Despre ieșirea din sine a imaginii: Marin Gherasim

Publicat în Dilema Veche nr. 984 din 16 februarie – 22 februarie 2023
image

Cartea lui Alexandru Davidian Marin Gherasim: trepte împotriva uitării (Vellant, București, 2019) e o minunăție. Nu te învață doar cum să înțelegi picturile lui Marin Gherasim, să le îndrăgești și să le cauți neîntîrziat prin muzee și colecții, ci cum să privești pictura în sine, cum să-ți educi privirea pentru a putea surprinde prăpăstiile care despart și luminile care leagă între ele vîrste și geografii diferite ale unei vieți de artist. Cartea este, așadar, o metodă care seduce, atrage și apoi orientează pe cititor (mai adîncit sau nu în istoria artei) pe drumul către sufletul imaginii. 

O primă lecție este aceea că înțelesul pornește de dincolo de tablou, dintr-o lume și o copilărie care vor reveni, puternic, în concluzia operei. Rădăuțiul magic și nobil, biserica tatălui, „Sfîntul Nicolae-Bogdana”, plină cu odoare și obiecte hieratice, mănăstirile Bucovinei, familia cu o înaltă educație germană, toate acestea țes locul interior din care vor tîșni mai tîrziu pînzele pictorului. Pe lîngă ele, Alexandru Davidian vorbește și despre raznele lumii celei mari, despre deceniile de întunecime comunistă care, în aceeași măsură, sînt o materie a privirii artistice. Interesantă este confruntarea dintre cei doi Gherasim, Marin și Paul, care trimite și spre o opțiune arhetipală a artei anilor ’70-’80 în România. Cel din urmă căuta sacrul în natură, în timp ce primul, mai tînăr cu 12 ani, declara că este „preocupat de condiția omului, de urmele trecerii sale eroice prin această lume, de creativitatea lui ca semn al harului primit de sus” (p. 47). Ciclul Urban (I și II), despre care voi vorbi mai jos, face vizibilă această diferență. 

Întîlnirile providențiale ale vieții lui Marin Gherasim (cu Petru Comarnescu, Ion Țuculescu, Catul Bogdan sau Sofian Boghiu) sînt, de asemenea, creatoare: ele orientează tematic începutul carierei, dar fac posibilă, în același timp, și tensiunea interioară, „neliniștea” fără de care munca pictorului se ascunde în convențional și decorativ. Un fragment din Jurnal: „Nu pot să pictez cînd mă simt împăcat cu mine. Numai starea de conflict interior mă trimite imperios la șevalet, fie spre a o exprima ca atare, fie încercînd să găsesc soluția interogațiilor mele, încercînd să mă echilibrez” (p. 7). În plus, o notație din același loc care se va dovedi importantă din perspectiva hermeneuticii ulterioare din carte: „Mă adresez semenilor prin aceste pînze. Este șansa pe care mi-am ales-o. Este, poate, unica mea șansă” (p. 7). 

Drumul interpretativ al lui Alexandru Davidian mi-a vorbit despre cîteva lecții pe care le pot învăța la școala privirii. În primul rînd, despre rolul salvator, binefăcător al geometriei. Încă de la început, dar mai ales între cele două cicluri Urban, neliniștea interioară a lui Marin Gherasim se traduce în lupta dintre „materia magmatică” și „constructivitatea” formei (p. 39). Ordinea se așază, demiurgic, peste informal și nediferențiat. Tentaculele, contorsiunile, indecizia din Urban I sînt înlocuite cu traseele și formele curate din Urban II. Mai tîrziu, absida în diversele ei forme introduce aceeași așezare în sînul lucrurilor. Horia-Roman Patapievici scrie: „Este o formă de care nu te mai saturi, care te odihnește și te primenește; o formă prin care te cureți și prin care te înalți; o formă care nu te lasă să te semețești și care atinge frumusețea cumva în treacăt, discret, mai degrabă ca un murmur decît ca un torent” (p. 186). 

Treptat, stabilitatea se transformă dintr-un principiu ontologic într-unul spiritual. Cumințenia lucrurilor, ordinea lor interioară de care dau mărturie, felurit, icoana, crucea, tabloul sau muzica. Astfel, „lumina sacrului” se ivește nu din afara lumii, de departe, ci din adîncul materiei, din opacitatea și greutatea ei. Lumea găzduiește o taină pe care pictura o îngrijește, o slujește și o descoperă oamenilor. Ea nu suprapune peste lucruri un cod simbolic străin, ci îl face să răsară din ele însele. 

