Cum vine Duhul pe furiş. André Scrima

Publicat în Dilema Veche nr. 681 din 9-15 martie 2017
Cum vine Duhul pe furiş  André Scrima jpeg

În cursul despre experienţa spirituală (Experienţa spirituală şi limbajele ei, Humanitas, 2008), André Scrima defineşte pe cei angajaţi în itineranţa infinită a Duhului ca fiind „marginalii Centrului“. Metafora îşi vădeşte sensul tocmai prin natura ei matematică: în-tr un cerc, circumferinţa („marginea“) marchează nu îndepărtarea de centru, ci tocmai tensiunea care o leagă în mod decisiv de acesta. La fel, în lumea opacă din care sacrul s-a retras până la condiţia sa de punct, „non-loc“, insesizabil şi totodată central, experienţa spirituală devine asimilabilă unui „nomadism“ al limitelor, transgresiune a locurilor făcută posibilă tocmai de atracţia irezistibilă faţă de Centru. Parcurgerea circumferinţei lumii, a „epidermei“ acesteia este de fapt tocmai o spectaculoasă amînare a retragerii în cutremurătorul abis al punctului central.

Astfel, spiritualitatea nu se confundă, pentru Scrima, cu trăirea extatică definitivă. Ea are funcţie critică, parcurge lumea pentru a o putea însemna cu urma dorului nesfîrşit faţă de ceea ce îi pune temelie şi apoi se retrage discret. Nostalgie a centrului în lumea raznelor, experienţa spirituală înseamnă, într-un prim moment, a percepe în aşa fel lumea încît filigranul sensului, adierea Duhului să îşi facă loc între formele care şi-au pierdut sau şi-au uitat numele. Un text interesant aflat în Arhiva Scrima* despre Magritte („Sur Magritte“, 1993) poate fi citit drept complement estetic al spiritualităţii, în măsura în care pictorul belgian este considerat „inventatorul koan-ului** occidental“, care „ne readuce în spirit amintirea a ceva ce nu a existat niciodată“. Lumea lui Magritte este una în care ruptura dintre lucruri şi cuvinte zguduie aşteptările percepţiei, încredinţînd vizibilului un invizibil care îl luminează interior. La fel, experienţa spirituală conduce, prin gesturi, cuvinte, texte sau primăveri, către prezenţa apofatică a Centrului, atotputernic dar inaparent, discret, ca o „suflare de vînt“. Devine necesară o pedagogie a privirii, pentru a „citi“ în lucrurile vizibile ale lumii urmele nevăzute ale Duhului, iar credinţa, după cum scrie Părintele Scrima într-o predică nepublicată la Duminica Ortodoxiei, „este o calitate a vederii, nu un simţămînt“.

Prin urmare, experienţa spirituală este pentru Scrima o formă a itineranţei, născută din dorul faţă de un Centru nevăzut, dar prezent în fiecare instanţă „periferică“ a lumii. Ea se converteşte, pe rînd, în pedagogie a privirii (textul despre Magritte), în exerciţiu hermeneutic (comentariul Evangheliei după Ioan), în practică a rugăciunii (scrierile despre isihasm) sau în ospitalitate nechivernisită la întîlnirea cu Celălalt (scrierile despre ecumenism). Condiţia acestei itineranţe este dublă şi aceasta o delimitează, de fapt, de simpla hoinăreală prin cuprinsul lumii. Pe de o parte, ca în majoritatea tradiţiilor, subiectului uman i se cere, dincolo de toate, atenţie, trezvie, capacitatea de a nu moţăi în prejudecăţi şi înţelesuri conspectate din presă; deschiderea faţă de surpriza lumii şi recunoaşterea miracolelor ei, continua privire alertă la cele din jur şi disponibilitatea de a înlătura, în orice moment, pîcla funcţionalităţilor cotidiene livrează subiectul unei stări precum aceea descrisă de Walter Benjamin într-un text despre Kafka – atenţia miraculoasă a copilului care nu vrea să meargă la culcare de teamă că în somn, deci în absenţa lui, se va întîmpla ceva esenţial pe lume. Pe de altă parte, această atenţie trează corespunde unei formidabile discreţii din partea celui care ţine în puterea lui lumea. Interlocutorul omului este de această dată Duhul, subtil şi neaşteptat, nevăzut şi atotprezent ca o adiere. Experienţa spirituală nu este, în descrierea pe care i-o face Părintele Scrima, o confruntare cu o kratofanie, nici o formă de supunere sau, dimpotrivă, de administrare a unei prezenţe. Ea se desfăşoară constant în orizontul imprevizibilului, al unei „logici“ a darului care vine pe neaşteptate. Revelaţia este înţeleasă în aceiaşi termeni: „Dumnezeu este, aşadar, diferitul, Cel cu totul altul. Dar în acelaşi timp – iată paradoxul, crucea revelaţiei – Acest cu totul altul se revelează, străbate distanţa diferenţei“ (op. cit.). Paradoxal, revelaţia presupune nu potenţarea unei manifestări, ci diminuarea ei, atenuarea în vederea întîlnirii cu omul pe terenul acestuia din urmă, în contextul finitudinii, al şovăielii şi fragilităţii care traversează creaţia. Duhul, cel care împlineşte şi adevereşte revelaţia christică (o temă centrală în teologia lui André Scrima, elaborată şi valorificată în multe segmente ale operei sale), se manifestă nu numai ca mister, ci şi ca joc: „Duhul este corifeul rugăciunii; el este cel care conduce dansul creaturii, ritmul lui sacru şi exultanţa lui“ (Biserica liturgică, Humanitas, 2005). Ritmul, accentul, nuanţa, iar nu forma sau obiectul reprezintă lumea Duhului, iar sensibilitatea subiectului pentru un astfel de registru al realităţii este semnul unei potrivite receptări a semnelor de dincolo de lume.

