Tu

Publicat în Dilema Veche nr. 680 din 2-8 martie 2017
Tu jpeg

Nu prea îţi vine să te adresezi lui Dumnezeu cu „dumneavoastră“. În faţa ameţitoarei lui transcendenţe vii ca în faţa unui intim, „mai lăuntric în tine decît eşti tu însuţi“, după o vorbă celebră. Să-l tratezi cu „dumneavoastră“ ar însemna să pui între El şi tine o distanţă ceremonioasă, „măsurabilă“, socială. Pe cînd raportul cu El îmbină o depărtare niciodată absorbită cu nemijlocirea feţei către faţă. Aici, extremele coincid fără a-şi slăbi tensiunea. Celui cu totul altul i te adresezi ca celui mai familiar dintre interlocutori. Îi spui „Tu“ cu o intensitate pe care n-o foloseşti pentru nici un semen. Modul de adresare utilizat de rugă, oricît de banală ar fi ea, îl situează pe om într-o dimensiune verticală, într-o legătură cu Aproapele de neapropiat.

De partea Lui, angajarea e cel puţin la fel de intensă. Credinţa mizează pe un „Tu“ neîncetat prezent, pe o Persoană care aşteaptă, cere dialogul cu persoana umană. Există desigur disimetrie în ce priveşte nivelul de realitate al interlocutorilor. Dar există totodată o comună aspiraţie către celălalt. Spirituali şi filozofi religioşi au susţinut că Dumnezeu are nevoie de partenerul său uman. În misterul lui ultim, Dumnezeu este Singurul absolut, fără relaţie, învăluit în marea infinităţii lui. Dar ca Persoană divină şi ca principiu al persoanei, El presupune un altul, căruia să i se comunice, cu care să comunice. Plenitudinea Persoanei divine „are nevoie“ să iradieze, să se manifeste, să se facă cunoscută. „Are nevoie“ să lucreze într-o fiinţă capabilă să-i sesizeze calitatea şi să-i dea răspuns.

S-a spus, pe bună dreptate, că omul nu e totdeauna încîntat de libertatea care îl defineşte ca partener al divinului. De multe ori, s-ar lipsi bucuros de ea. Libertatea spiritului îi pretinde curaj şi căutări pline de risc, îl poate conduce la întrebări chinuitoare, îl poate pune în faţa unor alegeri dificile, cîteodată însoţite de primejdie, de suferinţă. Ne lăsăm mai uşor conduşi de datul comun şi de mersul veacului decît de boldul conştiinţei. Asta spune Dostoievski cu parabola Marelui Inchizitor. Cel din urmă ştie cît de greu e darul şi vrea să-l ia de pe umerii omului. Îi pune în vedere lui Christos să nu mai încurce locul cu propunerile lui de mîntuire şi de libertate supranaturală adresate unor biete făpturi. Vrea să-l îndepărteze pe Iisus pentru ca administratorii religioşi să-şi poată face liniştiţi treaba: să distribuie hrană şi securitate omenirii în schimbul aderării la religia-supunere.

„Nu omul, ci Dumnezeu e cel care nu se poate lipsi de libertatea omului“ – e consemnat într-o notiţă a părintelui Andrei Scrima. El „are nevoie“ de această libertate, El este această libertate. În aşa măsură că, în Paradis, deschide omului posibilităţi care merg de la dialog la neascultare. În aşa măsură că, pentru a retrezi în om libertatea, Christos vine în lume neînarmat cu forţă explicită, exterioară. Vine ca un „străin“ care aşteaptă/speră ca omul să l recunoască în calitatea lui divină, să l urmeze.

„Tu“ înseamnă dialog, drum urmat împreună, iar pentru asta e nevoie de un unu uman şi de un Unu divin dependenţi unul de celălalt. Anumiţi spirituali au avut intuiţia şi curajul de a spune asta cu o a-bruptă poezie. De pildă, Angelus Silesius, în al său Călător heruvimic, tradus de Ioana Pârvulescu (Humanitas, 1999): „Ştiu că de nu sînt eu, nici Domnul viaţă n-are / Iar de mă sting, Îi iau şi ultima suflare“. În absenţa partenerului uman, Dumnezeu nu poate fi Domnul, nu poate fi Dumnezeu-în-relaţie. Cel iubit nu există fără iubitor, Cel ce se face cunoscut nu există fără cunoscător, Cel ce atrage către sine nu există fără cel ce se lasă atras. Ne aflăm dinaintea lui Dumnezeu care respiră împreună cu respiraţia omului.

Dacă e aşa, credinţa îi dă omului în grijă viaţa Domnului său. Fiecare om religios şi fiecare epocă au de făcut faţă acestei demnităţi, acestei sarcini. Fiecare trebuie să-şi aducă propriul suflu pentru a păstra vie dubla dependenţă. Ce tip de suflu, de prospeţime, de noutate a adus în această privinţă modernitatea tîrzie?

