Despre pace, neînţelegere şi agresivitate

Publicat în Dilema Veche nr. 611 din 29 octombrie - 4 noiembrie 2015
Despre pace, neînţelegere şi agresivitate jpeg

Opera Naţională din Cluj şi a început acum cîteva zile stagiunea cu spectacolul The Armed Man – Misă pentru pace. La a doua secţiune a lucrării, cinci tineri din public (Noua Dreaptă clujeană) au început să vocifereze şi să cînte (într-o oarecare măsură) „Deşteaptă-te, române!“ în semn de protest. După intervenţia Poliţiei, spectacolul, susţinut de cîntăreţi români şi străini, a continuat.

The Armed Man – A Mass for Peace e o meditaţie privind ororile războiului, cărora li se opune idealul unei universale păci multiculturale. Compozitorul galez Karl Jenkins a compus-o în 1999, la invitaţia Muzeului britanic al Armelor, care înţelegea să marcheze astfel – printr-un gest critic privind violenţele din istoria lumii – o mie de ani de la înfiinţarea Armurăriei engleze. Pentru iniţiatorul proiectului, Guy Wilson, importantă era şi reflecţia asupra celor două milenii de creştinism şi a felului în care el a modelat Occidentul.

A alege forma misei înseamnă a alege o structură muzicală impunătoare, gravă, cu funcţie liturgică creştină, care a trecut însă de multă vreme şi în zona creaţiei şi audiţiei laice. Înseamnă, pe de o parte, că meditaţia se desfăşoară în cadrul unei perspective creştine asumate, care pune la lucru valorile credinţei. Înseamnă, pe de altă parte, sugestia unui spaţiu de întîlnire pentru umanismul religios şi cel laic, convocate amîndouă în jurul unei valori care trece graniţele culturilor şi separaţiile religios-secular, istorie-prezent, transcendent-imanent. Textele alese pentru diferitele secţiuni străbat în mod programatic adîncimea istoriei şi întinderea culturilor. O cîntare populară din vremea Renaşterii, L’homme armé – folosită şi în mise din secolele XV-XVI –, evocă, pentru început, apelul la o luptă de tip cruciat, poate împotriva otomanilor, care ameninţau Europa în acea epocă. A doua secţiune – cea care a stîrnit protestul muzical al Noii Drepte locale – constă în chemarea rituală a muezinului la rugă (Allah akbar…). Se indică astfel cotitura, schimbarea de atmosferă civilizaţională a Occidentului: de la proiecte de război religios la ospitalitate, de la o lume care se simţea „asediată“ de presiunea islamului la deschiderea, de pe poziţiile propriei religii şi culturi, spre diversitatea spirituală.

Lucrarea reuneşte versete din Psalmi şi din Apocalipsa, piese de imnografie creştină, pasaje din Mahabharata, despre mitica încleştare între două ramuri ale aceluiaşi neam regal, versuri ale japonezului Töge Sankichi, mort în urma radiaţiilor de la Hiroshima, texte ale unor poeţi europeni. Se amenajează astfel, în cheie artistică, un cadru de reflecţie privind pulsiunile/actele de cucerire, nu numai occidentale; de asemenea, un spaţiu de primire, de dialog, de ascultare a celuilalt, fie el depărtat în istorie sau diferit în prezentul cultural şi religios. Opera a avut şi are succes mondial. A fost interpretată în Anglia, cu premiera la Royal Albert Hall, în Italia, SUA, Africa de Sud, Japonia, Israel, într-un număr de peste cinci sute de reprezentaţii. A fost cîntată în catedralele din Canterbury, Dubrovnik (vechea Ragusa), Dallas, sub bolţile cărora a răsunat chemarea musulmană spre Dumnezeu.

Ţesătura ei, prea străveziu multiculturală, poate stîrni rezerve. Condamnarea oricărei întreprinderi armate poate sugera un idealism eterat, care ar interzice lumii noastre să-şi apere civilizaţia împotriva atacurilor fundamentaliste/totalitare. Poate există în ea un iz de Flower-power reîncălzit. Totuşi, ea pune cu vigoare în scenă aptitudinea Occidentului – a unui anumit Occident – de a fi sensibil la culturile şi religiile lumii, gazdă pentru ceea ce e universal în ele, capacitate de a asculta cu sentimentul colegialităţii alte voci care invocă transcendentul.

Protestatarii clujeni par să fi înţeles pe dos şi mesajul, şi codul spectacolului. Aspiraţia la pace le-a stîrnit atitudini războinice. Evocarea universalităţii le-a iritat naţionalismul. Întîlnirea religiilor şi culturilor le-a provocat instinctul de blocare a graniţelor etnico-religioase. S au crezut nu dinaintea unei reprezentaţii, ci undeva, pe marele cîmp de luptă al istoriei. Păreau să se închipuie un fel de hommes armés ai secolului XXI, nu spectatori în sala Operei din Cluj. Cu diferenţa de grad a violenţei, au reacţionat la fel de brut, de ignorant, de deformator ca teroriştii islamici. Pentru unii, ca şi pentru alţii, ataşamentul faţă de propria credinţă înseamnă refuzul, agresivitatea faţă de alte credinţe şi culturi. 

