Duo sunt. Sacerdoţiu şi regalitate

Publicat în Dilema Veche nr. 673 din 12-18 ianuarie 2017
Duo sunt  Sacerdoţiu şi regalitate jpeg

Duo sunt desemnează un text de la sfîrșitul secolului V care a făcut o imensă carieră intelectuală în elaborarea teoriei supremației pontificale romane. Este vorba de o scrisoare adresată de papa Ghelasie (492-496) împăratului Anastasie, care încearcă să explice și să corecteze stîngăcia unei rupturi de comuniune unilaterale și pe care comunicarea dificilă între Constantinopolul imperial și Italia barbară a disimulat-o înțelegerii contemporanilor. Contextul este cel al dezbaterilor dogmatice, ecleziologice și politice în urma conciliului de la Chalcedon (451), care a produs cea mai importantă schismă în Biserica antichității tîrzii între susținătorii validității sinodului (denumiți ortodocși sau chalcedonieni sau diophysiți, în funcție de punctul de privire al celui care scrie) și contestatarii sinodului (cunoscuți în general ca monophysiți sau miaphysiți, dar autodenumiți ortodocși). Mai précis, în joc este încercarea patriarhului de Constantinopol, Acachie, de a găsi o formulă teologică pe care s-o accepte ambele tabere formate în jurul Chalcedonului. Textul lui Acachie presupunea ignorarea Chalcedonului în formularea dogmelor, dar vina lui cea mare era, de fapt, asumarea textului de Uniune bisericească (Henotikon, publicat în 482) drept o hotărîre a împăratului Zenon. Totuși, papa Felix al III-lea îl excomunicase numai pe patriarh. În apărarea deciziilor sinodului de la Chalcedon avea o pondere mare și acceptarea de către sinod a declarației dogmatice a papei Leon cel Mare (Tomus Leonis) și implicita recunoaștere a rolului Romei în dezbaterea dogmatică. Ceea ce au căutat să obțină papii Romei (în mod special Felix al III-lea, Ghelasie și Hormisdas) de la împărații constantinopolitani în perioada așa-numitei schisme acaciene (483 519) era recunoașterea rolului Romei și instituirea unui dialog privilegiat între împărat și papă.

Paradigma pe care o instituise sinodul de la Chalcedon era următoarea: papa propune o soluție dogmatică și solicită consfințirea ei de către un sinod, împăratul convoacă sinodul, care dezbate și fixează prin decizie sinodală formula dogmatică, iar în cele din urmă împăratul (sau împărații, Valentinian al III-lea în Occident și Marcian în Orient) învestește cu putere legală decizia sinodului. Edictul împăraților Valentinian și Marcian din 452, odată cu confirmarea sinodului, interzice orice altă dezbatere publică de natură dogmatică. Ceea ce pare inacceptabil pentru imperiu este însăși agitația politico-religioasă pe care o stîrnește dezbaterea publică a dogmelor. Henotikon-ul a avut același obiectiv esențial de a bloca orice dezbatere și mai ales coagularea unor comunități de credință paralele în funcție de opțiunea dogmatică. Dacă edictul din 452 confirmase decizia unui sinod, Henotikon-ul urmărea oprirea adunărilor sinodale contestatare și care riscau să creeze legitimități teritoriale sau comunitare.

Textul lui Ghelasie încearcă să intervină principial în încurcătura produsă de excesul de dezbatere dogmatică și mai ales de tulburare civică antrenată de aceasta:

„Două sînt (puterile), auguste împărat, prin care se conduce în principal lumea aceasta: autoritatea sfințită a preoților și puterea regală, între care este mai grea sarcina preoților, întrucît chiar pentru regii oamenilor trebuie să dea socoteală la judecata dumnezeiască. Știi, fiule preaînțelept, că ți se cuvine să prezidezi întru cinste omenirea, însă te apleci cu evlavie în fața întîistătătorilor lucrurilor dumnezeiești și aștepți de la ei cele pentru mîntuirea ta, iar pentru primirea și buna tocmire a sfintelor taine, știi că trebuie mai degrabă să te supui religiei (ordo religionis), decît să îi stai deasupra… Iar dacă preoții (religionis antistites), în ceea ce privește ordinea disciplinei publice, știind că puterea de a comanda (imperium) ți-a fost dată de sus, respectă legile tale, pentru a nu părea că împiedică lucrurile lumești cu discuții irelevante, cu cît mai mult se cade, te rog, din dragoste să-i asculți pe cei care sînt desemnați sfintelor taine? (…) Iar dacă se cade credincioșilor să se supună din inimă în general preoților care vorbesc drept despre cele dumnezeiești, cu cît mai mult trebuie acordat episcopului (praesul) acelui scaun, pe care și Dumnezeul cel Mare l-au vrut întîistătător peste toți preoții, iar ulterior s-a celebrat prin evlavia întregii Biserici?“ (Epistulae Romanorum Pontificum Genuinae, I, A. Thiel, 1868)

