La capătul istoriei sau deasupra ei?

Publicat în Dilema Veche nr. 773 din 13-19 decembrie 2018
La capătul istoriei sau deasupra ei? jpeg

Aflată în preajmă, sărbătoarea Naşterii Domnului pune o întrebare, poate discretă, dar tenace. În noaptea aceea, divinul coboară, personal, în trup şi în timp. Transcendentul intersectează istoria. „Se naşte prunc tînăr Cel mai înainte de veci“, intonează într-un fastuos paradox o cîntare a lui Roman Melodul, imnograf constantinopolitan din secolul VI. În actul christic, pe care Naşterea îl inaugurează, supratemporalul şi temporalul coexistă, cooperează. Fără ca punctul lor de „intersecţie“ să desfiinţeze diferenţa, ruptura de nivel între cele două.

Da, actul christic îşi dă în istorie o situare bine definită, unică. Totuşi, nu aparţine istoriei, nu e „înglobat“ în ea. Fiind unic, iradiază peste întreaga întindere a timpului. Pentru persoana umană, trăind într-un alt moment decît principatul lui Augustus, întîlnirea sufletului cu Hristos e posibilă. Pentru unii, ea se realizează intim, poate creşte într-o lumină de dincolo de lume. Se spune totuşi că venirea în lumină ultimă a lui Hristos, Parusia, va avea loc „la sfîrşitul timpurilor“. Trebuie să înţelegem că ea e funcţie de istorie, „dependentă“ de istorie? Că trebuie să aştepte epuizarea timpului pentru a se manifesta? Ne desparte de ea lungimea indefinită a secolelor care curg la nesfîrşit? Dar Iisus spune că, prin prezenţa lui terestră, „Împărăţia a ajuns la noi“ (Matei 12, 28; Luca 11, 20). Că cel ce crede în El are, deja, viaţa veşnică (Ioan 3, 36).

Cum a fost gîndită conjuncţia între transcendenţă şi istorie? După ce modele? Cum a fost şi este ea trăită?

Potrivit Sfîntului Pavel şi altor mărturii, în zorii creştinismului, conjuncţia e resimţită drept acut mobilizatoare. Tensiunea care o animă e atît de puternică încît aproape că scurtcircuitează distanţa. Vectorul credinţei e gata să absoarbă comunitatea credincioşilor în lumina de sus. Dacă „împărăţia cerurilor s-a apropiat“ este pentru ca lumea să treacă „peste puţină vreme“ spre varianta ei ultimă, restaurată. În mozaicurile Romei din primele secole creştine, Hristos eschatologic vine, înaintează imperios spre privitor. Ne invadează ochii cu o strălucire atît de apropiată încît aproape că păşim în ea. Istoria, socialul, viaţa de aici apar doar ca un scurt moment – legitim, dar aproape depăşit – al mişcării verticale.

Apoi, cînd religia trebuie să accepte să parcurgă timpul, ea produce teologii ale istoriei, cadre sociale, civilizaţie. Conjuncţia despre care vorbeam e invocată din ce în ce mai mult pentru a da societăţii şi istoriei ordine globală, sens, legitimitate.

Dar, în interiorul peisajului social, „oamenii dorinţei“ (credincioşii ardenţi, însinguraţii, contemplativii, misticii) continuă să marcheze elanul unitiv. Fac prezentă aspiraţia Întîlnirii, conjuncţia transcendenţă-istorie în calitatea ei mobilizatoare. Pentru conştiinţa comună, în schimb, „Împărăţia“ tinde să devină un ideal, o orientare, o condiţie îndepărtată. Accesul solar la Suprem rămîne pe mai tîrziu, trebuie aşteptat pînă la capătul timpului, chiar dacă divinul îşi pune amprenta pe istorie şi social, chiar dacă lucrează asupra lor. Destinzîndu şi tensiunea, conjuncţia transcenden­ţă-istorie înclină să se orizontalizeze. Apocalipsa, dezvăluirea ultimă începe să fie concepută potrivit temporalului, definită în raport cu el. Devine „sfîrşitul“ lui, iar nu în primul rînd Zenitul care, în orice clipă, poate transfigura destinele umane.

