Biblia nu e coregrafie roză

Publicat în Dilema Veche nr. 698 din 6-12 iulie 2017
Biblia nu e coregrafie roză jpeg

Domnul Bogdan Gheorghiţă (Heythrop College, Universitatea din Londra) a făcut un comentariu la precedentul meu articol: „Incultură şi cultură religioasă“. Le mulţumesc lui şi celorlalţi cititori care reacţionează la fondul textelor mele. Dl Gheorghiţă scrie: „Şi totuşi, sînt în Biblie doar «momente aurorale ale credinței»? Nu găsim şi în Biblie puneri în scenă kitsch sau sinistre ale credinţei? Nu se cuplează niciodată în Biblie credinţa cu «urîtul din om»? Nu face Crucea politică cînd sfîşie catapeteasma? Nu-i place lui Dumnezeu mirosul de grăsime de animale? Nu sînt şi în Biblie voci care deplîng, mai mult sau mai putin ipocrit, inautenticitatea credinţei altora?“

Iată cîteva propuneri nu de răspuns, ci de reflecţie comună, cum se potriveşte unei asemenea materii. Le schiţez doar, fiindcă ne aflăm în spaţiul unei pagini de revistă. În-tîi: Biblia nu e o neverosimilă feerie morală, nu e coregrafie roză. Ne pune în faţă o imagine a realului – a întregului real, cu temeliile şi întrebările lui ultime, cu ordinea, rupturile, limitele şi elanurile lui –, un real dispus în jurul verticalei lui Dumnezeu, în dialog cu El. În tradiţia iudaică există concepţia că, prin Tora cerească, Dumnezeu a creat lumea. Că în ea se află modelul transcendent al creaţiei, cu toate posibilităţile ei. O temă similară apare în islam. Ceea ce cuprinde textul sacru – proiecţie a acelui Text – e aşadar realul în bogăţia lui integrală, nesistematizabilă, dar referit la Dumnezeu, sus-pendat de El, Atotţiitorul. Privit prin ochii Lui. Un real pe care Dumnezeu îl poate ridica spre Sine în măsura în care libertatea şi discernămîntul omului îi răspund. E o caracterizare rapidă a Bibliei, dar, sper, nu inadecvată.

„Nu-i place lui Dumnezeu mirosul de grăsime de animale?“, spuneţi. Ba da. Îi place în cazul lui Abel, de pildă. Îi place cînd intenţia omului urcă spre El, iar fumul grăsimii nu e decît simbolul, semnul material al ascensiunii interioare. Cînd viaţa comunităţii se construieşte pe conştiinţa că ceea ce o ţine e, în ultimă instanţă, suflul divin şi răspunde acestui dar întorcîndu-i semnul unei fertilităţi pe care nu e stăpînă. Dar respinge cu violenţă jertfa, atunci cînd ea încearcă să „dispună“ de El, să-l închidă în finitudinea unor interese prea umane, în ordinea unei lumi fără transcendenţă. Isaia 1, 11-14: „M-am săturat de arderile de tot cu berbeci şi de grăsimea viţeilor graşi… Însăşi prăznuirea voastră e nelegiuire! Urăsc lunile noi şi sărbătorile voastre sînt pentru Mine o povară. Ajunge!“ Cu aceeaşi violenţă izgoneşte Iisus vînzătorii din templu.

Templul însuşi – lăcaş fix, „închis“ pentru Dumnezeu – înlocuieşte cu greu, în Biblie, Cortul Mărturiei, spaţiu itinerant, uşor, care simbolizează mai bine de-necuprinsul divin, ca şi dispoziţia umană pentru drumul spiritual. Pe lîngă atîţia alţii, Louis Bouyer, distins teolog catolic, vorbea chiar despre „repulsia instinctivă a profeţilor evrei în faţa oricărei tentative de a introduce în Israel un templu, adică un spaţiu definitiv consacrat de om. Ideea pe care o vedeau prezentă la baza unei asemenea construcţii corespundea cu o încercare de înstăpînire, nu numai idolatră, ci şi magică, asupra sacrului… în schimbul unui cult care nu precupeţea grăsimea jertfelor“. Istoria sfîntă se joacă între sacerdoţiu şi profeţi. Se joacă între un cult-comunicare cu divinul, dar care se putea crispa în instrumentalizarea Lui, şi glasul inspirat care dinamita închiderile, care trezea conştiinţele – în măsura în care „aveau urechi de auzit“.

Biblia pune în faţa cititorului, credincios sau nu, tema discernămîntului. Cere, neîncetat, efortul unei interpretări globale a Textului, a realului. Cere efortul unei interpretări adecvate cu intenţia Textului. Şi cu mulţimea sensurilor lui orientate ascendent. Există cazuri biblice care îl provoacă la nesfîrşit pe interpret, care nu se predau nici unei soluţii morale sau raţional-statice, care te pornesc mereu mai departe pe drumul sensului. Povestea lui Iov, de pildă. Sau figura lui Iacob, care fură binecuvîntarea lui Esau şi, totuşi, ajunge Israel, „cel ce s-a luptat cu Dumnezeu… şi a ieşit biruitor“ (Gen., 32, 28).

