Milenarisme

Publicat în Dilema Veche nr. 881 din 25 februarie - 3 martie 2021
Milenarisme jpeg

Electoratul e nemulţumit de clasa politică? E neliniştit de globalizare? E îngrijorat de descreştinarea Europei? E angoasat de pandemie? AUR rezolvă. Totul. Pandemia nu există, e doar o gripă mică, nu prea are nevoie de mască şi vaccin. Pentru celelalte puncte, se ştie ce anunţă Sorin Lavric: „Vom schimba figurile, vom primeni limba, vom aduce bucuria de a fi români. Vom regăsi gustul mistic de a fi creștini în umbra oricărei catapetesme din bisericile din țară”. Şi toate astea doar „în patru ani”. Ne aşteaptă o epocă AUR, o societate perfectă, un millennium.

Fiindcă realismul nu-l încurcă, programul AUR cuprinde propoziţii tari şi scopuri măreţe. Apartenenţa României la Uniunea Europeană? Da, dar nu în rol colegial, ci de vîrf. Prima prioritate din program: „poziţionarea României ca lider al Europei Centrale şi de Est”. Printre altele, „ca lider european în cercetare şi inovare, în special în IT”. „Poziţionarea” asta să fie un scop? Are în vedere ceva date şi măsuri care să o facă accesibilă? Sau e doar gîndire deziderativă? Poate că pentru acel 3% din electorat, graţie căruia AUR a intrat în Parlament, discursul triumfalist e asigurator, e totuna cu realitatea, e discurs performativ. Democraţie? Poate. Dar fără pluralism, fără diversitate. „AUR îşi propune să fie rezultatul unificării forţelor româneşti care urmăresc să servească interesele poporului român.” Păi, dacă e aşa, în afară de AUR nu mai rămîne nimeni care să le servească. El ar fi „liderul” – unicul – care, potrivit programului, „să ajungă să legifereze şi să guverneze pentru aceste interese”. Cei care nu i se aliniază nu servesc aşadar interesele? Poate nici nu sînt români, ba chiar poate că sînt oponenţi: ai AUR şi deci ai poporul român? Însă, dacă ascultăm de AUR, vom avea „o Românie mare în Europa” şi, mai presus de toate, o „schimbare de mentalitate” generată de credinţa creştină. Fiindcă partidul ştie ce e adevărata credinţă şi ne-o poate preda tuturor.

Pe scurt, toate vor fi bune. Vom avea o societate perfectă: fără gust pentru liberalism, sub un partid unic, legiferator inclusiv în materie de norme religioase aplicate societăţii. În fond, pe post de program ni se serveşte un milenarism politico-religios. Nu o societate care negociază/construieşte mereu, cu hopuri şi reuşite, vieţuirea laolaltă a diversităţii. Nu un regim politic mereu amendabil. Ci o societate „izbăvită” de crize, de opţiuni multiple, de atenţia faţă de diferit. Una omogenă, „disciplinată”, „însănătoşită” de  AUR.

Da, se ştie: în perioade de crize ample, discursurile cu iz milenarist au un public în creştere. Mai ales fiindcă asemenea discursuri absolutizează criza, o prezintă drept otravă fatală pentru colectivitate. Aşa că societatea devine un pacient muribund pe care, în mod cvasi-miraculos, propagandistul milenarist îl va „salva”. În America lui Trump şi în Polonia, de pildă, astfel de discursuri – impregnate religios – au avut destui aderenţi ca să producă regimuri iliberale, ceva cam ca nişte proiecte mesianice plantate în istorie. Şi într-un caz, şi în altul, credinţa e rechiziţionată de politic, e folosită ca ideologie autoritară, brutală şi fantastă. Tot astfel de milenarisme, mai violente, mai sîngeroase, propagă islamismul extremist. Şi el vrea să fabrice – în istorie – societăţi perfecte, omogene, normate de reguli religioase aşa cum le interpretează şi le decretează grupul islamist în cauză.

Or, religiile nu situează comunitatea perfectă în cadrul şi în termenii istoriei. Religiile sînt realiste. Nu concep eschaton-ul ca moment ultim – fast, desăvîrşit, fericit – al istoriei. „Sfîrşitul istoriei” e, în religii, o stare de dincolo de istorie. Christos spune: „Împărăţia cerurilor s-a apropiat de voi”. Dar o spune ca să atragă sufletele către Sine însuşi, nu ca să se instaleze în terestru. Respinge „împărăţia” ca realitate mundană, ca regim politic. Biserica şi Bisericile au conştiinţa că fiecare credincios şi comunitatea însăşi sînt angajaţi pe un drum vertical. Pe urmele lui Christos, ele refuză includerea eschaton-ului în istorie. Pentru fundamentalişti, în schimb, eschaton-ul e gîndit în continuitate de natură cu istoria şi cu temporalitatea. Societatea pe care o proiectează (sau vor să o impună) reprezintă realizarea lui.

