Ce urmează?

Publicat în Dilema Veche nr. 211 din 1 Mar 2008
Dilema veche la Timpul prezent   Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png

O editură dragă mie lansa cu cîtva timp în urmă colecţia numită "Intelectualii Bisericii"... Iată subiectul la care-mi propun să revin. Dacă o asemenea categorie e reală, nu se produce o ruptură între libertatea personalităţii intelectuale şi apartenenţa militantă, exclusivă, la o anumită comunitate confesională? Desigur, mai ales dacă reducem intelectualul la acea figură care alimentează deopotrivă pretenţia de a "călăuzi" masele şi iluzia antropocentrică specifică modernităţii. E normal ca postmodernitatea să fi destituit un asemenea tip social: de la Rousseau pînă la Lenin, el a comis suficiente dezastre pentru a ieşi, în sfîrşit, la pensie. Fiind România o ţară de mijloc - nici modernă, nici postmodernă -, intelectualul autohton îşi conservă oarecum prestigiul tradiţional. Dincolo de gălăgia dezbaterii "libere" (forumuri, bloguri, bodegi), păstrăm încă sentimentul că gîndirea poate fi exemplară, că avem nevoie de oameni pe care să-i admirăm sincer. Şi că vacarmul din jur trebuie străpuns prin claritatea expresiei, pertinenţa judecăţilor asumate sau coerenţa gesturilor civice. Susţin de altfel că duşmanii generici ai lumii intelectuale s-au pripit să-i anunţe dispariţia. Cunosc destule ţări europene unde mari intelectuali continuă să facă agenda publică, deşi societăţile lor au intrat în etapa postindustrială, definită prin dematerializarea economiei şi babilonia "organizată" a revoluţiei multimedia. OK, intelectualul cu pretenţii mesianice - marele ghid infailibil - cunoaşte un declin iremediabil. Nu pot decît să mă bucur! Asta nu înseamnă că indivizii de talent făţiş, cugetătorii de vocaţie, profesioniştii scrisului implicat au coborît în mormînt deodată cu Jean-Paul Sartre & comp. Şi nu e vorba despre simpla lor adaptare mimetică la exigenţele altei epoci, ci de faptul că prezentul însuşi, cu bunele şi relele sale, este rezultatul unor viziuni critice de sorginte intelectuală... Fireşte că actuala relaţie intelectuali-Biserică nu mai e ce a fost în anii ’30 şi poate că nici ce a devenit în anii de tranziţie postcomunistă nu va mai fi. Patriarhul Teoctist nu era un "cărturar", în sensul consacrat pe vremea distantului Justin Moisescu. Asta l-a ajutat să cultive o relaţie senină şi solidară cu (aproape toţi) laicii luminaţi din propria Biserică. Monah convins de forţa Cuvîntului, fostul arhipăstor vedea în aceştia o rezervă strategică de apologetică alternativă. Uneori, discursurile de amvon şi catedră teologică nu sînt perfect credibile, tocmai pentru că exprimă, instituţional, un punct de vedere neapărat apologetic... Bătrînul patriarh ştia că "intelectualii Bisericii", aşa păcătoşi cum vor fi fiind (căci nu e om care să fie viu şi să nu greşească), se pot dovedi, la o adică, mai convingători decît reprezentanţii clerului. Avea profundă dreptate: slujitorul altarului, de la altar se şi hrăneşte, pe cînd laicul care scrie pe teme religioase o face din implicare dezinteresată, din dubiu adesea tragic, dar mai ales din nevoia de a împărtăşi, în perfectă gratuitate, roadele căutărilor sale. Nu vreau să spun că preotul e inautentic sau că discursul său e instrumentalizat. Există patos intelectual în numeroşi sacerdoţi eminenţi, ortodocşi sau nu. Insist doar pe truismul că "nemulţumirea" intelectuală e cea mai persuasivă metodă de a mişca profetic ideile, de a extrage direcţii novatoare, de a împrospăta provocarea "luptei cu îngerul"... Spre lauda sa, fostul Întîistătător al BOR a ştiut să cultive mai curînd pogorămîntul părintesc decît anatema. Eu şi alţii ca mine i-am reproşat, adesea, multe. S-a necăjit deseori, făcîndu-ne să regretăm că l-am rănit, în pofida argumentelor şi a bunelor noastre intenţii. Dar nu s-a înfuriat. Nu a declarat pe nimeni eretic. Nu s-a apucat să încadreze, să eticheteze, să blesteme. De la înălţimea unei ţinute duhovniceşti pe care nici prietenii, nici adversarii săi nu au preţuit-o corect, patriarhul Teoctist ştia, pur şi simplu, să iubească şi să ierte, aşa cum ne învaţă Mîntuitorul Iisus Hristos. Să vedem ce urmează.

