Graffiti-uri şi plăci memoriale

Publicat în Dilema Veche nr. 533 din 1-6 mai 2014
Graffiti uri şi plăci memoriale jpeg

Semnături rebele/elocvenţa zidurilor

Cu toţii am fost martorii acestui martir al zidurilor pe care l-au impus autorii de graffiti, a căror pasiune se afirmă prin agresiunea vizuală, ca şi prin dificultatea ascensiunilor pe margini de poduri sau acoperişuri de blocuri. Ei aplicau la scara oraşului proiectul expresionismului american formulat de Jackson Pollock: ceea ce era la el all over de atelier, toată pînza pictată, acum se extindea şi generaliza la scară urbană. Ne-au agasat aceste intervenţii sistematice „dincolo de sens“, cum spunea celebrul psihanalist Daniel Sibony, această deflagrare vizuală ce ezita între gest de revoltă şi expresie plastică. Prezenţa ilicită, ilegală şi absurdă a graffiti-urilor s-a impus ca o practică anonimă, ca o expresie generaţională comună, motivată prin acelaşi apetit de prezenţă polemică, dar totodată de manifestare estetică. Îndeosebi în formatele mari, pe suprafeţe extinse, autorii de graffiti atestau, adesea, o evidentă vocaţie artistică. Culori intense, contururi precise, organizare sigură a planurilor... Există genii, şi printre piraţii zidurilor.  

Gestul polemic al graffiti-urilor, practica rebelă care a marcat reţeaua urbană afirmînd o pulsiune agresivă a cunoscut o deplorabilă recuperare „oficială“, ca şi cum, astfel, primarii descopereau o posibilitate de a decora oraşul. Ceea ce iniţial deranja se convertea în recuperare şi, astfel, instituţional asumate, s-au multiplicat securizante imagini în trompe l’oeil: gospodine ce deschid fereastra, pensionari comod instalaţi, copii fugind după o minge. Ele propun idile urbane acolo unde graffiti-urile se afirmau ca gesturi de opoziţie, dezvăluiau răni sau formulau ameninţări. Ca şi teatrul de stradă, odinioară disident, dar redus azi la manifestări şi animaţii culturale strict programate, s-a impus tentativa de a recupera şi de a domestici gestul anarhic al autorilor de graffiti.  

Mai pasionantă e însă apariţia recentă a unor tineri artişti clandestini care abandonează anonimatul şi devin figuri emblematice ale artei urbane, ca azi celebrul Basquiat. Ei au impus Art Street şi sînt expuşi chiar în mari muzee, iar, de curînd, colecţionari fanatici au decupat bucăţi de zid pentru a recupera operele ce, legal, aparţin nu artistului, ci celui care e proprietar al imobilului. Scandal explicabil prin faptul că pictura murală în spaţiul public rămîne interzisă, deci autorul nu-şi poate revendica opera decît cu riscul unei sancţiuni financiare sau chiar a unei mai drastice penalizari judiciare. Oficial, el poate fi deposedat de operă fără a i se acorda nici o recompensă. Numele doar i se păstrează... consolare onomastică.  

În aceste intervenţii grafice explozive, descoperim o altă pratică, de mult utilizată de pictori, căreia Michel Butor i-a consacrat o carte celebră: Cuvintele în pictură. Autorii de graffiti, de astă dată, nu se mai reduc la abstracţia cromatică şi introduc sloganuri şi personaje. Opera le devine enunţiativă sau, uneori, chiar figurativă. Pe un zid identificăm portretul unui cîntăreţ adulat sau caricatura unui om politic detestat. Altă dată mute, graffiti-urile vorbesc acum... debut de dialog. Citesc undeva o primă propoziţie: „Poliţia e peste tot“, şi, mai jos, un răspuns: „Dinţii scrîşnesc.“ Pe alt perete descopăr: „Viaţa e altundeva“, titlu al unui celebru roman de Milan Kundera. Altundeva: „Tutunul ucide încet“ şi replica comică intervine: „Ne bucurăm, nu ne grăbim.“ Graffiti-urile instaurează astfel o socialitate urbană, cu autori şi cititori, o socialitate nu doar simplu ludică, ci dinamică, expresie a unor poziţii cenzurate pe care presa nu le poate formula: „Basarabia e a noastră“ citim pe zidurile bucureştene. Discurs difuz, diseminat, discurs al zidurilor devenite elocvente. Fără semnătură, ele difuzează public o idee politică, o convingere socială sau, ca pe alte vremrui, o iubire personală. Ignorăm autorul, dar îi sesizăm enunţul! Cine sînt aceşti soldaţi ai umbrei, aceşti mesageri ai revoltei? Anonimi sau la marginea anonimatului, ei îşi pun amprenta pe faţada oraşului şi, mai ales, înscriu semnătura plastică a unei generaţii rebele. Perspectivă subterană.  

