Episcop al celor din afară

Publicat în Dilema Veche nr. 665 din 17-23 noiembrie 2016
Episcop al celor din afară jpeg

Așa cum Pavel, prin faptă, cre­dință și puterea în­vă­ță­turii, fusese admis în grupul central al ucenicilor, ascultat și chiar urmat în vocația sa, a kerygmei universale, și de aceea onorat în tradiția creștină cu titlul de Apostol, tot astfel tema egalității împăratului Constantin cu Apostolii a izvorît din relația acestuia cu episcopatul ca funcție de conducere a Bisericii.

Pe de o parte se ridica întrebarea: ce poate fi împăratul romanilor pentru creștini? Lungă vreme el a fost figura inamicului prin excelență, prigonitor și chiar simbol al puterii antagonice față de Dumnezeul întrupat. Pe de altă parte, există sau este posibilă o ierarhie în sînul creștinismului? Pînă în epoca constantiniană, singura instituție suficient de bine conturată este cea a episcopului local. Acesta poate fi întîistătătorul unei singure adunări euharistice. Astfel, în secolul II sînt menționați mai mulți episcopi la Roma. În orice caz, creștinismul se răspîndește în mici comunități, mai întîi în orașele lumii antice, care sînt în general unități de locuire de cel mult cîteva zeci de mii de locuitori, de aceea episcopul este apropiat de membrii Bisericii sale. Autoritatea lui izvorăște în principal din rolul de conducător al ritualului comemorării (transmiterea învățăturii), care îi conferă statutul de preot (grecește iereus, latinește sacerdos).

Esența preoției în religiile antice este însă acțiunea de aducere a jertfei, propriu-zise sau de substituție, și asigurarea mecanismului social pe care îl pune în mișcare jertfa, purificarea și pacificarea (reconstituirea) comunității. Roma are o categorie sacerdotală specială, colegiul pontifilor conduși de un pontifex maximus, care a preluat din regalitatea abolită a Romei funcția propriu-zis religioasă a regelui. Această preoție este o magistratură, care are ca scop să asigure respectarea lui jus divinum, ceea ce ne trimite la originile religioase ale justiției.

În sensul acestei preoții, singurul mare preot al creștinismul este Hristos, care pune capăt jertfelor prin faptul că se aduce pe sine jertfă, universală și unică. Preoția episcopilor este o înfățișare materială și o reiterare temporală a acestei jertfe unice și transistorice. De fapt, prin ritualul euharistic, grupul de creștini devine contemporan și martor al Golgotei și al Învierii.

În fața acestei preoții simbolice a episcopilor creștini se află magistratura de pontifex maximus rezervată împăratului. Abia Teodosie cel Mare a renunțat formal la această magistratură, chiar dacă predecesorii săi creștini nu au mai performat ritualurile. De aceea se pune, chiar din timpul lui Constantin, întrebarea: ce funcție religioasă îi mai revine împăratului, în măsura în care cea publică ține de păgînism, iar singura preoție creștină este cea a episcopilor?

Un alt impediment în a-i găsi împăratului un loc în ierarhia creștină rezidă tocmai în faptul că episcopii nu cunosc încă o organizare ierarhică. Există întîietăți de onoare rezervate marilor metropole imperiale (Roma, Alexandria, Antiohia) și cîteva adunări regionale de episcopi, care au luat în discuție aspecte de disciplină eclezială, în cadrul cărora s-a afirmat autoritatea naturală a cîte unui episcop, cum a fost cazul Sfîntului Ciprian la sinodul din Cartagina, dar și sentimentul suficienței organizării la nivel local. Prima expresie unitară a creștinismului, cu vizibilitate și impact social, a fost adunarea reprezentanților locali, episcopii, în orașul Niceea la invitația lui Constantin. În Vita Constantini, consultarea cu episcopii este o temă recurentă. Rolul major al lui Constantin aici începe, cu integrarea Bisericii creștine în mecanismul politic al imperiului și dezvoltarea unui sistem de reprezentare publică. Prin canoanele primului sinod, Biserica începe adaptarea sa ecleziastică la ierarhia georgafică a Imperiului, constituind, în orașele metropolă, mitropolii și arhiepiscopii, și centrînd viața administrativă a Bisericii în jurul celor cinci scaune patriarhale (Chalcedon, AD 451).

