Caii (II)

Publicat în Dilema Veche nr. 135 din 25 Aug 2006
Dilema veche la Timpul prezent   Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png

La rîndul său, Platon descrie în Phaidros, 247 c-d, spaţiul Divinului Infinit, "locul supra-ceresc" al Fiinţei, pe care sufletele înaripate care transcend limita boltei îl contemplă cu intensitate, "purtate de roata cerului". Sufletele îngreunate, căzute în existenţă trupească, vor rememora crîmpeiele contemplării Fiinţei în labirintul karmic al naşterilor şi morţilor succesive, vor năzui să se reîntoarcă în "locul" primordial al Fiinţei: "Locul acesta supra-ceresc nici un poet din lumea noastră n-a apucat să-l cînte şi nici nu-l va cînta vreodată aşa cum se cuvine. (...) Fiinţei Înseşi - deci ceea ce există cu adevărat, care nu are nici formă, nici culoare, nici nu poate fi atinsă, pe care n-o poate contempla decît cîrmaciul sufletului, intelectul, şi care reprezintă obiectul adevăratei ştiinţe - Fiinţei deci îi este hărăzit locul acesta1". Expunerea despre Fiinţă, conţinută în Phaidros, 247 c-d, se aseamănă cu expunerile despre Brahman, conţinute în Upanishade, de exemplu, în Mundaka Upanishad, II, I şi II, II: "Acesta este adevărul. După cum scînteile, care sînt asemenea focului, sînt zămislite cu miile din flăcările focului, tot astfel sufletele (Jivas) sînt zămislite din Indestructibilul Brahman. (...) El (Brahman) este strălucitor (Divyah), fără formă (Amurtah), deopotrivă înafară şi înăuntru (Sabahyabhyantarah), nenăscut (Ajah), Apranah (negare a energiei vitale), Amanah (negare a minţii), pur (Subhra), mai mare decît măreţia, Unul indestructibil. (...) Strălucitoare, aproape, mişcîndu-se în grota inimii este Marea Fiinţă, temeiul a toate. (...) Acel Brahman nemuritor se află înainte, acel Brahman se află înapoi, în partea dreaptă şi în partea stîngă, jos şi sus, este atoatepătrunzător, Brahman singur este toate acestea, El este cel mai înalt2". Complementaritatea necesară dintre principiul liberului-arbitru şi principiul predestinării karmice, al echilibrului metempsihotic, este clar enunţată în Phaidros, 248 e, în calitate de lege instituită de Adrasteia, zeiţă ce personifică ordinea universului: "În toate aceste întruchipări, sufletul care duce o viaţă cuviincioasă are parte de o soartă mai bună şi, dimpotrivă, de-i trăitor în necuviinţă, de una rea3". Fiecare "suflet însoţitor de zeu" va fi "în veci nevătămat", dacă ajunge să privească "în vecie" Fiinţa, Adevărul Fiinţei. Această stare a fericirii şi mîntuirii este însă greu accesibilă sufletelor-care, trase de cei doi cai. Sufletele cărora le este hărăzit să privească numai un crîmpei din "lucrurile adevărate" vor fi străine de durere în "răstimpul cît cerul dă o roată". Sufletele îngreunate de viciu şi uitare îşi "vatămă aripile", cad pe pămînt şi, în conformitate cu legea karmică-adrasteică, traversează experienţa primei naşteri şi a primei întrupări într-o fiinţă omenească. Platon enunţă o taxonomie karmică a sufletelor întrupate, determinată de măsura contemplării Fiinţei, în intervalul pre-natal: "făt ce-i hărăzit să ajungă iubitor de înţelepciune sau de frumuseţe, închinător la Muze şi îndrăgitor de Eros"; "rege închinător la legi", "bun războinic, priceput în a conduce"; "om de stat", "chibzuitor de bunuri", "neguţător"; "iubitor al trudnicelor exerciţii corporale", "om menit să tămăduiască trupul"; "prooroc", "iniţiator întru mistere"; "făurar de versuri", "cel ce se îndeletniceşte cu arta imitării"; "meşteşugar", "lucrătorul gliei"; "sofist", "cel care este pe placul mulţimii"; "tiran"4. A cunoscut şi a folosit Platon texte din Upanishade în calitate de sursă primordială pentru redactarea mitului carului-suflet, încorporat în Phaidros? Este mitul ontologiei sufletului, din Phaidros, o rescriere a unei teme arhaice din Katha Upanishad? Pe cale de