Comunităţi ale Învierii

Publicat în Dilema Veche nr. 649 din 28 iulie - 3 august 2016
Comunităţi ale Învierii jpeg

Mult înainte de a fi fost înțeleasă ca o instituție, Biserica (ekklesia) a func­țio­nat ca o adunare de invocare și ex­pe­rimentare a Duhului Sfînt. Ex­presia charismatică și caracterul nonsocial sînt marca primelor comunități creștine. Aici bărbații și femeile, oamenii liberi și sclavii, învățătorii și ucenicii experimentau egalitatea și unitatea prin unirea cu Hristos. Fiecare în parte, însă, pentru a-și realiza acest deziderat personal are nevoie de acest mare gymnasium comunitar – sală de antrenament pentru împărăția lui Dumnezeu – în care se pot întrece unii cu alții tocmai prin susținerea pe care și-o acordă reciproc. Primul antrenament este să aduci trupul la nivelul de a susține rîvna sufletului. De aceea rolul acestei comunități este de a-și dirija toată energia spre eliberarea individului de limitele universului fizic. 

Credința în înviere pe care o profesează aceste comunități misionare nu este un fapt divers, încă o epifanie divină așa cum erau multe în lumea antică, ci se raportează direct la individul care ajunge să se intereseze de această epifanie. Convingerea se produce însă treptat printr-o interiorizare și reiterare în fiecare în parte a acestei epifanii. Mergînd în căutarea acestui fenomen de experimentare interioară a învierii, comunitățile creștine au dezvoltat două tipuri de mișcări spirituale, pe care le numim eshatologice. 

Prima interpretare a fost una istorică, în cadrul căreia învierea a fost înțeleasă ca un eveniment înscris pe orizontala timpului. La rîndul ei, aceasta s-a divizat în două direcții, una apocaliptică pentru care istoria urma să fie curmată în mod iminent de o serie de conflicte interumane și cataclisme culminînd cu a doua venire a lui Hristos și cu desființarea universului fizic, după care învierea finală este o restaurare a justiției, iar altă direcție, minoritară, era credința în­tr‑un regat hristic de o mie de ani, în care dreptatea divină reorganizează societatea într-o formă ideală. Ambele interpretări se bazează pe descrieri ale învierii fie în textele pauline, fie în Apocalipsă. 

Nedumerirea efesenilor, pă­trunși de așteptarea celei de-a doua veniri, privitoare la moartea primilor creștini și deci perspectiva unei lungi succesiuni de generații, provoacă un tip de răspuns al Sfîntului Pavel care va hrăni această viziune istoricistă a învierii: „Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spunem, prin Cuvîntul Domnului: noi cei vii, cari vom rămîne pînă la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trîmbița lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, și în­tîi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii, cari vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei, în nori, ca să întîmpinăm pe Domnul în văzduh; și astfel vom fi totdeauna cu Domnul.“ (Efeseni 4, 14-17) 

Temerea efesenilor este teroarea istoriei, scurgerea fără sens a timpului, la care au încercat să răspundă toate religiile lumii. Dar în cazul acestor comunități de creștini se naște și îndoiala în fața a ceea ce pare neîmplinirea unei promisiuni. 

Dincolo de o recurentă strategie de amînare a deznodămîntului final, pe care o inițiază Sfîntul Pavel în Epistola către Tesaloniceni, evocînd enigmatic o forță benefică ce întîrzie conflagrația finală și deci sfîrșitul istoriei, o a doua interpretare a învierii s-a instalat în centrul comunităților creștine. Ea constă în a afirma că învierea nu este un eveniment exterior, independent de voința individuală, distribuit în mod misterios pe axa timpului de atotputernicia divină, ci un proces interior de perfecționare a acuității spirituale pînă la întîlnirea supremă cu Hristos cel înviat din morți. Tot Sfîntul Pavel formulează succint această intepretare: „În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului; căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, întrucît știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare: moartea nu mai are nici o stăpînire asupra Lui.“ (Romani 6, 5-9) 

Cum se realizează joncțiunea între cele două lecturi? De ce este nevoie de viziunea unei desfășurări indefinite a timpului? Tocmai fiindcă învierea este un proces, ea presupune o desfășurare și are nevoie de timp de antrenament. Ascetica, ca artă a exercițiului spiritual, este pandantul și precondiția misticii. Astfel ajungem la prototipul vieții monahale.