Printre alţii, Hans Blumenberg, filozof şi istoric al ideilor, vorbea (în Legitimitatea timpurilor moderne, 1966) despre două moduri de a concepe transcendenţa. Una, gîndită orizontal, s-ar defini ca transcendere a timpului şi a istoriei prin parcurgerea şi actualizarea completă a posibilităţilor lor. Pe aceasta, Blumenberg o numeşte chiar transcendenţă „temporală“, pentru că ea apare ca funcţie de timp. Îi aflăm figurile la „capetele“ timpului: sînt originea şi eschaton-ul. Transcendenţa „temporală“ ar fi proprie, potrivit lui Blumenberg, geniului religios iudaic, pentru care Dumnezeu lucrează dinamic, prin istorie şi în istorie, pentru ca, în cele din urmă, să ducă istoria la împlinire în cetatea Lui. În schimb, gîndirea greacă antică, pentru care cosmosul nu are sfîrşit, ar privilegia o transcendenţă de tip „spaţial“, vertical: un „dincolo“ care depăşeşte universul. Creştinismul a asimilat ambele modele, cu tensiunea deosebirii lor.

În funcţie de tipul lor spiritual, gînditorii creştini vor pune accentul, fără exclusivism, pe un model sau pe altul. Contemplativi şi mistici pasionaţi din toate timpurile înclină să dea preeminenţă modelului vertical. Pentru ei, conjuncţia transcendenţă-istorie deschide calea unei aprige convergenţe spre divin; dă elanul pentru o experienţă unitivă care, pe unii, îi „înghite“. Ceea ce nu înseamnă că ei se retrag din istorie, că sînt scutiţi de temporalitate. Ci că privesc temporalul în lumina de sus. În schimb, la teologii istoriei prevalează celălalt model, orizontal, de transcendenţă. Într-un important volum, Le Dieu séparé (1984), Simone Pétrement arăta, pe texte, că „eschatologia viitoare“ apare mai cu seamă în evangheliile sinoptice (Matei, Marcu, Luca), în vreme ce „eschatologia verticală“ sau „realizată“ precumpăneşte la Ioan şi la Pavel. Dar că, în ambele cazuri, modelul alternativ rămîne discret prezent.

Despre co-prezenţa celor două modele nu mai e nevoie de spus că ea nu constituie totuşi un monopol creştin. Texte biblice (Exod 33, 18-23, Iov, unii Psalmi) evocă întîlnirea persoanei umane cu Dumnezeu în densitatea lui misterioasă. E adevărat că, într-o anumită parte a scrierilor biblice, Dumnezeu vorbeşte poporului de-a lungul unei „istorii sfinte“. Dar vorbeşte atît de pasionat, atît de personal, încît „istoria“ pare a fi suportul pe care Dumnezeu se străduieşte să stîrnească/menţină dialogul intim cu sufletele umane. De altfel, adepţi evrei ai Cabalei şi sufiţi musulmani vorbesc cu acelaşi realism despre experienţa unitivă. Găsim pretutindeni exemple de mistici îndrăzneţi, unii condamnaţi de teologia oficială pentru că au mizat excesiv pe modelul vertical, tulburînd astfel modelul mai molcom, temporal-eschatologic, care permite lumii, comunităţii şi chiar politicii legitimate religios să dureze.

Astăzi ni se pare puţin credibil ca istoria şi eternitatea să se întîlnească undeva, la capătul istoriei. Modernitatea a decuplat orizontala istoriei de la transcendentul religios. Utopiile totalitare, care au pretins să realizeze eschaton-ul în istorie, s-au dovedit criminale. Corelate, aceste două fenomene au pus în chestiune, în modernitatea tîrzie, „continuitatea“ între transcendenţă şi istorie. Dar aşa stînd lucrurile, nu avem oare şanse să devenim mai disponibili, mai atenţi faţă de celălalt model al transcendenţei, faţă de modelul vertical? Filozofia religioasă a lui Nikolai Berdiaev îl proclamă vulcanic, de pildă, drept adevăratul model spiritual.

