Un subiect printre multe altele

Publicat în Dilema Veche nr. 785 din 7-13 martie 2019
Un subiect printre multe altele jpeg

Citesc în revista noastră articolul unui profesor de limba română despre efectele nefaste pe care le-a avut de îndurat în urma unui episod din cariera sa de dascăl, care, după părerea sa, nu justifica deloc asemenea „dramatice“ consecințe. Acum doi ani, făcea parte dintr-o comisie de elaborare a subiectelor de olimpiadă la limba și literatura română, clasa a XII-a. Cu acest prilej, a inclus în testarea națională următorul subiect: „Redactează un referat (raport scris) adresat conducerii de partid, prin care să denunți calitatea de element dușmănos a lui Ilie Moromete, din poziția celui care adună cotele“ (cerința avea ca suport un fragment din romanul lui Marin Preda în care era descrisă chiar scena cu pricina, autoritățile comuniste confiscîndu-i lui Ilie Moromete produsele agricole). Cînd subiectul a fost făcut public, presa a vuit, au curs acuzații de instigare a tinerilor elevi la denunțuri către DNA, critici enorme din partea părinților sau a colegilor, eliminarea autorului din comisiile de elaborare a subiectelor de examen etc.

Profesorul se apără, afirmînd, în articol, că „subiectul se încadra în programa școlară și nu avea nimic dușmănos, presupunea doar punerea elevului într-o situație imaginară de recreare a unui context socio-politic și demonstrarea capacității de redactare a unui anumit tip de text“. Și, tot în apărarea domniei-sale, profesorul aducea în discuție calitatea cu adevărat slabă a subiectelor de la examenele școlare: „Să acuzi un subiect de inadecvare pentru că atinge, vezi Doamne, o problemă delicată de natură social-politică, dar să nu conteze atunci cînd un subiect este cu adevărat greșit, neconcordant cu programa școlară, aberant sau prăfuit atît de tare încît nu poate fi digerat“.

Subiectul de olimipiadă, după cum spuneam, este vechi și deja rumegat de presă. Autorul îmi este coleg în paginile revistei. Sînt două motive solide care m-ar fi făcut, mai degrabă, să mă abțin de la o polemică. Și totuși: mai întîi aș spune că, într-adevăr, acuzația că îi transformă pe elevi în turnători la DNA este absurdă, nici măcar nu merită comentată (denunțul la partidul comunist sau la Securitate avea cu totul alt scop și alte efecte decît cel la DNA). Mai apoi, aș spune că subiectele date la examenele școlare sînt într-adevăr prost construite și prost alese (am scris nenumărate articole, cel puțin iritate, pe această temă). Din păcate, mai mult nu pot spune în apărarea domnului profesor și a subiectului propus de dînsul. Care este cu adevărat inadecvat și inutil pedagogic. La fel de inadecvat și inutil pedagogic ca a-l pune pe elev să imagineze, de pildă, un scenariu de tortură la închisoarea de la Pitești, un denunț în anii ’40 ai secolului trecut, despre un vecin evreu, o mică șopîrlă la Securitate ori înregistrarea secretă a unei convorbiri telefonice private. Și exemplele pot continua la nesfîrșit, pe măsura creativității nesfîrșite și sîngeroase a vechilor organe de represiune. Sigur, toate sînt, așa cum afirmă dascălul, „doar (!) punerea elevului într-o situație imaginară de recreare a unui context socio-politic și demonstrarea capacității sale de redactare a unui anumit tip de text“. Dar mă întreb de ce l-aș pune să demonstreze pe un tînăr de clasa a XII-a că are capacitatea de a redacta un denunț la partidul comunist? Așa, ca să vadă cît de rău era să fii delator? De ce aș vrea să îl pun pe elev să compună un discurs de turnător? La ce îi folosește? Cum cuantific răspunsul scris? Fiindcă trebuie spus că, pe de o parte, denunțătorii nu aveau prea multă grijă nici față de limba română, nici față de rigorile redactării corecte a unui text. Iar, pe de altă parte, că nu e așa simplu să îl transformi pe Ilie Moromete în „element dușmănos“: trebuie să fii lipsit de inimă și de minte, să interiorizezi discursul ideologic al acelor ani, ca să o poți face cu „exigențe“ de olimpiadă, faza națională. Deci îi dăm notă mare dacă scrie orori ideologice, autentice, dar le scrie (în spiritul vremii) incorect gramatical sau are nota maximă dacă scrie un text fără prea mare „talent“ de denunțător, dar corect gramatical?