Astfel se ivește o nouă dimensiune a operei lui Marin Gherasim, explicată pe larg în carte: aceea a tradiției. Mai ales în Estul aflat mai întîi în umbra rece a comunismului, apoi eliberîndu-se de povara lui, tradiția a devenit o puternică resursă a sensului, frumuseții și adevărului, o memorie a vieții firești, cu ritmuri și valori simple și profunde. Marin Gherasim caută tradiția, fără a o transforma în ideologie și fără a cere de la pictură „certificate de creștinism”. A crea în tradiție înseamnă a vorbi despre artist ca despre un mărturisitor discret al adevărului: „Artistul trebuie să dispară tot mai mult în spatele faptei sale. El este o punte de legătură între cei de azi și cei de ieri, între cei vii, cei morți și cei nenăscuți. El ține o torță cu care luminează drumul înaintării în necunoscut, purtînd în el certitudinea pe care i-o dau generațiile dinaintea lui” (pp. 122-123). Așadar, tradiția nu este simplă memorie sau un tezaur, ci un vector, o formă de viață care se propagă, trece peste timp și leagă prezentul de transcendență. În ultimele etape ale operei lui Marin Gherasim, pînzele sale se adîncesc în taina formelor bizantine (TestamenteleAbsideleScările), pe care însă nu le asumă ca ancore către lumea trecută a marelui imperiu, ci ca mărturisire a „frumuseții lor filocalice” (Sorin Dumitrescu). Altfel spus, ca deschidere către o transcendență care depășește actul creației artistice și către o frumusețe care vorbește lumii plural, tainic, fragil, dar neîncetat. Ca și în cazul Ceramicii dacice, 1979, sau al Vechilor vase de lut, 1980, arheologia nu doar descoperă trecutul, ci mai degrabă primenește, îmbogățește și nuanțează prezentul. 

Alexandru Davidian observă cum, la sfîrșitul vieții, pictorul revine la întîlnirea cu obiectele liturgice ale copilăriei. Pentru a folosi o formulare a Părintelui Scrima, stabilitatea, ordinea și armonia lumii nu sînt create, ci descoperite, asigurînd continuitate și trăinicie imaginii artistice. În același timp, proiectul postmodern este pentru Marin Gherasim unul dezrădăcinat, care ratează această trăinicie, pentru că mizează doar pe suprafața imaginii, pe un „sincronism facil” și pe o iluzorie libertate a artistului. Programul pictural tradițional se opune artei recente: „Să-ți pui limite pentru a fora în adîncime. Nu extensie, ci profunzime. Paradoxal, adîncimea înseamnă înaintare. Înălțare prin retragere (în sine); înălțare prin kenoză (...) Ipostaza supremă a picturii – icoana” (din Jurnalul pictorului, la p. 171). 

Acest traseu interior, care se confundă cu ieșirea din sine a imaginii prin centrul ei lăuntric (iarăși o temă formulată pe urmele Părintelui Scrima), este, dincolo de datele și interpretările abundente, miza cărții lui Alexandru Davidian. Dar, ca orice exeget care se împrietenește treptat și temeinic cu cel despre care scrie, autorul lasă discret, în finalul textului, semne de întrebare: mirarea și smerenia lui Marin Gherasim în fața muzicii este o temă nerezolvată și este bine că rămîne astfel. „Neputința” picturii de a vorbi limba sunetului, căutarea tonalității în imagine și descoperirea plurală, simfonică a adîncimilor creației sînt neîncheieri fericite ale operei pictorului: prin ele, arta iese din condiția definitivă a obiectului și pătrunde discret în spațiul infinit al mărturisirii.

Ioan Alexandru Tofan este prof. univ. dr. la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi.