Voi menţiona aici două teme, în amintirea părintelui dominican Claude Geffré (1926 – 9 februarie 2017). Claude Geffré a fost un important teolog liberal francez, unul dintre cei mai curajoşi, mai solizi gînditori religioşi actuali, atent la mesajul christic şi totodată la profilul omului tîrziu modern. O linie pe care a lucrat înnoitor priveşte „cotitura hermeneutică a teologiei“ (cf. volumului său Croire et interpréter. Le tournant herméneutique de la théologie, Cerf, 2001). Ce înseamnă asta? „Paradigma“ teologică înclină să fie, de multă vreme, de tip dogmatic. Munca teologului (şi atitudinea intelectuală a credinciosului) se concentrează mai ales pe ilustrarea/explicarea/pledoaria dogmelor stabilite. Pleacă de la un dat, care nu trebuie decît expus, argumentat, sistematizat. „Imaginaţia teologică pare secătuită“, spunea un teolog american, David Tracy, „prealabilele dogmatice determină deja rezultatul înainte ca efortul teologic să demareze. Situaţie instalată ce trebuie însă depăşită“. „Cotitura hermeneutică“ a teologiei pune accent pe confruntarea teologului/credinciosului cu vitalitatea revelaţiei christice. Insistă pe aventura de cunoaştere care urmăreşte straturile de sens ale textului sacru, care se lasă condusă de dinamica lor. Teologul (şi credinciosul) lucrează împreună cu cuvîntul divin, îl întreabă, se lasă interpelat de paradoxurile şi de noutatea lui, e modelat, transformat de el. De altfel, în primele veacuri creştine, „paradigma“ cunoaşterii de Dumnezeu era hermeneutică. Cercurile de studiu, grupurile de credincioşi ardenţi cercetau Scriptura ca mesaj viu al Domnului, îi urmau traseele, „mestecau“ textul, îndrăzneau interpretări plurale, polifonice. Însă chiar înainte ca creştinismul să devină religia Imperiului, ierarhia Bisericii a tins să impună „paradigma dogmatică“ ce formulează datele credinţei într un mod fix, univoc, obligatoriu, asemănător cu stilul legilor temporale. Sigur că, de-a lungul vremii, hermeneutica a continuat să facă parte din plin din viaţa de credinţă, dar n-a mai avut aceeaşi libertate. Astăzi, ceea ce s a numit „o nouă vîrstă a teologiei“ aminteşte de atitudinea originară, dar lucrează în datele modernităţii tîrzii, unde individul se simte mai liber (şi, e de sperat, responsabil) în faţa sensului, unde studiul critic poate deosebi între mesajul spiritual şi ceea ce, în religie, e doctrină marcată de contexte socio-istorice, instrumentalizare politică, ambalaj al unei ideologii, unde curajul interpretativ poate urmări fibra vie a cuvîntului christic.

Cealaltă temă priveşte întîlnirea colegială a religiilor. Prin cîţiva gînditori, teologia creştină actuală a referit pluralismul religios la supraabundenţa darului divin, la o plenitudine care se comunică în moduri diferite diferitelor comunităţi spirituale şi culturale. Claude Geffré a schiţat chiar o „teologie interreligioasă“. Potrivit ei, fiecare religie are de învăţat de la temele dominante ale celorlalte. Nu ceva nou, ci o atenţie nouă faţă de felul cum acele teme se află cuprinse în logica propriei credinţe.

A regăsi prospeţimea hermeneuticii şi a fructifica dialogul cu celelalte credinţe: iată două dintre atitudinile prin care timpul nostru poate hrăni raportul cu Aproapele transcendent. 

Anca Manolescu este cercetător în domeniul antropologiei religioase. Cea mai recentă carte publicată e Modelul Antim, modelul Păltiniş. Cercuri de studiu şi prietenie spirituală, Humanitas, 2015.

