Interesul public şi business-ul

Nicoleta FOTIADE
Publicat în Dilema Veche nr. 173 din 2 Iun 2007
Dilema veche la Timpul prezent  Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png

Circulaţia liberă a informaţiilor de interes public prin mass-media este condiţie primară pentru respectarea dreptului la informare al cetăţeanului, drept ce-i asigură acestuia oportunitatea de a observa, a dezbate şi de a lua decizii pentru o societate democratică stabilă. În acest sens, Constituţia României spune că mijloacele de informare în masă, publice şi private, au obligaţia de a asigura informarea corectă a opiniei publice (art. 31, al. 4). Dar ce presupune o informaţie de interes public? Definiţia largă a conceptului de interes public a pus probleme de interpretare dintotdeauna reprezentanţilor comunităţii de media, fie ei jurnalişti, organizaţii de media, cercetători etc. Noţiunea în sine este invocată în coduri deontologice, în texte de lege referitoare la reglementarea audiovizualului ş.a.m.d., ca principală raţiune pentru rolul de "cîine de pază" al democraţiei. Se referă la chestiuni care, în general, au potenţialul de a afecta un număr considerabil de oameni. Potenţarea dramatismului În accepţia Agenţiei de Monitorizare a Presei (AMP), acest concept include - dar nu este limitat la - chestiuni care pot afecta securitatea şi sănătatea individului sau a unor categorii de indivizi, care vizează drepturile şi libertăţile omului, cheltuirea banilor publici, modul de funcţionare a serviciilor publice, informaţii despre mediul economic, politic şi social. Din această perspectivă, AMP a urmărit raportul cantitativ dintre prezenţa ştirilor de interes public şi, respectiv, cele de divertisment sau senzaţionaliste, în cadrul programelor de ştiri prime-time ale principalelor posturi TV naţionale (Antena 1, Antena 3, PRO TV, Prima TV, Realitatea TV, TVR 1). Analiza a relevat faptul că televiziunile generaliste (Antena 1, Prima TV, PRO TV) au instituit o reţetă particulară de elaborare a jurnalului de ştiri, în care informaţiile de fapt divers (din ţară sau din străinătate) predomină, spre deosebire de cele specializate, de ştiri (Realitatea TV, Antena 3) care îşi concentrează atenţia pe ştiri din sfera politicii, externelor şi administraţiei publice, majoritatea informaţii de interes public. Excepţie face jurnalul de ştiri al televiziunii publice, TVR1, care, deşi post TV generalist (dar totuşi public), funcţionează după reţeta televiziunilor specializate, adică avem parte de politică, externe, administraţie, în primul rînd. Mai mult, ştirile de fapt divers (de multe ori, non-ştiri, fără valoare de ştire) au dezvoltat propria reţetă de împachetare a informaţiei, dominată de abordări facile, potenţare a dramatismului şi promovarea excesivă a unor situaţii inedite. Tocmai acest fel de a ambala ştirile de fapt divers reuşeşte întrucîtva să ofere o anumită consistenţă celor relatate. Şi aici, televiziunile generaliste fac performanţă. Ceea ce este mai îngrijorător este faptul că acest tip de abordare, specific ştirilor de fapt divers, se îndreaptă cu paşi repezi către cele de interes public. În consecinţă, ne confruntăm cu o tendinţă de migrare a abordării senzaţionaliste către ştiri ce ar trebui tratate echilibrat, fără alte elemente de împodobire a informaţiei, "zgomote" care inevitabil reuşesc să submineze informaţia. Titluri senzaţionaliste de exacerbare a situaţiei prezentate - "Ninge cu accidente", "Clipe de foc", "Foc şi Şoc. Moarte cumplită", "Arsă de vie", "Urmăriţi de moarte", "La un pas de moarte", "Psihopat în libertate", "Delta în flăcări", "Explozie devastatoare", "Incendiu devastator" etc. - tehnici cinematografice - precum inserturi grafice sau coloane sonore de potenţare a dramatismului - şi folosirea unor formule cu încărcătură emoţională în încercarea de a descrie evenimente - "scenă desprinsă parcă dintr-un război", "un adevărat film de groază", "medicii încearcă să-l scoată din ghearele morţii" etc. - sînt doar cîteva exemple ce caracterizează strategia de promovare a ştirilor. Omisiunea informaţiei Mai mult, omisiunea substanţei unui eveniment şi potenţarea unei laturi de fapt divers se adaugă la şirul de tehnici de elaborare a ştirilor de interes public, de altfel. În 4 ianuarie crt., principalul eveniment politic al zilei a fost reuniunea PNL de la Sinaia, în cadrul căreia conducerea liberală a decis să aducă modificări statutului partidului. Majoritatea televiziunilor au tratat acest subiect în emisiunile lor de ştiri, însă cu abordări sensibil diferite. Antena 1 a prezentat exclusiv momentul în care premierul Tăriceanu, "deşi a fost operat la genunchi acum mai puţin de două luni", a plecat la plimbare prin Sinaia la volanul unei maşini. Ştirile PRO TV au precizat totuşi şi motivul pentru care premierul s-a aflat la Sinaia - întîlnirea PNL. Cu toate acestea, subiectul principal a rămas faptul că premierul s-a plimbat cu maşina prin localitate. Antena 3 a pornit de la informaţiile prezentate de televiziunea soră, Antena 1, dar a furnizat şi informaţii de context referitoare la întîlnirea PNL. Realitatea TV şi TVR 1 nu au relatat despre plimbarea premierului, ci s-au concentrat pe informaţiile legate de rezultatele întîlnirii PNL-iste (vezi raport AMP, "Un om a muşcat o ştire", www.mma.ro). Profit de ocazie şi mă grăbesc să trag o concluzie încă de pe acum - dacă vrei să te informezi de la televizor, foloseşte cel puţin patru surse. Uneori, elementele de tensiune şi abordările facile ale subiectului se impun în detrimentul informaţiei instrumentale. Acest lucru este vizibil mai cu seamă în cadrul ştirilor care prezintă probleme administrative. Cetăţeanul român este creionat ca fiind victima cozilor interminabile, datorate unui sistem de organizare haotic şi ineficient al administraţiei publice locale, şi atît. Informaţii esenţiale de soluţionare sau care să ajute publicul în relaţia cu instituţiile statului lipsesc. "Teroarea" rating-ului Cum s-ar putea explica această tendinţă de "tabloidizare" a ştirilor de interes public? Rating-ul - rezultatul măsurării audienţei - a devenit punct de referinţă acolo unde nu este cazul, adică în selecţia şi abordarea informaţiilor de interes public în cadrul jurnalelor de ştiri. Este o metodă care, din păcate, a devenit unitate de măsură în detrimentul standardelor de deontologie jurnalistică. Editorii şi-au format percepţia că telespectatorul nu este interesat de ştiri de interes public, şi asta pe baza unor măsurători de audienţă, limitate la oferta disponibilă pe ecranul televizorului. Probabil că mare parte din publicul larg nu este interesat de astfel de ştiri şi nici nu are energia şi disponibilitatea să le consume. Dar nu audienţa constituie raţiunea de a exista a ştirilor de interes public. Nu rating-ul ar trebui să fie principala grijă a producătorilor de ştiri atunci cînd selectează şi transmit acest tip de informaţii. Este vorba de două lucruri total diferite, cu scopuri şi implicaţii distincte, dar care sînt tratate similar. Şi astfel, audienţa a ajuns să condiţioneze modul în care sînt prezentate informaţiile de interes public. Prin însăşi natura ei, informaţia de interes public cere să fie relatată publicului. Are scop utilitar, instrumental, de educaţie şi orientare socială, politică şi economică şi trebuie tratată ca atare. La rîndul lor, ştirile de divertisment au rolul de a distra, de a emoţiona, de a satisface curiozitatea şi nevoia de relaxare a publicului şi, ca urmare, de a aduce audienţă, căci - asta