În textele sale dedicate împăratului Constantin, Eusebiu extrage, dintr-o viziune dominantă în epoca tetrarhiei despre caracterul divin al împăratului, probabil cel mai îndrăzneț compromis ideologic. Împăratul nu mai este un zeu (divus), ci un imitator al zeului, nu mai este un subiect al cultului, ci un organizator al cultului, iar cea mai interesantă construcție privește funcția sacerdotală, intrinsec legată de cea imperială prin magistratura pe viață de pontifex maximus, care se diluează în limbaj retoric: „Constantin a organizat sinoade ale slujitorilor lui Dumnezeu, așa, ca și cum ar fi fost el însuși un episcop al tuturor, înscăunat de însuși Dumnezeu“, formulează Eusebiu în cartea întîi din Vita Constantini (I, 44). Koinos episcopos înseamnă, literal, episcop comun, iar din context reiese că acest „episcopat“ se plasează deasupra, dar și pe lîngă episcopatul propriu-zis. În cartea a patra, Eusebiu revine cu următoarea imagine a „preoției“ imperiale: „La anumite ceasuri ale zilei, Constantin se zăvora în ascunzișul celor mai ferite cămări ale palatului, singur cu Dumnezeul său cel Unul, Căruia, îngenunchind, fierbinte I cerea în rugăciune ceea ce avea el mai multă nevoie, ca un adevărat părtaș al lucrurilor de taină… pentru zilele mîntuitoarei sărbători a Paștelui își prelungea mult reculegerea… sfînta veghe de noapte o prelungea pînă în zi… iar în zori – după pilda mîntuitoarelor revărsări de dar (ale învierii) – își întindea și împăratul generosul său braț peste toate provinciile și neamurile și popoarele împărăției… în acest fel preoțea Constantin Dumnezeului său“ (IV, 24).

Împăratul a interzis aducerea de jertfe sîngeroase, a instituit ziua de cinstire a Domnului (duminica), pe care o instituise în 321 ca zi a lui Sol Invictus, dies solis, după cum atestă o lege păstrată în Codex Justinianus (3.12.2), iar guvernatorii au început să cinstească și zilele amintirii mucenicilor pentru a-i face pe plac lui Constantin.

Legislația creștină, așa cum o reinterpretează Eusebiu, este cea care „i-a îngăduit să spună odată, la primirea unor episcopi, că și el ar fi un fel de episcop sau – cum l-am putut eu însumi auzi zicînd – «voi sînteți episcopi întru cele dinăuntru ale Bisericii, pe mine însă m-a așezat Dumnezeu episcop al celor aflate în afara ei». În duhul acestor vorbe, Constantin și-a păstorit toți supușii cu multă chibzuință“.

Eusebiu ne lasă impresia că instituie tema episcopatului imperial. De fapt, el o evacuează. Prin formulele sale „episcop comun“ sau „un fel de episcop“ sau „episcop al celor din afară“, Eusebiu marchează că e vorba de comparație sau chiar de metaforă, care nu se aplică decît într-un text retoric. De altfel, precizarea din primul citat, „înscăunat de însuși Dumnezeu“, este tocmai ceea ce-l distinge de un episcop care este ales de popor și înscăunat de colegii săi întru episcopat. Episcopatul metaforic al lui Constantin ținea tocmai de funcția lui monarhică și era evident ecoul palid al magistraturii păgîne de care încă nu se eliberase.

Textul lui Eusebiu a reușit să închidă tema divinității imperiale ex oficio, în schimb a deschis o lungă dezbatere teologico-politică asupra sacerdoțiului imperial, în contextul paradoxal al unei religii fără jertfă. 

Petre Guran este dr. în istorie bizantină al École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, cercetător la Institutul de Studii Sud-Est European al Academiei Române.

