De la teorie la practică

Publicat în Dilema Veche nr. 488 din 20-26 iunie 2013
De la teorie la practică jpeg

- Tîrgul de Întreprinderi Simulate, ediţia a II-a -

Teoria ca teoria, însă practica ne omoară. Înfăşuraţi în spirala bolnăvicioasă a acestui gînd, ne mulţumim, deseori, să repetăm cuvintele respective, ca şi cînd nu mai e, oricum, nimic de făcut. Faptul este consumat încă dinainte de a fi început. Iar într-un sistem de învăţămînt care manifestă o nevoie vitală de reformă reală şi coerentă, mediul universitar reflectă cel mai dureros cuvintele de mai sus.

Într-un astfel de context, apariţia proiectului „De la teorie la practică prin întreprinderea simulată“ – alături de alte proiecte similare – reprezintă un pas înainte, dovada că lucrurile pot şi trebuie să fie făcute (şi) altfel. Întreprinderile simulate sînt construite „în oglinda“ unor societăţi comerciale reale, folosind proceduri şi mijloace de lucru identice cu ale acestora, dar utilizînd resurse virtuale. Grupuri de studenţi îşi aleg, apoi, firma dorită, distribuindu-şi funcţiile şi responsabilităţile, sub îndrumarea unui profesor-coordonator (denumit ELIS – expert local întreprindere simulată) şi a unui reprezentant al companiei-mamă. Scopul principal constă în dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale şi a aptitudinilor practice de muncă ale studenţilor şi, prin extensie, creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii.

Proiectul este implementat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în parteneriat naţional cu Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Universitatea Valahia din Tîrgovişte şi Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi, dar şi în parteneriat transnaţional cu ÖSB Consulting GmbH Austria, sucursala România, fiind cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), 2007-2013. Bugetul acestui proiect este de 11.308.687 lei – din care 9.455.409 lei asistenţă financiară nerambursabilă şi 1.668.602 lei contribuţia beneficiarului, implementarea avînd loc în perioada 1 noiembrie 2010 – 31 octombrie 2013, publicul-ţintă fiind un grup de 640 de studenţi.

„Înainte de 2009, într-o etapă anterioară, a existat un proiect organizat de Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţămîntului Profesional şi Tehnic (CNDIPT), prin care au fost înfiinţate «firme de exerciţiu» la nivelul fiecărui judeţ, în cadrul liceelor economice“ – îmi spune Florin Popa, managerul proiectului, despre începuturile acestei idei. „În Franţa, de exemplu, la nivelul studiilor postuniversitare există, la unele programe de MBA, un «joc de întreprindere», unde studenţii lucrează împreună, timp de o săptămînă, simulînd activitatea unei întreprinderi. Am întîlnit acelaşi concept şi la ASE Bucureşti, dezvoltat tot de francezi, dedicat celor care ocupau deja poziţii de conducere. S-a demonstrat, în acest fel, că se pot învăţa multe lucruri şi într-o fază în care crezi că le ştii pe toate.“

Pornind de la aceste idei a fost scris şi proiectul „De la teorie la practică prin întreprinderea simulată“, menit să le ofere studenţilor cadrul de desfăşurare a unor activităţi asemeni celor din viaţa reală, unde atît capacitatea de organizare, cît şi creaţia şi lucrul în echipă sînt necesare pentru a avea succes. Acţionînd ca un liant între cele patru universităţi şi partenerul transnaţional ÖSB Consulting, care a asigurat know-how-ul, Ministerul Educaţiei s-a ocupat de managementul proiectului, de elaborarea metodologiei specifice, precum şi de dotarea laboratoarelor destinate întreprinderilor simulate. „În funcţionarea proiectului ne-au ajutat mult studenţii, care se autodezvoltau în cadrul firmelor create“ – a continuat Florin Popa.

Printre evenimentele organizate în legătură cu acest proiect se numără şi cea de-a doua ediţie a Tîrgului de Întreprinderi Simulate, care a avut loc la începutul lunii iunie, la Mamaia, şi a adus laolaltă 195 de studenţi din cele patru universităţi partenere, aceştia reprezentînd 21 de întreprinderi simulate.