Experienţa spirituală poate fi înţeleasă, plecînd de la cele de mai sus, ca formă a dansului. Itineranţa care o constituie nu este o drumeţie, poate nici măcar pelerinaj. Centrul căruia îi dă în permanenţă tîrcoale capătă şi un sens muzical, pe lîngă cel geografic: transformă existenţa în liturghie, impunîndu-i un ritm, o amplitudine, o soluţionare „contrapunctică“ a multiplicităţii, după o sugestie a Părintelui Scrima din debutul cursului despre experienţa spirituală. Discreţiei Duhului care se insinuează în lume deghizat în adiere i se răspunde prin plutirea dansantă a pasului celui angajat să îl urmeze – într-o contrapunctică îngemănare cu atenţia perceptivă îndreptată spre receptarea semnelor.

Încercînd a da un nume acestui contrapunct, minunarea este cea care ar putea întruchipa experienţa spirituală, ca „formă de gîndire dominată de prospeţime“ (Experienţa spirituală şi limbajele ei, Humanitas, 2008) – şi care poate să certifice, în ordinea vizibilului, ne(mai)văzutul şi să dea cunoaşterii forma sărbătorii.

* Arhiva André Scrima face parte din Fondul André Scrima de la Colegiul „Noua Europă“, Institut de Studii Avansate din Bucureşti. Mulţumesc doamnei Anca Manolescu şi domnului Andrei Pleşu pentru miracolul întîlnirii cu ea. De asemenea, mulţumesc Colegiului „Noua Europă“ pentru calda şi vesela ospitalitate. Textul de faţă pleacă de la mai multe pagini nepublicate ale Părintelui Scrima, consultate cu această ocazie: Predică la Duminica Ortodoxiei, Sur Magritte, cîteva notaţii manuscrise despre „străin“, „călător“, „eremit“, „exil“.

** Formulă sapienţială budistă, menită să disloce falsele certitudini ale discipolului şi să îl livreze orizontului misterului în care, după cum spune Părintele Scrima, doar un „mental non-euclidian“ se poate orienta. 

Ioan Alexandru Tofan este conferenţiar univ. dr. la Facultatea de Filozofie şi Ştiin-ţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi. A publicat volumul City Lights. Despre experienţă la Walter Benjamin, Humanitas, 2014.

