Silviu LUPAŞCU

Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Iov, Faust
Spre deosebire de Iov, care îşi păstrează spaţiul sufletului invulnerabil faţă de prezenţa răului, pe parcursul încercărilor la care este supus printr-un imperativ al voinţei divine, Faust interiorizează în mod premeditat răul în lăcaşul propriului suflet şi este salvat in extremis de intervenţia voinţei divine.
Calendar solar, calendar lunar – de ce vine Anul Nou în ianuarie jpeg
Calendar solar, calendar lunar – de ce vine Anul Nou în ianuarie
Din vremuri imemoriale (cca 2772 î.e.n.), egiptenii utilizau un calendar solar constituit dintr-un an solar de trei sute şaizeci şi cinci de zile, divizat în douăsprezece luni de treizeci de zile fiecare, cu cinci zile de sărbătoare adiţionale la sfîrşitul anului. Începutul anului era fixat în mijlocul lunii iulie, în momentul în care apele Nilului se aflau la cota maximă, iar concepţia egipteană despre timp era determinată de mitologie şi teogonie. Cînd Nabucodonosor al II-lea (605-562 î. e. n.
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Mitul Luminii şi Întunericului
Kurt Rudolph a definit dualismul gnostic drept "anti-cosmic", în sensul că teologia gnostică include o evaluare negativă neechivocă a lumii create şi a Creatorului ei, Demiurgul cel Rău, deosebit în m...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Soarele diurn, soarele nocturn
În Katha Upanishad (cca 1000 - 500 î. d. H., Cf. Filliozat, Les Philosophies de l’Inde, pp....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Soarele diurn, soarele nocturn
Simbolismul religios al carului şi cailor este atestat în Rig-Veda (cca 1500 î. d. H., Cf. Jean Filliozat, Les Philosophies de l’Inde, Paris: Presses universitaires de France, 1970, p....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Infinitul fiecărui suflet
Faptele Apostolilor, 16, 6-8 conţine unul dintre cele mai misterioase pasaje din Noul Testament: "Şi ei au străbătut Frigia şi ţinutul Galatiei, opriţi fiind de Duhul Sfînt ca să propovăduiască...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Caii (II)
La rîndul său, Platon descrie în Phaidros, 247 c-d, spaţiul Divinului Infinit, "locul supra-ceresc" al Fiinţei, pe care sufletele înaripate care transcend limita boltei îl contemplă cu intensitate, "p...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Caii(I)
Platon (cca 427-348/347 î. Hr.) construieşte o parte a argumentaţiei din Phaidros pe temeiul mitului despre ontologia sufletului....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
"Infinit.Impersonal.Absolut"
După ce rezumă istoria cercetărilor despre limbile paradisului, Maurice Olender conchide, în Les Langues du Paradis, că la originile civilizaţiei se află "doi gemeni", arianul şi semitul, descoper...
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Limbajul păsărilor
În Qur'an, S. XXVII, vv. 15-16, se menţionează că regele David şi regele Solomon au primit în dar cunoaştere din partea lui Dumnezeu....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Dacă oamenii politici l-ar citi pe Ibn 'Abbad...
Ce a mai rămas din Dumnezeu şi din oameni, în primul deceniu al secolului XXI? Conflictul iraţional între două idealuri teocratice....
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png
Majnun şi Layla, Don Quijote şi Dulcineea
Extraordinarele isprăvi ale nebunilor îndrăgostiţi Este povestea de iubire dintre Don Quijote şi Dulcineea o rescriere a mitului arab despre Majnun şi Layla?...