Cei care studiază fundamentalismele au vorbit chiar despre „caracterul antitradiţional” al acestora, dat fiind că ele interpretează selectiv ideologic textele religiei respective, impun inovaţii – prezentate drept „adevărata tradiţie” – pentru a-şi justifica mijloacele, autoritare sau violente, şi obiectivele care sînt în primul rînd politice, nu spirituale.

Sigur că, potrivit doctrinelor monoteiste, economia divină include timpul şi istoria. Divinul se revelează în timp şi în istorie, lucrează în ele cu colaborarea oamenilor, dă sens timpului şi istoriei. Dar le dă sens dîndu-le deschidere verticală, către El însuşi. Eschaton-ul, condiţia ultimă, e un zenit, stă polar deasupra istoriei. Fiecare moment al istoriei se raportează la el. El e orizontul în care credinciosul îşi situează viaţa, judecata de sine, libertatea, sensul.

A parcurge momentele istoriei cu conştiinţa verticalei, a deschide fiecare moment al istoriei spre zenit, a extrage de acolo seva de sens transcendent, iată înţelesul în care Părintele André Scrima vorbea despre un „profetism al sensului”, pe care creştinii ar avea îndatorirea să-l propună, nu să-l impună, semenilor.

În anii ’70 ai secolului XX, la Colocviile Castelli de la Roma, Paul Ricœur se întreba asupra unui fenomen apărut în modernitate: anume, tendinţa de a supune religia secularizării, de a seculariza religia. Şi îl definea tocmai drept o temporalizare a mesajului creştin, care ajunge să gireze concepte ale veacului, precum ideologia şi utopia. Cum s-a ajuns aici? O anumită gîndire modernă a judecat religia după propriile ei criterii, exclusiv istorice, temporale. Şi, judecînd astfel, a putut acuza creştinismul că este o „ideologie paseistă”, fiindcă celebrează o Origine pe care acuzatorii o plasau automat în „trecut”. Drept apărare, creştinismul a putut fi tentat uneori să se repeadă spre viitor, înfăţişîndu-se drept herald al celei mai revoluţionare dintre utopii, cea milenaristă. Reacţionînd aşa, creştinismul consimţea, pe de o parte, să fie redus la „ideologie” şi, pe de altă parte, accepta să fie situat doar în dimensiunea istoriei. Adică se plia pe categoriile secularului, se judeca pe sine în cadrul lor. Iată de ce Ricœur spune: „Credinţa unei comunităţi religioase intră în procesul secularizării atunci cînd se lasă înscrisă în alternativa ideologiei şi a utopiei şi nu se mai înţelege pe sine decît în termenii acestei alternative”.

Astăzi, încercarea de valida credinţa mai ales prin istorie nu e dominantă. Totuşi, în lipsa veghei spirituale, există mereu tentaţia de a converti „eschatologia verticală” în „eschatologie orizontală”, care nici nu mai presupune depăşirea istoriei „pe la capătul” ei.

Ce ar însemna o credinţă liberă de secularizare, o credinţă în calitatea ei proprie? În termenii lui Ricœur, ea e conştiinţă a Originii şi a Eschaton-ului în coprezenţă, reunite în zenitul care se bolteşte deasupra fiecărui moment al istoriei.

Anca Manolescu este cercetător în domeniul antropologiei religioase.

Foto: Paul Ricoeur (wikimedia coomons)

