Despre singurătăţi

Publicat în Dilema Veche nr. 632 din 31 martie - 6 aprilie
Anemierea creştinismului? jpeg

În Occidentul tîrziu modern, religia poate fi un leac împotriva singurătăţii. O mulţime de persoane spun că vin în Biserică fiindcă găsesc aici un mediu cald, binevoitor, caritabil, ocrotit de neliniştile, neaşezarea, crizele erodante din societatea mare. Modernitatea nu i‑a accentuat individului doar prestigiul, ci şi fragilitatea. El e lăsat să‑şi fabrice singur şi rostul existenţei, şi plasa de relaţii în care şi-o duce. Insul nu mai e inclus, ca de la sine înţeles, în vechile reţele ale solidarităţii: rudenie, vecinătate, asociaţie profesională sau religioasă, tradiţii, date spirituale larg împărtăşite. Nu rareori individul se simte vulnerabil, fără sprijin, izolat. Chiar familia a devenit cîteodată monoparentală. Nu numai bătrînii, marginalii, delocalizaţii sînt figuri ale singurătăţii în societăţile noastre. Georges Minois, într-o Istorie a singurătăţii şi a solitarilor, vorbea despre comunicarea opacă a cyberizolaţilor, claustraţi în faţa ecranului lor.

Dacă, potrivit lui Marcel Gauchet, religia are un frumos viitor fiindcă poate oferi individului un important capital de sens existenţial, ea îi oferă totodată comunitate. Îl cuprinde într-un spaţiu de ordine deja dată, de siguranţă, de întrajutorare. De convivialitate garantată. Iar individul poate fi tentat să se socotească „parte“, nu participant la acel mediu, să se cuibărească în omogenitatea grupului, să-şi depună persoana sub stăpînirea colectivului. Filmul După dealuri ne aminteşte cu o sobră expresivitate cazul religiei-refugiu.

Succesul fundamentalismelor religioase se datorează în parte aceluiaşi sentiment de izolare care caută să scape de sine, de astă dată cu preţul topirii insului în ideologia unei grupări. Dintr-un singuratic dezorientat, el devine element al unei „legiuni“ cu concepţii simple şi dure, cu practici obligatorii, cu pretenţia de a poseda – în exclusivitate – adevărul ultim. Nu mai e individ, e exponentul unui colectiv.

Dar, lăsînd deoparte aceste motivaţii, religio, religare nu înseamnă oare legătură? Nu trimite etimologic la ţesătură umană, la reuniune, la comunitate? Nu apasă modernii chiar pe sensul/funcţia de „legătură socială“ ale religiei?

Şi totuşi, în momentul ei auroral, credinţa apare sub semnul singurătăţii. Singurătatea umană vulnerabilă, provocată prin dislocare, ruptură, dezrădăcinare: iată care e, în Biblie, condiţia umană fondatoare pentru întîlnirea cu transcendentul.

Avraam e figura exemplară a credinţei în cele trei tradiţii monoteiste fiindcă acceptă/izbuteşte să se rupă din reţeaua securizantă a coordonatelor familiale şi familiare, obşteşti, fiindcă, numindu-se încă Avraam, nu şovăie să iasă „din  pămîntul lui, din neamul lui, din casa tatălui lui“ (Facerea, 12, 1), cu toate conotaţiile culturale şi religioase pe care le au aceste categorii. I se cere să lase în urmă identităţile prealabil date, de grup, colective. Să devină un „singur“ cvasiabsolut. Să ia asupra lui o identitate care nu se mai joacă decît prin raportul viu cu transcendentul. Şi astfel, liber de particularisme, călător orientat doar de reperul din zenit, el face experienţa universalului lui Dumnezeu; îl semnifică prin propria condiţie singulară. Făgăduinţa că toate neamurile pămîntului se vor binecuvînta în el (Facerea, 12, 3) apare drept consecinţa – şi confirmarea – acestei „ieşiri“ inaugurale prin care el se „adecvează“ atotprezenţei divine.  

În universalitatea lui, Dumnezeu angajează raportul fondator al credinţei cu cineva care e capabil de o dublă mişcare: expansiune, dezmărginire, pe de o parte, iar, pe de altă parte, „concentrare“ a persoanei prin retragerea ei din datul colectiv, responsabilitate a unui unicum uman, care se defineşte prin referinţa verticală, prin legătură directă cu divinul. Aceasta e, de altfel, semnificaţia primă dată de autorii creştini lui religare.