Jurnal de tîrg – ziua I

Cuvînt-cheie: networking. Prima zi de tîrg a început cu o mare de tineri veseli, care, deşi petrecuseră ore multe în autocar, mai aveau încă putere să facă glume şi să fie destinşi. Înţelegînd foarte bine importanţa proiectului, ei au luat parte la cele două ateliere de lucru, precum şi la prezentarea unui alt proiect similar – „Acces real la piaţa muncii prin întreprinderea simulată“ –, realizat de Universitatea Ovidius din Constanţa.

În holul aglomerat de la intrare mi-au atras însă atenţia trei tineri care păşeau apăsat, îndreptîndu-se spre sala mare. I-am reîntîlnit în timpul deschiderii oficiale, unde, într-o coregrafie bine stabilită, şi-au prezentat „firma“ şi „produsul“ – astfel, am cunoscut echipa de la IS ReNeW Iaşi, formată din Diana Georgiana Zdrobiş, Ovidiu-Ştefan Farcaşi (ambii studenţi ai Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului) şi Bogdan Istrate (Facultatea de Mecanică). În martie 2013, cei trei tineri au ocupat locul al II-lea în competiţia de la Tîrgul Internaţional al Întreprinderilor Simulate, organizat la Liezen, în Austria.

Eleganţi şi siguri pe ei, tinerii nu şi-au ieşit din rolul de „angajaţi“ ai IS ReNeW pe tot parcursul tîrgului – de altfel, unul dintre ei a fost şi angajat de curînd la compania originală, făcînd, astfel, trecerea concretă de la studenţie la carieră şi dovedind – dacă mai era nevoie – că investiţia în educaţie şi punerea accentului pe resursa umană, mai degrabă decît pe cea materială, reprezintă calea de urmat.

Jurnal de tîrg – ziua a II-a

Cuvînt-cheie: competiţie. Nimic nu m-a pregătit, însă, pentru cea de-a doua zi, cînd am intrat în sala-de-conferinţe-devenită-tîrg. În scurtul timp avut înainte de începerea propriu-zisă a tîrgului, studenţii îşi amenajaseră standurile, care mai de care mai îmbietor, şi îşi aşteptau „clienţii“. După numai o oră, îmi „cumpărasem“: borcane cu miere, un computer nou, un tractor (nu mă-ntrebaţi de ce), obiecte de grădină, produse alimentare aromate, brioşe proaspete, un aparat de aer condiţionat (vin căldurile, mă-nţelegeţi), parchet, agrafe de birou, o vacanţă (binemeritată şi îndelung dorită) în Palma de Mallorca, o lustră, un software pentru computerul de mai sus, un pachet pentru publicitate outdoor, un robot inteligent, o multifuncţională, un pachet de servicii de medicina muncii, un coş cu pîine, organizarea unui bal mascat, un autovehicul în leasing, o mobilă de bucătărie şi o chiuvetă.

„Conceptul de întreprindere simulată mută partea reală în partea virtuală. Contabilitatea, activităţile de marketing, politica de vînzare, lucrurile care ţin de distribuţie şi logistică se întîmplă la fel ca în realitate, mai puţin partea financiară, care este fictivă“ – îmi spune Valeriu-Ştefăniţă Dănilă, „director general“ al IS EvoStyle & Paper. El subliniază, apoi, faptul că nu toate firmele-mamă s-au implicat atît de mult pe cît ar fi fost necesar. „Multe nu au acordat suficientă importanţă conceptului şi încă nu-şi dau seama de adevărata valoare a proiectului, care pentru noi, studenţii, este esenţială“ – a continuat el.

Cu toate acestea, tinerii au lucrat mai departe, învăţînd cît au putut de mult. „Pentru mine, a fost o experienţă... A trebuit să facem documente de înfiinţare a firmei, apoi facturi, ordine de plată. În facultate nu te învaţă aceste lucruri“ – afirmă şi Cristina Marin, „director artistic şi de creaţie“ la IS 5 Stars Events. „Învăţăm din greşeli, fără să ne asumăm, însă, nişte riscuri reale“ – a completat şi Maria Elena Rotaru, „specialist resurse umane“ la IS Transunited.

