Desfiinţarea legii

Publicat în Dilema Veche nr. 440 din 19-25 iulie 2012
Desfiinţarea legii jpeg

Adam Michnik (Preţul rostirii adevărului) amintea că, în Polonia, rezistenţa anticomunistă i-a adus aproape pe unii membri ai Bisericii şi ai intelighenţiei laice. Oameni care în genere nu aveau preocupări şi stiluri de gîndire similare au descoperit că îi uneşte totuşi ceva fundamental: fidelitatea faţă de valori ale civilizaţiei europene, un umanism care poate îmbina adeziunea religioasă şi adeziunea laică. Creştini şi necreştini s-au aflat alături nu numai pentru o luptă socială, ci în hotărîrea de a nu accepta desfigurarea umanului. Unii intelectuali au privit în acea perioadă Biserica drept „un azil pentru întrebările despre valorile absolute şi adevărurile supreme, despre fundamentul moralităţii, care îşi exprimă dezacordul cu privire la statutul individului captiv“, spune Michnik.

De ce a fost aşa? Probabil pentru că Europa modernă şi concepţia ei despre societate se hrănesc deopotrivă din linia de gîndire care porneşte de la cetatea Greciei vechi şi din modelarea creştină a lumii. E adevărat că Europa s-a construit prin ieşirea de sub tutela Bisericii a unor domenii din ce în ce mai numeroase de activitate umană. Dar se recunoaşte că tocmai concepţia creştină asupra lumii a permis delimitările, că această concepţie a fost şi un important vector de modernitate. Christos însuşi distinge orientarea spre Dumnezeu de datoria faţă de Cezar. Deosebind autoritatea spirituală de domeniul puterii temporale, el dă legitimitate unui cîmp de dezvoltare laică, unde oamenii îşi vor face propriile legi. Dar, desigur, o vor face secole de-a rîndul pornind de la o concepţie creştină asupra umanului. Iar ea se întemeiază pe egala demnitate a persoanelor, pe statutul de imago Dei al fiecărui om. Priviţi de Dumnezeu, indivizii sînt egali în demnitate, în valoare umană (ceea ce nu înseamnă uniformitate a aptitudinilor, a vocaţiilor şi a realizărilor personale). Fiind priviţi de Dumnezeu care le dă o egală demnitate, oamenii îl privesc pe celălalt (sau ar trebui să îl privească) cu un ochi fratern, ca pe un alt loc unde se oglindeşte acelaşi divin ce se oglindeşte în ei înşişi.

Or, ceva din această egalitate „transcendentă“ a trecut şi în construirea societăţilor europene moderne. Faptul că indivizii sînt egali în faţa legii, faptul că pot participa toţi – prin dezbatere publică şi prin reprezentanţii lor – la elaborarea legilor constituie o îndepărtată „aplicaţie“ sau o „corespondenţă“ pe orizontala socialului a egalităţii noastre în faţa ochiului divin. Alături de considerentele „naturale“ pe care secolul Luminilor a fundamentat egalitatea, persistă fundamentarea ei polară. Dacă Bisericile creştine iau parte la democraţie ca actori devotaţi, dacă s-au împotrivit, mai ales în Apus, totalitarismelor este pentru că ele văd în fiecare individ aceeaşi valoare verticală şi, pe cale de consecinţă, îi recunosc acelaşi drept de a participa la metabolismul social, de a nu deveni jucăria unei puteri discreţionare.

Dar îndeobşte recunoaştem ca strămoş al democraţiilor moderne (autentice) mai degrabă cetatea Greciei vechi, unde, în secolul al VI-lea, puterea se laicizează. Or, chiar şi acolo Legea – ea fiind cea care înlocuieşte puterea absolută a suveranului – păstrează o autoritate de tip cvasi-religios. E drept că ea nu mai e rostită de regele inspirat, gură a divinului şi „stăpîn de adevăr“. Puterea e deţinută acum de comunitate şi legea (eunomia) exprimă armonioasa distribuire a puterii de comandă (arche) între diferitele componente ale polis-ului. Legile sînt elaborate şi puse (în scris) în mijlocul cetăţii (en meso), în centrul ei. E ceea ce reflectă spaţial noul statut al legii: nepărtinitoare, egală şi aceeaşi pentru toţi actorii sociali, ea se află mai presus de conflictele ori divergenţele grupurilor din cetate. „Am întocmit“, spune Solon, „legi egale atît pentru kakos cît şi pentru agathos, statornicind pentru fiecare o judecată dreaptă“. Jean-Pierre Vernant citează pasajul în paginile luminoase pe care le-a dedicat „Organizării cosmosului uman“ în Originile gîndirii greceşti. El adaugă: „pentru a apăra autoritatea acestei legi comune tuturor, Solon refuză tirania ce-i stătea acum la îndemînă. Cum putea lua în mîinile sale, mîinile unui singur om, acea arche care trebuia să rămînă en meso?“ Or, astfel concepută, Legea păstrează o dublă conotaţie care s-ar putea numi „religioasă“: întîi fiindcă – prin consimţămîntul tuturor – se află „mai presus“ de diversitatea conflictuală a cetăţii, apoi fiindcă îi leagă pe cetăţeni prin drepturi şi responsabilităţi comune, fiindcă face din ei un „cosmos uman“.

