Religia la breaking news

Publicat în Dilema Veche nr. 674 din 19-25 ianuarie 2017
Religia la breaking news jpeg

Ce schimbare faţă de acum cîţiva ani în situaţia europeană a religiei! La începutul noului secol (şi mileniu), religia părea că acceptase să se „privatizeze“. Avea o prezenţă moale, discretă, polimorfă, adesea modelată după gustul reţetelor individuale. În societatea mare, glasul ei era firav, delicat. Secularizarea, corectitudinea politică, uitarea păreau să-i vină în curînd de hac. Cel puţin după analiştii fenomenelor sociale, care constatau că ea devenise preponderent treaba insului sau a comunităţii mici de cult. Că era căutată pentru confortul psihic şi moral pe care îl oferea, ca un căuş cald asigurat de un transcendent binevoitor, chiar dacă adesea vag. Blîndă, domestică, introvertită, religia invoca Alteritatea mai ales pentru a-i folosi prestigiul în buna aşezare a vieţii de aici. „Recentrarea pe lume şi om“, adaptarea divinului la nevoile umanului, o cheie de succes în „realizarea personală“: iată care erau principalele atuuri ale religiei în Occidentul tîrziu modern. În 2000, o anchetă asupra pluralismului moral şi religios în Europa a trebuit să renunţe la întrebarea privind noţiunea creştină de mîntuire. O treime din cei chestionaţi n-au înţeles despre ce era vorba.

De cîţiva ani, chipul social al religiei s-a schimbat în mod dramatic. Ea a dat buzna în spaţiul public. Dă teribile bătăi de cap decidenţilor europeni. Nu se mai lasă asimilată unor convingeri private, nici catalogată printre tăcute şi trecute valori culturale. Pune faţă în faţă mari religii ale lumii, fiecare cu bagajul ei de doctrină, de traseu istoric, de imagine a societăţii. Religia are tonuri tari, sonore, răscolitoare pentru mentalitatea lumii occidentale. Tonuri grave, precum tema persecuţiilor şi a refugiaţilor din motive religioase. Tonuri îngrijorătoare, ca problema grupurilor neinserate în disciplina civică a ţării-gazdă: comunităţile turce din Germania, permeabile la ideologia dictatorial-islamistă a lui Erdogan, coloanele greu administrabile de migranţi, milioanele de musulmani din periferiile franceze (François Fillon, candidat la preşedinţia Franţei, vorbea chiar mai larg despre necesitatea „unui control administrativ strict privind cultul islamic atîta vreme cît ancorarea lui în Republică nu se va fi încheiat“). Mai teribil, religia are tonuri de violenţă criminală, împroşcate de grupările extremismului islamist şi de dictaturi din Orientul Mijlociu, ceea ce dă apă la moară temei conflictului între civilizaţii, ortodoxiei oficiale din Rusia lui Putin, tentaţiilor europene către izolaţionism.

Dar izbucnirea religiei în spaţiul public are / poate avea şi tonuri promiţătore. Datorită crizei, vocile responsabililor religioşi capătă relief, audienţă în-tr un cerc mai larg decît cel al comunităţii credincioase. François Fillon s-a adresat, de pildă, episcopilor Franţei, cei care, în octombrie 2016, publicaseră un „Strigăt de alarmă“ privind fracturile societăţii franceze. Ei pledau pentru necesitatea de a regîndi laicitatea, de a produce o „laicitate ospitalieră“ unde religia / religiile să fie ascultate, unde ele să participe la dezbaterea problemelor de societate. Capătă de asemenea un spor de mediatizare colocviile între creştini, evrei şi reprezentanţi ai islamului participant la democraţie. Se cercetează acolo ceea ce face concordanţa religiilor, se aminteşte datoria credinţelor de a se degreva de construcţiile ideologice care le sufocă spiritul, se testează acolo beneficiul întîlnirii dialogale a religiilor.

Pe urmă, într-un Occident care caută să-şi afirme mai apăsat identitatea, creştinismul revine în atenţia societăţii drept filon formativ al Europei. Apare astfel posibilitatea ca el să fie cercetat, cunoscut, interpretat mai cu atenţie şi cu sîrg. E de sperat ca grija identitară să nu adumbrească seva lui de universalitate. E de aşteptat ca nu lecturile integriste, închise să predomine, ci cele sensibile la ecumenismul Duhului.