ipoteză, un răspuns afirmativ la aceste întrebări pare să întrunească un grad ridicat de plauzibilitate. Din punct de vedere cronologic, intervalul vieţii lui Platon (cca 427-348/ 347 î.Hr.) se situează spre sfîrşitul perioadei redactării Upanishadelor (cca 700-300 î.Hr.). Căile de transmitere şi diseminare a unor idei, incluse în corpus-ul Upanishadelor din spaţiul indian în spaţiul grecesc, sînt imposibil de reconstituit, la nivel istoriografic. Cu toate acestea, Platon oferă o explicaţie indirectă cu privire la penetrarea ideilor străine în mediul cultural atenian al secolelor V-IV î.Hr. În Legile, XII, 6, el menţionează cea de a patra categorie de străini cărora li se acordă accesul în polis, cărturarii rătăcitori, cercetătorii moravurilor, animaţi de intenţia de a cunoaşte instituţiile bune ale altor state şi de a împărtăşi, totodată, descoperiri şi aşezăminte încă necunoscute de locuitorii cetăţii. În cazul în care, printre aceşti savanţi, filosofi şi teosofi străini, s-au numărat şi rishis, "văzători ai Upanishadelor" sau discipolii lor, ei se vor fi bucurat de privilegiul juridic de a intra nechemaţi în casele bogaţilor şi învăţaţilor şi de a propovădui sistemul de gîndire al hinduismului antic, deoarece aveau "aceeaşi calitate ca şi ei", erau bogaţi şi învăţaţi întru spirit5. Simbolismul religios al carului-trup, stăpînit de Atman, sufletul individual, în Katha Upanishad, este identic cu simbolismul mitologic-filosofic al carului-suflet din Phaidros. Ambele versiuni reliefează atît rolul intelectului, în calitate de "vizitiu" sau "cîrmaci", cît şi dinamica mîntuirii prin iluminare sau a înlănţuirii karmice, întruchipată de cei doi "cai", "calul bun" şi "calul rău", alegorie a tendinţelor bune şi tendinţelor rele ale fiinţei omeneşti, a calităţilor bune şi calităţilor rele care locuiesc în mod iluzoriu în spaţiul privilegiat al sufletului. Prin misterul consubstanţialităţii ontologice, originea, natura şi mîntuirea sufletului individual rezidă în Sufletul Universal, în Fiinţă, în adevărul şi realitatea Divinului Infinit. Spaţiul sufletului oglindeşte şi se oglindeşte în "locul prea-înalt" al lui Brahman sau "locul supra-ceresc" al Fiinţei, în spaţiul omniprezenţei şi omnipotenţei Unităţii Fiinţei, Divinului Infinit. La fel ca şi "văzătorii Upanishadelor", Platon a fost o voce a rostirii-de-Sine a Divinului Infinit. Carul sufletului său a contemplat locul Unităţii Fiinţei, înaintea căderii în abisul karmic, iar adevărul scrierilor-rescrierilor sale l-a predestinat eliberării, întoarcerii în Fiinţă sau unei reîncarnări fericite. Hazardul intersectării limbajelor şi spaţiilor religioase, al scrierilor şi rescrierilor, revelează însă, în ultimă instanţă, ceea ce se află dincolo de Limbajul Primordial, adevărul Unităţii Fiinţei, al Divinului Infinit. _________________ 1. Cf. Platon, Phaidros, 247 c-d, Opere, Creţia, Liiceanu, vol. IV, p. 444. 2. Cf. Mundaka Upanishad, II, I, 1-2; II, II, 1; II, II, 11, Sivananda, The Principal Upanishads, pp. 239-260. În comentariul său la Taittiriya Upanishad, II (Brahmananda Valli), Anuvaka I, Sri Swami Sivananda menţionează că Brahman derivă din rădăcina Brhm, "a creşte", noţiune care implică natura atoatecuprinzătoare a unui "lucru mare": "Etimologia cuvîntului Brahman exprimă ceea ce este veşnic pur, conştient, liber, infinit, neschimbător, de-sine-luminos, atoatepătrunzător. Acest lucru este clar din definiţia ŤSatyam Jnanam Anantam Brahma - Brahman este Adevăr, Cunoaştere, Infinit.»" Cf. Sivananda, The Principal Upanishads, p. 333. 3. Cf. Platon, Phaidros, 248 e, Opere, Creţia, Liiceanu, vol. IV, p. 446, p. 517. 4. Cf. Platon, Phaidros, 248 d-e, Opere, Creţia, Liiceanu, vol. IV, pp. 445-446. 5. Cf. Platon, Legile, XII, 6, trad. E. Bezdechi (Cărţile I-XII) şi Şt. Bezdechi (Cartea XIII), Editura Iri, Bucureşti, 1999, pp. 358-359.