Hermeneuţii Textului, fie ei evrei, creştini, musulmani, au avut grijă – în covîrşitorea lor majoritate – să nu oprească interpretarea pe paliere subalterne: social, istoric, moral, politic. Nici chiar strict psihologic. A citi Textul exclusiv din asemenea perspective înseamnă a-i ignora intenţia, a-i distorsiona mesajul. Cu rezultate sinistre în cazul fundamentalismelor armate. Cu rezultate rizibile în cazul unor interpretări reduse la socio-uman, comentate cu umor de Andrei Pleşu în Parabolele lui Iisus. Adevărul ca poveste.

Teologia creştină medievală vorbea, în orizontul comentariilor lui Origen, despre patru niveluri de sens ale textului: literal, alegoric, moral, anagogic. Fiecare era socotit valid, dar numai în relaţie cu înaintarea în cunoaşterea a ceea ce divinul însuşi ne dezvăluie despre El.

„Nu face Crucea politică cînd sfîşie catapeteasma?“, spuneţi. În momentul – de la încrucişarea istoriei cu prezentul divin – cînd se înalţă crucea, ea (re)deschide un orizont fără comună măsură cu politicul. „Împărăţia Mea nu e din lumea aceasta.“ Referinţa de sus e cea care dă, atunci şi acum, dominanta sensului crucii. Iisus nu condamnă tradiţia iudee – ea însăşi de sursă revelată. Condamnă obtuzitatea spirituală, insensibilitatea faţă de noutatea cu care divinul se adresează omului. Critică templul ca instituţie-închidere, ceea ce făcuseră şi profeţii evrei.

Sigur că, de-a lungul secolelor, creştinismul a făcut cultură, a făcut istorie, a făcut politică. A făcut, în mare parte, Europa şi omul european. Chiar pe cel modern, cu curajul lui critic, cu înclinaţia chestionării metodice de sine. Cu excesele lui secularizante, dar şi cu deschiderea spre universal, cu dreptul persoanei la libertate de gîndire şi de exprimare (corelat cu exigenţa responsabilităţii în privinţa lor). Pe aceste date, au putut apărea şi cercetarea critică a istoriei religioase europene, şi recunoaşterea contribuţiei altor culturi spirituale la construirea Europei, şi recunoaşterea fraternă a celorlalte tradiţii religioase ale lumii. Dar a putut apărea şi refuzul de a menţiona creştinismul în Carta oficială a identităţii europene. Însă şi o laicitate ospitalieră faţă de religii. În Europa, asemenea fenomene contrastante pot fi analizate, dezbătute, discernute pe piaţa publică a ideilor şi a opiniilor.

Şi dacă veni vorba despre politică, una e cea creştin-democrată, care a iniţiat Uniunea Europeană: o politică dedicată binelui comun, cu respectul pluralismului, al persoanei şi al drepturilor ei. Alta e politica pentru care religia devine material ideologic totalitar, ca în extremisme precum legionarismul.

După mine, una dintre lecţiile esenţiale ale Bibliei constă în exigenţa discernămîntului. A unui discernămînt responsabil faţă de Universalul Viu. 

Anca Manolescu este cercetător în domeniul antropologiei religioase. Cea mai recentă carte publicată e Modelul Antim, modelul Păltiniş. Cercuri de studiu şi prietenie spirituală, Humanitas, 2015.