Discuţiile cu studenţii mi-au mai revelat, însă, ceva poate la fel de important: ca şi în viaţă în general, depinde foarte mult de interesul şi de atenţia acordate procesului de învăţare. Diana Manta, fost „director de achiziţii“ la IS Dasim, îmi povesteşte cum a început „să lucreze“ la departamentul de achiziţii. „Am învăţat cum să completez un formular de comandă, o cerere de ofertă, cum trebuie să discuţi cu clientul, cînd şi cum să insist să-mi facă o reducere... Apoi, am fost asistent manager, am învăţat cum să-i programez agenda directorului. În şedinţa săptămînală, cînd ne întîlneam, eu nu m-am concentrat doar pe partea de achiziţii. De exemplu, mă duceam şi la contabilitate, să văd ce învaţă colega mea. Iar în momentul în care vrei să afli mai multe, ţi se leagă parcă altfel şi cunoştinţele dobîndite anterior. Cum ar fi, să spunem, de ce trebuie să dau un număr unei facturi“ – încheie ea zîmbind.

La IS Apicola Costache, pe de altă parte, studenţii au fost invitaţi chiar la fabrica din satul Ion Roată, unde au văzut întregul proces pe care îl parcurge mierea, din stup pînă în borcan. În plus – spune Daniela Voicu, „asistent administrator“ –, „am aflat atît povestea începuturilor firmei, cît şi ce paşi trebuie urmaţi dacă vrem să ne deschidem noi o firmă, ce spaţiu ne trebuie, ce condiţii şi norme trebuie respectate.“

Cercul s-a închis, însă, cu Daniela Proca, de la IS Le Four D’Or (care a fost şi unul dintre cei doi mari cîştigători ai tîrgului): „Cel mai important lucru învăţat a fost ce înseamnă lucrul în echipă şi cum funcţionează colaborarea unui grup.“

Jurnal de tîrg – ziua a III-a

Cuvînt-cheie: sustenabilitate. Tîrgul s-a încheiat în a treia zi, cu festivitatea de premiere a tuturor participanţilor, drept răsplată pentru munca depusă nu doar pe parcursul lunilor de proiect, ci şi în cadrul acestui eveniment, unde studenţii au dovedit că sînt creativi, muncitori, hotărîţi şi curajoşi. În plus, îmi spune Florin Popa, „universităţile au primit acum nişte instrumente, o metodologie, un training adecvat – au tot ce le este necesar pentru a introduce aceste experienţe antreprenoriale în programa analitică, la anumite specializări – cu precădere la facultăţile cu profil economic şi tehnic.“ Şi chiar dacă acest proiect se încheie la sfîrşitul acestui an, parteneriatul dintre universităţi şi mediul de afaceri trebuie să continue şi să fie îmbunătăţit, iar sistemul de învăţămînt trebuie adaptat pieţei pe care actualii studenţi – viitori angajaţi – vor funcţiona.

