O criză de astăzi, de cînd lumea

Publicat în Dilema Veche nr. 784 din 28 februarie – 6 martie 2019
O criză de astăzi, de cînd lumea jpeg

Nu puţini sînt cei care socotesc că a fi credincios îţi rezolvă problema sensului. Că, aflat într-o religie, îţi este oferit de-a gata rostul lumii, al istoriei, al propriei vieţi: pentru timpul de faţă şi pentru timpurile din urmă. Nu te mai întrebi, nu mai cauţi şi nu te mai cauţi. Eşti scutit de crize. Eşti atotlămurit. Poţi şi eşti tentat să-i lămureşti pe alţii privind înţelesul a tot ce se întîmplă, de la problemele imediate la marile încurcături ale veacului.

„Dumneavoastră sînteţi aşezaţi în «locul» sensului, staţi în el; noi sîntem mereu pe drum, în efort, în cercetare“, îi spunea odată un gînditor unui om religios. Un rafinat cercetător în domeniul filozofiei religiei ca Leszek Kolakowski amintea, în privinţa sistemelor de credinţe religioase, „pretenţia lor de a impune o semnificaţie apriorică tuturor aspectelor vieţii umane şi tuturor evenimentelor“. Chiar dacă nu e „impusă“, credinţa oferă adeptului ei o concepţie asupra lumii în care înţelesul ar fi prealabil dat: cursul, oricît de accidentat, al imediatului trimite neîncetat spre un rost aflat în atotcuprinzătoarea înţelecpiune a lui Dumnezeu. Providenţa divină dă nu numai cadrul, ci adesea „reţeta“ de inteligibilitate pentru existenţa individului şi cea a universului. Interpretată ca încercare, recompensă, pedeapsă, minune, orice întîmplare e creditată cu un mesaj, cu expresivitate, e integrată într-o ordine compactă. Cîteodată prea grăbit invocată.

Dar oare să fie „sută la sută asigurat“ omul angajat în credinţă? Ignoră el căutarea sensului, a unui sens trăit, nu recomandat, nu dedus, nu învăţat pe dinafară? Nu cunoaşte el momente „seci“, momente pustii de înţeles? Momente cînd are de-a face cu truda în van, cu nerăbdarea, neliniştea, oboseala, spaima de a nu afla vreun rost? Nu are el perioade cînd vidul de sens îi umple interioritatea? Cînd ceea ce face substanţa credinţei lui nu-l mai hrăneşte, nu-l mai ţine în picioare? Religiile ignoră oare tema vidului de sens? Ignoră ele starea de oboseală interioară, cînd fiinţa nu-şi mai află nici o coerenţă, cînd ea nu mai resimte coarda care o leagă de „polul plus“, de Donatorul sensului? Nu e chiar aşa. Oboseala, descurajarea, lehamitea pricinuite de lipsa sensului constituie, în religii, o temă veche, un rău de combătut; i se pun diagnostice, i se recomandă terapii. În spaţiul creştin, problema apare din primele veacuri în mediul monahal, mai ales cel al anahoreţilor din pustie. Se numeşte acedie/akedie. Unul dintre maeştrii pustiei, Evagrie (345-399), dedică acestui rău, „cel mai apăsător din toate“, analize fine, avertismente severe, remedii ultime. Părinţi spirituali şi teologi au continuat de-a lungul vremii să trateze tema ca pe un capitol important al vieţii spirituale.

Potrivit lui Evagrie, acedia e o stare contradictorie: o stare de risipire lăuntrică, de agitaţie incontrolabilă şi totodată de lîncezeală, lipsă de tonus, letargie. Nu mai ai stare şi nu mai ai energie. Eşti simultan nemulţumit şi indiferent. Eşti doritor să schimbi locul, peisajul, mediul, îndeletnicirea şi totodată n-ai chef de nimic. Evagrie pune acedia în seama roiului de „gînduri ale răutăţii“ care atacă pînă la urmă fiinţa întreagă, riscă să o sufoce. E vorba mai ales despre gînduri „pure“, în sensul că sînt spectrale, „fără corp“, fără relaţie cu realitatea, producătoare de iluzie. Sînt gînduri dispersante, care te lipsesc şi de calm interior, şi de puterea de a fi activ: în faptă, în reflecţie, în rugă, în contemplaţie, în generozitate, în relaţia cu semenii.

O seamă de voci religioase – de la monahul ortodox Gabriel Bunge (autor al unui comentariu despre akedie la Evagrie, Deisis, 2001) la Papa Francisc – susţin că acedia nu e doar o boală „profesională“ ori una „depăşită“, care să nu mai aibă relevanţă pentru noi, cei mulţi şi de acum. Izolarea apăsătoare a individului pe de o parte, anemia sensurilor verticale, pe de altă parte, în sfîrşit tratamentul relativist al valorilor sînt fenomene care pot produce acedie. Plictisul, tristeţea, depresia n-au dispărut din lumea noastră. Ele ţin de domeniul (spiritual ori secularizat) al aceleiaşi maladii.

