Influenţăm poporul cu televizorul?

Nicoleta FOTIADE
Publicat în Dilema Veche nr. 199 din 2 Dec 2007
Dilema veche la Timpul prezent   Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png

Dacă obişnuiţi să citiţi rubricile de media din cotidienele noastre, puteţi observa tendinţa de a scrie despre consumul de media din perspectiva interesului public, a preferinţelor acestuia sau a statutului mass-mediei în viaţa cotidiană a oamenilor. Totuşi, mesajele transmise prin intermediul acestui tip de materiale abordează o latură anume a fenomenului care, de cele mai multe ori, tinde să fie exarcerbată în direcţii alarmante. Mă refer îndeosebi la articolele ce tratează influenţa televiziunii şi efectele asupra consumatorului de mesaje media. Din capul locului trebuie precizat că de-a lungul timpului au fost elaborate diverse teorii privind influenţa televiziunii asupra oamenilor. Acestea au evoluat de la teorii ce susţin că televiziunea are efecte directe asupra publicului care este pasiv, un burete absorbant incapabil să evalueze mesaje (teoria "acului hipodermic"), pînă la modele ce au în vedere multitudinea proceselor prin care adulţii şi copiii deopotrivă interpretează şi definesc ceea ce văd la televizor; consumatori activi de mesaje media, capabili să înţeleagă şi să decodifice mesaje în funcţie de nivelul de educaţie, de cunoştinţele acumulate, de contextul social şi cultural în care trăiesc, capabili să creeze - competenţă dezvoltată şi datorită apariţiei Internetului. Influenţa nefastă şi, ca urmare, efectele negative ale mass-media asupra indivizilor şi mai ales asupra copiilor constituie şi în presa noastră centrul discursului dedicat temei influenţei mass-mediei. Acest fapt nu este caracteristic numai presei româneşti. În general, presa citează mai degrabă cercetările care aduc în prim-plan efecte, rezultate care şochează. Acest tip de studii porneşte de la ideea că influenţa înseamnă de cele mai multe ori un "efect persuasiv exercitat într-un mod neraţional, împotriva intereselor telespectatorului şi probabil împotriva publicului ca întreg". În general, concluziile semnalează efecte uniforme, catastrofale asupra publicului consumator. Prin reglementări grăbite, cenzura devine primul instrument la îndemînă pentru a opri astfel de fenomene. Televiziunea şi, în particular, "violenţa la televizor" au constituit punctul zero al acestui gen de cercetări datorită credinţei că televiziunea este mediul care exercită o influenţă considerabilă, cu cele mai puternice efecte asupra atitudinilor şi comportamentului publicului. Manipularea prin emisiunea Meteo În opinia mai multor personalităţi din mediul academic britanic, abordarea de mai sus se dovedeşte a fi foarte neproductivă, întrucît autorii studiilor folosesc explicaţii simpliste care nu reuşesc să cuprindă complexitatea fenomenului mass-media în relaţie cu cei ce o consumă. De pildă, John Corner, cunoscut cercetător şi profesor la departamentul de Studii Politice şi Comunicare al Universităţii din Liverpool, este de părere că abordarea influenţei în acest fel este mult prea "grandioasă", iar folosirea termenului de influenţă, în sensul descris mai sus, mult prea excesivă. Totuşi, el nu contestă faptul că televiziunea poate exercita diverse forme de influenţă asupra publicului. Ar fi stupid să credem altceva, ne îndeamnă Corner. Ceea ce este semnificativ însă este modul de tratare a studiului influenţei, pentru care el propune criterii mult mai largi de definire şi considerare a termenului. În jurul nostru, avem de-a face cu multe forme de influenţă, parte dintre ele deloc rele şi altele nu foarte puternice. Ideea este să nu judeci influenţa mass-mediei în termeni de "influenţă sau nu", ci să îţi pui întrebări legate de "ce fel de influenţă, cum se exercită, în ce direcţie, cît de puternic". De exemplu, Corner ne propune să ne îndreptăm atenţia către un format de televiziune care nu constituie tocmai obiectul cercetărilor influenţei şi efectelor mass-media. Deşi poate suna idiot, pentru că menirea unei astfel de emisiuni nu este tocmai persuasiunea, rubrica meteo (în esenţă un demers ştiinţific) poate fi considerată un tip de influenţă, dacă presupunem că influenţa se referă doar la "generarea de atitudini şi opinii şi la schimbările induse în acestea"; în cazul nostru, se întîmplă ca informaţiile pe care le auzim la această rubrică să aibă "efectul" de a ne schimba comportamentul ("mă îmbrac mai gros dacă se anunţă frig") ori să determine amînarea unor evenimente sau iniţierea altora ("nu mai ud grădina astăzi căci a anunţat că plouă"). Este doar un exemplu, unul dus puţin la extrem, dar care evidenţiază varietatea interpretărilor ce pot fi oferite acestui fenomen şi cheamă către prudenţă în momentul în care ne grăbim să tragem concluzii simpliste. Un alt argument împotriva efectelor directe este că publicul interpretează informaţiile şi ideile primite, în mod foarte variat. Tocmai noţiunea de varietate lucrează împotriva ideii de influenţă uniformă, cu efecte constante. Şi este normal să existe diferenţe considerabile de interpretare a mesajelor, dacă sensurile atribuite de oameni mesajelor televizate reprezintă rezultatul cunoştinţelor pe care fiecare om le dobîndeşte, al mediului în care trăiesc, al stilului de viaţă ales, al relaţiilor sociale pe care le cultivă şi aşa mai departe. "Violenţa în televiziune", reconsiderarea efectelor Bunăoară, nu toate formele de "violenţă" generează răspunsuri emoţionale negative, aşa cum termenul de "violenţă" în sine este perceput şi interpretat diferit în culturi şi societăţi distincte. Mulţi oameni găsesc conţinutul violent şocant, repugnant, alţii - excitant, antrenant, chiar distractiv. Aceste răspunsuri au loc ca urmare a ceea ce privim. Din acest punct de vedere, le-am putea numi "efecte". Totuşi, este necesar să facem diferenţierea între răspunsurile emoţionale, efectele comportamentale, cum ar fi imitaţia sau alte influenţe ideologice pe termen lung. În aceeaşi notă, posibilitatea ca reprezentarea violenţei la televizor să determine privitorii să ia măsuri împotriva ei a fost aproape ignorată în cercetare. Martin Barker, profesor de Studii de Film şi Televiziune, observa că "principalul efect al unui film de groază este să ne îngrozească, şi nu să ne determine să devenim groaznici". Prin anii ’70, o serie de programe şi filme animate de televiziune din Marea Britanie, despre care se considera că promovează violenţa, au fost cenzurate. Studiile care au stat la baza acestei decizii au ignorat pur şi simplu latura morală a programelor care includea, printre altele, mesaje explicite despre respectarea legii. În ansamblu, scopul acestor programe era unul pozitiv, "binele învinge răul". Portretizarea violenţei se producea în acest context. Filme animate, precum Superman şi Batman, acum clasice ale genului, au constituit obiectul cenzurii astfel argumentate. David Buckingham, director la Centrul de Studiu al Copiilor, Tinerilor şi Mass-Media din Londra, consideră că violenţa nu poate fi tratată ca o singură categorie al cărei sens poate fi luat de-a gata, aşa cum se întîmplă de cele mai multe ori. El a devenit interesat de ceea ce înţeleg copiii atunci cînd se uită la televizor şi a putut observa că uneori este foarte greu să îţi dai seama ce li se pare copiilor înfricoşător sau tulburător. A remarcat, de pildă, că "violenţa factuală" (cea din cadrul ştirilor) este cea care generează anxietate mai degrabă decît cea "ficţională". S-au făcut studii care au semnalat că expunerea la conţinut violent televizat îi determină pe copii să imite şi să devină mai antisociali sau "violenţi". Urmare a cercetărilor sale, Buckingham consideră această concluzie cel puţin inadecvată. Copiii imită ceea ce văd la televizor, aşa cum imită ceea ce observă la părinţii lor, la prietenii lor, la personajele din cărţi etc. Mai mult, Guy Cumberbatch, alt cercetător care a urmărit comportamentul copiilor atunci cînd se uită la televizor, a constatat că privitorul poate învăţa de la televizor cum să realizeze diverse acte, dar ca să le pună în practică are nevoie de motivaţie. Aşadar, bariera care ne opreşte să comitem acte de violenţă este mai degrabă motivaţională decît bazată pe cunoştinţele pe care le putem obţine şi prin intermediul televizorului. Cercetătorii amintiţi mai sus nu încearcă să afirme că televiziunea nu influenţează. Tot ce fac este să atragă atenţia asupra faptului că efectele mass-mediei nu trebuie evaluate în termeni de "cauză şi efect", ca şi cînd oamenii ar răspunde identic la acelaşi tip de mesaj. Lucrurile sînt mult mai nuanţate. Relaţia noastră cu mass-media este mult mai bogată. Implică filtre de gîndire şi contribuţia unor factori sociali la receptarea mesajelor. În acest context, este dificil să demonstrezi că între mesajele media şi comportamentul oamenilor există o legătură cauzală asemeni celei dintre o simplă apăsare pe telecomandă şi schimbarea canalului TV.