e - la plăcinte înainte, la război înapoi. Profit şi responsabilitate jurnalistică Cu cîtva timp în urmă, auzeam propunerea următoare: pentru a evita deteriorarea esenţei ştirii, şi anume aceea de a informa, jurnalele de ştiri să nu mai fie însoţite de publicitate, căci aceasta din urmă presupune audienţă, iar audienţa presupune compromis. Eu, de pildă, nu aş fi atît de drastică. Totuşi vorbim de un interval de maximă audienţă şi nu poţi cere televiziunilor, a căror principală sursă de susţinere financiară este vînzarea spaţiilor de publicitate, să nu mai folosească acel interval, şi cu acest scop. Aş alege calea de mijloc: publicitate în cadrul jurnalului de ştiri, dar criteriile care stau la baza prezenţei şi elaborării ştirilor de interes public să nu mai fie stabilite în funcţie de rating, ci pe baza eticii şi deontologiei jurnalistice. Ar mai rămîne de stabilit cum de fac audienţă ştiri despre accidente, morţi sau incedii, duse la extrem, de ai impresia că urmăreşti trailer-ul unor filme de groază. Misiunea unui mediu de informare nu poate fi doar profitul şi, ca atare, un rating nemărginit. Pe termen lung, asta ar însemna trivializarea mesajelor mediatice, disiparea rolului de informare şi de for de dezbatere al mass-media într-o societate democratică. Consider că există posibilitatea de a găsi un echilibru între responsabilitatea socială a jurnaliştilor şi afacerea de media în sine, cu condiţia să existe disponibilitate. In extremis, o soluţie pentru mărirea audienţei ar putea fi participarea instituţiilor media la educarea publicului, cu scopul de a-l face să conştientizeze importanţa informării în legătură cu chestiuni de interes public. Un consumator mai informat înseamnă un consumator mai bun, citeam deunăzi într-un articol din Dilema veche. Aviz amatorilor! ________________ Nicoleta Fotiade este coordonator de programe la Agenţia de Monitorizare a Presei.

958 8 Lorin Niculae jpg
Zece școli de arhitectură pentru satele românești
Este deci momentul să înțelegem și, eventual, chiar să redescoperim și noi valoarea satului pentru arhitectura românească și să acționăm în consecință.
Zizi și neantul jpeg
Obiecte și feminități
Sigur, era și un mod de confirmare a feminității. Feminitate nu tocmai celebrată în perioada de atunci. Sloganul „femeia la cratiță”, care ne scoate din sărite în ziua de azi, era, pe atunci, în general, realitate. Excepțiile erau puține și rămîneau strict excepții.
p 20 WC jpg
Merită Joe Biden împărtăşania?
Dezbaterea în cauză a putut stîrni, iată, o reflecţie creştină cu multe dimensiuni: raport între credinţă şi laicitate, conştiinţă şi libertate a persoanei credincioase, stil de comunicare a tematicii creştine între dictat normativ şi călăuzire a credinciosului în drumul lui spiritual şi etic.
Nicolaos Tzafouris  Christ de Pitié  PDUT1974  Musée des Beaux Arts de la ville de Paris jpg
Corp păgîn și trup creștin
Prin arhitectura lucrării și derularea stilistic impecabilă a fiecărui capitol component, Marius Lazurca lucrează simultan cu izvoare antice și exegeze moderne, pentru a documenta continuitățile, asimilările, sintezele și rupturile produse în primele veacuri după Hristos.
p 24 M Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
„Să forțezi o femeie să nască și apoi să crească acel copil este o formă de sclavie. Nașterea forțată nu poate fi numită drept la viață”
Zizi și neantul jpeg
Kitul de supraviețuire și exteriorul
Orice acțiune astăzi simplă era tratată, pe atunci, ca o operațiune de comando.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum  ” jpeg
E cool să postești jpeg
Vioara lui Ingres
Un hobby este considerat a fi o extensie a personalității noastre dincolo de granițele profesionale și un indicator al faptului că avem pasiuni.