Foto: wikimedia commons

Cea mai bună parte din noi jpeg
Inima rezistă mai mult
Am petrecut mult timp căutînd sfaturi de domesticire a procrastinării.
image png
Lecția portugheză SAAL
Inovațiile metodologice ale SAAL, cum ar fi implicarea arhitecților în dezvoltarea comunitară
Zizi și neantul jpeg
Masa cea lungă
Pentru că viitorul era incert sau, dimpotrivă, înfiorător de cert în stagnarea lui.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Schimb de mame sau despre cum arată România
Trăim în continuare într-o țară foarte săracă
E cool să postești jpeg
Mai avem nevoie de profesori?
Este trecut cu vederea, în mod grosolan, faptul că această grevă a profesorilor, pentru drepturile salariale, este făcută tocmai în interesul copiilor.
Theodor Pallady jpeg
Cine este Hieronymus Bosch?
Hieronymus Bosch va rămîne atîrnat în muzeele altora, în vreme ce detectivii romanelor noastre polițiste vor purta neverosimile patronime neaoșe...
p 20 Gianfranco Ravasi WC jpg
O biografie în cruce
„Biografia lui Iisus” ţine mai ales seama de expresivitatea internă a Evangheliilor.
p 24 A  Manolescu jpg
Cu ochii-n 3,14
De fiecare dată cînd văd cîte un om pe stradă cu Dilema veche în mînă mă bucur de parcă m-aș întîlni cu un cunoscut. Încă nu-i salut, dar le zîmbesc. (A. M. S.)
Cea mai bună parte din noi jpeg
Colecționarii de momente
Adun într-un colț de memorie momente aparent obișnuite, care mie îmi spun o poveste.
Zizi și neantul jpeg
Vechi obiceiuri (ne)sănătoase
Diferența dintre ea și Emma Bovary era că Tincuța știa, exact, granițele dintre lumea visării și cea a vieții de toate zilele.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Doar o plimbare prin cartier
De vreo două luni încoace, mi-am făcut un obicei – indiferent de vreme, în fiecare dimineață pe la ora 9, ies la o plimbare prin cartier.
E cool să postești jpeg
Sfîntul Grobian al politicienilor
Însă, dacă erodează încrederea cetățenilor, politicienii sînt ei înșiși cei care vor cădea în această groapă.
p 20 Carol cel Mare WC jpg
Creștinismul carolingian, între cultură și politică
Ei au introdus astfel o concepţie despre rolul religios al suveranului, care nu a încetat să fie revendicată mai tîrziu.
foto BTC DV bis jpeg
Credința ca experiență
E un mister al libertății, căci fiecare în conștiință poate spune de ce deschide sau de ce nu.
p 22 WC jpg
Pascalia, piatră de poticnire?
Tema este delicată și necesită explicații extinse pentru a înțelege cîștigurile, pierderile și riscurile unui demers de schimbare a Pascaliei.
p 24 I  Morosan jpg
Cu ochii-n 3,14
Habar n-am dacă așa ceva poate fi socotit un experiment reușit sau nu.
Cea mai bună parte din noi jpeg
Schimbări și obișnuințe
Dacă nu ieși din casă nu se întîmplă nimic nou.
Zizi și neantul jpeg
Familie și mese
Am crescut, prin anii 1970, cu o definiție mai curînd Disney a familiei.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Copilul care recită poezia
Bine că măcar poeziile de slavă și preamărire au dispărut, însă nu se știe pînă cînd.
p 20 Kemal Kili‡daroglu WC jpeg
Pluralism religios: democratul turc şi monarhul englez
În Europa larg secularizată, monarhul englez a celebrat Polul divin şi universalitatea iradierii lui.
Theodor Pallady jpeg
Populus Dei
„Mediile bisericești înalte" au văzut în simpla adunare a laicatului un soi de reformă protestantă!
P2000594 1 jpg
Mai, RDW și București
RDW reușește, în fiecare an, să aducă în lumina reflectoarelor un număr impresionant de artiști, designeri și arhitecți
E cool să postești jpeg
Ne pierdem copiii?
„Noi, adulții, sîntem cei care dăm exemplu copiilor, iar azi acest exemplu e cel mai rău imaginabil cu putință.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
● Urmăriți derularea scandalului „The Romanian deal” în care e implicat fiul (cam pușlama, după părerea mea) președintelui Biden. Vor ieși la iveală lucruri incredibile! (S. V.)

Adevarul.ro

image
Românul care a descoperit secretul câștigului la loterie. Din cauza lui s-au schimbat legile în SUA și Canada
Un matematician român a descoperit secretului câștigului la loterie. Ştefan Mandel a reușit printr-o formulă personală să ia de 14 ori premiul cel mare. Norocosul a fost însă urmărit de ghinion, fiind anchetat de CIA și FBI.
image
Cum să pari mai deștept când porți o conversație banală. Ce spun cercetătorii de la Harvard
Dacă până acum ai crezut că menționarea funcției sau a studiilor te va „ridica“ în ochii partenerului de conversație, ar fi bine să te mai gândești o dată.
image
Presa britanică despre vizita Regelui Charles în țara noastră: „Are România în sânge“ VIDEO
Publicația britanică Daily Mail a publicat un amplu fotoreportaj dedicat vizitei de cinci zile a Regelui Charles al III-lea în țara noastră. Jurnaliștii au constatat că monarhul „are România în sânge“.

HIstoria.ro

image
Cine au fost cele trei soții ale lui Ștefan cel Mare? Familia și copiii domnului Moldovei
Ștefan cel Mare al Moldovei a fost căsătorit de trei ori, de fiecare dată luându-și de soţie o reprezentantă a unei mari familii aristocrate, de confesiune ortodoxă. Mai întâi, Ștefan s-a căsătorit, în vara anului 1463, într-un context în care plănuia organizarea unei cruciade ortodoxe împotriva Imperiului Otoman, cu Evdochia, care descindea după tată din neamul marilor duci ai Lituaniei. Tatăl ei, Alexandru al Kievului, era văr primar cu Cazimir al IV- lea, regele Poloniei și marele duce al Lit
image
Drumul României către Tratatul de la Trianon
Nimeni nu s-ar fi putut gândi la începutul anului 1918 la o schimbare totală în doar câteva luni a condițiilor dramatice în care se găsea România.
image
Tancurile în timpul Războiului Rece
Conflictul ideologic izbucnit între Uniunea Sovietică și aliații occidentali a dus la acumularea unor cantități enorme de material militar și la dezvoltarea inevitabilă a armei tancuri.