Cea mai bună parte din noi jpeg
Biroul meu de astăzi e același
Mă întreb tot mai des dacă, în loc să devină o gazdă pentru o viață mai bună, lumea nu s-a transformat cumva într-un birou universal în care ești mereu de găsit.
Zizi și neantul jpeg
Diverse, stradale…
Omniprezenți, pe vremea de atunci, în orele de lucru, erau cerșetorii și cei care sufereau de boli psihice.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
De ce trăiesc nemții cîte o sută de ani, sănătoși și întregi la cap?
Pentru mine, Berlinul este orașul cel mai bine organizat, ca infrastructură și ca tot, dar în care te simți cel mai liber.
E cool să postești jpeg
Unde-i tocmeală mai e păsuire?
„Pot rezista la orice, mai puțin tentației”.
p 20 WC jpg
Cafea sau vin?
La fel ca vinul, cafeaua are, în legendele ei de origine, o întrebuinţare spirituală.
Theodor Pallady jpeg
Energii divine necreate...
Teologia creștină s-a cristalizat în numeroase orizonturi lingvistice, dar ortodoxia a rămas în mare măsură tributară geniului grecesc.
640px Bucharest, Drumul Taberei (16307818580) jpg
Drumul Taberei 2030
Fidel Castro a fost plimbat pe bulevardul Drumul Taberei
p 24 S M  Georgescu jpg
Cu ochii-n 3,14
Pe o dubă destinată livrării unor produse, o adaptare a limbajului telefoanelor „fierbinți“ din anii 2000: „Livrez orice! Ia-mă! Sînt electrică!“
Cea mai bună parte din noi jpeg
Rămîi pe culoarul tău
Mi-a luat o jumătate de viață să înțeleg că oamenii nu pot fi înlocuiți și că creativitatea noastră este cea care ne legitimează unicitatea.
Zizi și neantul jpeg
Obiecte și dispariții
Țin minte că pe ultimele le-am văzut cam atunci cînd s-a născut copilul meu. Atunci au fost, la propriu, obiecte de trusou.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
E cool să postești jpeg
În goana vieții
„Nu juca acel joc la care te obligă un semafor care decide pentru tine cînd e timpul să mergi, cînd să te oprești. Stai puțin nemișcat și gîndește-te.”
p 20 Walter Benjamin  WC jpg
Geografii spirituale (II): orașul
Walter Benjamin nu vorbește, desigur, despre o transcendență personală, nici măcar despre una în sens tradițional.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Hypatia. Adevăr și legend
Uciderea Hypatiei de către un grup de fanatici care-și spuneau creștini e un fapt istoric incontestabil.
p 24 E  Farkas jpg
Cu ochii-n 3,14
Altfel spus: e sexul normal „mai puțin” decît devierile anal-orale sau este perversiunea supremă?
Cea mai bună parte din noi jpeg
Povestea merge mai departe
Unul dintre motivele pentru care am dorit să mă mut în București au fost concertele.
Zizi și neantul jpeg
Călătoria prin orașul-pădure
Paltoanele noastre cu siguranță erau: parcă ne camuflau, ne făceau să ne pitim în peisaj. Într-un fel, așa ne simțeam în siguranță.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Belgrad și fiorul balcanic
Și mie mi-a plăcut la Belgrad, am regăsit aici „fiorul balcanic” de care m-am îndrăgostit.
E cool să postești jpeg
Negustorii de timp
„Sistemul politic nu poate gestiona totul în același timp (...) și, în prezent, Europa este foarte ocupată.”
p 20 Leviatan jpg
Pe urmele lui Iov
În Biblie, însă, realul nu se reduce la o lume plană, somnolentă, cufundată în necazuri, în nevoi, în cotidian.
Theodor Pallady jpeg
Prietenii latini ai Bizanțului
Împărțirea tîrzie a Imperiului Roman între Orient și Occident n-a subminat unitatea Bisericii creștine, cel puțin pînă la Marea Schismă din 1054, agravată ulterior prin Cruciada a IV-a și eșecul sinoadelor unioniste de la Ferrara-Florența.
Vake Park, Tbilisi City, Georgia Country, autumn Season 05 jpg
Toamnă tristă
Printre blocurile din cartier, vîntul spulberă frunzele care, din cauza secetei, se amestecă rapid cu praful străzii și cu molozul rezultat în urma nenumăratelor și interminabilelor lucrări la infrastructură.
p 24 A  Vrana jpg
Cu ochii-n 3,14
Școlile din Texas le oferă gratis părinților truse DNA pentru ca copiii acestora să poată fi mai ușor identificați în cazul în care vor fi împușcați sau desfigurați în vreun atentat la școală. Orice, numai să nu interzică armele.
Cea mai bună parte din noi jpeg
Ce mai zice gura lumii?
Am dat acest șir nesfîrșit de exemple pentru că alte vieți nu cunosc, dar gura lumii e aceeași pentru toți, iar mie mi-a păsat de ea peste măsură.

Adevarul.ro

horoscop financiar 1 webp
Horoscop 30 noiembrie. Zodia care se concentrează pe bani și-i ignoră pe cei dragi
Citește horoscopul zilnic din 28 noiembrie, cu previziuni pentru toate semnele zodiacale, realizat de astrologul Click!, Lorina. Iată ce ți-au pregătit astrele ziua de marți, 30 noiembrie.
proteste violente china covid noiembrie 2022 jpg
Scânteia care a declanșat furia chinezilor sătui de dictatura lui Xi Jinping: proteste violente în China
În timp ce mii de oameni au ieșit în stradă în orașe pentru a protesta față de restricțiile Covid, o națiune epuizată s-a întrebat cât de mult mai trebuie să suporte politica „zero COVID” a președintelui Xi Jinping.
Bloc aida szilagyi FOTO renasterea banateana
O consilieră USR din Timișoara a construit ilegal un bloc între case. Verdict final al instanței
Consiliera USR Aida Szilagyi din Timișoara a construit ilegal un bloc într-o zonă de case. Verdictul dat de Curtea de Apel Timișoara este definitiv în procesul deschis de vecinii familiei Szilagyi.

HIstoria.ro

image
Trezirea naționalismului în Balcani
Vreme de secole, populațiile din Balcani au trăit în cadrul unor state multietnice, dinastice. Acest lucru nu a determinat însă o omogenizare, fiecare populație fiind conștientă, însă, de faptul că vecinii ei vorbeau o limbă diferită, practicau altă religie și aveau un stil de viață diferit.
image
Rusia, pământul sfânt al Iluminismului francez
Emergența rapidă a Rusiei ca mare putere europeană s-a petrecut într-o perioadă în care gânditorii Iluminismului european chestionau teme fundamentale, legate de natura societății și a guvernului: care este cea mai bună formă de guvernare, autocrația sau guvernul reprezentativ
image
Planul în 10 puncte de comunizare a României din martie 1945
În timp ce Armata Română participa, alături de cea sovietică, la luptele din Ungaria și Cehoslovacia, partidul comunist, încurajat de Moscova, dădea asaltul final pentru acapararea puterii.