Descrierea istorică a monahismului ca o comunitate separată de Biserică, citită din cauza ascetismului ca un refuz al vieții și ca o respingere a societății umane, pierde din vedere această ancorare puternică în conștiința primelor comunități ale învierii, oglindite de textele pauline. Monahii sînt în căutarea unei formule personale de pregătire pentru întîlnirea interioară cu Hristos, ei nu oferă nici soluții, nici modele. De aici caracterul paradoxal al primelor învățături monastice, culese în Pateric, dar care au fixat esența demersului spiritual creștin. Răspunsul părintelui spiritual este individualizat, iar asceza utilizează toate instrumentele universului fizic și toată generozitatea naturii. Grădinile din deșert, pe care le găsim descrise de Anastasie Sinaitul, accesibile în funcție de starea spirituală a căutătorului, sînt semnul acestei bunătăți fundamentale a creației.

Caracterul experimental și tato­nant al ascezei, care îl și face pe monah să se retragă, aparent chiar să se ascundă, își găsește fundamentarea în următorul fragment din Epistola către Romani: „Eu știu și sînt încredințat în Domnul Iisus, că nimic nu este necurat în sine, și că un lucru nu este necurat decît pentru cel ce crede că este necurat. Dar dacă faci ca fratele tău să se mîhnească din pricina unei mîncări, nu mai umbli în dragoste! Nu nimici, prin mîncarea ta, pe acela pentru care a murit Hristos! Nu faceți ca binele vostru să fie grăit de rău. Căci Împărăția lui Dumnezeu nu este mîncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfînt.“ (Romani 14, 14-17

Petre Guran este dr. în istorie bizantină al École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, cercetător la Institutul de Studii Sud-Est European al Academiei Române.

Foto: wikimedia commons

Cea mai bună parte din noi jpeg
Promite-mi doar ce poți
„Pot să-ți promit că voi fi atent, că voi încerca să nu greșesc, dar nu pot să-ți promit că o să mă fac bine”.
Zizi și neantul jpeg
Alte stradale
Dar astăzi strada, în general, a devenit mai agresivă. Poate la fel de plină ca-n anii ’90, dar într-un alt mod.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Două kilograme și jumătate și alte cugetări
Este un text despre lipsa de acceptare a bolii și a morții.
E cool să postești jpeg
Cum inventezi mîndria națională
Ne iubim, așadar, compatrioții? Ne simțim bine în România? Sîntem mulțumiți cu traiul nostru?
p 20 WC jpg
Din ce sînt alcătuite viețile noastre?
Altfel, lumea nu este locuită nici de păcătoși iremediabili, nici de creștini perfecți. Intervalul este numele metafizic al obișnuitului pe care îl locuim.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Marele Premiu pentru filosofie al Academiei Franceze
Anca Vasiliu a contribuit constant la crearea punților dintre cultura care a primit-o și i-a recunoscut totodată expresivitatea stilistică a scrierilor sale
p 24 1 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
Gino a intrat în Cartea Recordurilor ca fiind cel mai bătrîn cîine din lume: are 22 de ani și încă se ține bine.
Cea mai bună parte din noi jpeg
Biroul meu de astăzi e același
Mă întreb tot mai des dacă, în loc să devină o gazdă pentru o viață mai bună, lumea nu s-a transformat cumva într-un birou universal în care ești mereu de găsit.
Zizi și neantul jpeg
Diverse, stradale…
Omniprezenți, pe vremea de atunci, în orele de lucru, erau cerșetorii și cei care sufereau de boli psihice.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
De ce trăiesc nemții cîte o sută de ani, sănătoși și întregi la cap?
Pentru mine, Berlinul este orașul cel mai bine organizat, ca infrastructură și ca tot, dar în care te simți cel mai liber.
E cool să postești jpeg
Unde-i tocmeală mai e păsuire?
„Pot rezista la orice, mai puțin tentației”.
p 20 WC jpg
Cafea sau vin?
La fel ca vinul, cafeaua are, în legendele ei de origine, o întrebuinţare spirituală.
Theodor Pallady jpeg
Energii divine necreate...
Teologia creștină s-a cristalizat în numeroase orizonturi lingvistice, dar ortodoxia a rămas în mare măsură tributară geniului grecesc.
640px Bucharest, Drumul Taberei (16307818580) jpg
Drumul Taberei 2030
Fidel Castro a fost plimbat pe bulevardul Drumul Taberei
p 24 S M  Georgescu jpg
Cu ochii-n 3,14
Pe o dubă destinată livrării unor produse, o adaptare a limbajului telefoanelor „fierbinți“ din anii 2000: „Livrez orice! Ia-mă! Sînt electrică!“
Cea mai bună parte din noi jpeg
Rămîi pe culoarul tău
Mi-a luat o jumătate de viață să înțeleg că oamenii nu pot fi înlocuiți și că creativitatea noastră este cea care ne legitimează unicitatea.
Zizi și neantul jpeg
Obiecte și dispariții
Țin minte că pe ultimele le-am văzut cam atunci cînd s-a născut copilul meu. Atunci au fost, la propriu, obiecte de trusou.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
E cool să postești jpeg
În goana vieții
„Nu juca acel joc la care te obligă un semafor care decide pentru tine cînd e timpul să mergi, cînd să te oprești. Stai puțin nemișcat și gîndește-te.”
p 20 Walter Benjamin  WC jpg
Geografii spirituale (II): orașul
Walter Benjamin nu vorbește, desigur, despre o transcendență personală, nici măcar despre una în sens tradițional.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Hypatia. Adevăr și legend
Uciderea Hypatiei de către un grup de fanatici care-și spuneau creștini e un fapt istoric incontestabil.
p 24 E  Farkas jpg
Cu ochii-n 3,14
Altfel spus: e sexul normal „mai puțin” decît devierile anal-orale sau este perversiunea supremă?
Cea mai bună parte din noi jpeg
Povestea merge mai departe
Unul dintre motivele pentru care am dorit să mă mut în București au fost concertele.
Zizi și neantul jpeg
Călătoria prin orașul-pădure
Paltoanele noastre cu siguranță erau: parcă ne camuflau, ne făceau să ne pitim în peisaj. Într-un fel, așa ne simțeam în siguranță.

