Precum în cer, așa și pe pămînt

Publicat în Dilema Veche nr. 659 din 6-12 octombrie 2016
Precum în cer, așa și pe pămînt jpeg

Așa cum anticipează Apostolul Pavel în Epistola către Coloseni, elin și iudeu, barbar și scit se adună într-un nou popor. Peisajul marilor cetăți romane din secolul al IV-lea (Roma, Milano, Antiohia, Alexandria, Efesul, Tesalonicul, Constantinopolul), marcat de o surprinzătoare diversitate etnică, este o împlinire a viziunii pauline. Mai mult de atît, ceea ce în vremea apostolului se obținea încă individual, cetățenia romană, după 212 AD (edictul lui Caracalla) se generalizase la toți locuitorii imperiului. Diversitatea etnică, pe care istoria de pînă atunci o înregistrase ca fiind demarcată lingvistic și religios, se estompa din ce în ce mai mult prin adeziunea la un numitor comun de natură politică, apartenența la populus romanus. Astfel, o idee politică unificatoare, romanitas, exprimată printr-o limbă politico-juridică, latina, dar dublată de o limbă de prestigiu cultural, greaca, punea la picioarele creștinismului idealul unei umanități deasupra clanurilor, triburilor, neamurilor și popoarelor.

Fărîmițarea religioasă din centrele urbane ale Mediteranei în secolele de creștere a imperiului roman lăsase politicul aproape fără referință metafizică, în condițiile în care religia romană devenise eminamente un cult civic. Încercarea de a promova cultul împăratului prin mijlocirea acestui indiferentism religios denotă tocmai criza profundă a unei religii care nu-și mai împlinea funcția socială. Sol invictus, pe lîngă multe alte divinități de origine orientală, era o formulă de împrumut. Cu toate acestea, explozia de mausolee/temple imperiale la începutul secolului al IV-lea (Dioclețian la Spalato, Maxențiu la Roma, Galeriu la Tesalonic și Felix Romuliana, Constantin la Antiohia și Constantinopol) și declararea împăratului ca dominus, stăpînitor, părea să dea o nouă coerență ideii imperiale și s-o propulseze în centrul ideii politice romane.

Edictul de la Milan (313) a pus comunitățile creștine deodată în fața unei puteri politice binevoitoare. Starea de spirit jubilatorie în fața acestei schimbări de situație subite și nesperate ne‑o dă Lactanțiu în De mortibus persecutorum. Dumnezeu veghează la destinul credincioșilor săi și conduce pedagogic istoria. Dovada stă nu numai în schimbarea de atitudine a imperiului față de creștini, ci în însuși destinul tragic al celor care au îndrăznit să se ridice cu furie și sălbăticie împotriva Dumnezeului celui viu. Moartea persecutorilor atestă adevărul credinței creștinilor. Pentru prima dată în istorie în fața religiei civile, imperiale sau ancestrale, în fața larilor și penaților, în fața misterelor și cultelor venite la Roma odată cu neamurile întregii lumi, ca patrimoniu al acestora, stătea o divinitate universală nu născută din politic, ci împotriva politicului. Deceniul persecuției dioclețiene dezvăluise lumii romane nu o religie, ci o credință, nu un instrument pentru o așezare ierarhică a lumii acesteia, ci o neclintită nădejde în viața de după moarte. Împăratul ceresc își strîngea oștile într-un spațiu la care împăratul lumesc nu avea acces. Cultul divinității imperiale se înscria într-o competiție deschisă nu doar pentru dreptul de a gestiona societatea, ci pentru însuși sensul vieții. Edictul de la Milan inaugura un secol de armistițiu, acomodări și tatonări pentru identificarea punctelor de convergență posibile.

Toleranța imperială deschidea calea către o treptată relaționare. Însă între cine și cine? Conceptele pe care le avem noi astăzi după două mii de ani de oficializare și instituționalizare a creștinismului, cum ar fi cele de Imperiu și Biserică, abia se defineau în epocă. Cine e Biserica? Dar cine e Imperiul? Edictul de toleranță a formulat necesitatea identificării partenerilor de dialog. Aristocratul Lactanțiu a fost în mod firesc chemat la curte să spună ce este creștinismul, dar el nu era decît un laic. Reprezentantul Bisericii trebuia formalizat. Astfel a apărut clerul de curte, format cu precădere din episcopi, iar apoi ideea reunirii episcopatului din întreg imperiul. Cele două mișcări au instituționalizat din punct de vedere imperial o conducere a Bisericii, episcopatul, formulînd în sinod adevărul de credință. Între scaunele episcopale un număr de trei episcopii, Roma, Alexandria și Antiohia, au fost identificate ca purtînd o legitimitate specială, datorată din punct de vedere intern, al creștinismului, originii apostolice, din punct de vedere extern, politic, rolului acestor orașe în imperiu. Misiunea de a întruchipa imperiul i-a revenit împăratului Constantin.