A parcurge fiecare moment al istoriei cu conştiinţa verticalei, a deschide fiecare moment al istoriei spre zenit: iată, de asemenea, înţelesul în care Părintele Scrima vorbea despre un „profetism al sensului“, pe care credinţa ar fi chemată să-l propună. 

Anca Manolescu este cercetător în domeniul antropologiei religioase. Cea mai recentă carte publicată e Modelul Antim, modelul Păltiniş. Cercuri de studiu şi prietenie spirituală, Humanitas, 2015.

Foto: Adorația păstorilor de Gerard van Honthorst, wikimedia commons

Sanatatea ficatului  Cum identifici semnele unui ficat bolnav jpg
Sănătatea ficatului: Cum identifici semnele unui ficat bolnav
Ficatul este un organ vital în corpul omului, fiind implicat în sute de procese, printre care: digerarea alimentelor, eliminarea deșeurilor din organism și producerea unor factori de coagulare care facilitează circulația sângelui.
Rolul esential al adjuvantilor in optimizarea pesticidelor jpg
Rolul esențial al adjuvanților în optimizarea pesticidelor
Condițiile de mediu, intemperiile, buruienile, precum și bolile și dăunătorii plantelor reprezintă tot atâtea provocări pentru fermierii moderni.
IMG 20240408 WA0011 jpg
Casa Memorială „Amza Pellea”, din Băilești, a fost redeschisă publicului
Manifestările dedicate cinstirii memoriei îndrăgitului actor român, născut în inima Olteniei, au debutat pe 6 aprilie, pe scena Teatrului Național Marin Sorescu din Craiova, locul în care și-a început fascinanta călătorie în lumea artistică.
pompy ciepła (2) jpg
Pompe de căldură - utilizarea, funcționarea și tipurile acestora
În ultimii ani, pompe de căldură s-au remarcat intre dispozitivele utilizate în sistemele moderne de încălzire.
header piese jpg
Sfaturi pentru conducătorii care apreciază piese auto online de calitate și serviciile unor profesioniști
Achiziționarea de piese auto online poate fi o modalitate convenabilă și eficientă de a-ți repara sau întreține mașina.
masa de paste jpg
Cum să aranjezi o masă festivă perfectă: trei sfaturi utile
Nu mai este mult până la sărbătorile de Paște. Chiar dacă poate părea cam devreme să începi pregătirile de sărbătoare, poți începe planificarea de pe acum dacă vrei să-ți impresionezi invitații.
caine in vacanta jpg
Cum să îți pregătești câinele pentru călătorii: 6 sfaturi pentru o vacanță fără probleme
Te pregătești să pleci în prima vacanță alături de câinele tău? Experiența de a pleca într-o călătorie cu cel mai bun prieten al tău poate fi una inedită, care te va încărca cu amintiri plăcute.
image png
Lumea în care trăim
Trăim ceea ce poartă numele de „marea epuizare”.
image png
Flori, lumi și profesoare
Flori le-am dus de cîte ori am avut ocazia, la propriu sau la figurat.
image png
Cît de puțin ne lipsește...
Zic alți psihologi: nu pierde copilul interior, „accesează-l”, joacă-te, have fun! Aiurea!
image png
Zoe, fii feminină!
În prezent, cînd vorbim despre feminism, nu ne mai raportăm la structura rațională a lui Beauvoir, ci la extremismele de tipul Solanas.
p 20 Aleksei Navalnîi WC jpg
O întrebare greu de ocolit
Pentru noi, astăzi, răul şi suferinţa nu sînt doar mari teme teoretice. Nici nu se limitează la experienţa lor privată.
image png
Tîlcuirile tradiției isihaste
O luminoasă excepție de la această triumfală decadență e de găsit în lucrarea Părintelui Agapie Corbu.
1038 21a centrul comunitar din Chiojdu, 2023 jpg
Arhitectura interesului public
Arhitectura interesului public reprezintă o dezvoltare rizomatică orizontală la nivel local.
p 24 M Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
Un preot din Spania, împreună cu partenerul său, au fost arestați pentru că ar fi făcut trafic cu Viagra.
image png
Pe ce te bazezi?
Pe măsură ce avansez în vîrstă, tind să cred că ceea ce numim intuiție se bazează pe experiența noastră de viață.
image png
De primăvară
Florile înșiruite mai sus se vindeau pe stradă, din loc în loc, înveselind-o. Schimbînd-o.
image png
Școli private, școli de fițe?
Nu se schimbase nimic, eram din nou o guvernantă „creativă”.
p 20 Valentina Covaci jpeg
Cum vorbim despre Dumnezeu
Merită să explorăm ce spune asta despre societatea noastră și despre discursul public din România.
image png
Călătorii în istoria cultului
A doua carte este o monografie asupra unui obiect liturgic esențial, pe care doar slujitorii îl pot vedea în altar: Antimisul. Origine, istorie, sfințire (Editura Basilica, 2023).
p 21 Geneva WC jpg
Nostalgii helvete
Job-ul (le petit boulot) pe care mi l-am dorit cel mai mult a fost cel de asistent plimbat căței genevezi.
p 24 M  Chivu 2 jpg
Cu ochii-n 3,14
● Un gunoier își dirijează colegul de la volanul autospecialei: „Dă-i, dă-i, dă-i! / Dă-i, că merge, dă-i!”. O versificație relativ salubră. (M. P.)
image png
Acceptăm prinți!
Termenul „sindromul Cenușăreasa” a fost folosit pentru prima dată de dr. Peter K. Lewin într-o scrisoare către Canadian Medical Association Journal, în 1976.
image png
Mama și tarabele
Mama, deși avea gusturi mai nobile și, atunci cînd se juca, îi plăcea să se joace mai luxos, înțelegea și nevoia mea de kitsch-ul nu chiar dulce, ci simpatic.

