„Cei doi vor fi un trup“

Publicat în Dilema Veche nr. 639 din 19-25 mai 2016
„Cei doi vor fi un trup“ jpeg

– Egalitatea ontologică dintre bărbat şi femeie –

„Feminismul“ evanghelic pare să fi fost lăsat în umbră de o în­te­me­iere pa­triarhală a primelor comunități creștine, patriarhalism moștenit și continuat de Biserică de-a lungul secolelor. Cel puțin aceasta este teza unei teologii feministe contemporane, atașată unei mișcări sociale specifice Occidentului în secolele XIX-XX, anume emanciparea politică și economică a femeii. De aici s-a hrănit și fantezia literară în jurul Mariei Magdalena, reprezentată ca un apostol feminin exclus din grupul fondator al creștinismului și ocultată ulterior de tradiția bisericească. Ipoteza nu are nici o bază în observarea formării textului evanghelic. Dacă o asemenea intenție de ocultare ar fi existat, orice urmă și mai ales poziția privilegiată ar fi fost omise în Evanghelii. Or, tocmai Evangheliile atestă această poziție preeminentă a Mariei Magdalena și exaltarea femininului așa cum am descris-o în articolul anterior. Dar să vedem cum se raportează la „feminismul“ Evangheliilor Sf. Pavel, cel asupra căruia au căzut acuzațiile de misoginism.

Primul context în care apare tematica egalității dintre bărbat și femeie este cel al relațiilor de cuplu. Aici trebuie să citim capitolul 7 din Epistola I către Corinteni a Apostolului Pavel împreună cu fragmentul din Evanghelia de la Matei 19, 3-12, plasînd chestiunea cuplului în contextul Împărăției lui Dumnezeu. Astfel, problema cuplului are atît caracter social, cît și caracter spiritual. Atîta timp cît identitatea individului s-a construit începînd cu întrebarea „Al cui ești?“ a existat necesitatea controlului social al raporturilor sexuale cu impact asupra procreației. În majoritatea societăților arhaice, cel puțin cele mai bine cunoscute istoric, paternitatea determină statutul social al pruncului. Relația de cuplu este subordonată astfel procreației. Excepția o reprezintă accidentul în raporturile sexuale, care induce haos și tensiune în grupul uman patriarhal. Rezolvarea spirituală a acestui accident o vom discuta mai jos. Dincolo însă de imperativul social, noutatea pe care o introduce Evanghelia este afirmarea unității ontologice a cuplului, care exclude inegalitatea. De aceea superioritatea patriarhală a bărbatului descrisă în Deuteronom 24 ca drept de dispoziție al bărbatului asupra femeii este anulată și înlocuită cu obligația bărbatului față de femeie, de unde observația ucenicilor care subliniază noutatea: „Dacă aşa este starea omului faţă de femeie, atunci nu e de folos să se însoare“. Observația, deși denotă obtuzitate spirituală, va fi transformată de textele pauline în deschidere asupra fecioriei sau castității ca stare spirituală, ca pregătire pentru o treaptă superioară a ființei (cei care se fac fameni pentru împărăția cerurilor). Iată textul evanghelic:

„N-aţi citit că Acela Care i-a făcut de la început, bărbat şi femeie i‑a făcut? Și a zis El: Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de femeia sa şi cei doi vor fi un trup; aşa încît nu mai sînt doi, ci un singur trup. Deci, ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Ei I-au zis: Atunci, de ce Moise a rînduit să-i dea carte de despărţire şi s-o lase? El le-a zis: Din pricina învîrtoşării inimii voastre v-a dat voie Moise să vă lăsaţi femeile, dar la început n-a fost aşa. Iar Eu vă spun că, în afară de vina desfrînării, oricine îşi va lăsa femeia şi va lua alta săvîrşeşte adulter; şi cel ce a luat-o pe cea lăsată, adulter săvîrşeşte. Ucenicii I-au zis: Dacă aşa este starea omului faţă de femeie, atunci nu e de folos să se însoare. Iar El le-a zis: Nu toţi pricep acest cuvînt, ci aceia cărora le este dat. (…) că sînt şi fameni care s-au făcut ei înşişi fameni de dragul împărăţiei cerurilor. Cine poate înţelege, să înţeleagă“.