Prima ofertă a împăratului Constantin către episcopat a fost crearea unei echivalențe prin edificarea unui mausoleu al împăratului Hristos la Ierusalim. Rotonda Sfîntului Mormînt amplasată în mijlocul unei curți sacre, precedată de o bazilică și de încă un atrium, dispuse într-o succesiune de spații din ce în ce mai sacre, pornind de la cardo (axa nord-sud) al Ierusalimului, este o replică fidelă a mausoleelor imperiale.

Mecanismul analogiei între cele două împărății era astfel pus în mișcare. Dumnezeul apropiat, prietenos și simplu – bun păstor, alergînd după oaia pierdută, învățător și prieten al discipolilor săi, dispus să vindece rănile mici ale celor umili și să poarte sarcinile celor obosiți – începea să îmbrace haine imperiale, nu în batjocură de data aceasta, ca în pretoriul prefectului Iudeii, ci cu toată cheltuiala unei manufacturi imperiale la apogeul expresiei sale artistice. Între multele și marile lucrări ale împăratului Constantin la Roma, Constantinopol și în toată Palestina, ieșea în evidență Octogonul de aur al Antiohiei, care evoca lumina lumii de dincolo prin cel mai scump material al lumii acesteia, aurul.

Formularea deplină și fără oco­lișuri a analogiei între împărăția cerească și împărăția pămîntească i-a revenit episcopului Cezareei Palestinei, Eusebiu, în două scrieri redactate în ultimii ani ai domniei lui Constantin și imediat după moartea sa. Este vorba întîi de elogiul rostit de Eusebiu în fața împăratului Constantin cu ocazia celebrărilor a treizeci de ani de domnie, transmis în limba greacă cu titlul Triakontaeterikos, iar în limba latină cu titlul Laus Constantini. Apoi de Viața Împăratului Constantin (Vita Constantini) începută probabil în ultimul an de viață a împăratului și terminată la foarte scurt timp după aceea, dar pe baza accesului în arhivele imperiale, de unde extrage conținutul cîtorva legi imperiale și al cîtorva discursuri. Propunerea lui Eusebiu este puternică fiindcă este simplă: unui Dumnezeu ceresc îi corespunde un singur stăpînitor pămîntesc. Puterea divinității asupra creației este absolută (atotputernicie), deci modelul politic al monarhiei este cel mai asemănător, judecata Lui este mai presus de dreptate, iar a împăratului este deasupra legii; El este sursă a tot binele în univers, așa cum bunăstarea și pacea imperiului sînt opera unui împărat înțelept.

Două teme teologice se împletesc în această viziune, atotstăpînirea universului creat de către creator (Pantocrator) și monarhia davidică a lui Hristos, salvator al poporului ales. Astfel, Novus Israel își dă mîna cu populus romanus pentru a se instala în centrul istoriei. La Roma nu se mai scrie istoria celor întîmplate, ci anunțul celor ce or să vină.

Petre Guran este dr. în istorie bizantină al École des Hautes Études en Sciences Sociales, cercetător la Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române.