„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Aix-les-Bains și tinerii francezi de 70 de ani (II)
Dar poate că mai mult decît plimbarea în sine conta acel „împreună”.
p 19 jpg
Cultul virginității
Ideea că virginitatea fizică atestă puritatea și inocența depășește granițele religioase, devenind un construct social și ipocrit prin care unei femei i se anulează calitățile morale în favoarea celor fizice, ajungînd să fie prețuită mai degrabă integritatea trupului decît mintea și sufletul.
p 20 San Filippo Neri WC jpg
Despre creștinism și veselie
Multe dintre textele clasice ale creștinismului dovedesc o relație încordată pe care Sfinții Părinți o întrețineau cu rîsul.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Migdalul lui Origen
Editat, tradus, redescoperit în bogăția și autenticitatea sa în ultimul secol, Origen revine de fiecare dată în atenția cititorilor cu o înnoită putere de atracție.
Zizi și neantul jpeg
Dacia roșie
Era o oază, într-o vreme în care lucrurile se degradau pe zi ce trecea: la cantina de acolo se putea mînca bine și ieftin, ba chiar și cumpărai una-alta pentru acasă, uneori.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
La Galați, o candidată a fost surprinsă în timp ce încerca să fraudeze examenul de bacalaureat cu un pix-telefon. Avea 45 de ani și era absolventă a unui liceu particular, la frecvenţă redusă.
41580801101 373a7ea5c2 c jpg
Oamenii fac orașele
Paradigmei moderniste de producție a noilor cartiere, Jacobs îi opune observația directă și studiul la firul ierbii, sau la bordura trotuarului, a vieții urbane.
Zizi și neantul jpeg
Roți și vremuri
Trebuia să mănînci nu știu cîți ani numai iaurt și să economisești, să pui bani la CEC ca să-ți poți cumpăra o Dacie.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Aix-Les-Bains și tinerii francezi de 70 de ani (I)
În Aix zilele de vară se mișcă în ritm de melc, par nesfîrșite, exact ca acelea din vacanțele copilăriei.
E cool să postești jpeg
Tastatura sau creionul?
Este un avantaj real acest transfer al informațiilor direct pe dispozitivele elevilor?
p 20 WC jpg
Religiile manevrate de dictatori
Sîntem înconjuraţi de spaţii unde religia e folosită în beneficiul unor regimuri antiliberale: Rusia lui Putin, Turcia lui Erdogan, Ungaria lui Orbán.
Theodor Pallady jpeg
Discretul eroism al moderației
Nu prea cunoaștem opera românilor americani, iar numele care circulă simultan în cele două culturi provin cu precădere din zona umanistică.
p 23 Lea Rasovszky, Bubblegun of Sweet Surrender (Soft War) I  Codre jpg
„Războiul este doar «eu» și nici un pic «tu»” – artiștii și galeriile în timp de război
„Un fel de așteptare epuizantă la capătul căreia sperăm să fie pace.”
p 24 A  Damian jpg
Cu ochii-n 3,14
După ce, cu o săptămînă în urmă, doi lei au încercat zadarnic să evadeze din grădina zoologică din Rădăuți, un șarpe mai norocos a pătruns în Spitalul Orășenesc din Balș.
Zizi și neantul jpeg
Mare, pofte, necuprins
Tocmai ăsta era hazul vacanței: împletirea ciudată de pofte concrete și visări abstracte. Figurau, cu toatele, într-un meniu pestriț și cu pretenții.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Vacanțe de altădată
Nu pot vedea mai multe, însă sînt convinsă că au și bomboane străine sau ciocolată, poate că au și gume cu surprize.
E cool să postești jpeg
S-o fi supărat pe mine?
Ca să nu „supere” această societate, foarte multe femei ajung să fie prizoniere ale unor prejudecăți pe care și le autoinduc, perpetuîndu-le, uitînd de cele mai multe ori de ele însele.
p 20 Sf  Augustin WC jpg
De ce scandalizează creștinismul?
Scandalul creștinismului stă așadar în neverosimilul lui. Însuși Dumnezeu vorbește, dar nu o face ca un stăpîn.
setea de absolut convorbiri cu christian chabanis jpg
Setea de absolut
Atunci cînd am întrevăzut cîteva adevăruri esențiale este dureros să simțim că, în măsura în care vrem să le comunicăm oamenilor, ele capătă limitele noastre, impuritățile noastre, degradîndu-se în funcție de acest aliaj.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
O femeie din București a fost pusă sub control judiciar, fiind bănuită de săvîrșirea infracțiunii de înșelăciune prin vrăjitorie.
Edgar Allan Poe, circa 1849, restored, squared off jpg
Prăbușirea casei Usher
Una dintre cele mai emoționante descrieri de arhitectură din literatura universală este tabloul creionat de Edgar Allan Poe în debutul nuvelei „Prăbușirea casei Usher”.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Cum e să pleci în vacanță bolnav și complet epuizat
N-am mai fost într-o vacanță parțial din cauza pandemiei, însă mai mult din cauza faptului că nu mi-am mai permis o vacanță.
p 20 Ierusalim, Muntele Templului WC jpg
Loc disputat
De curînd, la Ierusalim au izbucnit din nou – dar cînd au încetat? – tensiunile pe esplanada Cupolei Stîncii.
Theodor Pallady jpeg
Scurtă oprire în biblioteca perfectă
Cel mai adesea afli despre autorii de cărți din cărțile altor autori: circulația bibliografică prin notele de subsol asigură ventilația academică din care se compune tradiția intelectuală a oricărei societăți moderne.