Mai multe detalii pe www.intreprinderesimulata.ro

Foto: Ministerul Educaţiei

Zizi și neantul jpeg
Kitul de supraviețuire și exteriorul
Orice acțiune astăzi simplă era tratată, pe atunci, ca o operațiune de comando.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
E cool să postești jpeg
Vioara lui Ingres
Un hobby este considerat a fi o extensie a personalității noastre dincolo de granițele profesionale și un indicator al faptului că avem pasiuni.
P 20 Sfintii Petru si Pavel WC jpg
Întoarcerea din cer. Conversiunea privirii
Proximitatea mundană a transcendenței este taina aflată în inima creștinismului.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Charles de Foucauld
Accidentul – ca, de altfel, și minunea – a avut loc în biserica de lîngă școala de cavalerie unde învățase Charles de Foucauld.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
„Mama Natură l-a răsplătit cum se cuvine pentru profunda lui înțelegere.”
Zizi și neantul jpeg
Evadări în absolut
Intrînd în mare și înaintînd în ea, atît cît îți permiteau puterile, sfidai direct determinările.
956 08 Foto LNiculae jpg
Note şi fotografii (3)
Alte sunete vagi compun însăși tăcerea.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Capătul drumului – cum recuperăm anii ’90?
Tramvaiul 21 are o cu totul altă personalitate decît troleul 66 sau autobuzul 135.
p 19 WC jpg
Natura-n bucate
Sînt aceste panacee care promit viață lungă și sănătoasă reale sau doar o găselniță a industriei alimentare?
p 20 WC jpg
Apocalipsa la îndemînă
În orice religie, extremismul secretă o ideologie a „comunităţii aleşilor” eschatologici în luptă cu restul „decăzut” al umanităţii.
Theodor Pallady jpeg
Franciscanul de pe Bega
„Prologul” pelbartian e savuros ca un poem avangardist.
1226px Jesus walking on water  Daniel of Uranc, 1433 jpg
Aventura a doi frați ambițioși
A filozofa despre ambiție fără a ne reconsidera reperele riscă, pe lîngă prețiozitate sau cinism, să ne limiteze pur și simplu la gustul obsesiv de a parveni speculativ, intelectual, moral.
p 24 A  Vrana jpg
Cu ochii-n 3,14
Muștele femele au mai mulți neuroni decît masculii, acesta este rezultatul unui studiu recent care a observat creierul larvelor cu o tehnică inedită.
Zizi și neantul jpeg
La piscină
Pe vremuri, în anii ’70-’80, mersul la piscină era una dintre activitățile cele mai „fancy”.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Corpul
Pe la 15 ani, deja îmi pierdusem toată încrederea în mine.
p 19 Johann Sebastian Bach WC jpg
Muzica lacrimilor. Bach
Muzica nu „reprezintă“ drama christică și nu îi caută o semnificație anume: ea se naște din cutremurarea care cuprinde lumea în momentul suferinței divine și o sădește adînc în sufletul ascultătorului.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Două comentarii la Geneză
Nu puțini s-au întrebat, de-a lungul secolelor, de ce ultimele trei cărți ale „Confesiunilor” lui Augustin sînt, de fapt, o exegeză la primele versete ale „Genezei”.
p 24 A  Damian jpg
Cu ochii-n 3,14
„Cînd viața se întîmplă, puiul e tot pui.“
Window through a window in Röe gård café 2 jpg
Decît un termopan, șefu’
După două ore de spart la daltă de jur împrejur, o opinteală finală a extras tocul ferestrei din perete, cu pervaz cu tot.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
O să fie bine! – recensămînt 2022 –
O să ajung eu în Albania, iar ei or să fie tot la coadă, încremeniți în așteptare.
E cool să postești jpeg
Viața fără Facebook
Cura de dezintoxicare de Facebook i-a făcut pe subiecții studiului mai toleranți față de ideile politice ale taberei adverse.
p 20 jpg jpg
La ceasul fără umbre al amiezii
Pentru viaţa spirituală, pentru căutarea şi întîlnirea cu Cel nelocalizabil, locul mai are importanţă?
Theodor Pallady jpeg
Pe terasă, cu Epictet
Greu de spus dacă stoicismul e la modă pentru că se poartă textele aspiraționale sau pentru că timpul nostru face loc unui anume neo-păgînism.

Adevarul.ro

image
Ciobanul din Valahia ajuns domnitor al Ţării Româneşti. A dus o prigoană aprigă împotriva marilor dregători
Mircea Ciobanul - domnitorul Ţării Româneşti care a primit acest nume pentru că înainte de a urca pe tron cumpăra oi pentru Constantinopol. Chiar dacă avea o preocupare paşnică, asta nu l-a împiedicat să devină unul dintre cei mai cruzi domnitori români.
image
Concubine plimbate în turism sexual. Cele mai mari preţuri erau la Suceava
Un oraş din nordul Bucovinei a ajuns paradis pentru proxeneţi şi prostituate datorită tarifelor mari care sunt practicate în această zonă.
image
„Pietrele Foamei” au ieşit la suprafaţă în albiile secate ale Râului Elba: „Dacă mă vezi, să jeleşti”
Europa se confruntă cu o secetă severă în urma unor valuri de caniculă fără precedent, ceea ce a determinat scăderea dramatică a debitului unor râuri europene importante. În Germania, în albiile secate ale râurilor au ieşit la iveală pietre masive folosite în urmă cu sute de ani pentru a prevesti vremuri vitrege pentru omenire, relatează Miami Herald.

HIstoria.ro

image
Predica de la Clermont: Chemarea la Prima Cruciadă
În ziua de 27 noiembrie 1095, pe câmpul din fața orașului Clermont, câteva sute de oameni așteptau să audă predica papei Urban al II-lea.
image
Frontul din Caucaz al Războiului ruso-turc din 1877-1878
Războiul din 1877-1878 este cunoscut mai ales pentru frontul din Balcani, la care au luat parte mari unități otomane, rusești și românești în principal, dar și trupe sârbești și muntenegrene.
image
Necunoscuta poveste a raclei în care s-au odihnit osemintele voievodului Mihai Viteazul
Cu ocazia comemorării recente a morții voievodului Mihai Viteazul, Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I” a publicat pe pagina de socializare a instituției povestea inedită a raclei în care, pentru un timp, s-au odihnit osemintele.