Semnături culturale/muzeul urban

La Paris, pe Quai Bourbon mă opresc de fiecare dată în faţa unei plăci aproape anonime, care desemnează casa unde a locuit Camille Claudel, personaj recent descoperit şi reabilitat, artistă de geniu, trădată de doi bărbaţi care, împreună, au distrus-o şi au exilat-o în propria-i ţară – Auguste Rodin, maestrul, şi Paul Claudel, fratele. Dincolo de marcajul identitar al locului, mă atrage o frază extrasă din scrisoarea tinerei artiste: Il y aura toujours quelque chose d’absent – „Ne va lipsi întotdeauna ceva.“ Îmi invit prietenii să descopere placa şi citesc textul ca echivalentul unui respectabil graffiti cultural. De ce însă mă opresc des în faţa acestei plăci devenite canonice pentru mine? Nu atît pentru Camille Claudel, cît pentru cuvintele ei: Il y aura toujours quelque chose d’absent, aceasta-i fraza de care placa rămîne indisociabilă. Fraza luptelor creaţiei care nu se pacifică nicicînd, ci îşi reactivează efortul pe fond de permanentă decepţie.

Dintotdeauna am iubit plăcile memoriale, în faţa cărora mă opresc, şi apoi, firesc, le asociez oraşului unde le-am descoperit. La Florenţa, şi azi, îmi rememorez inscripţia din faţa Palatului Pitti, care-mi permitea să aflu, acum 30 de ani, că acolo Dostoievski a scris Idiotul; la Paris, ştiu casa, de pe rue Richelieu, unde Stendhal, în optsprezece zile, şi-a redactat precipitat Roşu şi negru; la Baden-Baden, unde Cehov a murit, iar la Nisa – hotelul unde a scris actul III din Trei surori... Ştiu unde au stat, la Paris, Balzac şi Hugo, unde s-a refugiat Verlaine şi s-a sinucis Gérard de Nerval, ştiu rue des Beaux-Arts, Borges şi Oscar Wilde, unde a locuit Mickiewicz, unde a murit Voltaire şi unde, vizavi de Luvru, Racine îşi compunea operele; nu-mi e străin palatul secret, rue François Miron, unde Mozart şi-a petrecut vizita nefericită la Paris, iar la Veneţia mă opresc în faţa altuia, unde Wagner, însoţit de Cosima, şi-a desăvîrşit o parte din Tetralogie, la Bucureşti ştiu unde au stat Barbu şi Minulescu, la Sibiu – unde a învăţat Cioran şi unde s-a adăpostit Eminescu, sufleur în trupa nomadă a lui Mihai Pallady, la Bucureşti – unde îşi redacta editorialele pentru Timpul, la Moscova – unde a fost arestat Meyerhold şi unde i-a adăpostit Eisenstein arhivele, la Sankt Petersburg – unde s-a refugiat Dostoievski după moartea fiului, cartierul unde a scris Crimă şi pedeapsă, sau parcul unde Puşkin a compus ultimele versuri, la Praga – unde stătea Kafka... sau unde îi e piatra de mormînt; ştiu, de asemenea, unde se află apartamentul lui D’Artagnan, care a existat, vecin cu atelierul lui Picasso, unde e casa lui Eliade la Lisabona – un prieten a fotografiat-o pentru mine –, sau cafeneaua lui Pessoa, mărginită de o statuie discretă. Ştiu unde tineri voluntari au murit pentru eliberarea Parisului, unde revoluţionari au fost împuşcaţi... Ştiu... ştiu... unde copii evrei au fost arestaţi şi masacraţi.  