Societăţile democratice actuale nu mai ţintesc să realizeze un „cosmos uman“, ci să fie locuri unde se poate trăi, civilizat, împreună. Dar pentru asta e nevoie ca legea să fie statornicită ea însăşi pe căi legale. Şi noi toţi sîntem responsabili pentru autoritatea pe care trebuie să o păstreze, în societatea noastră, legea.

Or, de cîteva săptămîni, statutul legii se află, în România, într-o periculoasă derivă. 

* * *

E adevărat ce spunea de curînd Mihai- Răzvan Ungureanu la Cluj. Pentru uşurinţa cu care USL a suspendat statul de drept se face vinovată toată clasa politică românească. Ea a practicat indiferenţa faţă de societate, aroganţa, chiverniselile de partid. Parte din ea a protejat abaterea de la lege, a tolerat-o. Dar din 1990 încoace, legea a rămas totuşi un reper. Un reper fragilizat, pe care oameni politici şi asociaţii lor l-au putut călca, pe care l-a putut ocoli sau juca pe degete. Dar totuşi un reper faţă de care abaterile puteau fi judecate. Măcar ideea de lege a rămas pînă acum un dat indiscutabil, chiar dacă legea a fost de multe ori respectată aproximativ, de faţadă. Legea – la care toţi sîntem ţinuţi să ne raportăm – rămînea acea normă care dă posibilitatea unei vieţi împreună, care face o societate democratică. Ba chiar mai mult: justiţia începea să funcţioneze la vîrf. DNA şi ANI îşi fac treaba, chit că Parlamentul nu şi-a dat afară parlamentarii dovediţi incompatibili cu funcţia lor. Legea începea să devină o normă activă.

Or, în cîteva săptămîni, USL a atacat chiar ideea de lege. Riscăm să nu mai avem acest reper. Riscăm să devenim o ţară „fără de lege“. Nu mai e vorba de abuzuri faţă de lege. E vorba despre minarea ideii de lege, de legalitate. Năvala de ordonanţe de urgenţă, contradicţia lor cu decizii ale Curţii Constituţionale, restrîngerea atribuţiilor acesteia, transformarea Monitorului Oficial în megafon USL nu au creat doar haos în domeniul legii. Autoritatea legii a fost grav avariată în cîteva săptămîni, de vreme ce modificarea peste noapte a legilor şi a instituţiilor cade la bunul plac al USL.

În haosul pe care l-a creat, USL îşi închipuie că se poate comporta ca un mic demiurg al absurdului. Doamna ministru Ecaterina Andronescu dispune o anchetă (ancheta USL) în privinţa tezei de doctorat a domnului Ponta şi declară că dacă se vor găsi nereguli, măsurile pot merge pînă la desfiinţarea Şcolii doctorale. Probabil pentru ca, printr-o Ordonanţă de Urgenţă, ea să fie reînfiinţată pe noi criterii: diplomele de doctor vor fi acordate doar celor care au plagiat cel puţin 84 de pagini, iar prin magna cum laude vor fi distinşi cei ce-şi vor compune întreaga teză din împrumuturi nedeclarate. Interimarul preşedinte Antonescu afirmă ţanţoş că preşedintele Comisiei Europene nu are să dea ordine în România. Dar „lista lui Barroso“ nu e doar lista de cerinţe a Consiliului Europei, a Europei. E lista noastră de comportamente democratice. Noi vrem să trăim într-o ţară în care Constituţia să fie respectată, în care parlamentarii dovediţi incompatibili cu funcţia lor să fie îndepărtaţi din Parlament, unde să nu plouă cu OUG prin care puterea urmăreşte desfiinţarea oricărei opoziţii şi distruge pentru răfuieli politice rarele instituţii culturale de prestigiu. Lista cu care domnul Ponta s-a întors de la Bruxelles cuprinde cerinţe la care sînt chemaţi să vegheze tocmai cei care le calcă în picoare. Nu trebuia să afle de la Bruxelles care le sînt atribuţiile, care sînt regulile jocului democratic. Ar fi trebuit să le ştie de acasă, să le respecte, să le promoveze, să le apere.