Celui care îi spune „Ieşi!“ (Facerea 12, 1), Avraam – în episodul Moria, cînd i se cere să se expună totalmente Unului divin, renunţînd la descendenţa făgăduită – îi răspunde „Iată-mă!“ (Facerea, 22, 1). Singurătatea lui Avraam se dovedeşte demnă de singurătatea lui Dumnezeu. Peste domeniul credinţei se bolteşte, definitoriu, lapidarul lor schimb de cuvinte, „raportul lor de singurătate“.

Sigur că religia implică în mod necesar comunitarul, legătură între Dumnezeu şi familia credincioşilor. Dar comunitatea nu atenuează unicitatea umană, nu şi-o subsumează; îi oferă un drum. Experienţa şi doctrina spirituală găzduite de comunitate dau mediul, „aerul“ unde fiecare membru se poate depăşi pe sine, se dezvoltă ca un unicum orientat spre ţinta unică. Ţinta este cea care îi leagă pe toţi prin zenitul ei.

S-a spus că substanţa religiei se joacă între cele două etimologii ale termenului: religare şi relegere. Religare trimite şi la comunitar, cu toate manifestările lui. Relegere cuprinde printre înţelesuri „observaţia atentă“, „meditaţia“, „reculegerea“. El sugerează retragerea fiinţei umane din mulţime şi multiplicitate, pătrunderea în propria interioritate, drept condiţie a intimităţii cu Interlocutorul divin. „Intră în cămara ta şi, închizînd uşa, roa­gă‑te Tatălui tău, care este în ascuns“ (Matei 6, 6).

Tema celor două aspecte ale credinţei ni se impune îndată ce pătrundem sub bolta unei biserici răsăritene. Din vîrful ei, Christos îşi coboară ochii asupra fiecărui privitor uman. Nici unul dintre cei care ridică ochii nu se poate îndoi că acea privire i se adresează în mod intim, pînă în centrul fiinţei, că-l cheamă la „raportul de singurătate“. Nici unul nu poate ignora că Privirea nu-i este rezervată, că ea se aţinteşte asupra tuturor receptorilor umani.

Bolta, ca formă arhitectonică, cu „ochiul“ ei polar, pune în spaţiu şi în scenă un universal raport de singurătate. Desigur, el nu e de trăit în ruptură faţă de credinţa comunităţii, înţeleasă ca receptacul al revelaţiei. Tocmai tradiţia, cu doctrina, tainele liturgice, ritmurile şi cultura ei, face posibil un autentic raport de singurătate. Dar comunitatea se construieşte pe acest raport.

Anca Manolescu este cercetător în domeniul antropologiei religioase. Cea mai recentă carte publicată e Modelul Antim, modelul Păltiniş. Cercuri de studiu şi prietenie spirituală, Humanitas, 2015.