Plăcile memoriale sînt echivalentul unor graffiti nu de rebeliune, ci de memorie, însemne ce fixează pe tapiseria oraşelor amintirea artiştilor şi a eroilor. Cînd le traversăm, descoperim, graţie lor, nume sau drame, cu protagonişti respectabili, dar, uneori, şi figuranţi vanitoşi, al căror nume nu mai spune nimic nimănui, iar actele le-au fost de mult uitate – prezenţa lor e grotescă în acest panteon dispersat! Graţie plăcilor bătute în cuie pe ziduri, retrăim pe viu aventurile exemplare ale creatorilor sau retrăim războiul şi îi identificăm ravagiile. Graffiti-urile culturale schiţează episoade ale memoriei urbane. În faţa casei mele citesc, pe o placă: „Aici a stat ducesa de Lamballe, ucisă la Revoluţie“ – înainte, i s-au tăiat sînii –, iar cîteva zeci de metri mai departe, mă opresc regulat în faţa plăcii ce aminteşte că acolo au fost arestaţi 60 de copii evrei. Plăcile înscriu mîndriile şi rănile oraşului. Ca la Iaşi, unde descopăr, graţie unei plăci, faptul că acolo s-a creat primul teatru evreiesc din Europa şi, în vecinătate, o altă inscripţie ce indică locul pogromului. Oraşul, cu eroii, reuşitele şi tragediile sale, îşi înscrie astfel pe pereţii „patrimoniali“ o parte din istorie.   

Semnături de proximitate/probe de identitate

Există însă şi semnături discrete, modeste, ce umanizează locurile, fără a cultiva prestigiul unor prezenţe sau tragedia unor evenimente, semnături de proximitate. În parcurile americane le descoperim des, căci o familie îşi înscrie numele pe banca oferită grădinii sau pe marginea unei fîntîni pe care a construit-o. La Buzău, era caligrafiat stîngaci numele celui care a donat o sumă pentru a înconjura cu un mic trotuar Biserica Banului. Şi aceste semnături au sensul lor: ele atestă dorinţa unor personaje fără aură, nici renume, de a ameliora viaţa urbană şi, totodată, de a-şi depune amprenta onomastică. Plăcile de proximitate, între aceste două extreme, prezervă şoapta discretă a unor modeşti şi binevoitori localnici.  

De ce oare, mă întreb, oficialităţile române nu se străduiesc să pună plăci memoriale pentru a indica, la Paris, locuinţele lui Cioran, Ionescu sau Eliade. Exista doar una, consacrată Annei de Noailles, dar a dispărut. Îmi lipseşte. Românii sînt absenţi pe zidurile Capitalei.   

P.S. Acest text l-am scris la invitaţia unui prieten, pentru o revistă culturală care niciodată nu mi-a confirmat nici primirea, nici editarea. De aceea, modificat, îmi permit să îl reiau azi, în numele unei pasiuni.   

George Banu este critic de teatru.