Cea mai bună parte din noi jpeg
Iubirea e testul pentru curaj
Cîteodată, îți dorești atît de mult unele lucruri încît, atunci cînd apar în viața ta, te temi că le-ai inventat chiar tu – credibil, pînă la ultimul detaliu.
Zizi și neantul jpeg
Stradale
Uneori, mai ales cînd e frumos afară, strada e pur și simplu bucurie. Te plimbi și te bucuri, fără să ai vreun motiv anume. Sau avîndu-le, de fapt, pe toate.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Ce șanse are copilul ăsta?
Probabil că vecina mea deduce doar că ne certăm și e îngrijorată din cauza asta.
E cool să postești jpeg
Simțire fără rațiune
„Azi, rețelele de socializare au impus emoția, în detrimentul rațiunii”
p 20 Minastirea Sfintul Mihail, Kiev WC jpg
Diferite diversităţi religioase
Întîlnirea religiilor cere, chiar mai intens decît politicul, cunoaşterea interlocutorului: cel din faţa ta şi Cel de deasupra tuturor.
Theodor Pallady jpeg
Religia în școală, o veche poveste
După mine, neîncrederea în autorități (partide politice, instituții publice, lideri) s-a transferat și în tabăra seculariștilor anticlericali.
p 24 D  Stanciu jpg
Cu ochii-n 3,14
L-am rugat pe Siri (aplicația cu funcție de „asistent personal”) să-mi spună istoria controversatei aplicații TikTok.
Cea mai bună parte din noi jpeg
Vreau să mai verific o dată
Încerc să îmi spun, cînd nu dorm de grija tuturor lucrurilor care ar putea merge prost, că este doar o încercare a minții, care vede pericole peste tot, de a mă proteja.
Zizi și neantul jpeg
Parcul Tineretului
Așa am început să ne apropriem teritoriul parcului, colțișor cu colțișor și tufiș cu tufiș, și să nu ne mai temem de el.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Am vrut să scriu
despre sărăcie, dar am scris despre cîrciumi și despre hipsteri
Oameni tineri, relaxați, care par să nu fi muncit o zi în viața lor sau în nici un caz o muncă din asta mai de duzină, numai treburi fine, intelectuale.
p 20 jpg
Sărăcia lucrurilor. Despre felul de a vedea al celor simpli
Cei simpli se află în posesia unui adevăr pe care îl știu și copiii încredințați de ocrotirea părintească: aceea că lumea, în absența lui Dumnezeu, este prea fragilă pentru a putea exista.
E cool să postești jpeg
Violența contra profesorilor
„Violența împotriva profesorilor este în creștere”, titra la sfîrșitul anului trecut și Tagesschau un articol despre un sondaj recent, potrivit căruia „Insultele, intimidarea și atacurile fizice împotriva profesorilor au ajuns să fie la ordinea zilei în multe școli din Germania”.
foto BTC DV bis jpeg
Latina la bacalaureat
Se poate începe cu pasul just și minimal al reintroducerii latinei ca materie de bacalaureat.
p 24 S  Voinescu jpg
Cu ochii-n 3,14
Cîndva în anii ’70, Coreea de Nord a făcut o comandă de o mie de mașini Volvo, pe care nu le-a plătit nici pînă azi. La fiecare șase luni, suedezii le reamintesc să facă plata.
Zizi și neantul jpeg
Mame și mama
Nu mi-a plăcut niciodată prea mult ziua de 8 Martie.
Cea mai bună parte din noi jpeg
Ce film revedem astăzi?
Revizionările ne oferă confort emo­țio­nal, ne dau un sentiment de control asupra vieților noastre și ne conectează cu tre­cutul.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Scriitorul – o specie sălbatică
Am prieteni scriitori care îmi zic: lasă, bre, că scriem pentru generațiile viitoare!
p 20 WC jpg
Nimbul după Bizanţ
Ortodoxia ca model de societate – centrat pe viaţa în Biserică, pe liturghie şi monahism – a fost un model viabil în secolele post-bizantine.
Theodor Pallady jpeg
Paradisul învățaților din actuala patrie a deconstrucției
Războiul cultural declanșat în marja postmodernității a exacerbat contrastul ideologic dintre Epoca Luminilor, moștenitoare a Renașterii umaniste, și Evul Mediu obligatoriu „întunecat”.
p 24 I  Morosan jpg
Cu ochii-n 3,14
Fără cîini cu capul scos pe geamurile mașinilor din Florida – asta vrea să obțină o propunere de lege.
Cea mai bună parte din noi jpeg
Dispariții
Mai toate cărțile de self-help sugerează să te porți cu oamenii ca și cînd i-ai vedea pentru ultima dată.
Zizi și neantul jpeg
Mărțișoare
Originale și înduioșătoare în hidoșenia lor. Ba, de destule ori, chiar în frumusețea lor.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Fricile mici, „fricuțele”, cum le-ar numi casiera de la supermarket
Am mai spus-o, mă consider un om fricos și îi admir pe cei care în diferite situații, de război, de epidemie de ciumă, de revoltă populară, de activism, dau dovadă de curaj.
E cool să postești jpeg
Micii răsfățați, marii neadaptați?
Copilul nu s-a lăsat înduplecat, continuîndu‑și injuriile și micile violențe, cu o atitudine de zbir, impunîndu-și, în cele din urmă, autoritatea și ronțăind ciocolata.

