Experienţa spirituală şi spiritul monahal. André Scrima

Publicat în Dilema Veche nr. 696 din 22-28 iunie 2017
Experienţa spirituală şi spiritul monahal  André Scrima jpeg

Între chipurile vieții spirituale, monahul reprezintă o instanță privilegiată. El semnifică „experiența radicală a nașterii omului nou în Dumnezeu“ (Scrima, Despre isihasm, Humanitas, 2003), altfel spus reorientarea totală*, fără rest, a umanității spre asimilarea și transformarea interioară a evenimentului pascal. În sine, miza și rigorile acestei opțiuni sînt, pentru mulți aflați doar la hotarele pustiei, cutremurătoare: monahismul reprezintă, în descrierea pe care i-o face Părintele Scrima, nu doar o recapitulatio a teologiei răsăritene, nici doar o lectură vie a Scripturii, ci, în chip esențial, un mod de a locui „în umbra crucii“, parcurgînd clipă de clipă efectele „trupești“, cotidiene ale „adevăratei morți-învieri“ christice.

Privite din acest unghi, celelalte ex-pe-rien-țe spirituale posibile, inclusiv cele colorate cultural, care suportă medieri estetice, filozofice sau sociale, par a fi simple aproximări ale „căii“, introduceri sau tîrcoale date opțiunii însingurării neabătute. Dincolo de problema teoretică mai largă a locului pe care îl ocupă radicalitatea în economia unui act de credință, acest fapt așază și pe cititorul textelor Părintelui Scrima sub semnul inițial al unei dileme de plasare. Fișa de autor scrie că este monah, membru al Rugului Aprins, arhimandrit al Patriarhiei Ecumenice, doctorand la Benares, profesor de filozofie și științe religioase la Beirut și multe altele; în scrierile sale pot fi găsite reflecții privind mai toate domeniile umanioarelor, alături de microfizică sau matematică. Întrebarea care se pune este: cum coexistă toate acestea din urmă cu vocația radicală a monahismului? Nu sînt ele irelevante din punctul de vedere al opțiunii pustiei?

Tot cîteva texte ale lui André Scrima pot înlătura această perspectivă imobilizantă asupra monahismului și redi-men-sionează, în același timp, tema ra-di-calității în contextul unei fenomenologii a experienței religioase. În primul rînd, Tradiția este văzută ca un fapt de viață, ca o transmitere vie, personală, a misterului: „această viață în Dumnezeu, pentru Dumnezeu se înscrie în oameni vii și se transmite prin ei. Asta înseamnă Tradiție, parádosis (conform termenului grecesc): ceea ce se dă, se transmite, transmiterea de viață spirituală“ (Scrima, Despre isihasm, Humanitas, 2003). Modelul maximal al unei opțiuni spirituale, orientarea exclusivă și profundă, minuțioasa delimitare a unei metode capătă un iz primăvăratic în momentul în care sînt consemnate nu în Regulae, ci în biografii de basm, precum cele din Pateric. În plus, această viață spirituală modelată și transmisă prin întruchiparea personală a dorului față de Ceruri capătă, spune Părintele Scrima, un sens axial, e o „axă care orientează spre esențial“.

Radicalitatea modelului se măsoară așadar prin forța lui de atracție, prin capacitatea de a întrupa pînă și în gestul mărunt evenimentul pascal și nu prin înstrăinarea produsă în lume de o prezență orbitoare. Michel de Certeau observa, într-un dialog cu Jean-Marie Domenach, faptul că transcendența creștină, spre deosebire de cea din islam, are ca semn nu îndepărtarea, separația sau intangibilitatea, ci capacitatea de a „altera“ lumea, imprimînd-o cu prezența sa neașteptată, dislocîndu-i obișnuințele și resemnificîndu-i limbajul. La fel, și aici modelul maximal al unei experiențe spirituale își măsoară autenticitatea prin intensitatea vectorială pe care o imprimă celorlalte tipuri de experiențe, prin dislocarea monotoniei lor metodologice. În lumea actuală, remarca Părintele Scrima, sacrul este delocalizat, nu mai dispune de un sediu (fie el templu, biserică sau arbore) și nu are program de audiențe; redus la intensitatea infinită a unui punct fără dimensiuni, el își schimbă funcția: nu instituie, ci atrage, nu legitimează, ci seduce. La fel, modelul maximal al experienței spirituale nu „guvernează“ solitar cîmpul celorlalte experiențe, ci le învăluie subtil, cu neașteptatul care însoțește faptul de viață concret al celui care „transmite“ tradiția Duhului. Admirația, ca formă a prieteniei, înseamnă a-l urma sau măcar a-i sta alături, ca în Upanishade.