Apostolul Pavel extinde unitatea ontologică și propune o coresponsabilitate a soților unul pentru altul, tocmai pentru ca sexualitatea să nu devină un obiect de scandal (piatră de poticnire):

„Bărbatul să-i dea femeii ceea ce‑i datorează; de asemenea şi femeia, bărbatului. Femeia nu este stăpînă pe trupul său, ci bărbatul; tot aşa, nici bărbatul nu este stăpîn pe trupul său, ci femeia. Să nu vă lipsiţi unul de altul decît prin bună înţelegere, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea; şi apoi să fiţi din nou împreună, ca nu cumva Satana să vă ispitească prin neputinţa voastră de a vă stăpîni“ (I Corinteni 7, 3-5).

Cuplul protejează pe fiecare individ de propriile lui neputințe și permite un exercițiu spiritual gradual, care trece prin perioade de post (înfrînare) și rugăciune. Fecioria este un ideal, este o aspirație, dar nu este o rețetă, cu atît mai puțin o regulă. Libertatea rămîne absolută, iar raportarea la trup după iconomie:

„Cît despre fecioare, nu am poruncă de la Domnul. (…) Socotesc dar că (…) este bine pentru fiecare să fie așa cum este: Eşti legat de femeie? Nu căuta dezlegare. Te-ai dezlegat de femeie? Nu căuta femeie. Dacă totuşi te-ai însurat, n-ai păcătuit. (…) Şi pe aceasta v-o spun, fraţilor: Că de-acum vremea se scurtează, aşa că şi aceia care au femei să fie ca şi cum n-ar avea“ (I Corinteni 7, 25-29).

Orice decizie este legitimă dacă ea se supune imperativului spiritual. Scurtarea vremii înseamnă urgența căutării împărăției cerurilor. Cu cît crește în fiecare împărăția, cu atît este mai irelevantă reglementarea socială. Reglementarea socială este un act de iconomie, un pogorămînt, de care oamenii au nevoie, nu Dumnezeu. Cu cît ei se îndumnezeiesc se eliberează de constrîngeri sociale. Dar nu o pot face decît pentru ei înșiși.

Dar ce se întîmplă cînd accidentul de cuplu s-a produs, anume adulterul, pe care și Iisus îl pune deoparte? Aici legea lui Moise prevede pedeapsa capitală, ca de altfel toate societățile patriarhale, datorită consecințelor în progenitură (Deut. 23, 2: fiul femeii desfrînate să nu intre în obștea Domnului). Hristos răstoarnă însă și aici legea, cînd răspunde acuzatorilor femeii adultere că cine e fără păcat să arunce piatra, iar aceștia, mustrîndu-i conștiința, abandonează execuția. Dar sensul reproșului nu este de a stabili o corespondență între judecata de sine și judecata celuilalt, ci de a arăta că abia cel fără păcat, eliberat de imperativul reglementării sociale, este în stare să ierte, să anuleze consecința încălcării regulii sociale. Pîrîții sînt problema, cei care percep păcatul ca o stricare a rînduielii și vor s-o repare prin măsuri sociale nu spirituale, este ceea ce sugerează Iisus și în răspunsul la legea lui Moise prin formularea „din pricina învîrtoşării inimii voastre“. Pentru unii ca aceștia și din cauza lor există legile. Diferitele înțelesuri ale termenului lege le vom regăsi în Epistola către Romani a Sf. Pavel.

Petre Guran este dr. în istorie bizantină al École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, cercetător la Institutul de Studii Sud-Est European al Academiei Române.