Cea mai bună parte din noi jpeg
Colecționarii de momente
Adun într-un colț de memorie momente aparent obișnuite, care mie îmi spun o poveste.
Zizi și neantul jpeg
Vechi obiceiuri (ne)sănătoase
Diferența dintre ea și Emma Bovary era că Tincuța știa, exact, granițele dintre lumea visării și cea a vieții de toate zilele.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Doar o plimbare prin cartier
De vreo două luni încoace, mi-am făcut un obicei – indiferent de vreme, în fiecare dimineață pe la ora 9, ies la o plimbare prin cartier.
E cool să postești jpeg
Sfîntul Grobian al politicienilor
Însă, dacă erodează încrederea cetățenilor, politicienii sînt ei înșiși cei care vor cădea în această groapă.
p 20 Carol cel Mare WC jpg
Creștinismul carolingian, între cultură și politică
Ei au introdus astfel o concepţie despre rolul religios al suveranului, care nu a încetat să fie revendicată mai tîrziu.
foto BTC DV bis jpeg
Credința ca experiență
E un mister al libertății, căci fiecare în conștiință poate spune de ce deschide sau de ce nu.
p 22 WC jpg
Pascalia, piatră de poticnire?
Tema este delicată și necesită explicații extinse pentru a înțelege cîștigurile, pierderile și riscurile unui demers de schimbare a Pascaliei.
p 24 I  Morosan jpg
Cu ochii-n 3,14
Habar n-am dacă așa ceva poate fi socotit un experiment reușit sau nu.
Cea mai bună parte din noi jpeg
Schimbări și obișnuințe
Dacă nu ieși din casă nu se întîmplă nimic nou.
Zizi și neantul jpeg
Familie și mese
Am crescut, prin anii 1970, cu o definiție mai curînd Disney a familiei.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Copilul care recită poezia
Bine că măcar poeziile de slavă și preamărire au dispărut, însă nu se știe pînă cînd.
p 20 Kemal Kili‡daroglu WC jpeg
Pluralism religios: democratul turc şi monarhul englez
În Europa larg secularizată, monarhul englez a celebrat Polul divin şi universalitatea iradierii lui.
Theodor Pallady jpeg
Populus Dei
„Mediile bisericești înalte" au văzut în simpla adunare a laicatului un soi de reformă protestantă!
P2000594 1 jpg
Mai, RDW și București
RDW reușește, în fiecare an, să aducă în lumina reflectoarelor un număr impresionant de artiști, designeri și arhitecți
E cool să postești jpeg
Ne pierdem copiii?
„Noi, adulții, sîntem cei care dăm exemplu copiilor, iar azi acest exemplu e cel mai rău imaginabil cu putință.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
● Urmăriți derularea scandalului „The Romanian deal” în care e implicat fiul (cam pușlama, după părerea mea) președintelui Biden. Vor ieși la iveală lucruri incredibile! (S. V.)
Cea mai bună parte din noi jpeg
Plecări / Sosiri
Îmi place să-i văd pe oameni regăsindu-se.
Zizi și neantul jpeg
Pe geam
Geamul meu din Giurgiului doar dusese mai departe, pe scurtă durată, mitul Zînei Mării, jucîndu-se cu privirea mea.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Fără
„Un cappuccino fără cofeină, vă rog!”
E cool să postești jpeg
Jocul cu păpuși
Totuși, în ciuda mesajului care s-a dorit a fi o conștientizare a diversității corpurilor umane, copiii i-au spus „Barbie cea grasă”.
Natalia Manoilescu Dinu jpg
Inima și harul
Sfîntul Duh, în schimb, înflăcărează, cu o dragoste nemărginită pentru făpturile Sale, inima în care locuieşte.
p 20 Jaroslav Pelikan WC jpg
Păcat și predestinare
Omul are puterea de a păcătui sau de a nu păcătui; altminteri, el nu ar putea fi condamnat sau mustrat, sau povăţuit, sau chemat la judecată.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
Mai mulți amici gurmanzi mi-au lăudat un nou restaurant nepalez din București; se cheamă – cum altfel? – „Casa Tănase”. (M. P.)
Cea mai bună parte din noi jpeg
Cine vă cumpără florile?
Ne găsim motivații desăvîrșite din punct de vedere arhitectural ca să nu recunoaștem că, undeva pe parcurs, n-am tras de cîrmă în direcția bună.

Adevarul.ro

image
Profesor la Stanford: „Sunt 100% sigur că extratereștrii sunt pe Pământ de mult timp”. Când ne-ar putea contacta
Un profesor de la Universitatea Stanford susține că extratereștrii au fost pe planeta Pământ și sunt „încă aici”. El arată că experții lucrează la proiecte de inginerie inversă pe rămășitele unor OZN-uri care s-au prăbușit.
image
Noua modă la nunțile românești. Mirii renunță la o tradiție consacrată, tot mai greu de digerat
Sezonul nunţilor este în toi și viitorii miri trebuie să fie la curent cu tot ce e nou în materie de organizat evenimente. Tinerii vor să se modernizeze, fără să-și supere prea tare familiile care țin la tradiții.
image
Cel mai enervant lucru pe care îl fac pasagerii în avion, conform unui însoțitor de zbor VIDEO
Meseria de însoțitor de bord nu este atât de fascinantă pe cât ar putea crede mulți. De fapt, există câteva lucruri care îi enervează cu adevărat pe aceștia, relatează Daily Mail.

HIstoria.ro

image
Crucificarea lui Hristos i-a apărut în vis lui Salvador Dalí
Dalí a precizat că a avut un vis în care i-a fost dezvăluită importanța înfățișării lui Hristos astfel.
image
„Dubletul seismic“ din mai 1990 - Ultimele cutremure majore care au afectat România în secolul XX
Pe 30 și 31 mai 1990, la doar câteva zile după primele alegeri libere (20 mai 1990), în România s-au produs alte două cutremure puternice. Fenomenul de la sfârșitul lunii mai a anului 1990 este cunoscut sub numele de „dublet seismic”.
image
De ce nu mai merg oamenii azi pe Lună? De ce în 1969 s-a putut și azi nu
În istoria omenirii, doar 24 de oameni au călătorit spre Lună, cu toţii fiind astronauţi în cadrul programului Apollo. Jumătate dintre ei au călcat pe suprafaţa singurului satelit natural al Pământului. Eugene Cernan şi Harrison Schmitt au fost ultimele persoane care au intrat în acest club select. Sunt mai bine de 40 de ani de când un pământean a păşit pe un alt corp ceresc decât Pământul. În ciuda proiectelor fantastice şi a progresului tehnologic înregistrat în ultimele patru decenii, oamenii