Adevarul.ro

image
Un gigant italian deschide o nouă fabrică în România și angajează 800 de oameni
România pare extrem de atractivă pentru investitorii străini dat fiind că în ultima perioadă tot mai multe companii aleg să construiască noi fabrici în țara noastră.
image
Prețul uriaș cerut pentru un apartament din București. „Se vinde și strada? În Berlin e mai ieftin!”
Prețurile proprietăților imobiliare cresc de la o zi la alta în marile orașe, iar Bucureștiul e printre cele mai scumpe. Chiar dacă nu a ajuns încă la nivelul Clujului, Capitala e plină de oferte inaccesibile românilor de rând.
image
Cum să-i facem pe aliații NATO să ne sprijine ca pe baltici și polonezi. Un expert român pune degetul pe rană
NATO și SUA sunt mult mai puțin prezente în partea de sud a flancului estic decât în zona de nord, ceea ce creează un dezechilibru. Chiar dacă, anul trecut, Congresul SUA a votat ca regiunea Mării Negre să devină zonă de interes major pentru americani, lucrurile se mișcă încet.

HIstoria.ro

image
Măcelul din Lupeni. Cea mai sângeroasă grevă a minerilor din Valea Jiului
Greva minerilor din 1929 a rămas în istoria României ca unul dintre cele mai sângeroase conflicte de muncă din ultimul secol. Peste 20 de oameni au murit răpuşi de gloanţele militarilor chemaţi să îi împrăştie pe protestatari, iar alte peste 150 de persoane au fost rănite în confruntări.
image
Cuceritorii din Normandia
Normandia – locul în care în iunie acum 80 de ani, în așa-numita D-Day, aproximativ 160.000 de Aliați au deschis drumul spre Paris și, implicit, spre distrugerea Germaniei naziste.
image
Cum au construit polonezii o replică a Enigmei germane
Cu toate că germanii au avut o încredere aproape totală în integritatea comunicațiilor realizate prin intermediul mașinii de criptare Enigma, în final această credință s-a dovedit eronată, în primul rând subestimării capabilităților tehnologice și ingeniozității umane ale adversarilor.