Oricît de mult m-aș gîndi, oricît de slobode mi-ar fi barierele imaginației, mi-e greu să cred în utilitatea unor concursuri școlare al căror scop ar fi acela de a-l premia pe cel mai bun intepret al lui Hitler sau al lui Stalin. Al lui Franz Țandără ori al lui Alexandru Nicolschi. 

Maria Iordănescu este psiholog.

„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Aix-les-Bains și tinerii francezi de 70 de ani (II)
Dar poate că mai mult decît plimbarea în sine conta acel „împreună”.
p 19 jpg
Cultul virginității
Ideea că virginitatea fizică atestă puritatea și inocența depășește granițele religioase, devenind un construct social și ipocrit prin care unei femei i se anulează calitățile morale în favoarea celor fizice, ajungînd să fie prețuită mai degrabă integritatea trupului decît mintea și sufletul.
p 20 San Filippo Neri WC jpg
Despre creștinism și veselie
Multe dintre textele clasice ale creștinismului dovedesc o relație încordată pe care Sfinții Părinți o întrețineau cu rîsul.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Migdalul lui Origen
Editat, tradus, redescoperit în bogăția și autenticitatea sa în ultimul secol, Origen revine de fiecare dată în atenția cititorilor cu o înnoită putere de atracție.
Zizi și neantul jpeg
Dacia roșie
Era o oază, într-o vreme în care lucrurile se degradau pe zi ce trecea: la cantina de acolo se putea mînca bine și ieftin, ba chiar și cumpărai una-alta pentru acasă, uneori.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
La Galați, o candidată a fost surprinsă în timp ce încerca să fraudeze examenul de bacalaureat cu un pix-telefon. Avea 45 de ani și era absolventă a unui liceu particular, la frecvenţă redusă.
41580801101 373a7ea5c2 c jpg
Oamenii fac orașele
Paradigmei moderniste de producție a noilor cartiere, Jacobs îi opune observația directă și studiul la firul ierbii, sau la bordura trotuarului, a vieții urbane.
Zizi și neantul jpeg
Roți și vremuri
Trebuia să mănînci nu știu cîți ani numai iaurt și să economisești, să pui bani la CEC ca să-ți poți cumpăra o Dacie.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Aix-Les-Bains și tinerii francezi de 70 de ani (I)
În Aix zilele de vară se mișcă în ritm de melc, par nesfîrșite, exact ca acelea din vacanțele copilăriei.
E cool să postești jpeg
Tastatura sau creionul?
Este un avantaj real acest transfer al informațiilor direct pe dispozitivele elevilor?
p 20 WC jpg
Religiile manevrate de dictatori
Sîntem înconjuraţi de spaţii unde religia e folosită în beneficiul unor regimuri antiliberale: Rusia lui Putin, Turcia lui Erdogan, Ungaria lui Orbán.
Theodor Pallady jpeg
Discretul eroism al moderației
Nu prea cunoaștem opera românilor americani, iar numele care circulă simultan în cele două culturi provin cu precădere din zona umanistică.
p 23 Lea Rasovszky, Bubblegun of Sweet Surrender (Soft War) I  Codre jpg
„Războiul este doar «eu» și nici un pic «tu»” – artiștii și galeriile în timp de război
„Un fel de așteptare epuizantă la capătul căreia sperăm să fie pace.”
p 24 A  Damian jpg
Cu ochii-n 3,14
După ce, cu o săptămînă în urmă, doi lei au încercat zadarnic să evadeze din grădina zoologică din Rădăuți, un șarpe mai norocos a pătruns în Spitalul Orășenesc din Balș.
Zizi și neantul jpeg
Mare, pofte, necuprins