Foto: M. Marin

image png
Supraviețuire
Pentru că am aflat de pe Facebook că o pisică îngheață și moare de frig la -15 de grade.
image png
Autenticitatea, între parfum și mujdei
În psihologie, esența unei personalități este definită, în principiu, de cinci caracteristici centrale.
image png
Speranța
Speranţa este una dintre virtuţile teologice.
image png
Scriptura: arbore, spital, cer
Pentru că Dumnezeu însuși li se dezvăluie ca o carte care „nu se închide”.
image png
Inima casei
Acum, la facultate, împreună cu colegele mele, doctorande în arhitectură, Irina Scobiola și Silvia Costiuc, îi învățăm pe studenții noștri cum să proiecteze o locuință.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
Sau că liliecii sînt, în unele privințe, niște creaturi de invidiat? Sau că bat sex e totuna cu bad sex?
image png
Moș Nicolae
Poveștile lor nu mi-au diminuat cu nimic credința în Moși.
Cea mai bună parte din noi jpeg
„Sărbătorile vin!”
Problema nu prea are legătură cu renul Rudolf și vorbește mai mult despre tine.
Cea mai bună parte din noi jpeg
Să găsești oameni la fel ca tine
A îndrăzni să vorbești despre o boală înseamnă a crea o comunitate.
Zizi și neantul jpeg
„Luna cadourilor” și cenușiul
Simțeam cum realitatea tindea, făcea chiar presiuni asupra noastră, a locuitorilor ei, să se transforme în irealitatea din Lumea de lemn.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Cine o mai ține minte pe „fata de la pagina 5?” – cum recuperăm anii ’90?
Ar trebui să existe undeva la un loc de cinste într-un muzeu al presei românești de după 1989.
E cool să postești jpeg
Termopanul, valoare națională
„O bojdeucă trendy“, „Parchetul este cumpărat de la Dedeman sau Praktiker?“
p 20 Balaam WC jpg
Originea regilor magi
E un mag dintre caldeeni? Un ghicitor în stele? Un vrăjitor malefic?
Theodor Pallady jpeg
O carte despre oameni și îngeri
Cititorul va descoperi în text rațiunea tainică a Întrupării: doar omul – cu anatomia lui de lut și sufletul său nemuritor – avea să fie o imago Dei.
p 24 F  Prica jpg
Cu ochii-n 3,14
„Un cal a reușit cumva să iasă din boxa lui și umblă prin avion.”
image png
Oamenii din fotografii
Să-i facem să supraviețuiască.
image png
Malliștii
După film, ne-am dus să ne căutăm mașina în parcarea subterană, acolo, în hruba aia imensă și întunecoasă se termină fericirea.
image png
Lectura, antidotul violenței?
Cel mai des, este invocată lipsa timpului: „N-am mai citit pentru că m-a copleșit oboseala”.
image png
Mărturia lui Pascal
Cuvinte care „nu vor trece”, pline de „har și de adevăr”.
p 20 Iași WC jpg
Provincia ca problemă
Iar faptele, cîte și cum se fac ele, capătă cadențe cosmice, ca în sfîșietorul testament al Olguței.
p 21 la Lorin WC jpg
Olimpul litoralului românesc (2)
Ceva din spiritul stațiunii, un je-ne-sais-quoi, îi face și pe sportivii de performanță să își facă aici cantonamentele.
p 24 S M  Georgescu jpg
Cu ochii-n 3,14
„Lacrimile ei se amestecă cu cele ale acestui bazin“.
image png
Toate lucrurile care s-au schimbat
E nevoie de atît de puțin după ce anii își fac treaba.
image png
Capoate și feminități
Așa, diferențele dintre interior și exterior erau într-o măsură abolite.

Adevarul.ro

image
Kim Basinger împlinește 70 de ani: iubirile pasionale ale actriței. Ce roluri i-au adus celebritatea VIDEO
Actriță și fost model, Kim Basinger a devenit celebră datorită rolurilor în filme precum Batman, L.A. Confidential și 9 1/2 Weeks. Vedeta premiată cu Oscar a avut o carieră excepțională, precum și o viață personală fascinantă. Astăzi, vedeta de la Hollywood împlinește 70 de ani.
image
Moartea misterioasă a uneia dintre cele mai mari vedete rock. Ultimele clipe din viața lui Jim Morrison, solistul trupei The Doors
Solistul trupei americane The Doors a fost unul dintre cele mai mari staruri rock din toate timpurile. La 52 de ani de la dispariția sa prematură, moartea sa este încă învăluită în mister, iar mulţi cred că Jim trăieşte şi azi.
image
Cartofii la cuptor, un deliciu. Cum faci cea mai ușoară mâncare de post, condimentele care îi fac irezistibili
Este un preparat simplu, dar deosebit de gustos. În post, cartofii la cuptor sunt o masă sățioasă și ușor de pregătit. Pot fi serviți cu murături, salată de legume ori cu sos de usturoi.

HIstoria.ro

image
Moartea lui Aurel Vlaicu. Concluziile anchetei
În cursul anchetei în cazul accidentului aeronautic în care și-a pierdut viața Aurel Vlaicu (31 august/13 septembrie 1913) s-au conturat două ipoteze, pe care locotenentul av. Gheorghe Negrescu le prezintă astfel:
image
Zguduitoarea dramă amoroasă din Brăila, care a captivat presa interbelică
În anii 1923-1924, numita Anny Bally din Brăila, „de o frumuseţe rară“, a încercat să se sinucidă din dragoste. În 8 noiembrie 1924, tot din amor, şi-a împuşcat iubitul, după care s-a împuşcat şi ea.
image
Importanța stației NKVD de la Londra în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
În 1941, stația NKVD de la Londra era cea mai productivă din lume, comunicând Moscovei 7.867 de documente diplomatice și politice, 715 documente pe probleme militare, 127 referitoare la aspecte economice și 51 legate de activități sau operațiuni ale serviciilor de informații.