Despre frumuseţe şi distanţă

Publicat în Dilema Veche nr. 741 din 3-9 mai 2018
Despre frumuseţe şi distanţă jpeg

Ziua de duminică, 22 aprilie, a fost marcată, în calendarul liturgic, de tema „femeilor mironosiţe“, purtătoare de mir la mormîntul gol al Celui înviat. De la Înviere pînă la Cincizecime, duminicile scandează liturgic ritmul cu care Duhul se revarsă în lume, deschizînd-o către un cu totul alt regim de viaţă, de cunoaştere, de fiinţă. Fiecare dintre duminici constituie un nucleu, o etapă de semnificaţie. Femeile mirofore sînt asociate, printre altele, cu receptivitatea spirituală în momentul ei auroral. Cînd de necrezutul eliberator ţi se impune cu o evidenţă suverană. Cînd, atinsă de această evidenţă, fiinţa se află în gol de sine, golită de pulsiunile extensive, autoafirmative, „convexe“ ale ego-ului. Cînd ea e integral gol primitor, sensibilă la calitatea a ceea ce primeşte. Şi caută să elimine tendinţele deviante care ar compromite receptivitatea acestui spaţiu gol.

În fidelitatea lor faţă de un mort, femeile aleargă la mormînt şi sînt confruntate cu vidul lui, cu Cel care l-a părăsit, care n-a putut fi ţinut de moarte. Golul mormîntului e semnul unei Plenitudini care se manifestă interiorităţii lor primitoare. Lor, celor dintîi li se arată Christos după înviere (Matei 28, 1-10; Marcu 16, 1-7). Ele sînt primele martore ale unei Vieţi libere de cea mai severă, definitorie, limită a umanului.

În Timpul Rugului Aprins, părintele André Scrima interpretează ca pe o configuraţie de sens, ca pe o grafie simbolică o icoană a sfintelor femei la mormînt din şcoala lui Rubliov. Elementul pe care interpretarea îl pune pregnant în evidenţă este „giulgiul-vector“ din centrul momîntului gol. E giulgiul nedespăturit, din care trupul Logosului a ieşit nu violentîndu-i legăturile – ceea ce ar presupune rămînerea în acelaşi plan cu ele –, ci străbătîndu-le, depăşindu-le. Semnul grafic indică astfel condiţia Celui înviat care, asumînd limitele creatului, le deschide şi le întoarce spre de-necurpinsul Originii. Giulgiul luminos, giulgiul-vector stă, în economia icoanei, drept semn, loc şi dovadă a depăşirii; indică traseul Logosului spre „locul său propriu“ din care a coborît.

Vorbind despre această icoană-grafie, făceam o observaţie mai degrabă estetică: anume că, în grupul celor trei mirofore, cea mai excentrică dintre ele este şi cea mai elegant figurată, de o graţie care îţi taie suflarea. Dar e firesc să fie astfel în ordinea semnificaţiei, mi-a răspuns Părintele Scrima. De ce e aşa? De ce, în „grafia credinţei“, distanţa e o frumoasă, o semnificativă atitudine? Iată două posibile direcţii de răspuns.

A) Aşteptarea. În raportul cu divinul, e mai adecvat să-i laşi lui iniţiativa decît să „dai buzna“ peste el, riscînd astfel să-i dai propriul tău chip, să-l închizi în constructe umane, să te înstăpîneşti asupra lui. Distanţa, în acest caz, înseamnă în acelaşi timp chemare şi tăcere. Orientare a fiinţei către Dumnezeu şi casă interioară calmă, liberă, „măturată“ (Luca 11, 25), ca să poţi percepe ceea ce El depune în tine. De ce îi deplînge Iisus pe „cărturarii şi fariseii făţarnici“? Nu tocmai pentru „făţărnicia“ lor? Şi nu sînt vizate aici doar ipocrizia, disimularea, obiceiul de a te arăta altfel decît eşti. Nu sînt deplînse oare aici şi înclinaţia, dacă nu apetitul pentru exterioritate? Pentru instalarea credinţei în văzutele cele mai de suprafaţă, fără adîncimea nevăzutelor? Pentru afirmarea de sine pe seama credinţei? Toţi avem, într-o măsură sau alta, această înclinaţie şi ne trebuie spirit critic pentru a o ţine în frîu. În mod inocent sau deliberat, conştient ori nu, preiei credinţa într-o manevră prin care te declari „reprezentantul“ ei. Ajungi să îţi arogi înal-ta ei autoritate. Îi tratezi pe ceilalţi de la înălţimea unei autorităţi care nu îţi aparţine ţie, ca persoană. Devii important, masiv afirmativ, judecător, dojenitor. Ba, cîteodată, chiar un „tribun al credinţei“. Nu mai eşti un cercetător. Ştii. Nu mai eşti faţă de ceilalţi credincioşi un coleg de drum spre Acelaşi – prezent şi infinit depărtat –, ci un „stăpînitor de adevăr“.