***

Părintele André Scrima a comentat cîndva o altă întîlnire, de astă dată propriu-zis liturgică, între misa catolică şi chemarea musulmană la rugă. E vorba despre un moment al vizitei pe care Ioan Paul al II-lea a făcut-o în 2000 în Israel şi în teritoriile palestiniene. Papa slujise liturghia dinaintea bisericii Naşterii de la Betleem. La ora douăsprezece, oficianţii se opriseră pentru cîteva clipe din celebrare într-o tăcere deplină pentru a lăsa să se audă apelul intonat din minaretul vecin. O întîrziere în programul vizitei făcuse ca cele două oficii, creştin şi musulman, să se suprapună. Momentul de tăcere fusese soluţia găsită pentru a face faţă acestei situaţii neaşteptate. Şi totuşi! Nu l-am văzut niciodată pe părintele Scrima atît de émerveillé ca în faţa acestei întîlniri a celor două tradiţii. Exulta, era în el o febrilitate de a dezvolta potenţialul simbolic al episodului, de a exalta semnificaţiile întîmplării. Am profitat de entuziasmul său şi l-am invitat să comenteze faptul într-un text publicat în Dilema.

Ceea ce îi stîrnise încîntarea hermeneutică era clipa de tăcere suspendată între cele două mărturisiri de credinţă, care lăsa – ca un loc de primire, ca un receptacol – să se audă tăcerea transcendentă a lui Dumnezeu. În raport cu Polul divin – şi cu tăcerea în care El era prezent –, cele două tradiţii se aflau, potrivit părintelui Scrima, într-o analogie de atitudine, aveau o comună structură de ospitalitate. Amîndouă tăceau pentru a auzi sensurile prezenţei Sale.

„Nu există Dumnezeu decît Dumnezeu însuşi, care emerge numai din sine“, suna comentariul lui André Scrima. „Omul nu-l poate pune, propune. Omul nu poate decît să i facă loc în această pauză unde a făcut tabula rasa de orice formă şi pretenţie de divinitate, ce nu poate fi fundată în creaturalitate… În acest moment cu totul extraordinar de la Betleem a avut loc nu atît o întîlnire cît, în primul rînd, o venire, o pogorîre. Şi una, şi cealaltă tradiţie erau cuprinse în aceeaşi descensiune a Dumnezeirii, proferîndu-se ea însăşi pe sine. Între cele două tradiţii nu mai era, în acel moment, opoziţie, succesiune istorică, ci o împreună recunoaştere obiectivă. Nu mai erau necesare declaraţii de consimţămînt mutual… Singura atitudine adecvată e această clipă de silentium – de atenţie şi de primire – pentru a face loc pogorîrii prin care Dumnezeu însuşi se pune, se spune pe sine.“

Dincolo de agresivitatea neinteligentă, dincolo de idealismul eterat, e de preferat atenţia faţă de acea Prezenţă căreia întîlnirea religiilor şi culturilor îi poate „da loc“ de tăcută şi universală manifestare. Dar pentru asta e nevoie de atenţia, de trezia, de creativitatea spirituală – în aceeaşi măsură generoasă şi realistă – a participanţilor umani. 

Anca Manolescu este cercetător în domeniul antropologiei religioase. Cea mai recentă carte publicată e Modelul Antim, modelul Păltiniş. Cercuri de studiu şi prietenie spirituală, Humanitas, 2015.