Ghelasie are evident ca scop să reducă toată dezbaterea ecleziastică la o cooperare între împărat și papă. Încă din prima jumătate a secolului V, papa Romei primise prin edict al împăratului Valentinian III supremația asupra bisericilor din imperiul occidental în urma unei dispute cu mitropolia de Arles. În ceea ce privește restul imperiului, îi lipsea acest instrument, ba chiar dimpotrivă, canonul 28 de la Chalcedon încurcase parcă lucrurile, dublînd privilegiile Romei prin copia lor acordată Constantinopolului. De aceea crearea celor două categorii conceptuale, ordo religionis și ordo disciplinae publicae (care devine, în Novela lui Iustinian, rei publicae), tinde a permite conturarea unor ierarhii proprii fiecăreia, astfel încît intervențiile la împărat și medierile imperiale, care bruiau ierarhia ecleziastică, să devină caduce. Ordo religionis este condiționat însă de două moduri de exprimare, în primul rînd recte divina tractantibus, adică ortodoxia, și în al doilea rînd recunoașterea unui întîistătător în episcopul Romei. Acesta este reprezentantul preoției, de aici și miza respectării deciziilor acestuia. Esența autonomiei religiosului însă este liturgică și mistică, administrarea sfintelor taine. Lipsește însă orice element concret de delimitare a celor două ordo.

Scrisoarea lui Ghelasie pare a pune temelia secularizării puterii imperiale, dar în micul său tratat De anathematis vinculo, Ghelasie reduce distincția dintre autoritatea preoților și puterea regală la un simplu pogorămînt al înțelepciunii divine avînd în vedere slăbiciunea umană:

„Așadar Hristos, amintindu-și de fragilitatea omului, și veghind la mîntuirea alor săi cu mare grijă, a deosebit funcțiile puterii, pe fiecare după acțiunile proprii și demnitățile specifice, (…) astfel încît și împărații creștini să aibă nevoie de preoți pentru viața veșnică, dar și preoții pentru mersul lucrurilor lumești să se folosească de hotărîrile împăraților, iar acțiunea spirituală să se țină deoparte de grija trupească. Și astfel nici un ostaş al lui Dumnezeu să nu se încurce cu treburile vieţii (II Tim 2,4), iar cel implicat în treburile seculare să nu pară a conduce și cele dumnezeiești (rebus divinis), astfel încît să fie asigurată modestia fiecărui ordin, nici unul să nu se înalțe deasupra celuilalt, și să corespundă în mod special chemării sale cu competență prin calitatea demersurilor.“ (De anathematis vinculo, PL 59, 109)

În această formulă nu sîntem departe de conlucrarea (symphonia) pe care a prescris-o Iustinian în Novella VI. Rămîne distincția între cele două categorii, care au însă intimă nevoie una de alta. Această distincție este în cele din urmă realitatea de pe teren, a comunităților euharistice strîns legate de episcopul lor și dispuse a-și apăra autonomia de credință. Conlucrarea acestora cu autoritățile publice depinde de imperativul păcii din sînul comunității politice. „Teocrația“ secolului V, adică amestecul de oferte, intervenții și replieri strategice ale autorității publice în definirea dogmatică, ilustrează impasul unei spiritualități care nu știe încă ce să facă cu lumea aceasta și al unei puteri politice care nu vede lumea de dincolo. 

Petre Guran este dr. în istorie bizantină al École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, cercetător la Institutul de Studii Sud-Est European al Academiei Române.