Cea mai bună parte din noi jpeg
Inima rezistă mai mult
Am petrecut mult timp căutînd sfaturi de domesticire a procrastinării.
image png
Lecția portugheză SAAL
Inovațiile metodologice ale SAAL, cum ar fi implicarea arhitecților în dezvoltarea comunitară
Zizi și neantul jpeg
Masa cea lungă
Pentru că viitorul era incert sau, dimpotrivă, înfiorător de cert în stagnarea lui.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Schimb de mame sau despre cum arată România
Trăim în continuare într-o țară foarte săracă
E cool să postești jpeg
Mai avem nevoie de profesori?
Este trecut cu vederea, în mod grosolan, faptul că această grevă a profesorilor, pentru drepturile salariale, este făcută tocmai în interesul copiilor.
Theodor Pallady jpeg
Cine este Hieronymus Bosch?
Hieronymus Bosch va rămîne atîrnat în muzeele altora, în vreme ce detectivii romanelor noastre polițiste vor purta neverosimile patronime neaoșe...
p 20 Gianfranco Ravasi WC jpg
O biografie în cruce
„Biografia lui Iisus” ţine mai ales seama de expresivitatea internă a Evangheliilor.
p 24 A  Manolescu jpg
Cu ochii-n 3,14
De fiecare dată cînd văd cîte un om pe stradă cu Dilema veche în mînă mă bucur de parcă m-aș întîlni cu un cunoscut. Încă nu-i salut, dar le zîmbesc. (A. M. S.)
Cea mai bună parte din noi jpeg
Colecționarii de momente
Adun într-un colț de memorie momente aparent obișnuite, care mie îmi spun o poveste.
Zizi și neantul jpeg
Vechi obiceiuri (ne)sănătoase
Diferența dintre ea și Emma Bovary era că Tincuța știa, exact, granițele dintre lumea visării și cea a vieții de toate zilele.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Doar o plimbare prin cartier
De vreo două luni încoace, mi-am făcut un obicei – indiferent de vreme, în fiecare dimineață pe la ora 9, ies la o plimbare prin cartier.
E cool să postești jpeg
Sfîntul Grobian al politicienilor
Însă, dacă erodează încrederea cetățenilor, politicienii sînt ei înșiși cei care vor cădea în această groapă.
p 20 Carol cel Mare WC jpg
Creștinismul carolingian, între cultură și politică
Ei au introdus astfel o concepţie despre rolul religios al suveranului, care nu a încetat să fie revendicată mai tîrziu.
foto BTC DV bis jpeg
Credința ca experiență
E un mister al libertății, căci fiecare în conștiință poate spune de ce deschide sau de ce nu.
p 22 WC jpg
Pascalia, piatră de poticnire?
Tema este delicată și necesită explicații extinse pentru a înțelege cîștigurile, pierderile și riscurile unui demers de schimbare a Pascaliei.
p 24 I  Morosan jpg
Cu ochii-n 3,14
Habar n-am dacă așa ceva poate fi socotit un experiment reușit sau nu.
Cea mai bună parte din noi jpeg
Schimbări și obișnuințe
Dacă nu ieși din casă nu se întîmplă nimic nou.
Zizi și neantul jpeg
Familie și mese
Am crescut, prin anii 1970, cu o definiție mai curînd Disney a familiei.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Copilul care recită poezia
Bine că măcar poeziile de slavă și preamărire au dispărut, însă nu se știe pînă cînd.
p 20 Kemal Kili‡daroglu WC jpeg
Pluralism religios: democratul turc şi monarhul englez
În Europa larg secularizată, monarhul englez a celebrat Polul divin şi universalitatea iradierii lui.
Theodor Pallady jpeg
Populus Dei
„Mediile bisericești înalte" au văzut în simpla adunare a laicatului un soi de reformă protestantă!
P2000594 1 jpg
Mai, RDW și București
RDW reușește, în fiecare an, să aducă în lumina reflectoarelor un număr impresionant de artiști, designeri și arhitecți
E cool să postești jpeg
Ne pierdem copiii?
„Noi, adulții, sîntem cei care dăm exemplu copiilor, iar azi acest exemplu e cel mai rău imaginabil cu putință.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
● Urmăriți derularea scandalului „The Romanian deal” în care e implicat fiul (cam pușlama, după părerea mea) președintelui Biden. Vor ieși la iveală lucruri incredibile! (S. V.)

Adevarul.ro

image
Cum afli când te poți pensiona: ce documente trebuie depuse. CALCULATOR pensie anticipată
Creșterea vârstei de pensionare este luată în calcul în toate statele lumii în care natalitatea a scăzut, iar îmbătrânirea populației accelerează, punând în dificultate sistemele publice de pensii.
image
Povestea dramatică a celei mai de succes dresoare de lei și tigri din România. Final tragic de carieră
Cea mai renumită dresoare de lei și tigri din România a fost brașoveanca Lidia Jiga. Ea a murit în arenă, sfâșiată de tigrul pe care-l plimba cu decapotabila prin București în anii 1960
image
Misterul morții spionilor înecați în Lacul Maggiore din Alpii Elvețieni: „A venit apocalipsa peste noi“ VIDEO
Patru persoane au murit după ce o navă care transporta 21 de pasageri, toți în legătură cu serviciile secrete italiene și israeliene, s-a răsturnat, iar speculațiile privind natura călătoriei sunt din ce în ce mai multe.

HIstoria.ro

image
Tancurile în timpul Războiului Rece
Conflictul ideologic izbucnit între Uniunea Sovietică și aliații occidentali a dus la acumularea unor cantități enorme de material militar și la dezvoltarea inevitabilă a armei tancuri.
image
Ultimele zile din viața lui Adolf Hitler
Rar s-a mai întâmplat în istoria omenirii ca moartea unui om care a influențat decisiv nu doar secolul al XX-lea, dar și felul în care a evoluat omenirea până în ziua de azi să dea naștere la atât de multe minciuni, legende și adevăruri spuse pe jumătate. Autoritățile sovietice, singurele în măsură să afle adevărul, au făcut tot posibilul să încurce și mai mult lucrurile. Pentru Stalin, care gândea în termenii Războiului Rece încă din 1945, un Hitler probabil viu și nevătămat era mult mai folosi
image
George Gershwin și visul american
George Gershwin (1898-1937) a marcat scena americană la începutul secolului XX.