image png
Supraviețuire
Pentru că am aflat de pe Facebook că o pisică îngheață și moare de frig la -15 de grade.
image png
Autenticitatea, între parfum și mujdei
În psihologie, esența unei personalități este definită, în principiu, de cinci caracteristici centrale.
image png
Speranța
Speranţa este una dintre virtuţile teologice.
image png
Scriptura: arbore, spital, cer
Pentru că Dumnezeu însuși li se dezvăluie ca o carte care „nu se închide”.
image png
Inima casei
Acum, la facultate, împreună cu colegele mele, doctorande în arhitectură, Irina Scobiola și Silvia Costiuc, îi învățăm pe studenții noștri cum să proiecteze o locuință.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
Sau că liliecii sînt, în unele privințe, niște creaturi de invidiat? Sau că bat sex e totuna cu bad sex?
image png
Moș Nicolae
Poveștile lor nu mi-au diminuat cu nimic credința în Moși.
Cea mai bună parte din noi jpeg
„Sărbătorile vin!”
Problema nu prea are legătură cu renul Rudolf și vorbește mai mult despre tine.
Cea mai bună parte din noi jpeg
Să găsești oameni la fel ca tine
A îndrăzni să vorbești despre o boală înseamnă a crea o comunitate.
Zizi și neantul jpeg
„Luna cadourilor” și cenușiul
Simțeam cum realitatea tindea, făcea chiar presiuni asupra noastră, a locuitorilor ei, să se transforme în irealitatea din Lumea de lemn.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Cine o mai ține minte pe „fata de la pagina 5?” – cum recuperăm anii ’90?
Ar trebui să existe undeva la un loc de cinste într-un muzeu al presei românești de după 1989.
E cool să postești jpeg
Termopanul, valoare națională
„O bojdeucă trendy“, „Parchetul este cumpărat de la Dedeman sau Praktiker?“
p 20 Balaam WC jpg
Originea regilor magi
E un mag dintre caldeeni? Un ghicitor în stele? Un vrăjitor malefic?
Theodor Pallady jpeg
O carte despre oameni și îngeri
Cititorul va descoperi în text rațiunea tainică a Întrupării: doar omul – cu anatomia lui de lut și sufletul său nemuritor – avea să fie o imago Dei.
p 24 F  Prica jpg
Cu ochii-n 3,14
„Un cal a reușit cumva să iasă din boxa lui și umblă prin avion.”
image png
Oamenii din fotografii
Să-i facem să supraviețuiască.
image png
Malliștii
După film, ne-am dus să ne căutăm mașina în parcarea subterană, acolo, în hruba aia imensă și întunecoasă se termină fericirea.
image png
Lectura, antidotul violenței?
Cel mai des, este invocată lipsa timpului: „N-am mai citit pentru că m-a copleșit oboseala”.
image png
Mărturia lui Pascal
Cuvinte care „nu vor trece”, pline de „har și de adevăr”.
p 20 Iași WC jpg
Provincia ca problemă
Iar faptele, cîte și cum se fac ele, capătă cadențe cosmice, ca în sfîșietorul testament al Olguței.
p 21 la Lorin WC jpg
Olimpul litoralului românesc (2)
Ceva din spiritul stațiunii, un je-ne-sais-quoi, îi face și pe sportivii de performanță să își facă aici cantonamentele.
p 24 S M  Georgescu jpg
Cu ochii-n 3,14
„Lacrimile ei se amestecă cu cele ale acestui bazin“.
image png
Toate lucrurile care s-au schimbat
E nevoie de atît de puțin după ce anii își fac treaba.
image png
Capoate și feminități
Așa, diferențele dintre interior și exterior erau într-o măsură abolite.