Luciditatea, capacitatea de a cîntări realist lucrurile pot avea atunci curioase aţipiri. Faci, de pildă, elogiul ortodoxiei – zugrăvind situaţia din teren în rozuri exaltate –, făcînd, de fapt, elogiul unui grup, al celor de care te simţi apropiat în domeniul intelectual şi public. Eşti invitat să iei cuvîntul în biserică şi cuvîntul tău pune laolaltă spiritualul şi actualităţile, istoria sacră şi geopolitica, respectul faţă de alte tradiţii şi superioritatea creştină, critica socială şi meritele proprii, cu o egală cadenţă de tribună politică.

Cînd credinţa ajunge să fie astfel expusă, spaţiul receptivităţii, golul lui atent la suflul fin al Duhului nu mai transpar în faţa celorlalţi. Sînt acoperite de sunetul de suprafaţă, de stilul exteriorităţii. Sigur că o credinţă vie are de lucrat şi în lume, în socio-cultural, nu numai în adîncul secret al sufletului. Dar în lucrarea ei nu trebuie să ţină mereu seama de distanţă? De acea distanţă între statura, inevitabil marcată de limitări, a insului uman şi statura Celui care întemeiază credinţa? Într-un dialog cu Andrei Pleşu, părintele Scrima invoca distanţa ca pe un semn al lucidităţii spirituale.

„Am eu, aşa de uşuratic, dreptul – prin credinţa sau prin înţelegerea banală, naturală –, am eu dreptul să îl definesc, să îl ţin în sărmanele mele contururi, să îl posed pe Christos pînă la a proiecta în el lucruri decurgînd din mărunţimea unei vieţi pe care el a venit să o ridice, să o «deschidă», nu să o închidă?“

B) Ruptura de nivel. În credinţă, distanţa e o atitudine „frumoasă“ fiindcă păstrează conştiinţa unei depărtări mobilizatoare. Ştii că Cel care te cheamă e de un nivel infinit depărtat de al tău. Că drumul către El, împreună cu El se deschide la nesfîrşit. Distanţa înseamnă, de parte umană, cu posibilităţile umanului, asumarea transcendenţei. Dumnezeu e transcendenţă tare, Pol al realului. Omul, în credinţă, e transcendere, drum, parcurs al treptelor. Esenţial e să se menţină în mers, să nu se instaleze în credinţă, să rămînă călător. Ca în expresia prin care Nicolaus Cusanus definea condiţia spiritualului. „Călătorul… în mers, care se mişcă pe o cale infinită, dacă e întrebat unde se află, răspunde: «pe cale», iar dacă e întrebat de unde vine, răspunde: «de pe cale»; dacă, în sfîrşit, i se pune întrebarea încotro merge, răspunde: «spre cale, venind de pe cale». De aceea, o asemenea Cale nesfîrşită se numeşte locul călătorului şi ea este Dumnezeu.“

Cînd e bine orientată, credinţa păstrează acut conştiinţa celor două tipuri de distanţă: distanţa faţă de ego şi de „exteriorităţi“, pe de o parte, distanţa mobilizatoare faţă de transcendent, pe de altă parte. În asta stau, mi se pare, savoarea, frumuseţea ei. 

Anca Manolescu este cercetător în domeniul antropologiei religioase. Cea mai recentă carte publicată e Modelul Antim, modelul Păltiniş. Cercuri de studiu şi prietenie spirituală, Humanitas, 2015.