Adevarul.ro

image
Experimentul social al unui român care a vrut să afle ce cred românii când li se spune că viaţa în luxul paradisului din Bali costă mai puţin decât în Cluj
Patrik Bindea este specialist în marketing şi de câteva luni a început un experiment social. El a făcut o comparaţie „cosmetizată” a costului vieţii în paradisul din Bali, cu Bucureşti sau Cluj, iar concluziile acestul „clickbait” elaborat au fost surprinzătoare: oamenii au înghiţit „găluşca” şi au generat un trafic nebun postării.
image
Un YouTuber care a vizitat un McDonald's-ul rebrănduit din Rusia a povestit cât de multe diferenţe sunt faţă de varianta americană
Un reporter rus de la un cunoscut canal de YouTube a mers la McDonald's-ul rebranduit din Moscova, care s-a deschis pe 12 iunie, şi a spus că mirosul şi mâncarea sunt diferite.
image
Cum au vrut bulgarii să anexeze toată Dobrogea. Jafuri, crime şi bomboane otrăvite în Primul Război Mondial
După nici jumătate de veac de la ieşirea Dobrogei de sub stăpânirea otomană, provincia dintre Dunăre şi Marea Neagră a cunoscut din nou ororile ocupaţiei, de data aceasta ale bulgarilor, care au încercat să anexeze toată provincia prin jefuirea şi omorârea populaţiei.

HIstoria.ro

image
România, alianțele militare și Războaiele Balcanice
Se spune că orice conflict militar extins are parte de un preambul, iar preludiul Primului Război Mondial a fost constituit de cele două conflicte balcanice din anii 1912 și 1913.
image
„Greva regală” și răspunsul lui Ion Mihalache
În prima parte a lui octombrie 1945, Lucreţiu Pătrășcanu îl abordează pe Mihalache, propunându-i să devină prim-ministru în locul lui Petru Groza.
image
Sultanul Mahmud II – călăul ienicerilor
Sultanul otoman Mahmud II (1808-1839) a fost cel care a iniţiat seria de reforme ce urma să modernizeze îmbătrânitul Imperiu Otoman şi să îl ridice la nivelul puterilor occidentale. Urcând pe tron în contextul luptelor dintre reformatori şi conservatori, Mahmud a înţeles mai bine decât vărul său, sultanul Selim III, cum trebuie implementate reformele la nivelul întregului imperiu.