Foto: wikimedia commons

Cea mai bună parte din noi jpeg
Prea tîrziu și prea devreme
În 1993, cînd revista era la cele dintîi numere, mă aflam la început de liceu.
Zizi și neantul jpeg
Lucruri interzise: părul
Coafurile femeilor, în anii 1970-1980, nu erau atît de direct cenzurate.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Tu pe cine ai în agendă?
În orașele mici e mai simplu, cercul e mai strîmt.
E cool să postești jpeg
Viitorul sună prost
Un cerc vicios ia astfel naștere: cu cît intră mai puțini oameni în învățămînt, cu atît se agravează pe termen lung deficitul de profesori
p 20 WC jpg
Cuvîntul rănit. Fenomenologia rugăciunii
Dumnezeu este o manifestare activă de sine în fața lui Dumnezeu
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Parabola intervalului
Andrei Pleșu este, așa cum știm, un excepțional mijlocitor.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
Inteligența Artificială prezintă un risc de „extincție” pentru umanitate.
Cea mai bună parte din noi jpeg
Inima rezistă mai mult
Am petrecut mult timp căutînd sfaturi de domesticire a procrastinării.
image png
Lecția portugheză SAAL
Inovațiile metodologice ale SAAL, cum ar fi implicarea arhitecților în dezvoltarea comunitară
Zizi și neantul jpeg
Masa cea lungă
Pentru că viitorul era incert sau, dimpotrivă, înfiorător de cert în stagnarea lui.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Schimb de mame sau despre cum arată România
Trăim în continuare într-o țară foarte săracă
E cool să postești jpeg
Mai avem nevoie de profesori?
Este trecut cu vederea, în mod grosolan, faptul că această grevă a profesorilor, pentru drepturile salariale, este făcută tocmai în interesul copiilor.
Theodor Pallady jpeg
Cine este Hieronymus Bosch?
Hieronymus Bosch va rămîne atîrnat în muzeele altora, în vreme ce detectivii romanelor noastre polițiste vor purta neverosimile patronime neaoșe...
p 20 Gianfranco Ravasi WC jpg
O biografie în cruce
„Biografia lui Iisus” ţine mai ales seama de expresivitatea internă a Evangheliilor.
p 24 A  Manolescu jpg
Cu ochii-n 3,14
De fiecare dată cînd văd cîte un om pe stradă cu Dilema veche în mînă mă bucur de parcă m-aș întîlni cu un cunoscut. Încă nu-i salut, dar le zîmbesc. (A. M. S.)
Cea mai bună parte din noi jpeg
Colecționarii de momente
Adun într-un colț de memorie momente aparent obișnuite, care mie îmi spun o poveste.
Zizi și neantul jpeg
Vechi obiceiuri (ne)sănătoase
Diferența dintre ea și Emma Bovary era că Tincuța știa, exact, granițele dintre lumea visării și cea a vieții de toate zilele.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Doar o plimbare prin cartier
De vreo două luni încoace, mi-am făcut un obicei – indiferent de vreme, în fiecare dimineață pe la ora 9, ies la o plimbare prin cartier.
E cool să postești jpeg
Sfîntul Grobian al politicienilor
Însă, dacă erodează încrederea cetățenilor, politicienii sînt ei înșiși cei care vor cădea în această groapă.
p 20 Carol cel Mare WC jpg
Creștinismul carolingian, între cultură și politică
Ei au introdus astfel o concepţie despre rolul religios al suveranului, care nu a încetat să fie revendicată mai tîrziu.
foto BTC DV bis jpeg
Credința ca experiență
E un mister al libertății, căci fiecare în conștiință poate spune de ce deschide sau de ce nu.
p 22 WC jpg
Pascalia, piatră de poticnire?
Tema este delicată și necesită explicații extinse pentru a înțelege cîștigurile, pierderile și riscurile unui demers de schimbare a Pascaliei.
p 24 I  Morosan jpg
Cu ochii-n 3,14
Habar n-am dacă așa ceva poate fi socotit un experiment reușit sau nu.
Cea mai bună parte din noi jpeg
Schimbări și obișnuințe
Dacă nu ieși din casă nu se întîmplă nimic nou.

Adevarul.ro

image
Românul care a descoperit secretul câștigului la loterie. Din cauza lui s-au schimbat legile în SUA și Canada
Un matematician român a descoperit secretului câștigului la loterie. Ştefan Mandel a reușit printr-o formulă personală să ia de 14 ori premiul cel mare. Norocosul a fost însă urmărit de ghinion, fiind anchetat de CIA și FBI.
image
Cum să pari mai deștept când porți o conversație banală. Ce spun cercetătorii de la Harvard
Dacă până acum ai crezut că menționarea funcției sau a studiilor te va „ridica“ în ochii partenerului de conversație, ar fi bine să te mai gândești o dată.
image
Presa britanică despre vizita Regelui Charles în țara noastră: „Are România în sânge“ VIDEO
Publicația britanică Daily Mail a publicat un amplu fotoreportaj dedicat vizitei de cinci zile a Regelui Charles al III-lea în țara noastră. Jurnaliștii au constatat că monarhul „are România în sânge“.

HIstoria.ro

image
Cine au fost cele trei soții ale lui Ștefan cel Mare? Familia și copiii domnului Moldovei
Ștefan cel Mare al Moldovei a fost căsătorit de trei ori, de fiecare dată luându-și de soţie o reprezentantă a unei mari familii aristocrate, de confesiune ortodoxă. Mai întâi, Ștefan s-a căsătorit, în vara anului 1463, într-un context în care plănuia organizarea unei cruciade ortodoxe împotriva Imperiului Otoman, cu Evdochia, care descindea după tată din neamul marilor duci ai Lituaniei. Tatăl ei, Alexandru al Kievului, era văr primar cu Cazimir al IV- lea, regele Poloniei și marele duce al Lit
image
Drumul României către Tratatul de la Trianon
Nimeni nu s-ar fi putut gândi la începutul anului 1918 la o schimbare totală în doar câteva luni a condițiilor dramatice în care se găsea România.
image
Tancurile în timpul Războiului Rece
Conflictul ideologic izbucnit între Uniunea Sovietică și aliații occidentali a dus la acumularea unor cantități enorme de material militar și la dezvoltarea inevitabilă a armei tancuri.