Adevarul.ro

florica boboi 8 jpg
Florica Boboi, noua câștigătoare Chefi la Cuțite! „Îmi bate inima de mor. N-am câștigat nimic în viața mea”
Florica Boboi este câștigătoarea sezonului 10 al emisiunii Chefi la Cuțite. Chiar de Ziua Națională a României, cei trei finaliști au avut o bătălie de zile mari pentru marele trofeu.
Evgheni Prigojin FOTO TASS
Fost coleg de închisoare cu Prigojin: Este un bulangiu, literalmente
„Noi doi am ispăşit o pedepsă în acelaşi timp. Aş vrea să vă spun că Prigojin este un bulangiu, literalmente”, declară Saşa Kurara într-o înregistrare video.
11172012 jpg
Costa Rica - Germania. Fosta campioană mondială din 2014 părăsește pentru a doua oară consecutiv competiția încă din faza grupelor
Multipla campioană mondială, Germania, părăsește pentru a doua oară consecutiv această competiție după triumful obținut în 2014.

HIstoria.ro

image
Drumul spre Alba Iulia: Cum au ajuns românii la Marea Adunare Națională
Așa cum se înfățișează din literatura memorialistică, majoritatea delegaților ori participanților sosesc la Alba Iulia cu trenul. Numai cei din așezările aflate la distanțe mici călătoresc cu alte mijloace de transport.
image
Noiembrie 1918: O lume în revoluție
1918, așa cum este creionat de literatura memorialistică, este anul unei lumi în plină revoluție. Desfășurată de la un capăt la celălalt al continentului european, revoluția este inegală și îmbracă diverse forme.
image
Scurt istoric al zilei naţionale
Instaurată încă de la venirea pe tronul României a lui Carol I, 10 Mai a rămas în tradiţia românilor ca Ziua Naţională a României moderne, până în 1947, când a fost impus regimul comunist. Un principe strãin pe tronul României reprezenta o necesitate politicã întrucât dupã abdicarea forţatã a lui Cuza la 11 februarie se ridica problema menţinerii recunoaşterii unirii celor douã principate.