naşterea părinţilor familiei omeneşti (Adam, Eva) din fiinţe demonice în care este întemniţată lumina; coborîrea Mesagerului Mesianic (Iisus Hristos, în sistemele gnostice-creştine, care conţin, adeseori, o versiune docetistă a crucificării; Fiul Măreţiei sau Fiul Luminii, salvator salvatus, în sistemele gnostice pre-creştine sau necreştine); triumful Puterilor Luminii asupra Puterilor Întunericului: salvarea Omului Primordial, a lui Adam şi a sufletelor omeneşti pe calea ascendentă a luminii pure, prin trezire din "somn", anamneză şi gnosis; despărţirea apocaliptică, pentru eternitate, a Împărăţiei Binelui şi Luminii de Împărăţia Răului şi Întunericului, damnarea veşnică a Principiului Răului. Încercarea de a soluţiona sistemul de ecuaţii hermeneutice propus de gnosticism în domeniul istoriei ideilor religioase îndreptăţeşte abordarea universului spiritual gnostic în calitate de spaţiu religios sincretic, constituit la confluenţa spaţiului religios egiptean, spaţiului religios biblic-evanghelic şi spaţiului religios zoroastrian-zurvanit, pe fundalul spaţiului religios helenistic (Rudolph, Gnosis, pp. 275-294; Leisegang, La Gnose, pp. 10-52; Henri-Charles Puech, En qu

Cea mai bună parte din noi jpeg
Să găsești oameni la fel ca tine
A îndrăzni să vorbești despre o boală înseamnă a crea o comunitate.
Zizi și neantul jpeg
„Luna cadourilor” și cenușiul
Simțeam cum realitatea tindea, făcea chiar presiuni asupra noastră, a locuitorilor ei, să se transforme în irealitatea din Lumea de lemn.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Cine o mai ține minte pe „fata de la pagina 5?” – cum recuperăm anii ’90?
Ar trebui să existe undeva la un loc de cinste într-un muzeu al presei românești de după 1989.
E cool să postești jpeg
Termopanul, valoare națională
„O bojdeucă trendy“, „Parchetul este cumpărat de la Dedeman sau Praktiker?“
p 20 Balaam WC jpg
Originea regilor magi
E un mag dintre caldeeni? Un ghicitor în stele? Un vrăjitor malefic?
Theodor Pallady jpeg
O carte despre oameni și îngeri
Cititorul va descoperi în text rațiunea tainică a Întrupării: doar omul – cu anatomia lui de lut și sufletul său nemuritor – avea să fie o imago Dei.
p 24 F  Prica jpg
Cu ochii-n 3,14
„Un cal a reușit cumva să iasă din boxa lui și umblă prin avion.”
image png
Oamenii din fotografii
Să-i facem să supraviețuiască.
image png
Malliștii
După film, ne-am dus să ne căutăm mașina în parcarea subterană, acolo, în hruba aia imensă și întunecoasă se termină fericirea.
image png
Lectura, antidotul violenței?
Cel mai des, este invocată lipsa timpului: „N-am mai citit pentru că m-a copleșit oboseala”.
image png
Mărturia lui Pascal
Cuvinte care „nu vor trece”, pline de „har și de adevăr”.
p 20 Iași WC jpg
Provincia ca problemă
Iar faptele, cîte și cum se fac ele, capătă cadențe cosmice, ca în sfîșietorul testament al Olguței.
p 21 la Lorin WC jpg
Olimpul litoralului românesc (2)
Ceva din spiritul stațiunii, un je-ne-sais-quoi, îi face și pe sportivii de performanță să își facă aici cantonamentele.
p 24 S M  Georgescu jpg
Cu ochii-n 3,14
„Lacrimile ei se amestecă cu cele ale acestui bazin“.
image png
Toate lucrurile care s-au schimbat
E nevoie de atît de puțin după ce anii își fac treaba.
image png
Capoate și feminități
Așa, diferențele dintre interior și exterior erau într-o măsură abolite.
image png
Piața Romană
Fetele de 20 de ani de acum nu-și mai pierd vremea în astfel de bodegi.
image png
Zgomotul și furia
Drept urmare, există mai multe metode tradiționale de a riposta unui vecin zgomotos.
image png
Cîteva note despre agapa creștină
Evident că nimeni, mîncînd laolaltă, nu stătea să filosofeze. Eram însă alături de Domnul.
p 20 Arik Ascherman WC jpg
Traumă şi discernămînt
Dar, în ciuda singurătăţii şi a primejdiilor acum mult mai aspre, rabinul îşi continuă patrularea, nu părăseşte paza.
p 24 D  Stanciu jpg
Cu ochii-n 3,14
Într-un supermarket, la raionul de alimente exotice, am descoperit mămăliga ambalată în vid, „gata preparată”.
image png
Lumi fragile
Am perceput „schimbul de scrisori”, formulare care în curînd va trece și ea într-o arhivă a limbii, ca pe un fel de apel la memorie.
image png
Frig și acasă
Cert e că, în ciuda condițiilor aparent vitrege, m-am simțit acasă acolo.
image png

Adevarul.ro

image
Diferența dintre zahărul vanilat și zahărul vanilinat. Motivul pentru care au culori diferite
În pragul sărbătorilor căutăm cele mai bune arome pentru desertul special pe care vrem să îl pregătim. Iar atunci când mergem la cumpărături nu lipsește de pe listă zaharul vanilat. Ajunși acasă observăm, însă, că am achiziționat zahăr vanilinat.
image
În interiorul „celui mai scump superiaht din lume“, în valoare de 4,2 miliarde de euro. Este acoperit în aur și os de T-rex FOTO
Iahtul este de peste trei ori mai scump decât cel considerat al doilea ca valoare din lume.
image
Japoneza îndrăgostită de România: „Sunt o româncuță din Extremul Orient. Aici am învățat să fiu fericită” VIDEO
Povestea lui Ayako Funatsu, unul dintre expații din țara noastră, reprezintă una dintre cele mai frumoase declarații de dragoste pe care un străin o poate face României

HIstoria.ro

image
Ce a însemnat România Mare
1 Decembrie 1918 a rămas în mentalul colectiv ca data la care idealul românilor a fost îndeplinit, în fața deschizându-se o nouă etapă, aceea a conștientizării și punerii în aplicare a consecințelor ce au urmat acestui act, crearea României Mari.
image
Trucul folosit Gheorghiu-Dej când a mers la Moscova pentru ca Stalin să tranșeze disputa cu Ana Pauker
Cînd merge la Moscova pentru ca Stalin să tranşeze în disputa cu Ana Pauker, Dej foloseşte, din instinct, un truc de invidiat.
image
Sfântul Andrei și Dobrogea, între legendă și istorie
Îndelung uitate de către establishment-ul universitar românesc, studiile paleocreștine încep să își facă din ce în ce mai clară prezența și la noi. Încurajarea acestor studii și pătrunderea lor în cadrul cursurilor s-au dovedit lucruri absolut necesare. Ultimii ani au dus la noi dezvăluiri arheologice privind primele comunități paleocreștine (paleoeclesii) din Scythia Minor (actuala Dobrogea), conturând două ipoteze și direcții de cercetare pentru viitor: ipoteza pătrunderii pe filieră apostolic