Un vagabond la porţile sublimului

Publicat în Dilema Veche nr. 625 din 11-17 februarie 2016
Un vagabond la porţile sublimului jpeg

Înalt şi deşirat, cu părul lung, negru, revărsat peste umeri, ochii mari, adînci, faţa suptă ca după un post prelungit – pare un sfînt coborît dintr-o icoană bizantină în inima oraşului. Strada – nici nu se putea altfel! – poartă nume de sfîntă: Sainte-Catherine.

Nu-ţi întinde şapca numai pentru a-i arunca cîţiva gologani. Nu. El nu respectă legile breslei din care face parte. Iubeşte conversaţia şi încearcă să-ţi răsplătească omenia: un creion tocit, un ac de cravată ruginit, insigne de toate formele şi culorile, amulete şi tot felul de drăcovenii din lemn, metal, plastic, fără nici o utilitate aparentă.

Plin de proiecte ce se vor puse în aplicare, el are idei originale privind reconstrucţia acestei lumi. Mîndru de obîrşia lui – un spaţiu încărcat de istorie şi cultură din bazinul mediteranean –, îmi oferă o monedă avînd în exergă cîteva litere greceşti, greu de de identificat. Convins că mi-a făcut o bucurie, trece la amănunte: anul emiterii monedei, echivalentul în aur, furată bineînţeles dintr-o renumită colecţie numismatică – baliverne înşirate pe nerăsuflate. Amestec de vagabond şi cerşetor, de om trădînd o anumită instrucţie, dar şi posesorul unui colorat vocabular de cea mai pură mahala, atrage ca un magnet trecătorii. Tot timpul este înconjurat de curioşi, în general turişti ce „curg“ purtaţi de fluviul uman, zăgăzuit cu greu, de o parte şi de alta a străzii, de şirul nesfîrşit al magazinelor. Fiecăruia îi spune cîteva cuvinte pe limba lui (meseria l-a făcut poliglot), înmuindu-i inima şi deschizîndu-i portmoneul. Adesea le aminteşte nume sonore sau scrieri nemuritoare din ţara lor, obiceiuri şi întîmplări, împănate din belşug cu elemente din bogata-i imaginaţie. Dacă te-a prins în mrejele povestirii, cu greu te desprinzi de lumea adunată roată în jurul lui. Pentru cei cîţiva blonzi cu ochi albaştri care îl fotografiază din toate unghiurile posibile, bănuindu-le obîrşia, abandonează mitologia greacă, unde e acasă, atacînd subiecte lunecoase: Cîntecul Nibelungilor, Kalevala, legende atît de dragi nordicilor. Pentru cei cîţiva „coloraţi“ cu identitate mai greu detectabilă, o ia pe ocolite pînă le atinge coarda sensibilă, făcîndu i să arunce cîţiva gologani în cutia ponosită a unei mandoline, instrumentul predilect al conaționalilor. Are tehnici adaptate oricărei situaţii.

M-a atras de cum l-am văzut. Am avut întotdeauna înţelegere pentru aceşti umili, năpăstuiţi ai soartei, cutreierînd oraşele şi dînd ocol lumii. Trotuarul le-a fost şcoală, iar aventura spre zări necunoscute – o sfidare adusă obîrşiei. Doldora de idealuri, îţi strecoară infuzia de optimism făcîndu-te să crezi că viaţa poate continua pe cele mai degradante trepte. Utopiile pe care le debitează într-un ritm infernal îi salvează de la prăbuşire.

Nu împărtăşesc întru totul ideea unui ilustru vagabond – „vagabond de génie“ îl numeşte Edouard Raydon, într-un studiu biografic –, Panait Istrati, că, în realitate, „vagabondajul e unicul mod de viaţă care merită să fie trăit“. Dacă ar fi aşa, s ar umple lumea de veşnici rătăcitori. Dar brăileanul care a vînturat lumea ştia ce spune, simţind pe propria-i piele aspra experienţă a aventurii. A fost şi el purtat de acel val al „declasării şi uitării de sine“, val ce te duce aproape întotdeauna spre larg şi foarte rar spre ţărm. Îţi trebuie putere de detaşare, trebuie să simţi ştreangul rece al morţii în jurul gîtului şi, disperat, să-ţi implori semenul care, întîmplător, se poate numi chiar Romain Rolland.

Nu l-am mai văzut de multă vreme pe prietenul meu din colţul străzii. De cîte ori aveam drum în acea parte a oraşului, treceam prin faţa magazinului unde, de obicei, îşi făcea veacul. Parcă l-a înghițit pămîntul. Intrasem la bănuieli – aspra iarnă canadiană ar fi putut să-i fie fatală. Aproape îl uitasem, cînd – surpriză! – dau de el peste cîteva luni, la locul ştiut, într-o zi toridă de vară. Ce s-a întîmplat cu tine?

