De la teorie la practică

Publicat în Dilema Veche nr. 488 din 20-26 iunie 2013
De la teorie la practică jpeg

- Tîrgul de Întreprinderi Simulate, ediţia a II-a -

Teoria ca teoria, însă practica ne omoară. Înfăşuraţi în spirala bolnăvicioasă a acestui gînd, ne mulţumim, deseori, să repetăm cuvintele respective, ca şi cînd nu mai e, oricum, nimic de făcut. Faptul este consumat încă dinainte de a fi început. Iar într-un sistem de învăţămînt care manifestă o nevoie vitală de reformă reală şi coerentă, mediul universitar reflectă cel mai dureros cuvintele de mai sus.

Într-un astfel de context, apariţia proiectului „De la teorie la practică prin întreprinderea simulată“ – alături de alte proiecte similare – reprezintă un pas înainte, dovada că lucrurile pot şi trebuie să fie făcute (şi) altfel. Întreprinderile simulate sînt construite „în oglinda“ unor societăţi comerciale reale, folosind proceduri şi mijloace de lucru identice cu ale acestora, dar utilizînd resurse virtuale. Grupuri de studenţi îşi aleg, apoi, firma dorită, distribuindu-şi funcţiile şi responsabilităţile, sub îndrumarea unui profesor-coordonator (denumit ELIS – expert local întreprindere simulată) şi a unui reprezentant al companiei-mamă. Scopul principal constă în dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale şi a aptitudinilor practice de muncă ale studenţilor şi, prin extensie, creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii.

Proiectul este implementat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în parteneriat naţional cu Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Universitatea Valahia din Tîrgovişte şi Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi, dar şi în parteneriat transnaţional cu ÖSB Consulting GmbH Austria, sucursala România, fiind cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), 2007-2013. Bugetul acestui proiect este de 11.308.687 lei – din care 9.455.409 lei asistenţă financiară nerambursabilă şi 1.668.602 lei contribuţia beneficiarului, implementarea avînd loc în perioada 1 noiembrie 2010 – 31 octombrie 2013, publicul-ţintă fiind un grup de 640 de studenţi.

„Înainte de 2009, într-o etapă anterioară, a existat un proiect organizat de Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţămîntului Profesional şi Tehnic (CNDIPT), prin care au fost înfiinţate «firme de exerciţiu» la nivelul fiecărui judeţ, în cadrul liceelor economice“ – îmi spune Florin Popa, managerul proiectului, despre începuturile acestei idei. „În Franţa, de exemplu, la nivelul studiilor postuniversitare există, la unele programe de MBA, un «joc de întreprindere», unde studenţii lucrează împreună, timp de o săptămînă, simulînd activitatea unei întreprinderi. Am întîlnit acelaşi concept şi la ASE Bucureşti, dezvoltat tot de francezi, dedicat celor care ocupau deja poziţii de conducere. S-a demonstrat, în acest fel, că se pot învăţa multe lucruri şi într-o fază în care crezi că le ştii pe toate.“

Pornind de la aceste idei a fost scris şi proiectul „De la teorie la practică prin întreprinderea simulată“, menit să le ofere studenţilor cadrul de desfăşurare a unor activităţi asemeni celor din viaţa reală, unde atît capacitatea de organizare, cît şi creaţia şi lucrul în echipă sînt necesare pentru a avea succes. Acţionînd ca un liant între cele patru universităţi şi partenerul transnaţional ÖSB Consulting, care a asigurat know-how-ul, Ministerul Educaţiei s-a ocupat de managementul proiectului, de elaborarea metodologiei specifice, precum şi de dotarea laboratoarelor destinate întreprinderilor simulate. „În funcţionarea proiectului ne-au ajutat mult studenţii, care se autodezvoltau în cadrul firmelor create“ – a continuat Florin Popa.

Printre evenimentele organizate în legătură cu acest proiect se numără şi cea de-a doua ediţie a Tîrgului de Întreprinderi Simulate, care a avut loc la începutul lunii iunie, la Mamaia, şi a adus laolaltă 195 de studenţi din cele patru universităţi partenere, aceştia reprezentînd 21 de întreprinderi simulate.

Jurnal de tîrg – ziua I

Cuvînt-cheie: networking. Prima zi de tîrg a început cu o mare de tineri veseli, care, deşi petrecuseră ore multe în autocar, mai aveau încă putere să facă glume şi să fie destinşi. Înţelegînd foarte bine importanţa proiectului, ei au luat parte la cele două ateliere de lucru, precum şi la prezentarea unui alt proiect similar – „Acces real la piaţa muncii prin întreprinderea simulată“ –, realizat de Universitatea Ovidius din Constanţa.