Cea mai bună parte din noi jpeg
Să găsești oameni la fel ca tine
A îndrăzni să vorbești despre o boală înseamnă a crea o comunitate.
Zizi și neantul jpeg
„Luna cadourilor” și cenușiul
Simțeam cum realitatea tindea, făcea chiar presiuni asupra noastră, a locuitorilor ei, să se transforme în irealitatea din Lumea de lemn.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Cine o mai ține minte pe „fata de la pagina 5?” – cum recuperăm anii ’90?
Ar trebui să existe undeva la un loc de cinste într-un muzeu al presei românești de după 1989.
E cool să postești jpeg
Termopanul, valoare națională
„O bojdeucă trendy“, „Parchetul este cumpărat de la Dedeman sau Praktiker?“
p 20 Balaam WC jpg
Originea regilor magi
E un mag dintre caldeeni? Un ghicitor în stele? Un vrăjitor malefic?
Theodor Pallady jpeg
O carte despre oameni și îngeri
Cititorul va descoperi în text rațiunea tainică a Întrupării: doar omul – cu anatomia lui de lut și sufletul său nemuritor – avea să fie o imago Dei.
p 24 F  Prica jpg
Cu ochii-n 3,14
„Un cal a reușit cumva să iasă din boxa lui și umblă prin avion.”
image png
Oamenii din fotografii
Să-i facem să supraviețuiască.
image png
Malliștii
După film, ne-am dus să ne căutăm mașina în parcarea subterană, acolo, în hruba aia imensă și întunecoasă se termină fericirea.
image png
Lectura, antidotul violenței?
Cel mai des, este invocată lipsa timpului: „N-am mai citit pentru că m-a copleșit oboseala”.
image png
Mărturia lui Pascal
Cuvinte care „nu vor trece”, pline de „har și de adevăr”.
p 20 Iași WC jpg
Provincia ca problemă
Iar faptele, cîte și cum se fac ele, capătă cadențe cosmice, ca în sfîșietorul testament al Olguței.
p 21 la Lorin WC jpg
Olimpul litoralului românesc (2)
Ceva din spiritul stațiunii, un je-ne-sais-quoi, îi face și pe sportivii de performanță să își facă aici cantonamentele.
p 24 S M  Georgescu jpg
Cu ochii-n 3,14
„Lacrimile ei se amestecă cu cele ale acestui bazin“.
image png
Toate lucrurile care s-au schimbat
E nevoie de atît de puțin după ce anii își fac treaba.
image png
Capoate și feminități
Așa, diferențele dintre interior și exterior erau într-o măsură abolite.
image png
Piața Romană
Fetele de 20 de ani de acum nu-și mai pierd vremea în astfel de bodegi.
image png
Zgomotul și furia
Drept urmare, există mai multe metode tradiționale de a riposta unui vecin zgomotos.
image png
Cîteva note despre agapa creștină
Evident că nimeni, mîncînd laolaltă, nu stătea să filosofeze. Eram însă alături de Domnul.
p 20 Arik Ascherman WC jpg
Traumă şi discernămînt
Dar, în ciuda singurătăţii şi a primejdiilor acum mult mai aspre, rabinul îşi continuă patrularea, nu părăseşte paza.
p 24 D  Stanciu jpg
Cu ochii-n 3,14
Într-un supermarket, la raionul de alimente exotice, am descoperit mămăliga ambalată în vid, „gata preparată”.
image png
Lumi fragile
Am perceput „schimbul de scrisori”, formulare care în curînd va trece și ea într-o arhivă a limbii, ca pe un fel de apel la memorie.
image png
Frig și acasă
Cert e că, în ciuda condițiilor aparent vitrege, m-am simțit acasă acolo.
image png

Adevarul.ro

image
Criticile unui american îndrăgostit de România. „Acele creaturi cretacice cred că mai trăim sub Ceaușescu“ VIDEO
Un american a povestit pe YouTube lucrurile care le detestă la țara sa adoptivă, România. Totuși, el susține că se simte bine aici și că este îndrăgostit de România, dar nu poate închide ochii la unele probleme.
image
Dr.Vlad Ciurea, despre un obicei banal care poate ucide: „Este adevărat, mai ales dacă persoana este și hipertensivă”
Deși la prima vedere poate părea inofensivă, o ceartă între două persoane se poate încheia tragic. Emoțiile puternice și furia creează condițiile propice unei afecțiuni, care, în unele cazuri, poate fi fatală.
image
Motivele pentru care România are apartamente nelocuite. „Nu ține de vreo criză imobiliară“
Tot mai multe locuințe sunt nelocuite în marile orașe ale României, deși criza imobiliară despre care vorbesc mulți nu a sosit, cel puțin deocamdată. La mijloc ar fi vorba despre alte fenomene.

HIstoria.ro

image
Ce a însemnat România Mare
1 Decembrie 1918 a rămas în mentalul colectiv ca data la care idealul românilor a fost îndeplinit, în fața deschizându-se o nouă etapă, aceea a conștientizării și punerii în aplicare a consecințelor ce au urmat acestui act, crearea României Mari.
image
Trucul folosit Gheorghiu-Dej când a mers la Moscova pentru ca Stalin să tranșeze disputa cu Ana Pauker
Cînd merge la Moscova pentru ca Stalin să tranşeze în disputa cu Ana Pauker, Dej foloseşte, din instinct, un truc de invidiat.
image
Sfântul Andrei și Dobrogea, între legendă și istorie
Îndelung uitate de către establishment-ul universitar românesc, studiile paleocreștine încep să își facă din ce în ce mai clară prezența și la noi. Încurajarea acestor studii și pătrunderea lor în cadrul cursurilor s-au dovedit lucruri absolut necesare. Ultimii ani au dus la noi dezvăluiri arheologice privind primele comunități paleocreștine (paleoeclesii) din Scythia Minor (actuala Dobrogea), conturând două ipoteze și direcții de cercetare pentru viitor: ipoteza pătrunderii pe filieră apostolic