În sfîrşit, izbucnirea religiei în spaţiul public arată ce important este ca societatea mare să recupereze cultura religioasă. În confruntarea cu islamul, se simte astăzi lipsa instrumentului cu care Occidentul să se raporteze la nordul realului, la transcendenţa Lui mobilizatoare, în care toate religiile îşi au raţiunea de a fi. Pe de altă parte, islamismul agresiv este şi el tot produsul unei inculturi religioase. Ea e cea care schimonoseşte aşa de uşor credinţa în fanatism, în scenariu totalitar, criminal. Ea e cea care dă divinului statutul brut de dictator. Prima ignoranţă, pentru care credinţa a ajuns doar convingere individuală ori de grup restrîns, e de tip flasc. A doua e de tip îngheţat. Dar ambele mundanizează religia, ambele restrîng statura omului la măsura unei lumi închise. Recuperarea culturii creştine, a culturii religioase în genere poate fi dificilă, problematică, dar poate da o nouă respiraţie Europei. Conjunctural vorbind, recuperarea e cerută de conflictul cu islamismul agresiv. Dar, în mod „absolut“, ea e cerută de statutul omului, fiinţă definită prin capacitatea de a creşte, de a se depăşi, deschisă spre un altul. Fără o cultură spirituală vie, îndrăzneaţă, creatoare, credinţa însăşi riscă să devină conformistă, lipsită de gust pentru transcendent, fără detentă verticală. Omul riscă să-şi caute sensul într-o lume plată, sub „un cer potrivit cu părerile lui“.

Un cer întrucîtva – doar întrucîtva – asemănător a descris Swedenborg în debutul viziunilor sale din cartea Despre înţelepciunea iubirii conjugale. O sumă de înţelepţi adunaţi din toate colţurile pămîntului sînt poftiţi de un înger să arate cum îşi închipuie ei starea de fericire angelică. Unii cred că ea constă în posibilitatea de a obţine o ştiinţă desăvîrşită, prin discuţii şi sfaturi fără limită de timp. Alţii optează pentru neîncetate celebrări ale divinului în compania patriarhilor. Altă ceată vorbeşte despre grădina Paradisului şi frumuseţile ei. Pe scurt, toţi îşi închipuie starea transmundană potrivit unei forme date, gata făcute, familiare. Insensibili faţă de exaltanta ruptură de nivel la care sînt îndemnaţi, ei o modelează prin perpetuarea unor activităţi şi imagini de aici. Nu par să aibă gust pentru dinamica credinţei, captivată de imprevizibilul lui Dumnezeu, atrasă de noutatea Lui de necuprins. După ce toţi îşi expun opiniile, îngerul decide: „Să le alcătuim aşadar un cer potrivit cu părerile lor“. Iar Swedenborg insistă asupra senzaţiei de platitudine sufocantă, de capacană pe care toţi aceşti oameni o au după ce petrec cîteva zile în „cerul potrivit cu părerile lor“. „Sîntem aici abia de trei zile… şi avem neîncetat în faţa ochilor veşnicia plictiselii care ne aşteaptă.“ Parabola – transparentă – arată ce riscă să devină religia cînd raportul cu divinul e conceput după criteriile închise ale lui „aici“: o enormă plictiseală. 

Anca Manolescu este cercetător în domeniul antropologiei religioase. Cea mai recentă carte publicată e Modelul Antim, modelul Păltiniş. Cercuri de studiu şi prietenie spirituală, Humanitas, 2015.