În holul aglomerat de la intrare mi-au atras însă atenţia trei tineri care păşeau apăsat, îndreptîndu-se spre sala mare. I-am reîntîlnit în timpul deschiderii oficiale, unde, într-o coregrafie bine stabilită, şi-au prezentat „firma“ şi „produsul“ – astfel, am cunoscut echipa de la IS ReNeW Iaşi, formată din Diana Georgiana Zdrobiş, Ovidiu-Ştefan Farcaşi (ambii studenţi ai Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului) şi Bogdan Istrate (Facultatea de Mecanică). În martie 2013, cei trei tineri au ocupat locul al II-lea în competiţia de la Tîrgul Internaţional al Întreprinderilor Simulate, organizat la Liezen, în Austria.

Eleganţi şi siguri pe ei, tinerii nu şi-au ieşit din rolul de „angajaţi“ ai IS ReNeW pe tot parcursul tîrgului – de altfel, unul dintre ei a fost şi angajat de curînd la compania originală, făcînd, astfel, trecerea concretă de la studenţie la carieră şi dovedind – dacă mai era nevoie – că investiţia în educaţie şi punerea accentului pe resursa umană, mai degrabă decît pe cea materială, reprezintă calea de urmat.

Jurnal de tîrg – ziua a II-a

Cuvînt-cheie: competiţie. Nimic nu m-a pregătit, însă, pentru cea de-a doua zi, cînd am intrat în sala-de-conferinţe-devenită-tîrg. În scurtul timp avut înainte de începerea propriu-zisă a tîrgului, studenţii îşi amenajaseră standurile, care mai de care mai îmbietor, şi îşi aşteptau „clienţii“. După numai o oră, îmi „cumpărasem“: borcane cu miere, un computer nou, un tractor (nu mă-ntrebaţi de ce), obiecte de grădină, produse alimentare aromate, brioşe proaspete, un aparat de aer condiţionat (vin căldurile, mă-nţelegeţi), parchet, agrafe de birou, o vacanţă (binemeritată şi îndelung dorită) în Palma de Mallorca, o lustră, un software pentru computerul de mai sus, un pachet pentru publicitate outdoor, un robot inteligent, o multifuncţională, un pachet de servicii de medicina muncii, un coş cu pîine, organizarea unui bal mascat, un autovehicul în leasing, o mobilă de bucătărie şi o chiuvetă.

„Conceptul de întreprindere simulată mută partea reală în partea virtuală. Contabilitatea, activităţile de marketing, politica de vînzare, lucrurile care ţin de distribuţie şi logistică se întîmplă la fel ca în realitate, mai puţin partea financiară, care este fictivă“ – îmi spune Valeriu-Ştefăniţă Dănilă, „director general“ al IS EvoStyle & Paper. El subliniază, apoi, faptul că nu toate firmele-mamă s-au implicat atît de mult pe cît ar fi fost necesar. „Multe nu au acordat suficientă importanţă conceptului şi încă nu-şi dau seama de adevărata valoare a proiectului, care pentru noi, studenţii, este esenţială“ – a continuat el.

Cu toate acestea, tinerii au lucrat mai departe, învăţînd cît au putut de mult. „Pentru mine, a fost o experienţă... A trebuit să facem documente de înfiinţare a firmei, apoi facturi, ordine de plată. În facultate nu te învaţă aceste lucruri“ – afirmă şi Cristina Marin, „director artistic şi de creaţie“ la IS 5 Stars Events. „Învăţăm din greşeli, fără să ne asumăm, însă, nişte riscuri reale“ – a completat şi Maria Elena Rotaru, „specialist resurse umane“ la IS Transunited.

Discuţiile cu studenţii mi-au mai revelat, însă, ceva poate la fel de important: ca şi în viaţă în general, depinde foarte mult de interesul şi de atenţia acordate procesului de învăţare. Diana Manta, fost „director de achiziţii“ la IS Dasim, îmi povesteşte cum a început „să lucreze“ la departamentul de achiziţii. „Am învăţat cum să completez un formular de comandă, o cerere de ofertă, cum trebuie să discuţi cu clientul, cînd şi cum să insist să-mi facă o reducere... Apoi, am fost asistent manager, am învăţat cum să-i programez agenda directorului. În şedinţa săptămînală, cînd ne întîlneam, eu nu m-am concentrat doar pe partea de achiziţii. De exemplu, mă duceam şi la contabilitate, să văd ce învaţă colega mea. Iar în momentul în care vrei să afli mai multe, ţi se leagă parcă altfel şi cunoştinţele dobîndite anterior. Cum ar fi, să spunem, de ce trebuie să dau un număr unei facturi“ – încheie ea zîmbind.

