Ironie şi credinţă

Publicat în Dilema Veche nr. 753 din 26 iulie – 1 august 2018
Ironie şi credinţă jpeg

Dar se potrivesc ele? La prima vedere s-ar părea că nu. Ironia ia distanţă (faţă de un fenomen, o concepţie, un mod de gîndire). Pe cînd credinţa presupune ataşament puternic, absolut. Ironia trage gîndul, viziunea înapoi, minează ceea ce în ele e construcţie bombastică, monumental facil. Le raportează răsturnat la măruntul de aici. Se bazează pe un „contrast descendent, deflaţionist“ (Jankélévitch), „dezumflător“. Credinţa, în schimb, e înaintare, elan către un pol prea îndepărtat. Pe urmă, ironia pune în criză afirmaţia, regimul afirmativ; introduce subtil un dubiu dizolvant, fără a aşeza în loc o altă formulare explicită. Te lasă în inconfortul nelămuririi, în cîmpia interogativităţii. Credinţa îţi dă repere suprem ferme, imunitate faţă de îndoială. În sfîrşit, ironia zîmbeşte, mizează pe atingerea uşoară a aluziei, pe jocul vorbei de duh. Se potriveşte ea cu gravitatea credinţei, cu seriosul ei?

Credinţa să refuze prin urmare ironia, să nu aibă ce face cu ea? Chiar aşa să fie? Cînd ne luăm drept experţi ai credinţei, cînd decretăm concepţii şi practici religioase obligatorii, ca şi cum am avea absolutul la degetul cel mic, nu ar fi bună puţină autoironie? Undeva, în Frică şi cutremur, Kierkegaard spune că tot capitolul 6 din Evanghelia după Matei recomandă ironia, are tonul ei.

În parabola crinilor cîmpului şi a păsărilor cerului (Matei, 6, 25-34), Iisus pune credinţa în chestiune, o stîrneşte să se judece pe sine, să se întrebe despre calitatea ei. Nu procedează însă „afirmativ“, nu defineşte, sermonizant, credinţa în varianta ei ideală. Acel reper rămîne inexplicit, necircumscris; e sugerat prin simbolismul firii celei mai mărunte. Iisus se ocupă de varianta foarte comună a credinţei: cea instalată, mulţumită de ea însăşi, compunînd „omeneşte“ cu grijile temporalităţii. Pe care o tratează „deflaţionist“. Florile sălbatice şi zburătoarele par a fi mult mai capabile de detaşare decît noi, par să aibă în „mod natural“ credinţă, să se încredinţeze de la sine Creatorului. Pasajul e celebru prin prospeţimea lui poetică: „Luaţi seama la crinii cîmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc. Şi vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceştia. Iar dacă iarba cîmpului, care astăzi este şi mîine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor?“

În ce stă ironia? În sugestia unei ierarhii răsturnate? Iisus asta indică: omul, menit centralităţii, se dovedeşte, în general, puţin demn de ea; natura apare drept un mai bun partener al Creatorului. Credinţa, apanaj al conştiinţei vii, încordate, în mers, e mai bine exprimată de vietăţile negînditoare, cărora nu le e dat să-şi depăşească starea. Ni se sugerează oare că varianta comună, cvasi-unanimă de credinţă e mai strîmtă, mai străină de infinit decît e splendoarea repede trecătoare a pajiştii? Sau e vorba despre plasticitate? Crinii şi păsările îşi primesc fără probleme strălucirea, în vreme ce sufletul e puţin sensibil, greoi, nereceptiv la modelajul divin? Ori ni se spune ceva despre posesivitate, despre credinţă concepută ca achiziţie de care sîntem siguri, pe care o administrăm după norme prea terestre? Sau se face aluzie la insensibilitatea noastră faţă de simbol, faţă de seminţele de sens pe care le cuprinde imediatul, la incapacitatea noastră de a le transpune vertical? „Contrastul deflaţionist“ joacă în multe direcţii.

Ironia stă, poate, în faptul că omul, unica fiinţă dotată cu posibilitatea credinţei, nu-şi „realizează“ în genere această nobilă singularitate. În fiecare există potenţialitatea ei, dar foarte puţini o actualizează semnificativ. Iisus ar fi vrut să se adreseze unor credincioşi şi întîlneşte, rare fiind excepţiile, „puţin credincioşi“ care nu au dubii că sînt „drept credincioşi“. Stăm în genere prost cu detaşarea, cu raportul între temporalitate şi prezentul polar, cu maleabilitatea interioară, cu examinarea necomplezentă de sine, cu hermeneutica spirituală a imediatului. Parabola ne arată că nu prea înţelegem credinţa, că e cazul să-i cercetăm mai alert, mai lucid, pretenţioasa calitate.