Adevarul.ro

image
„Capra cu trei iezi“, locul 1 pe Netflix. Publicul fie îl iubește, fie îl urăște: „Un film ce n-ar fi trebuit să existe“ FOTO
La fel ca alte pelicule românești lansate pe platforma de streaming, producția horror „Capra cu trei iezi“ a împărțit telespectatorii în două tabere.
image
Cele mai romantice zodii. Te vor face să te simți cea mai iubită persoană
Oricine își dorește să iubească și să fie iubit, însă unele persoane sunt capabile să ofere iubire peste imaginația partenerului. Nativii acestor patru semne zodiacale sunt considerați cei mai romantici.
image
Vremea se schimbă radical: un val de aer polar lovește România. Ce ne așteaptă: unde se anunță viscol și îngheț
Schimbare radicală a vremii. De astăzi, aerul tropical din nordul Africii va fi înlocuit treptat de o masă de aer rece, polar, dinspre nordul Europei. Se anunță frig neobișnuit, îngheț la sol și ninsori.

HIstoria.ro

image
Basarabia în anul 1917. Atunci când Unirea nu se întrevedea
Colapsul economic cauzat de starea de război, criza alimentară care a debutat în toamna anului 1916 și tensiunea politică crescândă au creat o situație explozivă în Imperiul Rus, care a culminat cu răsturnarea autocrației țariste, în urma Revoluției ruse din februarie 1917.
image
Populația Bucovinei în perioada stăpânirii austriece
În perioada stăpânirii austriece s-au modificat substanțial atât structura etnică, cât și cea confesională a populației din Bucovina, iar efectul cel mai nefast a fost asupra populației românești.
image
Cauza morții lui Ludwig van Beethoven, dezvăluită de un studiu ADN / VIDEO
Examinarea unor mostre de ADN, extrase din câteva șuvițe de păr ale lui Ludwig van Beethoven, a dezvăluit cauza morții legendarului compozitor german.