Cea mai bună parte din noi jpeg
Promite-mi doar ce poți
„Pot să-ți promit că voi fi atent, că voi încerca să nu greșesc, dar nu pot să-ți promit că o să mă fac bine”.
Zizi și neantul jpeg
Alte stradale
Dar astăzi strada, în general, a devenit mai agresivă. Poate la fel de plină ca-n anii ’90, dar într-un alt mod.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Două kilograme și jumătate și alte cugetări
Este un text despre lipsa de acceptare a bolii și a morții.
E cool să postești jpeg
Cum inventezi mîndria națională
Ne iubim, așadar, compatrioții? Ne simțim bine în România? Sîntem mulțumiți cu traiul nostru?
p 20 WC jpg
Din ce sînt alcătuite viețile noastre?
Altfel, lumea nu este locuită nici de păcătoși iremediabili, nici de creștini perfecți. Intervalul este numele metafizic al obișnuitului pe care îl locuim.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Marele Premiu pentru filosofie al Academiei Franceze
Anca Vasiliu a contribuit constant la crearea punților dintre cultura care a primit-o și i-a recunoscut totodată expresivitatea stilistică a scrierilor sale
p 24 1 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
Gino a intrat în Cartea Recordurilor ca fiind cel mai bătrîn cîine din lume: are 22 de ani și încă se ține bine.
Cea mai bună parte din noi jpeg
Biroul meu de astăzi e același
Mă întreb tot mai des dacă, în loc să devină o gazdă pentru o viață mai bună, lumea nu s-a transformat cumva într-un birou universal în care ești mereu de găsit.
Zizi și neantul jpeg
Diverse, stradale…
Omniprezenți, pe vremea de atunci, în orele de lucru, erau cerșetorii și cei care sufereau de boli psihice.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
De ce trăiesc nemții cîte o sută de ani, sănătoși și întregi la cap?
Pentru mine, Berlinul este orașul cel mai bine organizat, ca infrastructură și ca tot, dar în care te simți cel mai liber.
E cool să postești jpeg
Unde-i tocmeală mai e păsuire?
„Pot rezista la orice, mai puțin tentației”.
p 20 WC jpg
Cafea sau vin?
La fel ca vinul, cafeaua are, în legendele ei de origine, o întrebuinţare spirituală.
Theodor Pallady jpeg
Energii divine necreate...
Teologia creștină s-a cristalizat în numeroase orizonturi lingvistice, dar ortodoxia a rămas în mare măsură tributară geniului grecesc.
640px Bucharest, Drumul Taberei (16307818580) jpg
Drumul Taberei 2030
Fidel Castro a fost plimbat pe bulevardul Drumul Taberei
p 24 S M  Georgescu jpg
Cu ochii-n 3,14
Pe o dubă destinată livrării unor produse, o adaptare a limbajului telefoanelor „fierbinți“ din anii 2000: „Livrez orice! Ia-mă! Sînt electrică!“
Cea mai bună parte din noi jpeg
Rămîi pe culoarul tău
Mi-a luat o jumătate de viață să înțeleg că oamenii nu pot fi înlocuiți și că creativitatea noastră este cea care ne legitimează unicitatea.
Zizi și neantul jpeg
Obiecte și dispariții
Țin minte că pe ultimele le-am văzut cam atunci cînd s-a născut copilul meu. Atunci au fost, la propriu, obiecte de trusou.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
E cool să postești jpeg
În goana vieții
„Nu juca acel joc la care te obligă un semafor care decide pentru tine cînd e timpul să mergi, cînd să te oprești. Stai puțin nemișcat și gîndește-te.”
p 20 Walter Benjamin  WC jpg
Geografii spirituale (II): orașul
Walter Benjamin nu vorbește, desigur, despre o transcendență personală, nici măcar despre una în sens tradițional.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Hypatia. Adevăr și legend
Uciderea Hypatiei de către un grup de fanatici care-și spuneau creștini e un fapt istoric incontestabil.
p 24 E  Farkas jpg
Cu ochii-n 3,14
Altfel spus: e sexul normal „mai puțin” decît devierile anal-orale sau este perversiunea supremă?
Cea mai bună parte din noi jpeg
Povestea merge mai departe
Unul dintre motivele pentru care am dorit să mă mut în București au fost concertele.
Zizi și neantul jpeg
Călătoria prin orașul-pădure
Paltoanele noastre cu siguranță erau: parcă ne camuflau, ne făceau să ne pitim în peisaj. Într-un fel, așa ne simțeam în siguranță.

Adevarul.ro

1200px Saab JAS 39 Gripen at Kaivopuisto Air Show, June 2017 (altered) copy jpg
Cel mai bun avion de luptă occidental care ar putea să ajute Ucraina pentru a înfrunta Rusia
Pe măsură ce forțele aeriene asediate ale Rusiei continuă să lanseze atacuri în Ucraina, Kievul are nevoie de mijloace aeriene, inclusiv de noi avioane de luptă.
camasialtita
Greșelile intenționate de pe iile cusute de femeile de pe vremuri. „Știau să-și pună acest semn al bunului simț”
Ia cu altiță se află pe lista patrimoniului UNESCO. Demersul de includere a acestei cămăși în patrimoniul UNESCO a fost pornit în comun de specialiști din România și Republica Moldova.
nava de croaziera Viking Polaris Foto AFP jpg
O americancă a fost ucisă la bordul unui vas de croazieră, după ce vaporul a fost lovit de un val răzleț
O turistă a fost ucisă și alți patru pasageri au fost răniți după ce un un val răzleț (de tip rogue, n.r.) a lovit un vas de croazieră cu destinația Antarctica, a anunțat compania de turism Viking.

HIstoria.ro

image
Una dintre cele mai spectaculoase descoperiri arheologice ale tuturor timpurilor
Fără îndoială, una dintre cele mai spectaculoase descoperiri arheologice ale tuturor timpurilor a fost scoaterea de sub cenușă a orașului roman Pompeii, redus la tăcere în vara lui 79 de erupția vulcanului Vezuviu.
image
Drumul spre Alba Iulia: Cum au ajuns românii la Marea Adunare Națională
Așa cum se înfățișează din literatura memorialistică, majoritatea delegaților ori participanților sosesc la Alba Iulia cu trenul. Numai cei din așezările aflate la distanțe mici călătoresc cu alte mijloace de transport.
image
Noiembrie 1918: O lume în revoluție
1918, așa cum este creionat de literatura memorialistică, este anul unei lumi în plină revoluție. Desfășurată de la un capăt la celălalt al continentului european, revoluția este inegală și îmbracă diverse forme.