Foto: wikimedia commons, Em. Swedenborg

Cea mai bună parte din noi jpeg
Inima rezistă mai mult
Am petrecut mult timp căutînd sfaturi de domesticire a procrastinării.
image png
Lecția portugheză SAAL
Inovațiile metodologice ale SAAL, cum ar fi implicarea arhitecților în dezvoltarea comunitară
Zizi și neantul jpeg
Masa cea lungă
Pentru că viitorul era incert sau, dimpotrivă, înfiorător de cert în stagnarea lui.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Schimb de mame sau despre cum arată România
Trăim în continuare într-o țară foarte săracă
E cool să postești jpeg
Mai avem nevoie de profesori?
Este trecut cu vederea, în mod grosolan, faptul că această grevă a profesorilor, pentru drepturile salariale, este făcută tocmai în interesul copiilor.
Theodor Pallady jpeg
Cine este Hieronymus Bosch?
Hieronymus Bosch va rămîne atîrnat în muzeele altora, în vreme ce detectivii romanelor noastre polițiste vor purta neverosimile patronime neaoșe...
p 20 Gianfranco Ravasi WC jpg
O biografie în cruce
„Biografia lui Iisus” ţine mai ales seama de expresivitatea internă a Evangheliilor.
p 24 A  Manolescu jpg
Cu ochii-n 3,14
De fiecare dată cînd văd cîte un om pe stradă cu Dilema veche în mînă mă bucur de parcă m-aș întîlni cu un cunoscut. Încă nu-i salut, dar le zîmbesc. (A. M. S.)
Cea mai bună parte din noi jpeg
Colecționarii de momente
Adun într-un colț de memorie momente aparent obișnuite, care mie îmi spun o poveste.
Zizi și neantul jpeg
Vechi obiceiuri (ne)sănătoase
Diferența dintre ea și Emma Bovary era că Tincuța știa, exact, granițele dintre lumea visării și cea a vieții de toate zilele.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Doar o plimbare prin cartier
De vreo două luni încoace, mi-am făcut un obicei – indiferent de vreme, în fiecare dimineață pe la ora 9, ies la o plimbare prin cartier.
E cool să postești jpeg
Sfîntul Grobian al politicienilor
Însă, dacă erodează încrederea cetățenilor, politicienii sînt ei înșiși cei care vor cădea în această groapă.
p 20 Carol cel Mare WC jpg
Creștinismul carolingian, între cultură și politică
Ei au introdus astfel o concepţie despre rolul religios al suveranului, care nu a încetat să fie revendicată mai tîrziu.
foto BTC DV bis jpeg
Credința ca experiență
E un mister al libertății, căci fiecare în conștiință poate spune de ce deschide sau de ce nu.
p 22 WC jpg
Pascalia, piatră de poticnire?
Tema este delicată și necesită explicații extinse pentru a înțelege cîștigurile, pierderile și riscurile unui demers de schimbare a Pascaliei.
p 24 I  Morosan jpg
Cu ochii-n 3,14
Habar n-am dacă așa ceva poate fi socotit un experiment reușit sau nu.
Cea mai bună parte din noi jpeg
Schimbări și obișnuințe
Dacă nu ieși din casă nu se întîmplă nimic nou.
Zizi și neantul jpeg
Familie și mese
Am crescut, prin anii 1970, cu o definiție mai curînd Disney a familiei.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Copilul care recită poezia
Bine că măcar poeziile de slavă și preamărire au dispărut, însă nu se știe pînă cînd.
p 20 Kemal Kili‡daroglu WC jpeg
Pluralism religios: democratul turc şi monarhul englez
În Europa larg secularizată, monarhul englez a celebrat Polul divin şi universalitatea iradierii lui.
Theodor Pallady jpeg
Populus Dei
„Mediile bisericești înalte" au văzut în simpla adunare a laicatului un soi de reformă protestantă!
P2000594 1 jpg
Mai, RDW și București
RDW reușește, în fiecare an, să aducă în lumina reflectoarelor un număr impresionant de artiști, designeri și arhitecți
E cool să postești jpeg
Ne pierdem copiii?
„Noi, adulții, sîntem cei care dăm exemplu copiilor, iar azi acest exemplu e cel mai rău imaginabil cu putință.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
● Urmăriți derularea scandalului „The Romanian deal” în care e implicat fiul (cam pușlama, după părerea mea) președintelui Biden. Vor ieși la iveală lucruri incredibile! (S. V.)

Adevarul.ro

image
„Secretul japonez pentru o viață lungă și fericită“. Cei mai longevivi oameni au aceste două trăsături de personalitate
Cei mai mulți centenari au trăsături de personalitate similare, care contribuie la creșterea duratei de viață, potrivit unui studiu.
image
Cum s-a transformat satul Viscri sub influența Regelui Charles. Localnic: „Era sărăcie mare” FOTO
Potrivit localnicilor, înainte de venirea lui Charles, la Viscri era „mare sărăcie”. Acum sunt multe pensiuni, puncte Gastro Local, afaceri, astfel că fiecare familie are măcar un angajat
image
Ce l-a ruinat pe Irinel Columbeanu și care a fost începutul sfârșitului: „A generat tocarea întregii mele averi”
Fostul miliardar de la Izvorani nu s-a sfiit să vorbească în ultimii ani despre declinul său. Irinel Columbeanu a povestit deschis despre ce l-a ruinat și cum a ajuns să piardă toată averea pe care a deținut-o.

HIstoria.ro

image
Cine au fost cele trei soții ale lui Ștefan cel Mare? Familia și copiii domnului Moldovei
Ștefan cel Mare al Moldovei a fost căsătorit de trei ori, de fiecare dată luându-și de soţie o reprezentantă a unei mari familii aristocrate, de confesiune ortodoxă. Mai întâi, Ștefan s-a căsătorit, în vara anului 1463, într-un context în care plănuia organizarea unei cruciade ortodoxe împotriva Imperiului Otoman, cu Evdochia, care descindea după tată din neamul marilor duci ai Lituaniei. Tatăl ei, Alexandru al Kievului, era văr primar cu Cazimir al IV- lea, regele Poloniei și marele duce al Lit
image
Drumul României către Tratatul de la Trianon
Nimeni nu s-ar fi putut gândi la începutul anului 1918 la o schimbare totală în doar câteva luni a condițiilor dramatice în care se găsea România.
image
Tancurile în timpul Războiului Rece
Conflictul ideologic izbucnit între Uniunea Sovietică și aliații occidentali a dus la acumularea unor cantități enorme de material militar și la dezvoltarea inevitabilă a armei tancuri.