Adevarul.ro

image
Motanul-vedetă de pe Muntele Ceahlău. Portocală cutreieră cabanele la 2.000 metri altitudine. „E mai tare decât caprele negre“ FOTO
Portocală, un motan botezat de turiști cu acest nume după culoarea blănii, pare că-i la el acasă pe Muntele Ceahlău, fiind întâlnit prin preajma cabanelor.
image
Pacostea care a terorizat Parisul și New York-ul „se mută” la București. „A fost un chin până au scăpat de ele”
Piața imobiliară dă semne de declin în București și în marile orașe ale țării. Pe lângă prețurile imense și problemele cauzate de lipsa finanțării bancare, cei care vor să-și cumpere un apartament riscă să se confrunte și cu o nouă problemă, greu de imaginat până de curând
image
Hagi „fierbe“: Ianis, amenințat cu excluderea de la Euro 2024! Declarațiile care nasc o situație explozivă
Selecționerul Edward Iordănescu e „mut“ după calificarea la Campionatul European. În schimb, tatăl său tocmai l-a băgat într-o situație delicată, nominalizând jucătorii care n-ar merita să fie la turneul final, date fiind situațiile lor actuale la echipele de club.

HIstoria.ro

image
Zguduitoarea dramă amoroasă din Brăila, care a captivat presa interbelică
În anii 1923-1924, numita Anny Bally din Brăila, „de o frumuseţe rară“, a încercat să se sinucidă din dragoste. În 8 noiembrie 1924, tot din amor, şi-a împuşcat iubitul, după care s-a împuşcat şi ea.
image
Importanța stației NKVD de la Londra în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
În 1941, stația NKVD de la Londra era cea mai productivă din lume, comunicând Moscovei 7.867 de documente diplomatice și politice, 715 documente pe probleme militare, 127 referitoare la aspecte economice și 51 legate de activități sau operațiuni ale serviciilor de informații.
image
Ce a însemnat România Mare
1 Decembrie 1918 a rămas în mentalul colectiv ca data la care idealul românilor a fost îndeplinit, în fața deschizându-se o nouă etapă, aceea a conștientizării și punerii în aplicare a consecințelor ce au urmat acestui act, crearea României Mari.