USL lucrează la compromiterea ideii de lege. Riscăm să rămînem cu o parodie de legalitate. Dar în această parodie pe care a „implementat-o“ fulgerător, USL se află el însuşi prins: el însuşi a dobîndit o legalitate de carton, parodică. După cîştigarea masivă a alegerilor locale, USL avea o legitimă putere în cadrul democratic. Manevrele hrăpăreţe şi demagogice cu care a pus în pericol mecanismul democraţiei îi scad grav legitimitatea cîştigată în alegeri. 

* * *

Sîntem cu toţii responsabili pentru autoritatea pe care legea o păstrează în România. Autoritatea ei – pentru care sîntem cu toţi responsabili – e o valoare foarte veche, pe care s-a întemeiat civilizaţia noastră, pe care, astăzi, se întemeiază viaţa noastră cuviincioasă împreună. Avem datoria să cerem clasei politice să nu mineze această autoritate.

Anca Manolescu este cercetător în domeniul antropologiei religioase şi doctor în filozofie. Cele mai recente cărţi publicate sînt Nicolas de Cues ou l’autre modernité (L’Harmattan, 2010) şi Stilul religiei în modernitatea tîrzie, Polirom, 2011.

eveniment2 jpg
Sadeck Waff a semnat momentul surpriză din cadrul evenimentului IQOS Together X
Evenimentul aniversar a celebrat spiritul IQOS printr-un festival al simțurilor dedicat comunității. Toate simțurile au fost activate într-o simfonie de mișcări și culori al cărei punct culminant a fost invitatul special al evenimentului.
igiena jpg
Lucruri pe care nu le știai despre istoria igienei și a îngrijirii personale
În multe culturi tradiționale ale lumii, femeile necăsătorite trebuiau să acorde mai multă atenție aspectului și igienei corporale, decât altele.
featured image (4) jpg
Cine a fost Loki în mitologia nordică?
Loki este unul dintre cei mai cunoscuți zei din mitologia nordică. Este considerat un zeu al focului și al magiei și poate lua diverse forme, atât umane cât și animale.
Halate si prosoape de baie jpg
Cadouri pentru evenimente: prosoape de baie și seturi de halate matrimoniale
Odată cu creșterea temperaturilor, tot mai multe evenimente sunt organizate de către persoanele apropiate.
Cum ne pregătim pentru Paște jpg
Cum ne pregătim pentru Paște
Masa de Paște este un moment special în care familia și prietenii se adună pentru a sărbători și a petrece timp împreună.
credite jpg
Ce putem face atunci când avem nevoie de un credit rapid?
Dacă te confrunți cu diferite situații financiare urgente, care nu pot fi amânate, trebuie să știi că sunt mai multe modalități prin care poți lua credite rapide.
Sanatatea ficatului  Cum identifici semnele unui ficat bolnav jpg
Sănătatea ficatului: Cum identifici semnele unui ficat bolnav
Ficatul este un organ vital în corpul omului, fiind implicat în sute de procese, printre care: digerarea alimentelor, eliminarea deșeurilor din organism și producerea unor factori de coagulare care facilitează circulația sângelui.
Rolul esential al adjuvantilor in optimizarea pesticidelor jpg
Rolul esențial al adjuvanților în optimizarea pesticidelor
Condițiile de mediu, intemperiile, buruienile, precum și bolile și dăunătorii plantelor reprezintă tot atâtea provocări pentru fermierii moderni.
IMG 20240408 WA0011 jpg
Casa Memorială „Amza Pellea”, din Băilești, a fost redeschisă publicului
Manifestările dedicate cinstirii memoriei îndrăgitului actor român, născut în inima Olteniei, au debutat pe 6 aprilie, pe scena Teatrului Național Marin Sorescu din Craiova, locul în care și-a început fascinanta călătorie în lumea artistică.
pompy ciepła (2) jpg
Pompe de căldură - utilizarea, funcționarea și tipurile acestora
În ultimii ani, pompe de căldură s-au remarcat intre dispozitivele utilizate în sistemele moderne de încălzire.
header piese jpg
Sfaturi pentru conducătorii care apreciază piese auto online de calitate și serviciile unor profesioniști
Achiziționarea de piese auto online poate fi o modalitate convenabilă și eficientă de a-ți repara sau întreține mașina.
masa de paste jpg
Cum să aranjezi o masă festivă perfectă: trei sfaturi utile
Nu mai este mult până la sărbătorile de Paște. Chiar dacă poate părea cam devreme să începi pregătirile de sărbătoare, poți începe planificarea de pe acum dacă vrei să-ți impresionezi invitații.
caine in vacanta jpg
Cum să îți pregătești câinele pentru călătorii: 6 sfaturi pentru o vacanță fără probleme
Te pregătești să pleci în prima vacanță alături de câinele tău? Experiența de a pleca într-o călătorie cu cel mai bun prieten al tău poate fi una inedită, care te va încărca cu amintiri plăcute.
image png
Lumea în care trăim
Trăim ceea ce poartă numele de „marea epuizare”.
image png
Flori, lumi și profesoare
Flori le-am dus de cîte ori am avut ocazia, la propriu sau la figurat.
image png
Cît de puțin ne lipsește...
Zic alți psihologi: nu pierde copilul interior, „accesează-l”, joacă-te, have fun! Aiurea!
image png
Zoe, fii feminină!
În prezent, cînd vorbim despre feminism, nu ne mai raportăm la structura rațională a lui Beauvoir, ci la extremismele de tipul Solanas.
p 20 Aleksei Navalnîi WC jpg
O întrebare greu de ocolit
Pentru noi, astăzi, răul şi suferinţa nu sînt doar mari teme teoretice. Nici nu se limitează la experienţa lor privată.
image png
Tîlcuirile tradiției isihaste
O luminoasă excepție de la această triumfală decadență e de găsit în lucrarea Părintelui Agapie Corbu.
1038 21a centrul comunitar din Chiojdu, 2023 jpg
Arhitectura interesului public
Arhitectura interesului public reprezintă o dezvoltare rizomatică orizontală la nivel local.
p 24 M Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
Un preot din Spania, împreună cu partenerul său, au fost arestați pentru că ar fi făcut trafic cu Viagra.
image png
Pe ce te bazezi?
Pe măsură ce avansez în vîrstă, tind să cred că ceea ce numim intuiție se bazează pe experiența noastră de viață.
image png
De primăvară
Florile înșiruite mai sus se vindeau pe stradă, din loc în loc, înveselind-o. Schimbînd-o.
image png
Școli private, școli de fițe?
Nu se schimbase nimic, eram din nou o guvernantă „creativă”.