La IS Apicola Costache, pe de altă parte, studenţii au fost invitaţi chiar la fabrica din satul Ion Roată, unde au văzut întregul proces pe care îl parcurge mierea, din stup pînă în borcan. În plus – spune Daniela Voicu, „asistent administrator“ –, „am aflat atît povestea începuturilor firmei, cît şi ce paşi trebuie urmaţi dacă vrem să ne deschidem noi o firmă, ce spaţiu ne trebuie, ce condiţii şi norme trebuie respectate.“

Cercul s-a închis, însă, cu Daniela Proca, de la IS Le Four D’Or (care a fost şi unul dintre cei doi mari cîştigători ai tîrgului): „Cel mai important lucru învăţat a fost ce înseamnă lucrul în echipă şi cum funcţionează colaborarea unui grup.“

Jurnal de tîrg – ziua a III-a

Cuvînt-cheie: sustenabilitate. Tîrgul s-a încheiat în a treia zi, cu festivitatea de premiere a tuturor participanţilor, drept răsplată pentru munca depusă nu doar pe parcursul lunilor de proiect, ci şi în cadrul acestui eveniment, unde studenţii au dovedit că sînt creativi, muncitori, hotărîţi şi curajoşi. În plus, îmi spune Florin Popa, „universităţile au primit acum nişte instrumente, o metodologie, un training adecvat – au tot ce le este necesar pentru a introduce aceste experienţe antreprenoriale în programa analitică, la anumite specializări – cu precădere la facultăţile cu profil economic şi tehnic.“ Şi chiar dacă acest proiect se încheie la sfîrşitul acestui an, parteneriatul dintre universităţi şi mediul de afaceri trebuie să continue şi să fie îmbunătăţit, iar sistemul de învăţămînt trebuie adaptat pieţei pe care actualii studenţi – viitori angajaţi – vor funcţiona.