Cea mai bună parte din noi jpeg
Să găsești oameni la fel ca tine
A îndrăzni să vorbești despre o boală înseamnă a crea o comunitate.
Zizi și neantul jpeg
„Luna cadourilor” și cenușiul
Simțeam cum realitatea tindea, făcea chiar presiuni asupra noastră, a locuitorilor ei, să se transforme în irealitatea din Lumea de lemn.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Cine o mai ține minte pe „fata de la pagina 5?” – cum recuperăm anii ’90?
Ar trebui să existe undeva la un loc de cinste într-un muzeu al presei românești de după 1989.
E cool să postești jpeg
Termopanul, valoare națională
„O bojdeucă trendy“, „Parchetul este cumpărat de la Dedeman sau Praktiker?“
p 20 Balaam WC jpg
Originea regilor magi
E un mag dintre caldeeni? Un ghicitor în stele? Un vrăjitor malefic?
Theodor Pallady jpeg
O carte despre oameni și îngeri
Cititorul va descoperi în text rațiunea tainică a Întrupării: doar omul – cu anatomia lui de lut și sufletul său nemuritor – avea să fie o imago Dei.
p 24 F  Prica jpg
Cu ochii-n 3,14
„Un cal a reușit cumva să iasă din boxa lui și umblă prin avion.”
image png
Oamenii din fotografii
Să-i facem să supraviețuiască.
image png
Malliștii
După film, ne-am dus să ne căutăm mașina în parcarea subterană, acolo, în hruba aia imensă și întunecoasă se termină fericirea.
image png
Lectura, antidotul violenței?
Cel mai des, este invocată lipsa timpului: „N-am mai citit pentru că m-a copleșit oboseala”.
image png
Mărturia lui Pascal
Cuvinte care „nu vor trece”, pline de „har și de adevăr”.
p 20 Iași WC jpg
Provincia ca problemă
Iar faptele, cîte și cum se fac ele, capătă cadențe cosmice, ca în sfîșietorul testament al Olguței.
p 21 la Lorin WC jpg
Olimpul litoralului românesc (2)
Ceva din spiritul stațiunii, un je-ne-sais-quoi, îi face și pe sportivii de performanță să își facă aici cantonamentele.
p 24 S M  Georgescu jpg
Cu ochii-n 3,14
„Lacrimile ei se amestecă cu cele ale acestui bazin“.
image png
Toate lucrurile care s-au schimbat
E nevoie de atît de puțin după ce anii își fac treaba.
image png
Capoate și feminități
Așa, diferențele dintre interior și exterior erau într-o măsură abolite.
image png
Piața Romană
Fetele de 20 de ani de acum nu-și mai pierd vremea în astfel de bodegi.
image png
Zgomotul și furia
Drept urmare, există mai multe metode tradiționale de a riposta unui vecin zgomotos.
image png
Cîteva note despre agapa creștină
Evident că nimeni, mîncînd laolaltă, nu stătea să filosofeze. Eram însă alături de Domnul.
p 20 Arik Ascherman WC jpg
Traumă şi discernămînt
Dar, în ciuda singurătăţii şi a primejdiilor acum mult mai aspre, rabinul îşi continuă patrularea, nu părăseşte paza.
p 24 D  Stanciu jpg
Cu ochii-n 3,14
Într-un supermarket, la raionul de alimente exotice, am descoperit mămăliga ambalată în vid, „gata preparată”.
image png
Lumi fragile
Am perceput „schimbul de scrisori”, formulare care în curînd va trece și ea într-o arhivă a limbii, ca pe un fel de apel la memorie.
image png
Frig și acasă
Cert e că, în ciuda condițiilor aparent vitrege, m-am simțit acasă acolo.
image png

Adevarul.ro

image
Criticile unui american îndrăgostit de România. „Acele creaturi cretacice cred că mai trăim sub Ceaușescu“ VIDEO
Un american a povestit pe YouTube lucrurile care le detestă la țara sa adoptivă, România. Totuși, el susține că se simte bine aici și că este îndrăgostit de România, dar nu poate închide ochii la unele probleme.
image
Dr.Vlad Ciurea, despre un obicei banal care poate ucide: „Este adevărat, mai ales dacă persoana este și hipertensivă”
Deși la prima vedere poate părea inofensivă, o ceartă între două persoane se poate încheia tragic. Emoțiile puternice și furia creează condițiile propice unei afecțiuni, care, în unele cazuri, poate fi fatală.
image
Motivele pentru care România are apartamente nelocuite. „Nu ține de vreo criză imobiliară“
Tot mai multe locuințe sunt nelocuite în marile orașe ale României, deși criza imobiliară despre care vorbesc mulți nu a sosit, cel puțin deocamdată. La mijloc ar fi vorba despre alte fenomene.

HIstoria.ro

image
Ce a însemnat România Mare
1 Decembrie 1918 a rămas în mentalul colectiv ca data la care idealul românilor a fost îndeplinit, în fața deschizându-se o nouă etapă, aceea a conștientizării și punerii în aplicare a consecințelor ce au urmat acestui act, crearea României Mari.
image
Trucul folosit Gheorghiu-Dej când a mers la Moscova pentru ca Stalin să tranșeze disputa cu Ana Pauker
Cînd merge la Moscova pentru ca Stalin să tranşeze în disputa cu Ana Pauker, Dej foloseşte, din instinct, un truc de invidiat.
image
Sfântul Andrei și Dobrogea, între legendă și istorie
Îndelung uitate de către establishment-ul universitar românesc, studiile paleocreștine încep să își facă din ce în ce mai clară prezența și la noi. Încurajarea acestor studii și pătrunderea lor în cadrul cursurilor s-au dovedit lucruri absolut necesare. Ultimii ani au dus la noi dezvăluiri arheologice privind primele comunități paleocreștine (paleoeclesii) din Scythia Minor (actuala Dobrogea), conturând două ipoteze și direcții de cercetare pentru viitor: ipoteza pătrunderii pe filieră apostolic