Foto: wikimedia commons

Cea mai bună parte din noi jpeg
Inima rezistă mai mult
Am petrecut mult timp căutînd sfaturi de domesticire a procrastinării.
image png
Lecția portugheză SAAL
Inovațiile metodologice ale SAAL, cum ar fi implicarea arhitecților în dezvoltarea comunitară
Zizi și neantul jpeg
Masa cea lungă
Pentru că viitorul era incert sau, dimpotrivă, înfiorător de cert în stagnarea lui.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Schimb de mame sau despre cum arată România
Trăim în continuare într-o țară foarte săracă
E cool să postești jpeg
Mai avem nevoie de profesori?
Este trecut cu vederea, în mod grosolan, faptul că această grevă a profesorilor, pentru drepturile salariale, este făcută tocmai în interesul copiilor.
Theodor Pallady jpeg
Cine este Hieronymus Bosch?
Hieronymus Bosch va rămîne atîrnat în muzeele altora, în vreme ce detectivii romanelor noastre polițiste vor purta neverosimile patronime neaoșe...
p 20 Gianfranco Ravasi WC jpg
O biografie în cruce
„Biografia lui Iisus” ţine mai ales seama de expresivitatea internă a Evangheliilor.
p 24 A  Manolescu jpg
Cu ochii-n 3,14
De fiecare dată cînd văd cîte un om pe stradă cu Dilema veche în mînă mă bucur de parcă m-aș întîlni cu un cunoscut. Încă nu-i salut, dar le zîmbesc. (A. M. S.)
Cea mai bună parte din noi jpeg
Colecționarii de momente
Adun într-un colț de memorie momente aparent obișnuite, care mie îmi spun o poveste.
Zizi și neantul jpeg
Vechi obiceiuri (ne)sănătoase
Diferența dintre ea și Emma Bovary era că Tincuța știa, exact, granițele dintre lumea visării și cea a vieții de toate zilele.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Doar o plimbare prin cartier
De vreo două luni încoace, mi-am făcut un obicei – indiferent de vreme, în fiecare dimineață pe la ora 9, ies la o plimbare prin cartier.
E cool să postești jpeg
Sfîntul Grobian al politicienilor
Însă, dacă erodează încrederea cetățenilor, politicienii sînt ei înșiși cei care vor cădea în această groapă.
p 20 Carol cel Mare WC jpg
Creștinismul carolingian, între cultură și politică
Ei au introdus astfel o concepţie despre rolul religios al suveranului, care nu a încetat să fie revendicată mai tîrziu.
foto BTC DV bis jpeg
Credința ca experiență
E un mister al libertății, căci fiecare în conștiință poate spune de ce deschide sau de ce nu.
p 22 WC jpg
Pascalia, piatră de poticnire?
Tema este delicată și necesită explicații extinse pentru a înțelege cîștigurile, pierderile și riscurile unui demers de schimbare a Pascaliei.
p 24 I  Morosan jpg
Cu ochii-n 3,14
Habar n-am dacă așa ceva poate fi socotit un experiment reușit sau nu.
Cea mai bună parte din noi jpeg
Schimbări și obișnuințe
Dacă nu ieși din casă nu se întîmplă nimic nou.
Zizi și neantul jpeg
Familie și mese
Am crescut, prin anii 1970, cu o definiție mai curînd Disney a familiei.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Copilul care recită poezia
Bine că măcar poeziile de slavă și preamărire au dispărut, însă nu se știe pînă cînd.
p 20 Kemal Kili‡daroglu WC jpeg
Pluralism religios: democratul turc şi monarhul englez
În Europa larg secularizată, monarhul englez a celebrat Polul divin şi universalitatea iradierii lui.
Theodor Pallady jpeg
Populus Dei
„Mediile bisericești înalte" au văzut în simpla adunare a laicatului un soi de reformă protestantă!
P2000594 1 jpg
Mai, RDW și București
RDW reușește, în fiecare an, să aducă în lumina reflectoarelor un număr impresionant de artiști, designeri și arhitecți
E cool să postești jpeg
Ne pierdem copiii?
„Noi, adulții, sîntem cei care dăm exemplu copiilor, iar azi acest exemplu e cel mai rău imaginabil cu putință.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
● Urmăriți derularea scandalului „The Romanian deal” în care e implicat fiul (cam pușlama, după părerea mea) președintelui Biden. Vor ieși la iveală lucruri incredibile! (S. V.)

Adevarul.ro

image
Panourile solare, un dezastru ecologic care așteaptă să se întâmple? Ce spun experții
În timp ce sunt promovate în întreaga lume ca o armă crucială de reducere a emisiilor de carbon, panourile solare pot provoca un dezastru ecologic după 25-30 de ani, cât este durata lor de viață.
image
Cauzele cutremurelor din vestul României. INFP: „Asta pune o presiune enormă”
Cutremurul din Arad s-a simțit în Ungaria, Croația și Serbia. Seismologii explică ce cauze produc cutremurele din zona de vest a țării.
image
Cum a murit de fapt regele Decebal. Principalele ipoteze privind sfârșitul regelui dac
Decebal, regele dacilor, a murit în anul 106 d Hr, în urma înfrângerii în fața legiunilor romane, după două războaie epuizante. Deși, aparent, modul în care regele dac a murit este bine cunoscut, există mai multe ipoteze privind sfârșitul acestuia.

HIstoria.ro

image
Cine au fost cele trei soții ale lui Ștefan cel Mare? Familia și copiii domnului Moldovei
Ștefan cel Mare al Moldovei a fost căsătorit de trei ori, de fiecare dată luându-și de soţie o reprezentantă a unei mari familii aristocrate, de confesiune ortodoxă. Mai întâi, Ștefan s-a căsătorit, în vara anului 1463, într-un context în care plănuia organizarea unei cruciade ortodoxe împotriva Imperiului Otoman, cu Evdochia, care descindea după tată din neamul marilor duci ai Lituaniei. Tatăl ei, Alexandru al Kievului, era văr primar cu Cazimir al IV- lea, regele Poloniei și marele duce al Lit
image
Drumul României către Tratatul de la Trianon
Nimeni nu s-ar fi putut gândi la începutul anului 1918 la o schimbare totală în doar câteva luni a condițiilor dramatice în care se găsea România.
image
Tancurile în timpul Războiului Rece
Conflictul ideologic izbucnit între Uniunea Sovietică și aliații occidentali a dus la acumularea unor cantități enorme de material militar și la dezvoltarea inevitabilă a armei tancuri.