Cea mai bună parte din noi jpeg
Să găsești oameni la fel ca tine
A îndrăzni să vorbești despre o boală înseamnă a crea o comunitate.
Zizi și neantul jpeg
„Luna cadourilor” și cenușiul
Simțeam cum realitatea tindea, făcea chiar presiuni asupra noastră, a locuitorilor ei, să se transforme în irealitatea din Lumea de lemn.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Cine o mai ține minte pe „fata de la pagina 5?” – cum recuperăm anii ’90?
Ar trebui să existe undeva la un loc de cinste într-un muzeu al presei românești de după 1989.
E cool să postești jpeg
Termopanul, valoare națională
„O bojdeucă trendy“, „Parchetul este cumpărat de la Dedeman sau Praktiker?“
p 20 Balaam WC jpg
Originea regilor magi
E un mag dintre caldeeni? Un ghicitor în stele? Un vrăjitor malefic?
Theodor Pallady jpeg
O carte despre oameni și îngeri
Cititorul va descoperi în text rațiunea tainică a Întrupării: doar omul – cu anatomia lui de lut și sufletul său nemuritor – avea să fie o imago Dei.
p 24 F  Prica jpg
Cu ochii-n 3,14
„Un cal a reușit cumva să iasă din boxa lui și umblă prin avion.”
image png
Oamenii din fotografii
Să-i facem să supraviețuiască.
image png
Malliștii
După film, ne-am dus să ne căutăm mașina în parcarea subterană, acolo, în hruba aia imensă și întunecoasă se termină fericirea.
image png
Lectura, antidotul violenței?
Cel mai des, este invocată lipsa timpului: „N-am mai citit pentru că m-a copleșit oboseala”.
image png
Mărturia lui Pascal
Cuvinte care „nu vor trece”, pline de „har și de adevăr”.
p 20 Iași WC jpg
Provincia ca problemă
Iar faptele, cîte și cum se fac ele, capătă cadențe cosmice, ca în sfîșietorul testament al Olguței.
p 21 la Lorin WC jpg
Olimpul litoralului românesc (2)
Ceva din spiritul stațiunii, un je-ne-sais-quoi, îi face și pe sportivii de performanță să își facă aici cantonamentele.
p 24 S M  Georgescu jpg
Cu ochii-n 3,14
„Lacrimile ei se amestecă cu cele ale acestui bazin“.
image png
Toate lucrurile care s-au schimbat
E nevoie de atît de puțin după ce anii își fac treaba.
image png
Capoate și feminități
Așa, diferențele dintre interior și exterior erau într-o măsură abolite.
image png
Piața Romană
Fetele de 20 de ani de acum nu-și mai pierd vremea în astfel de bodegi.
image png
Zgomotul și furia
Drept urmare, există mai multe metode tradiționale de a riposta unui vecin zgomotos.
image png
Cîteva note despre agapa creștină
Evident că nimeni, mîncînd laolaltă, nu stătea să filosofeze. Eram însă alături de Domnul.
p 20 Arik Ascherman WC jpg
Traumă şi discernămînt
Dar, în ciuda singurătăţii şi a primejdiilor acum mult mai aspre, rabinul îşi continuă patrularea, nu părăseşte paza.
p 24 D  Stanciu jpg
Cu ochii-n 3,14
Într-un supermarket, la raionul de alimente exotice, am descoperit mămăliga ambalată în vid, „gata preparată”.
image png
Lumi fragile
Am perceput „schimbul de scrisori”, formulare care în curînd va trece și ea într-o arhivă a limbii, ca pe un fel de apel la memorie.
image png
Frig și acasă
Cert e că, în ciuda condițiilor aparent vitrege, m-am simțit acasă acolo.
image png

Adevarul.ro

image
Un bărbat din Cluj care visa să construiască o cabană a rămas fără bani: Cu ce sumă au dispărut meseriașii
Indivizii i-ar fi promis bărbatului că pot să-i construiască o cabană. După ce au primit banii, aceștia s-au făcut nevăzuți.
image
Victoria lui Putin pare posibilă pentru prima dată de când a declanșat războiul în Ucraina
Pentru prima dată de când Vladimir Putin a invadat Ucraina, la 24 februarie 2022, pare că e posibil să obțină o victorie, scrie The Economist.
image
Ce efecte pot avea suplimentele cu magneziu asupra somnului
Magneziul este un mineral care se găsește în mod natural în organism și susține diverse funcții vitale, cum ar fi sistemul cardiovascular, regenerarea musculară și producerea de energie. Magneziul susține, de asemenea, procesul de relaxare.

HIstoria.ro

image
Ce a însemnat România Mare
1 Decembrie 1918 a rămas în mentalul colectiv ca data la care idealul românilor a fost îndeplinit, în fața deschizându-se o nouă etapă, aceea a conștientizării și punerii în aplicare a consecințelor ce au urmat acestui act, crearea României Mari.
image
Trucul folosit Gheorghiu-Dej când a mers la Moscova pentru ca Stalin să tranșeze disputa cu Ana Pauker
Cînd merge la Moscova pentru ca Stalin să tranşeze în disputa cu Ana Pauker, Dej foloseşte, din instinct, un truc de invidiat.
image
Sfântul Andrei și Dobrogea, între legendă și istorie
Îndelung uitate de către establishment-ul universitar românesc, studiile paleocreștine încep să își facă din ce în ce mai clară prezența și la noi. Încurajarea acestor studii și pătrunderea lor în cadrul cursurilor s-au dovedit lucruri absolut necesare. Ultimii ani au dus la noi dezvăluiri arheologice privind primele comunități paleocreștine (paleoeclesii) din Scythia Minor (actuala Dobrogea), conturând două ipoteze și direcții de cercetare pentru viitor: ipoteza pătrunderii pe filieră apostolic