Dar nu sînt mai toate parabolele christice procedeu „ironic“? Andrei Pleşu (Parabolele lui Iisus. Adevărul ca poveste) menţionează că ele nu urmăresc ceea ce genul respectiv îşi propune îndeobşte, anume să expliciteze înţelesul unei teme opace, să producă pe seama ei afirmaţii precise, lămuritoare. Iisus inversează funcţiunea parabolei. Parabola christică adînceşte interogativitatea, nu o rezolvă. „«Credeţi că aţi înţeles?» − sună, socratic, întrebarea lui Iisus. «Atunci am să vă spun o poveste. Veţi vedea că n-aţi înţeles cum trebuie»“ (op. cit., p. 32). Parabola christică te dislocă, te atrage pe drumul înţelesului, te stîrneşte să porneşti pe el.

Cea de mai sus frapează prin frumuseţea imaginii, prin tensiunea ei mobilizatoare, nu intenţionează să-şi amuţească interlocutorul, îl îmbie să devină partener de dialog, călător împreună cu ea pe calea sensului. De altfel, ironia socratică, ironia în genere e binedispusă, binevoitoare faţă de interlocutor, îl creditează cu capacitatea înţelegerii. Nu te lasă să te opreşti în loc, blocat de exteriorităţi, de afirmaţii limitative, de concepte sau imagini în care un „dincolo“ nu transpare. Ea poate uni limpezimea şi elanul interiorităţii. Poate lucra în intelectualii contemplativi şi în veneraţia populară.

Iată, de pildă, o evocare a Părintelui Scrima privind grupul de la Antim: „acel loc era locul unei deschideri spre altă lume, deja prezentă: fără emfază, fără miraculisme; eram toţi destul de lucizi, ironici… şi mai ales dotaţi cu discernămînt, ceea ce era foarte necesar dată fiind confuzia, destul de cunoscută, care se manifesta în domeniul credinţei şi continuă să se manifeste şi astăzi…“

Dar iată şi un caz de veneraţie populară, ţinînd de budismul birmanez (G. Rozenberg, „L’invraisemblance du surnaturel“, Archives de sciences sociales des religions, 145/ 2009). În acel spaţiu e răspîndită credinţa că oameni care au atins înalte grade spirituale îşi întîrzie intrarea în vidul ultim pentru a reveni benefic printre cei de aici. Un cult a patru dintre aceşti weikza a luat amploare acum cîteva decenii într-un sat birmanez. Apariţia periodică a acestor fiinţe „supranaturale“ − zbor, ubicuitate, daruri care cad de sus – este reprezentată/actualizată de adepţii cultului, care furnizează fructele-daruri, asigură posibilitatea apariţiei la înălţime a oficiantului-suport etc. Rozenberg a constatat că, deşi conştienţi de scenografia evenimentului, credincioşii nu sînt mai puţin convinşi de eficacitatea apariţiilor. Unii dintre adepţii cei mai participativi fac haz de elementele neverosimile, fără a pune la îndoială prezenţa reală a personajelor. Disting aşadar între reprezentare şi ceea ce o transcende, iau neverosimilul ca simbol al inserţiei supranaturalului în natural. O fac cu distanţa ironiei, cu bună dispoziţia ei.

Pînă la urmă, s-ar spune că, în credinţă, nu strică un strop de ironie, mai ales de autoironie: faţă de starea noastră interioară, faţă de concepţia pe care o avem despre credinţă. 

Anca Manolescu este cercetător în domeniul antropologiei religioase. Cea mai recentă carte publicată e Modelul Antim, modelul Păltiniş. Cercuri de studiu şi prietenie spirituală, Humanitas, 2015.