Adevarul.ro

image
Rațele alergătoare indiene, folosite în România în loc de pesticide: „Au curățat, într-o săptămână, 1.200 mp”
O tânără din Sibiu, designer de permacultură, a implementat mai multe proiecte în care rațele indiene au fost folosite pentru „combaterea dăunătorilor, de către unele familii sau restaurante care au dorit să producă, ecologic, alimente pe proprietățile lor”.
image
O modificare facială ar putea fi un semn de cancer pulmonar, spun pneumologii
Potrivit unui studiu din 2022, cancerul pulmonar este cel mai frecvent tip de cancer din România,12.122 de pacienții fiind diagnosticați în fiecare an. De asemenea, tot el cauzează şi cele mai multe decese - 10.779 pe an.
image
Coreea de Nord spune că declarația nucleară emisă de China, Japonia și Coreea de Sud îi încalcă grav suveranitatea. „Este o bătaie de joc și o înșelătorie...”
Luni, după ce la Seul, în cadrul unui summit tripartit, China, Japonia și Coreea de Sud au discutat despre programul de înarmare nucleară al Coreei de Nord, Phenianul a anunțat că intenționează să lanseze un alt satelit de spionaj în zilele următoare.

HIstoria.ro

image
Cine au fost „indezirabilii”?
Fondul „Bruxelles” al Arhivei Ministerului Afacerilor Externe păstrează în dosarele secțiunii consulare a Legației României la Bruxelles câteva istorii ale unor personaje de rang secund, aventurieri, delincvenți, propagandiști – așa-numiții „indezirabili”.
image
Atacul lui Cuza asupra masoneriei bucureștene
Modernizarea țării, pe care toți românii o doreau, dar care avea reprezentări diferite de la un grup social la altul, a generat tensiuni în tânărul stat. Programul de reforme al lui Cuza a început să fie contestat.
image
Răpirea lui Mussolini
În vara anului 1943, dictatorul italian Benito Mussolini (mai cunoscut și sub apelativul  pe care acesta și l-a ales – „Il Duce” – „Conducătorul”), aflat la putere de peste 20 de ani, se confrunta cu serioase probleme.