Relația dintre modelul maximal și instanțele secunde ale experienței spirituale poate fi articulată mai precis plecînd de la o temă frecventă a Părintelui Scrima: aceea a relației dintre maestru și discipol în tradiția răsăriteană. În mod simptomatic numit „Părinte“ sau „Avvă“, maestrul este „vîrful cel mai avansat al lucrării Duhului în lume“ (Scrima, „Maestru și discipol în Răsăritul creștin“, în Timpul rugului aprins, Humanitas, 2000). Radicalitatea situării lui stă nu în cunoașterea unor taine, ci în întruchiparea maximală (dar după puterea de a-l găzdui a lumii în care trăiește) a harului. Scandalos uneori pentru logica „urbană“ a celor veniți să asculte un cuvînt, intempestiv în manifestări, Părintele nu livrează rețete de mîntuire sau rezumate dogmatice. Dimpotrivă, el se transformă în vehicul al Duhului pentru discipol și modelează prezența transcendenței după rigorile și limitele sufletului său unic. El știe cît și cînd să-l facă să pășească pe drumul Crucii, să-i impună un ritm, să i orienteze și să-i dozeze lucrările (de la cele înalte ale rugăciunii la cele aparent mărunte, de neînțeles, ca udarea zilnică a unui copac uscat). Relația dintre vîrful și baza muntelui duhovnicesc nu este una ierarhică, la fel cum nu este nici cea dintre diversele tipuri de experiență spirituală și modelul ei maximal. Mai degrabă, ea se constuiește temporal, într-o ordine continuă a intensităților sau, cu o altă imagine din „hermeneutica“ Părintelui Scrima, într-un spectru care se adună, la un moment dat, într-un punct luminos. Oricît ar părea a fi secundare, limitate, incomplete, experiențele spirituale „minore“ (cele considerate a fi „pregătitoare“, din vecinătatea vieții cotidiene) se raportează la modelul lor maximal mai puțin ca un preambul al survenirii Duhului, cît ca o formă de discipolat în care Duhul, deja prezent, se modelează după un ritm aparte. Iar dacă momentul transformării discipolului în maestru este unul de nepătruns, rar înfățișat ca atare, mereu parrhesía („îndrăzneală filială“) este răspunsul adecvat, concret, la chemarea irezistibilă a modelului. 

* În notițele sale păstrate în Arhiva André Scrima, parte din Fondul André Scrima de la Colegiul „Noua Europă“, Institut de Studii Avansate din Bucureşti, Părintele Scrima face diferența dintre monahismul occidental, indreptat spre „încreștinarea profundă a tuturor stărilor umane legitime“ și cel oriental, avînd ca miză „realizarea absolută a acelui unum necessarium fără echivoc sau tranzacție“ – îndumnezeirea omului. 

Ioan Alexandru Tofan este conferenţiar univ. dr. la Facultatea de Filozofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi. Dintre cărţile publicate: City Lights. Despre experienţă la Walter Benjamin, Humanitas, 2014.