Foto: Vladimir Jankélévitch, wiki

Cea mai bună parte din noi jpeg
Inima rezistă mai mult
Am petrecut mult timp căutînd sfaturi de domesticire a procrastinării.
image png
Lecția portugheză SAAL
Inovațiile metodologice ale SAAL, cum ar fi implicarea arhitecților în dezvoltarea comunitară
Zizi și neantul jpeg
Masa cea lungă
Pentru că viitorul era incert sau, dimpotrivă, înfiorător de cert în stagnarea lui.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Schimb de mame sau despre cum arată România
Trăim în continuare într-o țară foarte săracă
E cool să postești jpeg
Mai avem nevoie de profesori?
Este trecut cu vederea, în mod grosolan, faptul că această grevă a profesorilor, pentru drepturile salariale, este făcută tocmai în interesul copiilor.
Theodor Pallady jpeg
Cine este Hieronymus Bosch?
Hieronymus Bosch va rămîne atîrnat în muzeele altora, în vreme ce detectivii romanelor noastre polițiste vor purta neverosimile patronime neaoșe...
p 20 Gianfranco Ravasi WC jpg
O biografie în cruce
„Biografia lui Iisus” ţine mai ales seama de expresivitatea internă a Evangheliilor.
p 24 A  Manolescu jpg
Cu ochii-n 3,14
De fiecare dată cînd văd cîte un om pe stradă cu Dilema veche în mînă mă bucur de parcă m-aș întîlni cu un cunoscut. Încă nu-i salut, dar le zîmbesc. (A. M. S.)
Cea mai bună parte din noi jpeg
Colecționarii de momente
Adun într-un colț de memorie momente aparent obișnuite, care mie îmi spun o poveste.
Zizi și neantul jpeg
Vechi obiceiuri (ne)sănătoase
Diferența dintre ea și Emma Bovary era că Tincuța știa, exact, granițele dintre lumea visării și cea a vieții de toate zilele.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Doar o plimbare prin cartier
De vreo două luni încoace, mi-am făcut un obicei – indiferent de vreme, în fiecare dimineață pe la ora 9, ies la o plimbare prin cartier.
E cool să postești jpeg
Sfîntul Grobian al politicienilor
Însă, dacă erodează încrederea cetățenilor, politicienii sînt ei înșiși cei care vor cădea în această groapă.
p 20 Carol cel Mare WC jpg
Creștinismul carolingian, între cultură și politică
Ei au introdus astfel o concepţie despre rolul religios al suveranului, care nu a încetat să fie revendicată mai tîrziu.
foto BTC DV bis jpeg
Credința ca experiență
E un mister al libertății, căci fiecare în conștiință poate spune de ce deschide sau de ce nu.
p 22 WC jpg
Pascalia, piatră de poticnire?
Tema este delicată și necesită explicații extinse pentru a înțelege cîștigurile, pierderile și riscurile unui demers de schimbare a Pascaliei.
p 24 I  Morosan jpg
Cu ochii-n 3,14
Habar n-am dacă așa ceva poate fi socotit un experiment reușit sau nu.
Cea mai bună parte din noi jpeg
Schimbări și obișnuințe
Dacă nu ieși din casă nu se întîmplă nimic nou.
Zizi și neantul jpeg
Familie și mese
Am crescut, prin anii 1970, cu o definiție mai curînd Disney a familiei.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Copilul care recită poezia
Bine că măcar poeziile de slavă și preamărire au dispărut, însă nu se știe pînă cînd.
p 20 Kemal Kili‡daroglu WC jpeg
Pluralism religios: democratul turc şi monarhul englez
În Europa larg secularizată, monarhul englez a celebrat Polul divin şi universalitatea iradierii lui.
Theodor Pallady jpeg
Populus Dei
„Mediile bisericești înalte" au văzut în simpla adunare a laicatului un soi de reformă protestantă!
P2000594 1 jpg
Mai, RDW și București
RDW reușește, în fiecare an, să aducă în lumina reflectoarelor un număr impresionant de artiști, designeri și arhitecți
E cool să postești jpeg
Ne pierdem copiii?
„Noi, adulții, sîntem cei care dăm exemplu copiilor, iar azi acest exemplu e cel mai rău imaginabil cu putință.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
● Urmăriți derularea scandalului „The Romanian deal” în care e implicat fiul (cam pușlama, după părerea mea) președintelui Biden. Vor ieși la iveală lucruri incredibile! (S. V.)

Adevarul.ro

image
Panourile solare, un dezastru ecologic care așteaptă să se întâmple? Ce spun experții
În timp ce sunt promovate în întreaga lume ca o armă crucială de reducere a emisiilor de carbon, panourile solare pot provoca un dezastru ecologic după 25-30 de ani, cât este durata lor de viață.
image
Cauzele cutremurelor din vestul României. INFP: „Asta pune o presiune enormă”
Cutremurul din Arad s-a simțit în Ungaria, Croația și Serbia. Seismologii explică ce cauze produc cutremurele din zona de vest a țării.
image
Cum a murit de fapt regele Decebal. Principalele ipoteze privind sfârșitul regelui dac
Decebal, regele dacilor, a murit în anul 106 d Hr, în urma înfrângerii în fața legiunilor romane, după două războaie epuizante. Deși, aparent, modul în care regele dac a murit este bine cunoscut, există mai multe ipoteze privind sfârșitul acestuia.

HIstoria.ro

image
Cine au fost cele trei soții ale lui Ștefan cel Mare? Familia și copiii domnului Moldovei
Ștefan cel Mare al Moldovei a fost căsătorit de trei ori, de fiecare dată luându-și de soţie o reprezentantă a unei mari familii aristocrate, de confesiune ortodoxă. Mai întâi, Ștefan s-a căsătorit, în vara anului 1463, într-un context în care plănuia organizarea unei cruciade ortodoxe împotriva Imperiului Otoman, cu Evdochia, care descindea după tată din neamul marilor duci ai Lituaniei. Tatăl ei, Alexandru al Kievului, era văr primar cu Cazimir al IV- lea, regele Poloniei și marele duce al Lit
image
Drumul României către Tratatul de la Trianon
Nimeni nu s-ar fi putut gândi la începutul anului 1918 la o schimbare totală în doar câteva luni a condițiilor dramatice în care se găsea România.
image
Tancurile în timpul Războiului Rece
Conflictul ideologic izbucnit între Uniunea Sovietică și aliații occidentali a dus la acumularea unor cantități enorme de material militar și la dezvoltarea inevitabilă a armei tancuri.