Tocmai ăsta era hazul vacanței: împletirea ciudată de pofte concrete și visări abstracte. Figurau, cu toatele, într-un meniu pestriț și cu pretenții.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Vacanțe de altădată
Nu pot vedea mai multe, însă sînt convinsă că au și bomboane străine sau ciocolată, poate că au și gume cu surprize.
E cool să postești jpeg
S-o fi supărat pe mine?
Ca să nu „supere” această societate, foarte multe femei ajung să fie prizoniere ale unor prejudecăți pe care și le autoinduc, perpetuîndu-le, uitînd de cele mai multe ori de ele însele.
p 20 Sf  Augustin WC jpg
De ce scandalizează creștinismul?
Scandalul creștinismului stă așadar în neverosimilul lui. Însuși Dumnezeu vorbește, dar nu o face ca un stăpîn.
setea de absolut convorbiri cu christian chabanis jpg
Setea de absolut
Atunci cînd am întrevăzut cîteva adevăruri esențiale este dureros să simțim că, în măsura în care vrem să le comunicăm oamenilor, ele capătă limitele noastre, impuritățile noastre, degradîndu-se în funcție de acest aliaj.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
O femeie din București a fost pusă sub control judiciar, fiind bănuită de săvîrșirea infracțiunii de înșelăciune prin vrăjitorie.
Edgar Allan Poe, circa 1849, restored, squared off jpg
Prăbușirea casei Usher
Una dintre cele mai emoționante descrieri de arhitectură din literatura universală este tabloul creionat de Edgar Allan Poe în debutul nuvelei „Prăbușirea casei Usher”.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Cum e să pleci în vacanță bolnav și complet epuizat
N-am mai fost într-o vacanță parțial din cauza pandemiei, însă mai mult din cauza faptului că nu mi-am mai permis o vacanță.
p 20 Ierusalim, Muntele Templului WC jpg
Loc disputat
De curînd, la Ierusalim au izbucnit din nou – dar cînd au încetat? – tensiunile pe esplanada Cupolei Stîncii.
Theodor Pallady jpeg
Scurtă oprire în biblioteca perfectă
Cel mai adesea afli despre autorii de cărți din cărțile altor autori: circulația bibliografică prin notele de subsol asigură ventilația academică din care se compune tradiția intelectuală a oricărei societăți moderne.

HIstoria.ro

image
Diferendul româno-bulgar: Prima problemă spinoasă cu care s-a confruntat România după obţinerea independenţei
Pentru România, prima problemă spinoasă cu care s-a confruntat după obținerea independenței a fost stabilirea graniței cu Bulgaria.
image
Controversele romanizării: Teritoriile care nu au fost romanizate, deși au aparținut Imperiului Roman
Oponenții romanizării aduc mereu în discuție, pentru a combate romanizarea Daciei, acele teritorii care au aparținut Imperiului Roman și care nu au fost romanizate. Aceste teritorii trebuie împărțite în două categorii: acelea unde romanizarea într-adevăr nu a pătruns și nu „a prins” și acelea care au fost romanizate, dar evenimente ulterioare le-au modificat acest caracter. Le descriem pe rând.
image
SUA și Republica Dominicană - Cum a eșuat o anexare dorită de (mai) toată lumea
Pe 2 decembrie 1823, într-o vreme când majoritatea coloniilor spaniole din Americi își declaraseră independența sau erau pe cale s-o câștige, președintele SUA, James Monroe, a proclamat doctrina care-i poartă numele și care a devenit unul dintre documentele emblematice ale istoriei politice a SUA și a lumii.