Iar acedia nu-i pîndeşte doar pe izolaţi ori pe cei indiferenţi din punct de vedere spiritual. O putem întîlni oricare dintre noi. O presimţim cînd trăim mărunt sau gata făcut, din fapte, obligaţii şi scopuri prea la îndemînă, cînd ne plictisim de noi înşine, cînd aerul dimprejurul fiinţei noastre se împuţinează. Cînd nu mai avem destulă vlagă pentru a-l întîlni cu adevărat pe celălalt, nici pentru a ne struni sufletul. Oricine se poate trezi la un moment dat înghiţit de „acedie“.

E o stare care ne poate fi dată de trăit şi prin care trebuie să trecem. Să nu ne lăsăm „închişi“ în ea. Părinţi spirituali şi Părinţi bisericeşti au propus metode de a rezista acediei, de a o combate. Dar, alături de pericolele ei, nu putem privi această stare şi ca pe un „prilej“? Ea ne reduce la un „pustiu“ interior, în care obişnuitele interese, suporturi, trăsături ale vieţii noastre nu ne mai ajută. Ne trezim într-o vidă străinătate faţă de fiinţa noastră curentă. Straturile superficiale ale sufletului şi minţii nu mai au curs, expiră. „Decapaţi“ de aceste straturi, rămîne poate şansa de a avea acces la o fibră mai adîncă, necunoscută, a fiinţei noastre. Ar fi, poate, de avut curajul şi răbdarea să „gustăm“ pe îndelete acedia, să aşteptăm ca Altul să ne dea un semn în acest pustiu. Ar fi de aşteptat ca ceva dinăuntrul nostru, pînă acum necunoscut, să se întîlnească cu ceva din „polul plus“. Ne rămîne şi e de menţinut speranţa în acea Prezenţă, speranţa fără urmă de verosimilitate, speranţa în gol.

Părinţii din pustie recomandau ca leac celor cuprinşi de acedie să nu-şi părăsească chilia/condiţia/angajamentul. „Pacienţii“ îşi puteau permite orice abatere de la canonul lor ascetic, dar esenţial era să rămînă pe loc, să aştepte. De partea sa, Iov, în marele său poem, constată patetic, îndelung, lipsa de sens a creaţiei şi a propriei vieţi. Dar nu oboseşte să se adreseze nefisurabilei tăceri a lui Dumnezeu. Nu oboseşte să rămînă pe loc, să aştepte. Pînă cînd sensul izvorăşte din tăcerea numinoasă a divinului, ameninţînd să-l inunde pe erou cu torentele lui.

Poate că omul credincios e „aşezat“, cum s-a spus, în „locul sensului“. Dar lecţiile sacre ne spun că nu primeşte acest sens de-a gata, că nu îl „posedă“. Îl aşteaptă acolo, atent la retragerile, semnele, invaziile lui. 

Anca Manolescu este cercetător în domeniul antropologiei religioase. Cea mai recentă carte publicată e Modelul Antim, modelul Păltiniş. Cercuri de studiu şi prietenie spirituală, Humanitas, 2015.