Cu ce am agonisit, mi-a explicat, am reuşit să-mi vizitez părinţii şi prietenii din Grecia, ţară pe care aproape o ştersesem din memorie. Am încercat să rămîn alături de ai mei, de rude, de prieteni, dar mi-a fost imposibil, cu toată căldura şi înţelegerea cu care m-au înconjurat. Nu mai era locul meu acolo. Eram străin în ţara mea. Am chibzuit îndelung, analizînd toate variantele posibile. Ultimele nopţi petrecute acolo au fost un lung coşmar. Decizia a fost fără echivoc: mă întorc pe pămînt canadian, într-o ultimă încercare de salvare. Singurul amănunt pe care îl cunoştea despre mine era etnia. Am rămas uimit cînd, la despărţire, mi-a şuierat printre dinţii rari, îngălbeniţi de tutun, un fel de epitaf ce se încrusta adînc în asfaltul încins al străzii:

– Ştii ce i-a scris Nikos Kazantzakis, cretanul meu, lui Panaitakos, românul tău?
– Nu – i-am răspuns.
– „Vino la mine, frate Panaitaki, să schimbăm lumea.“

Luminiţele ivite în ochii istoviţi erau semnul speranţei. Departe de ţărmul însorit al Mediteranei, nădăjduia într-o lume plăsmuită asemenea idealurilor în care credea. Deşertăciuni ce lungesc agonia.

Emil Belu este scriitor și trăiește în Canada.

Foto: wikimedia commons

„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Aix-les-Bains și tinerii francezi de 70 de ani (II)
Dar poate că mai mult decît plimbarea în sine conta acel „împreună”.
p 19 jpg
Cultul virginității
Ideea că virginitatea fizică atestă puritatea și inocența depășește granițele religioase, devenind un construct social și ipocrit prin care unei femei i se anulează calitățile morale în favoarea celor fizice, ajungînd să fie prețuită mai degrabă integritatea trupului decît mintea și sufletul.
p 20 San Filippo Neri WC jpg
Despre creștinism și veselie
Multe dintre textele clasice ale creștinismului dovedesc o relație încordată pe care Sfinții Părinți o întrețineau cu rîsul.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Migdalul lui Origen
Editat, tradus, redescoperit în bogăția și autenticitatea sa în ultimul secol, Origen revine de fiecare dată în atenția cititorilor cu o înnoită putere de atracție.
Zizi și neantul jpeg
Dacia roșie
Era o oază, într-o vreme în care lucrurile se degradau pe zi ce trecea: la cantina de acolo se putea mînca bine și ieftin, ba chiar și cumpărai una-alta pentru acasă, uneori.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
La Galați, o candidată a fost surprinsă în timp ce încerca să fraudeze examenul de bacalaureat cu un pix-telefon. Avea 45 de ani și era absolventă a unui liceu particular, la frecvenţă redusă.
41580801101 373a7ea5c2 c jpg
Oamenii fac orașele
Paradigmei moderniste de producție a noilor cartiere, Jacobs îi opune observația directă și studiul la firul ierbii, sau la bordura trotuarului, a vieții urbane.
Zizi și neantul jpeg
Roți și vremuri
Trebuia să mănînci nu știu cîți ani numai iaurt și să economisești, să pui bani la CEC ca să-ți poți cumpăra o Dacie.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Aix-Les-Bains și tinerii francezi de 70 de ani (I)
În Aix zilele de vară se mișcă în ritm de melc, par nesfîrșite, exact ca acelea din vacanțele copilăriei.
E cool să postești jpeg
Tastatura sau creionul?
Este un avantaj real acest transfer al informațiilor direct pe dispozitivele elevilor?
p 20 WC jpg
Religiile manevrate de dictatori
Sîntem înconjuraţi de spaţii unde religia e folosită în beneficiul unor regimuri antiliberale: Rusia lui Putin, Turcia lui Erdogan, Ungaria lui Orbán.
Theodor Pallady jpeg
Discretul eroism al moderației
Nu prea cunoaștem opera românilor americani, iar numele care circulă simultan în cele două culturi provin cu precădere din zona umanistică.
p 23 Lea Rasovszky, Bubblegun of Sweet Surrender (Soft War) I  Codre jpg
„Războiul este doar «eu» și nici un pic «tu»” – artiștii și galeriile în timp de război
„Un fel de așteptare epuizantă la capătul căreia sperăm să fie pace.”
p 24 A  Damian jpg
Cu ochii-n 3,14
După ce, cu o săptămînă în urmă, doi lei au încercat zadarnic să evadeze din grădina zoologică din Rădăuți, un șarpe mai norocos a pătruns în Spitalul Orășenesc din Balș.
Zizi și neantul jpeg
Mare, pofte, necuprins
Tocmai ăsta era hazul vacanței: împletirea ciudată de pofte concrete și visări abstracte. Figurau, cu toatele, într-un meniu pestriț și cu pretenții.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Vacanțe de altădată
Nu pot vedea mai multe, însă sînt convinsă că au și bomboane străine sau ciocolată, poate că au și gume cu surprize.
E cool să postești jpeg
S-o fi supărat pe mine?
Ca să nu „supere” această societate, foarte multe femei ajung să fie prizoniere ale unor prejudecăți pe care și le autoinduc, perpetuîndu-le, uitînd de cele mai multe ori de ele însele.
p 20 Sf  Augustin WC jpg
De ce scandalizează creștinismul?
Scandalul creștinismului stă așadar în neverosimilul lui. Însuși Dumnezeu vorbește, dar nu o face ca un stăpîn.
setea de absolut convorbiri cu christian chabanis jpg
Setea de absolut
Atunci cînd am întrevăzut cîteva adevăruri esențiale este dureros să simțim că, în măsura în care vrem să le comunicăm oamenilor, ele capătă limitele noastre, impuritățile noastre, degradîndu-se în funcție de acest aliaj.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
O femeie din București a fost pusă sub control judiciar, fiind bănuită de săvîrșirea infracțiunii de înșelăciune prin vrăjitorie.
Edgar Allan Poe, circa 1849, restored, squared off jpg
Prăbușirea casei Usher
Una dintre cele mai emoționante descrieri de arhitectură din literatura universală este tabloul creionat de Edgar Allan Poe în debutul nuvelei „Prăbușirea casei Usher”.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Cum e să pleci în vacanță bolnav și complet epuizat
N-am mai fost într-o vacanță parțial din cauza pandemiei, însă mai mult din cauza faptului că nu mi-am mai permis o vacanță.
p 20 Ierusalim, Muntele Templului WC jpg
Loc disputat
De curînd, la Ierusalim au izbucnit din nou – dar cînd au încetat? – tensiunile pe esplanada Cupolei Stîncii.
Theodor Pallady jpeg
Scurtă oprire în biblioteca perfectă
Cel mai adesea afli despre autorii de cărți din cărțile altor autori: circulația bibliografică prin notele de subsol asigură ventilația academică din care se compune tradiția intelectuală a oricărei societăți moderne.