Mai multe detalii pe www.intreprinderesimulata.ro

Foto: Ministerul Educaţiei

Cea mai bună parte din noi jpeg
Promite-mi doar ce poți
„Pot să-ți promit că voi fi atent, că voi încerca să nu greșesc, dar nu pot să-ți promit că o să mă fac bine”.
Zizi și neantul jpeg
Alte stradale
Dar astăzi strada, în general, a devenit mai agresivă. Poate la fel de plină ca-n anii ’90, dar într-un alt mod.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Două kilograme și jumătate și alte cugetări
Este un text despre lipsa de acceptare a bolii și a morții.
E cool să postești jpeg
Cum inventezi mîndria națională
Ne iubim, așadar, compatrioții? Ne simțim bine în România? Sîntem mulțumiți cu traiul nostru?
p 20 WC jpg
Din ce sînt alcătuite viețile noastre?
Altfel, lumea nu este locuită nici de păcătoși iremediabili, nici de creștini perfecți. Intervalul este numele metafizic al obișnuitului pe care îl locuim.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Marele Premiu pentru filosofie al Academiei Franceze
Anca Vasiliu a contribuit constant la crearea punților dintre cultura care a primit-o și i-a recunoscut totodată expresivitatea stilistică a scrierilor sale
p 24 1 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
Gino a intrat în Cartea Recordurilor ca fiind cel mai bătrîn cîine din lume: are 22 de ani și încă se ține bine.
Cea mai bună parte din noi jpeg
Biroul meu de astăzi e același
Mă întreb tot mai des dacă, în loc să devină o gazdă pentru o viață mai bună, lumea nu s-a transformat cumva într-un birou universal în care ești mereu de găsit.
Zizi și neantul jpeg
Diverse, stradale…
Omniprezenți, pe vremea de atunci, în orele de lucru, erau cerșetorii și cei care sufereau de boli psihice.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
De ce trăiesc nemții cîte o sută de ani, sănătoși și întregi la cap?
Pentru mine, Berlinul este orașul cel mai bine organizat, ca infrastructură și ca tot, dar în care te simți cel mai liber.
E cool să postești jpeg
Unde-i tocmeală mai e păsuire?
„Pot rezista la orice, mai puțin tentației”.
p 20 WC jpg
Cafea sau vin?
La fel ca vinul, cafeaua are, în legendele ei de origine, o întrebuinţare spirituală.
Theodor Pallady jpeg
Energii divine necreate...
Teologia creștină s-a cristalizat în numeroase orizonturi lingvistice, dar ortodoxia a rămas în mare măsură tributară geniului grecesc.
640px Bucharest, Drumul Taberei (16307818580) jpg
Drumul Taberei 2030
Fidel Castro a fost plimbat pe bulevardul Drumul Taberei
p 24 S M  Georgescu jpg
Cu ochii-n 3,14
Pe o dubă destinată livrării unor produse, o adaptare a limbajului telefoanelor „fierbinți“ din anii 2000: „Livrez orice! Ia-mă! Sînt electrică!“
Cea mai bună parte din noi jpeg
Rămîi pe culoarul tău
Mi-a luat o jumătate de viață să înțeleg că oamenii nu pot fi înlocuiți și că creativitatea noastră este cea care ne legitimează unicitatea.
Zizi și neantul jpeg
Obiecte și dispariții
Țin minte că pe ultimele le-am văzut cam atunci cînd s-a născut copilul meu. Atunci au fost, la propriu, obiecte de trusou.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
E cool să postești jpeg
În goana vieții
„Nu juca acel joc la care te obligă un semafor care decide pentru tine cînd e timpul să mergi, cînd să te oprești. Stai puțin nemișcat și gîndește-te.”
p 20 Walter Benjamin  WC jpg
Geografii spirituale (II): orașul
Walter Benjamin nu vorbește, desigur, despre o transcendență personală, nici măcar despre una în sens tradițional.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Hypatia. Adevăr și legend
Uciderea Hypatiei de către un grup de fanatici care-și spuneau creștini e un fapt istoric incontestabil.
p 24 E  Farkas jpg
Cu ochii-n 3,14
Altfel spus: e sexul normal „mai puțin” decît devierile anal-orale sau este perversiunea supremă?
Cea mai bună parte din noi jpeg
Povestea merge mai departe
Unul dintre motivele pentru care am dorit să mă mut în București au fost concertele.
Zizi și neantul jpeg
Călătoria prin orașul-pădure
Paltoanele noastre cu siguranță erau: parcă ne camuflau, ne făceau să ne pitim în peisaj. Într-un fel, așa ne simțeam în siguranță.

Adevarul.ro

1 tratamente cu hrean jpg jpeg
Efectele adverse ale unui condiment banal. De ce e interzis consumul excesiv de hrean, ce pericole apar
Este de două ori mai bogat în vitamina C decât lămâile, conţine vitamin B, potasiu, calciu, fier şi fosfor. De la hrean folosim rădăcina care se poate consumă crudă, rasă, în salate sau diverse preparat.
Moisă Irod veteran din Sibiu ultimul soldat român din Garda Regală Sursă Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul” jpg
Ultimul soldat din Garda Regelui Mihai, la 100 de ani: „La Peleș împușcam, nu întrebam de parolă” FOTO
Veteranul de război maior (rtr.) Moisă Irod a împlinit miercuri, 30 noiembrie, 100 de ani. A fost aniversat cu fast și onoruri militare, în avans, de oficialii Armatei Române.
horoscop jpg
Horoscopul zilei: 1 decembrie. Vești importante pentru nativii din trei zodii
Horoscopul zilnic pentru joi, 1 decembrie, este realizat de astrologul Click, Lorina, ți vine cu predicții clare pentru nativii tuturor semnelor zodiacale.

HIstoria.ro

image
Noiembrie 1918: O lume în revoluție
1918, așa cum este creionat de literatura memorialistică, este anul unei lumi în plină revoluție. Desfășurată de la un capăt la celălalt al continentului european, revoluția este inegală și îmbracă diverse forme.
image
Trezirea naționalismului în Balcani
Vreme de secole, populațiile din Balcani au trăit în cadrul unor state multietnice, dinastice. Acest lucru nu a determinat însă o omogenizare, fiecare populație fiind conștientă, însă, de faptul că vecinii ei vorbeau o limbă diferită, practicau altă religie și aveau un stil de viață diferit.
image
Rusia, pământul sfânt al Iluminismului francez
Emergența rapidă a Rusiei ca mare putere europeană s-a petrecut într-o perioadă în care gânditorii Iluminismului european chestionau teme fundamentale, legate de natura societății și a guvernului: care este cea mai bună formă de guvernare, autocrația sau guvernul reprezentativ