P 20 Sfintii Petru si Pavel WC jpg
Întoarcerea din cer. Conversiunea privirii
Proximitatea mundană a transcendenței este taina aflată în inima creștinismului.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Charles de Foucauld
Accidentul – ca, de altfel, și minunea – a avut loc în biserica de lîngă școala de cavalerie unde învățase Charles de Foucauld.
p 24 M Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
„Mama Natură l-a răsplătit cum se cuvine pentru profunda lui înțelegere.”
Zizi și neantul jpeg
Evadări în absolut
Intrînd în mare și înaintînd în ea, atît cît îți permiteau puterile, sfidai direct determinările.
956 08 Foto LNiculae jpg
Note şi fotografii (3)
Alte sunete vagi compun însăși tăcerea.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum  ” jpeg
Capătul drumului – cum recuperăm anii ’90?
Tramvaiul 21 are o cu totul altă personalitate decît troleul 66 sau autobuzul 135.
p 19 WC jpg
Natura-n bucate
Sînt aceste panacee care promit viață lungă și sănătoasă reale sau doar o găselniță a industriei alimentare?
p 20 WC jpg
Apocalipsa la îndemînă
În orice religie, extremismul secretă o ideologie a „comunităţii aleşilor” eschatologici în luptă cu restul „decăzut” al umanităţii.
Theodor Pallady jpeg
Franciscanul de pe Bega
„Prologul” pelbartian e savuros ca un poem avangardist.
1226px Jesus walking on water Daniel of Uranc, 1433 jpg
Aventura a doi frați ambițioși
A filozofa despre ambiție fără a ne reconsidera reperele riscă, pe lîngă prețiozitate sau cinism, să ne limiteze pur și simplu la gustul obsesiv de a parveni speculativ, intelectual, moral.
p 24 A Vrana jpg
Cu ochii-n 3,14
Muștele femele au mai mulți neuroni decît masculii, acesta este rezultatul unui studiu recent care a observat creierul larvelor cu o tehnică inedită.
Zizi și neantul jpeg
La piscină
Pe vremuri, în anii ’70-’80, mersul la piscină era una dintre activitățile cele mai „fancy”.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum  ” jpeg
Corpul
Pe la 15 ani, deja îmi pierdusem toată încrederea în mine.
p 19 Johann Sebastian Bach WC jpg
Muzica lacrimilor. Bach
Muzica nu „reprezintă“ drama christică și nu îi caută o semnificație anume: ea se naște din cutremurarea care cuprinde lumea în momentul suferinței divine și o sădește adînc în sufletul ascultătorului.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Două comentarii la Geneză
Nu puțini s-au întrebat, de-a lungul secolelor, de ce ultimele trei cărți ale „Confesiunilor” lui Augustin sînt, de fapt, o exegeză la primele versete ale „Genezei”.
p 24 A Damian jpg
Cu ochii-n 3,14
„Cînd viața se întîmplă, puiul e tot pui.“

HIstoria.ro

image
Prea multe crize pentru o singură planetă
Luna în care vin scadenţele nu e niciodată plăcută, dar, când toate notele de plată se strâng în aceeași zi, ea este greu de depășit. Și ziua aceea pare să fi sosit, la nivel mondial.
image
Una dintre cele mai mari bătălii de tancuri din istorie, în Historia de august
Născut în vara anului 1943, mitul despre bătălia de la Prohorovka a rezistat timp de mai multe decenii, deoarece sovieticii au avut toate motivele să preamărească și să se laude cu victoriile obţinute.
image
Cum a ajuns Vlad Țepeș ostatic la Înalta Poartă
Pacea semnată în 1444 între unguri și turci îl prevedea și pe Vlad al II-lea Dracul.