Cea mai bună parte din noi jpeg
Să găsești oameni la fel ca tine
A îndrăzni să vorbești despre o boală înseamnă a crea o comunitate.
Zizi și neantul jpeg
„Luna cadourilor” și cenușiul
Simțeam cum realitatea tindea, făcea chiar presiuni asupra noastră, a locuitorilor ei, să se transforme în irealitatea din Lumea de lemn.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Cine o mai ține minte pe „fata de la pagina 5?” – cum recuperăm anii ’90?
Ar trebui să existe undeva la un loc de cinste într-un muzeu al presei românești de după 1989.
E cool să postești jpeg
Termopanul, valoare națională
„O bojdeucă trendy“, „Parchetul este cumpărat de la Dedeman sau Praktiker?“
p 20 Balaam WC jpg
Originea regilor magi
E un mag dintre caldeeni? Un ghicitor în stele? Un vrăjitor malefic?
Theodor Pallady jpeg
O carte despre oameni și îngeri
Cititorul va descoperi în text rațiunea tainică a Întrupării: doar omul – cu anatomia lui de lut și sufletul său nemuritor – avea să fie o imago Dei.
p 24 F  Prica jpg
Cu ochii-n 3,14
„Un cal a reușit cumva să iasă din boxa lui și umblă prin avion.”
image png
Oamenii din fotografii
Să-i facem să supraviețuiască.
image png
Malliștii
După film, ne-am dus să ne căutăm mașina în parcarea subterană, acolo, în hruba aia imensă și întunecoasă se termină fericirea.
image png
Lectura, antidotul violenței?
Cel mai des, este invocată lipsa timpului: „N-am mai citit pentru că m-a copleșit oboseala”.
image png
Mărturia lui Pascal
Cuvinte care „nu vor trece”, pline de „har și de adevăr”.
p 20 Iași WC jpg
Provincia ca problemă
Iar faptele, cîte și cum se fac ele, capătă cadențe cosmice, ca în sfîșietorul testament al Olguței.
p 21 la Lorin WC jpg
Olimpul litoralului românesc (2)
Ceva din spiritul stațiunii, un je-ne-sais-quoi, îi face și pe sportivii de performanță să își facă aici cantonamentele.
p 24 S M  Georgescu jpg
Cu ochii-n 3,14
„Lacrimile ei se amestecă cu cele ale acestui bazin“.
image png
Toate lucrurile care s-au schimbat
E nevoie de atît de puțin după ce anii își fac treaba.
image png
Capoate și feminități
Așa, diferențele dintre interior și exterior erau într-o măsură abolite.
image png
Piața Romană
Fetele de 20 de ani de acum nu-și mai pierd vremea în astfel de bodegi.
image png
Zgomotul și furia
Drept urmare, există mai multe metode tradiționale de a riposta unui vecin zgomotos.
image png
Cîteva note despre agapa creștină
Evident că nimeni, mîncînd laolaltă, nu stătea să filosofeze. Eram însă alături de Domnul.
p 20 Arik Ascherman WC jpg
Traumă şi discernămînt
Dar, în ciuda singurătăţii şi a primejdiilor acum mult mai aspre, rabinul îşi continuă patrularea, nu părăseşte paza.
p 24 D  Stanciu jpg
Cu ochii-n 3,14
Într-un supermarket, la raionul de alimente exotice, am descoperit mămăliga ambalată în vid, „gata preparată”.
image png
Lumi fragile
Am perceput „schimbul de scrisori”, formulare care în curînd va trece și ea într-o arhivă a limbii, ca pe un fel de apel la memorie.
image png
Frig și acasă
Cert e că, în ciuda condițiilor aparent vitrege, m-am simțit acasă acolo.
image png

Adevarul.ro

image
Iphone-ul care l-a băgat la închisoare pe Cherecheș. „Ți-ai vândut sufletul diavolului... Eu sunt ăla”
Una dintre probele principale ale acuzării în cazul lui Cătălin Cherecheș a fost seria de 47 de înregistrări audio realizate cu un Iphone S 5. Instanțele au analizat expertize și contra-expertize pentru a răspunde acuzațiilor primarului conform cărora înregistrările au fost trunchiate.
image
Dezvăluiri tulburătoare în cazul doctoriței de 31 de ani ucise în Franța. Cine este principalul suspect și ce spune logodnicul ei
Apar noi detalii în cazul Doinei Jurcă, tânăra doctoriță de 31 de ani din Galați, care a fost găsită înjunghiată într-un apartament din Franța. Logodnicul Doinei spune că principalul suspect este un francez, care ar fi fost reținut
image
Scenă de coșmar la Suceava. Un om de afaceri și-a ucis mama și apoi a început să strige cu o cruce în mână
O femeie în vârstă de 78 de ani, din comuna Dumbrăveni, județul Suceava, a fost găsită moartă, cu numeroase urme de agresiune pe corp, în locuința fiului ei. Anchetatorii au descoperit o scenă de groază la fața locului

HIstoria.ro

image
Cine este și de unde vine Moş Nicolae?
În noaptea de 5 spre 6 decembrie tradiţia spune că Moş Nicolae vine la geamuri şi vede copiii care sunt cuminţi, lăsându-le în cizmuliţe dulcuri şi alte daruri. Spre deosebire de Moş Crăciun, Moş Nicolae nu se arată niciodată iar copiii care au fost cuminţi vor găsi în ghetuţe diverse cadouri.
image
Importanța stației NKVD de la Londra în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
În 1941, stația NKVD de la Londra era cea mai productivă din lume, comunicând Moscovei 7.867 de documente diplomatice și politice, 715 documente pe probleme militare, 127 referitoare la aspecte economice și 51 legate de activități sau operațiuni ale serviciilor de informații.
image
Ce a însemnat România Mare
1 Decembrie 1918 a rămas în mentalul colectiv ca data la care idealul românilor a fost îndeplinit, în fața deschizându-se o nouă etapă, aceea a conștientizării și punerii în aplicare a consecințelor ce au urmat acestui act, crearea României Mari.