Cea mai bună parte din noi jpeg
Inima rezistă mai mult
Am petrecut mult timp căutînd sfaturi de domesticire a procrastinării.
image png
Lecția portugheză SAAL
Inovațiile metodologice ale SAAL, cum ar fi implicarea arhitecților în dezvoltarea comunitară
Zizi și neantul jpeg
Masa cea lungă
Pentru că viitorul era incert sau, dimpotrivă, înfiorător de cert în stagnarea lui.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Schimb de mame sau despre cum arată România
Trăim în continuare într-o țară foarte săracă
E cool să postești jpeg
Mai avem nevoie de profesori?
Este trecut cu vederea, în mod grosolan, faptul că această grevă a profesorilor, pentru drepturile salariale, este făcută tocmai în interesul copiilor.
Theodor Pallady jpeg
Cine este Hieronymus Bosch?
Hieronymus Bosch va rămîne atîrnat în muzeele altora, în vreme ce detectivii romanelor noastre polițiste vor purta neverosimile patronime neaoșe...
p 20 Gianfranco Ravasi WC jpg
O biografie în cruce
„Biografia lui Iisus” ţine mai ales seama de expresivitatea internă a Evangheliilor.
p 24 A  Manolescu jpg
Cu ochii-n 3,14
De fiecare dată cînd văd cîte un om pe stradă cu Dilema veche în mînă mă bucur de parcă m-aș întîlni cu un cunoscut. Încă nu-i salut, dar le zîmbesc. (A. M. S.)
Cea mai bună parte din noi jpeg
Colecționarii de momente
Adun într-un colț de memorie momente aparent obișnuite, care mie îmi spun o poveste.
Zizi și neantul jpeg
Vechi obiceiuri (ne)sănătoase
Diferența dintre ea și Emma Bovary era că Tincuța știa, exact, granițele dintre lumea visării și cea a vieții de toate zilele.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Doar o plimbare prin cartier
De vreo două luni încoace, mi-am făcut un obicei – indiferent de vreme, în fiecare dimineață pe la ora 9, ies la o plimbare prin cartier.
E cool să postești jpeg
Sfîntul Grobian al politicienilor
Însă, dacă erodează încrederea cetățenilor, politicienii sînt ei înșiși cei care vor cădea în această groapă.
p 20 Carol cel Mare WC jpg
Creștinismul carolingian, între cultură și politică
Ei au introdus astfel o concepţie despre rolul religios al suveranului, care nu a încetat să fie revendicată mai tîrziu.
foto BTC DV bis jpeg
Credința ca experiență
E un mister al libertății, căci fiecare în conștiință poate spune de ce deschide sau de ce nu.
p 22 WC jpg
Pascalia, piatră de poticnire?
Tema este delicată și necesită explicații extinse pentru a înțelege cîștigurile, pierderile și riscurile unui demers de schimbare a Pascaliei.
p 24 I  Morosan jpg
Cu ochii-n 3,14
Habar n-am dacă așa ceva poate fi socotit un experiment reușit sau nu.
Cea mai bună parte din noi jpeg
Schimbări și obișnuințe
Dacă nu ieși din casă nu se întîmplă nimic nou.
Zizi și neantul jpeg
Familie și mese
Am crescut, prin anii 1970, cu o definiție mai curînd Disney a familiei.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Copilul care recită poezia
Bine că măcar poeziile de slavă și preamărire au dispărut, însă nu se știe pînă cînd.
p 20 Kemal Kili‡daroglu WC jpeg
Pluralism religios: democratul turc şi monarhul englez
În Europa larg secularizată, monarhul englez a celebrat Polul divin şi universalitatea iradierii lui.
Theodor Pallady jpeg
Populus Dei
„Mediile bisericești înalte" au văzut în simpla adunare a laicatului un soi de reformă protestantă!
P2000594 1 jpg
Mai, RDW și București
RDW reușește, în fiecare an, să aducă în lumina reflectoarelor un număr impresionant de artiști, designeri și arhitecți
E cool să postești jpeg
Ne pierdem copiii?
„Noi, adulții, sîntem cei care dăm exemplu copiilor, iar azi acest exemplu e cel mai rău imaginabil cu putință.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
● Urmăriți derularea scandalului „The Romanian deal” în care e implicat fiul (cam pușlama, după părerea mea) președintelui Biden. Vor ieși la iveală lucruri incredibile! (S. V.)

Adevarul.ro

image
Cum a murit de fapt regele Decebal. Principalele ipoteze privind sfârșitul regelui dac
Decebal, regele dacilor, a murit în anul 106 d Hr, în urma înfrângerii în fața legiunilor romane, după două războaie epuizante. Deși, aparent, modul în care regele dac a murit este bine cunoscut, există mai multe ipoteze privind sfârșitul acestuia.
image
Cazul înfiorător al elevului ucis în timp ce mergea spre şcoală. Daune uriaşe acordate de judecătorii din Neamţ
Judecătorii din Neamţ s-au pronunţat într-un dosar penal, acordând daune uriaşe după ce un elev a fost ucis când mergea spre şcoală. În accident au mai fost răniţi alţi doi adolescenţi
image
Totul despre „drogul violului”. Povestea de film horror a uneia dintre victime: „Am băut apă plată” FOTO VIDEO
„Drogul violului” face ravagii în Europa, iar în România a făcut vâlvă cazul unei eleve în vârstă de 15 ani, despre care s-a scris că a fost drogată, sechestrată și violată.

HIstoria.ro

image
Cine au fost cele trei soții ale lui Ștefan cel Mare? Familia și copiii domnului Moldovei
Ștefan cel Mare al Moldovei a fost căsătorit de trei ori, de fiecare dată luându-și de soţie o reprezentantă a unei mari familii aristocrate, de confesiune ortodoxă. Mai întâi, Ștefan s-a căsătorit, în vara anului 1463, într-un context în care plănuia organizarea unei cruciade ortodoxe împotriva Imperiului Otoman, cu Evdochia, care descindea după tată din neamul marilor duci ai Lituaniei. Tatăl ei, Alexandru al Kievului, era văr primar cu Cazimir al IV- lea, regele Poloniei și marele duce al Lit
image
Drumul României către Tratatul de la Trianon
Nimeni nu s-ar fi putut gândi la începutul anului 1918 la o schimbare totală în doar câteva luni a condițiilor dramatice în care se găsea România.
image
Tancurile în timpul Războiului Rece
Conflictul ideologic izbucnit între Uniunea Sovietică și aliații occidentali a dus la acumularea unor cantități enorme de material militar și la dezvoltarea inevitabilă a armei tancuri.