Cea mai bună parte din noi jpeg
Și dacă nu o să se termine?
Sperăm că celălalt ne va accepta cu toate bandajele noastre.
Zizi și neantul jpeg
Ploi
Eram, se poate spune, invincibilă cu armura asta de plastic: torentele și bulboanele nu mă puteau doborî.
E cool să postești jpeg
Noile adicții ale adolescenților
Sînt aceste nevoi satisfăcute prin adicții? Doar temporar, însă efectele sînt copleșitoare.
p 20 Breugel, Ispitirea Sfintului Anton (detaliu) jpg
Literatură și experiență mistică
Cuvîntul poetic asigura această trecere din „mediul exterior” în „mediul interior”.
foto BTC DV bis jpeg
De ce blîndețea?
E aici ceva din alchimia virtuții la fel de veche ca natura umană.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
Pe lîngă ofertele de serviciu, la mica publicitate apar uneori (ca în ziarul Libertatea de vineri, 24 martie 2023) și oferte matrimoniale: „DOMN București doresc doamnă 70 ani pt. a îi oferi feeria vieții“. De nerefuzat. (D. S.)
Cea mai bună parte din noi jpeg
Iubirea e testul pentru curaj
Cîteodată, îți dorești atît de mult unele lucruri încît, atunci cînd apar în viața ta, te temi că le-ai inventat chiar tu – credibil, pînă la ultimul detaliu.
Zizi și neantul jpeg
Stradale
Uneori, mai ales cînd e frumos afară, strada e pur și simplu bucurie. Te plimbi și te bucuri, fără să ai vreun motiv anume. Sau avîndu-le, de fapt, pe toate.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Ce șanse are copilul ăsta?
Probabil că vecina mea deduce doar că ne certăm și e îngrijorată din cauza asta.
E cool să postești jpeg
Simțire fără rațiune
„Azi, rețelele de socializare au impus emoția, în detrimentul rațiunii”
p 20 Minastirea Sfintul Mihail, Kiev WC jpg
Diferite diversităţi religioase
Întîlnirea religiilor cere, chiar mai intens decît politicul, cunoaşterea interlocutorului: cel din faţa ta şi Cel de deasupra tuturor.
Theodor Pallady jpeg
Religia în școală, o veche poveste
După mine, neîncrederea în autorități (partide politice, instituții publice, lideri) s-a transferat și în tabăra seculariștilor anticlericali.
p 24 D  Stanciu jpg
Cu ochii-n 3,14
L-am rugat pe Siri (aplicația cu funcție de „asistent personal”) să-mi spună istoria controversatei aplicații TikTok.
Cea mai bună parte din noi jpeg
Vreau să mai verific o dată
Încerc să îmi spun, cînd nu dorm de grija tuturor lucrurilor care ar putea merge prost, că este doar o încercare a minții, care vede pericole peste tot, de a mă proteja.
Zizi și neantul jpeg
Parcul Tineretului
Așa am început să ne apropriem teritoriul parcului, colțișor cu colțișor și tufiș cu tufiș, și să nu ne mai temem de el.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Am vrut să scriu
despre sărăcie, dar am scris despre cîrciumi și despre hipsteri
Oameni tineri, relaxați, care par să nu fi muncit o zi în viața lor sau în nici un caz o muncă din asta mai de duzină, numai treburi fine, intelectuale.
p 20 jpg
Sărăcia lucrurilor. Despre felul de a vedea al celor simpli
Cei simpli se află în posesia unui adevăr pe care îl știu și copiii încredințați de ocrotirea părintească: aceea că lumea, în absența lui Dumnezeu, este prea fragilă pentru a putea exista.
E cool să postești jpeg
Violența contra profesorilor
„Violența împotriva profesorilor este în creștere”, titra la sfîrșitul anului trecut și Tagesschau un articol despre un sondaj recent, potrivit căruia „Insultele, intimidarea și atacurile fizice împotriva profesorilor au ajuns să fie la ordinea zilei în multe școli din Germania”.
foto BTC DV bis jpeg
Latina la bacalaureat
Se poate începe cu pasul just și minimal al reintroducerii latinei ca materie de bacalaureat.
p 24 S  Voinescu jpg
Cu ochii-n 3,14
Cîndva în anii ’70, Coreea de Nord a făcut o comandă de o mie de mașini Volvo, pe care nu le-a plătit nici pînă azi. La fiecare șase luni, suedezii le reamintesc să facă plata.
Zizi și neantul jpeg
Mame și mama
Nu mi-a plăcut niciodată prea mult ziua de 8 Martie.
Cea mai bună parte din noi jpeg
Ce film revedem astăzi?
Revizionările ne oferă confort emo­țio­nal, ne dau un sentiment de control asupra vieților noastre și ne conectează cu tre­cutul.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Scriitorul – o specie sălbatică
Am prieteni scriitori care îmi zic: lasă, bre, că scriem pentru generațiile viitoare!
p 20 WC jpg
Nimbul după Bizanţ
Ortodoxia ca model de societate – centrat pe viaţa în Biserică, pe liturghie şi monahism – a fost un model viabil în secolele post-bizantine.

Adevarul.ro

image
O familie de români s-a mutat, după 17 ani, din Elveția într-un sat de lângă Urziceni: „Una dintre cele mai bune decizii”
Mulți români care se întorc din străinătatea aleg să-și facă un rost în România, dar la oraș, cu la țară, unde au parte de o viață mai liniștită.
image
Cea mai temută infractoare care a terorizat Spania e româncă. O armată de interlopi o asculta orbește
Tenace, ambițioasă și extrem inteligentă, dar nu în ultimul rând de o frumusețe răpitoare, ea a reușit să câștige toate războaiele cu bandele rivale.
image
Nou scandal sexual în universitate. „Profesorul de 67 de ani i-a propus să devină iubita lui. Să facă sex în fața unei minore“
Elaborarea unor Coduri de etică stricte privind hărțuirea sexuală în universitățile din România devine o prioritate, în contextul numărului din ce în ce mai crescut de astfel de cazuri care apar în spațiul public. Ultimul scandal de acest tip provine din Cluj-Napoca.

HIstoria.ro

image
Statul sovietic paralel în România. Rețeaua colonelului Zudov
Prin sintagma „stat sovietic paralel” înțelegem mecanismul clandestin prin care Uniunea Sovietică a instituit controlul total asupra suveranității statului român.
image
Povestea marilor cutremure ce au zguduit spațiul românesc
La mijlocul lunii februarie a acestui an, orașul Târgu Jiu și localitățile învecinate au fost afectate de o serie de cutremure care, deși nu au produs pierderi de vieți omenești sau pagube materiale majore, au stârnit panică în rândul populației.
image
Irina Bossy-Ghica: „Îmi consacru toate eforturile pentru a reconstrui ceea ce înaintașii mei au clădit”
Stră-strănepoata lui Ion Ghica și a lui Gheorghe Grigore Cantacuzino a plecat din România în liceu, în 1973, și s-a reîntors prima oară 17 ani mai târziu, după „Revoluția” pe care ține s-o scrie cu ghilimele.