Cea mai bună parte din noi jpeg
Și dacă nu o să se termine?
Sperăm că celălalt ne va accepta cu toate bandajele noastre.
Zizi și neantul jpeg
Ploi
Eram, se poate spune, invincibilă cu armura asta de plastic: torentele și bulboanele nu mă puteau doborî.
E cool să postești jpeg
Noile adicții ale adolescenților
Sînt aceste nevoi satisfăcute prin adicții? Doar temporar, însă efectele sînt copleșitoare.
p 20 Breugel, Ispitirea Sfintului Anton (detaliu) jpg
Literatură și experiență mistică
Cuvîntul poetic asigura această trecere din „mediul exterior” în „mediul interior”.
foto BTC DV bis jpeg
De ce blîndețea?
E aici ceva din alchimia virtuții la fel de veche ca natura umană.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
Pe lîngă ofertele de serviciu, la mica publicitate apar uneori (ca în ziarul Libertatea de vineri, 24 martie 2023) și oferte matrimoniale: „DOMN București doresc doamnă 70 ani pt. a îi oferi feeria vieții“. De nerefuzat. (D. S.)
Cea mai bună parte din noi jpeg
Iubirea e testul pentru curaj
Cîteodată, îți dorești atît de mult unele lucruri încît, atunci cînd apar în viața ta, te temi că le-ai inventat chiar tu – credibil, pînă la ultimul detaliu.
Zizi și neantul jpeg
Stradale
Uneori, mai ales cînd e frumos afară, strada e pur și simplu bucurie. Te plimbi și te bucuri, fără să ai vreun motiv anume. Sau avîndu-le, de fapt, pe toate.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Ce șanse are copilul ăsta?
Probabil că vecina mea deduce doar că ne certăm și e îngrijorată din cauza asta.
E cool să postești jpeg
Simțire fără rațiune
„Azi, rețelele de socializare au impus emoția, în detrimentul rațiunii”
p 20 Minastirea Sfintul Mihail, Kiev WC jpg
Diferite diversităţi religioase
Întîlnirea religiilor cere, chiar mai intens decît politicul, cunoaşterea interlocutorului: cel din faţa ta şi Cel de deasupra tuturor.
Theodor Pallady jpeg
Religia în școală, o veche poveste
După mine, neîncrederea în autorități (partide politice, instituții publice, lideri) s-a transferat și în tabăra seculariștilor anticlericali.
p 24 D  Stanciu jpg
Cu ochii-n 3,14
L-am rugat pe Siri (aplicația cu funcție de „asistent personal”) să-mi spună istoria controversatei aplicații TikTok.
Cea mai bună parte din noi jpeg
Vreau să mai verific o dată
Încerc să îmi spun, cînd nu dorm de grija tuturor lucrurilor care ar putea merge prost, că este doar o încercare a minții, care vede pericole peste tot, de a mă proteja.
Zizi și neantul jpeg
Parcul Tineretului
Așa am început să ne apropriem teritoriul parcului, colțișor cu colțișor și tufiș cu tufiș, și să nu ne mai temem de el.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Am vrut să scriu
despre sărăcie, dar am scris despre cîrciumi și despre hipsteri
Oameni tineri, relaxați, care par să nu fi muncit o zi în viața lor sau în nici un caz o muncă din asta mai de duzină, numai treburi fine, intelectuale.
p 20 jpg
Sărăcia lucrurilor. Despre felul de a vedea al celor simpli
Cei simpli se află în posesia unui adevăr pe care îl știu și copiii încredințați de ocrotirea părintească: aceea că lumea, în absența lui Dumnezeu, este prea fragilă pentru a putea exista.
E cool să postești jpeg
Violența contra profesorilor
„Violența împotriva profesorilor este în creștere”, titra la sfîrșitul anului trecut și Tagesschau un articol despre un sondaj recent, potrivit căruia „Insultele, intimidarea și atacurile fizice împotriva profesorilor au ajuns să fie la ordinea zilei în multe școli din Germania”.
foto BTC DV bis jpeg
Latina la bacalaureat
Se poate începe cu pasul just și minimal al reintroducerii latinei ca materie de bacalaureat.
p 24 S  Voinescu jpg
Cu ochii-n 3,14
Cîndva în anii ’70, Coreea de Nord a făcut o comandă de o mie de mașini Volvo, pe care nu le-a plătit nici pînă azi. La fiecare șase luni, suedezii le reamintesc să facă plata.
Zizi și neantul jpeg
Mame și mama
Nu mi-a plăcut niciodată prea mult ziua de 8 Martie.
Cea mai bună parte din noi jpeg
Ce film revedem astăzi?
Revizionările ne oferă confort emo­țio­nal, ne dau un sentiment de control asupra vieților noastre și ne conectează cu tre­cutul.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Scriitorul – o specie sălbatică
Am prieteni scriitori care îmi zic: lasă, bre, că scriem pentru generațiile viitoare!
p 20 WC jpg
Nimbul după Bizanţ
Ortodoxia ca model de societate – centrat pe viaţa în Biserică, pe liturghie şi monahism – a fost un model viabil în secolele post-bizantine.

Adevarul.ro

image
Regrete printre românii care au trecut la Hidroelectrica. Au fost atrași cu un preț mic, dar situația se schimbă
Cele mai multe contracte expiră în curând, iar oamenii se plâng că nici măcar nu au fost notificați de furnizor.
image
Cronica unei crime cu ucigaș cunoscut. Ancheta a durat 10 ani, deși polițiștii știau cine este făptașul
Autorul unei crime comise în urmă cu 15 ani s-a bucurat de libertate în tot acest timp, cu toate că anchetatorii aveau martori și probe care îl incriminau direct.
image
Alimentul care ar răspândi cancerul în tot corpul: „Are ceva în el care îl face un catalizator puternic“
Autorii studiului sunt de părere că acest lucru ar putea fi combătut prin medicamente sau diete speciale. Însă, pentru asta studiile clinice ar trebui să treacă la subiecți umani.

HIstoria.ro

image
Statul sovietic paralel în România. Rețeaua colonelului Zudov
Prin sintagma „stat sovietic paralel” înțelegem mecanismul clandestin prin care Uniunea Sovietică a instituit controlul total asupra suveranității statului român.
image
Povestea marilor cutremure ce au zguduit spațiul românesc
La mijlocul lunii februarie a acestui an, orașul Târgu Jiu și localitățile învecinate au fost afectate de o serie de cutremure care, deși nu au produs pierderi de vieți omenești sau pagube materiale majore, au stârnit panică în rândul populației.
image
Irina Bossy-Ghica: „Îmi consacru toate eforturile pentru a reconstrui ceea ce înaintașii mei au clădit”
Stră-strănepoata lui Ion Ghica și a lui Gheorghe Grigore Cantacuzino a plecat din România în liceu, în 1973, și s-a reîntors prima oară 17 ani mai târziu, după „Revoluția” pe care ține s-o scrie cu ghilimele.