Adevarul.ro

image
Experimentul social al unui român care a vrut să afle ce cred românii când li se spune că viaţa în luxul paradisului din Bali costă mai puţin decât în Cluj
Patrik Bindea este specialist în marketing şi de câteva luni a început un experiment social. El a făcut o comparaţie „cosmetizată” a costului vieţii în paradisul din Bali, cu Bucureşti sau Cluj, iar concluziile acestul „clickbait” elaborat au fost surprinzătoare: oamenii au înghiţit „găluşca” şi au generat un trafic nebun postării.
image
Un YouTuber care a vizitat un McDonald's-ul rebrănduit din Rusia a povestit cât de multe diferenţe sunt faţă de varianta americană
Un reporter rus de la un cunoscut canal de YouTube a mers la McDonald's-ul rebranduit din Moscova, care s-a deschis pe 12 iunie, şi a spus că mirosul şi mâncarea sunt diferite.
image
Cum au vrut bulgarii să anexeze toată Dobrogea. Jafuri, crime şi bomboane otrăvite în Primul Război Mondial
După nici jumătate de veac de la ieşirea Dobrogei de sub stăpânirea otomană, provincia dintre Dunăre şi Marea Neagră a cunoscut din nou ororile ocupaţiei, de data aceasta ale bulgarilor, care au încercat să anexeze toată provincia prin jefuirea şi omorârea populaţiei.

HIstoria.ro

image
România, alianțele militare și Războaiele Balcanice
Se spune că orice conflict militar extins are parte de un preambul, iar preludiul Primului Război Mondial a fost constituit de cele două conflicte balcanice din anii 1912 și 1913.
image
„Greva regală” și răspunsul lui Ion Mihalache
În prima parte a lui octombrie 1945, Lucreţiu Pătrășcanu îl abordează pe Mihalache, propunându-i să devină prim-ministru în locul lui Petru Groza.
image
Sultanul Mahmud II – călăul ienicerilor
Sultanul otoman Mahmud II (1808-1839) a fost cel care a iniţiat seria de reforme ce urma să modernizeze îmbătrânitul Imperiu Otoman şi să îl ridice la nivelul puterilor occidentale. Urcând pe tron în contextul luptelor dintre reformatori şi conservatori, Mahmud a înţeles mai bine decât vărul său, sultanul Selim III, cum trebuie implementate reformele la nivelul întregului imperiu.