Participare publică în arhitectură (2)

Publicat în Dilema Veche nr. 1006 din 20 iulie – 26 iulie 2023
image

Un susținut efort de structurare a proiectării participative a venit de timpuriu mai ales din America, acolo unde tradiția democratică este o esență a statului, iar participarea legitimează acțiunea politică. Preocupate de o participare cetățenească reală, instituțiile americane au definit standarde de consultare și metode de participare capabile să susțină orice inițiativă publică, de la referendum pînă la proiectare comunitară. Hery Sanoff preia definiția potrivit căreia „participarea este un concept general care acoperă forme diferite de decizie de către un număr de grupuri implicate în proces”. Este o definiție care, în opinia mea, acoperă numai genul proxim, fără a explica în ce constă diferența specifică dintre „forme diferite de decizie”.

Ulterior, în 1981, filosoful german Jürgen Habermas publică Teoria acțiunii comunicative, lucrare filosofică de amploare care fundamentează participarea publică, prin aplicarea unei „raționalități comunicative”, văzută ca sumă a proceselor prin care diferite pretenții de validitate sînt aduse la un numitor comun satisfăcător, prin consens și acționînd la nivelul celor trei lumi: subiectivă, obiectivă și socială. Mai departe, Habermas definește înțelegerea dintre părți și acțiunea comunicativă astfel: „obținerea înțelegerii funcționează ca un mecanism pentru coordonarea acțiunilor numai prin interacțiunea participanților care ajung la un acord privind pretențiile de validitate ale afirmațiilor lor, adică prin recunoașterea intersubiectivă a pretențiilor de validitate pe care le ridică reciproc. (...) Conceptul acțiunii comunicative presupune folosirea limbajului ca mediu pentru un fel de obținere a înțelegerii, în cursul căreia participanții, relaționînd cu una din lumi, ridică reciproc pretenții de validitate care pot fi acceptate sau respinse”. Prin acțiune comunicativă, participanții își definesc un plan de acțiune, în cadrul căruia acțiunile sînt validate prin consens. Acțiunea comunicativă este „un tip de interacțiune coordonată prin acte de comunicare și care nu coincide cu acestea”. Astfel, comunicarea se constituie în suport pentru acțiune, nu se substituie acesteia.

Critica raționalității și acțiunii comunicative vine din partea lui Michel Foucault și se bazează pe observația empirică potrivit căreia comunicarea este tributară raporturilor de putere dintre participanți. Susținerea unor pretenții de validitate de pe poziții ierarhice diferite este un non-sens, susține filosoful francez. Într-adevăr, în practica arhitecturii proiectării comunicative, am întîlnit situații în care beneficiarii, fără să înțeleagă argumentele de ordin funcțional pe care le expuneam, se supuneau argumentului autorității. Rezultatul era însușirea rapidă a ideilor mele, fără o participare reală. Această situație poate fi însă evitată printr-o consolidare comunitară eficientă și prin crearea guvernării locale, prin înființarea de grupuri de dezvoltare comunitară care să se constituie în partener de deliberare de pe poziții de egalitate, neierarhice.

O altă critică vine din zona fenomenologiei, care reproșează acțiunii comunicative faptul că pierde din vedere interioritatea individului, caracteristicile necomunicabile ale acestuia. Ambele critici însă pierd din vedere o caracteristică esențială a obiectului criticat, și anume latura praxiologică. Dacă este nevoie de schimbare socială, atunci este nevoie de acțiune socială. Or inacțiunea, retragerea post-structuraliștilor în jocurile de limbaj ale lui Lyotard, nu poate genera schimbare socială, la fel cum nici hermeneutica nu o poate face. Atunci cînd este imperios necesară, acțiunea bine-intenționată, chiar și imperfectă, este de preferat inacțiunii.

Dacă eliminăm obligativitatea participării prevăzută de cadrul legislativ european (în România, participarea publică este reglementată de doar două legi), rămîne să punem în balanță ce pierdem și ce cîștigăm folosind-o în cadrul situațional al unei intervenții de regenerare urbană sau construire de locuințe pentru o comunitate aflată în sărăcie extremă. Nerecurgînd la participare publică, metoda relaționării cu beneficiarul devine instrumentală și normativă. Se pierde contactul cu comunitatea, caracteristicile acesteia făcînd obiectul analizelor unui aparat de cercetare străin profesiei. Procesele de proiectare devin opace pentru public, iar decizia arhitecților va fi privită cu anxietate și, eventual, contestată. Ne situăm în paradigma autoritară, arhitectul devenind un executant în subordinea autorității care coordonează procesele. Nu mai poate fi vorba despre democrație consolidată prin arhitectură. 

Dimpotrivă, prin participare publică, arhitectura își asumă etica, iar proiectul devine o rezultantă a acțiunii comunicative, scopul lui fiind construirea consensului în jurul unei înțelegeri comune a grupurilor implicate cu privire la schimbarea realității. Aceasta include atît locuirea, cît și sistemul de relații care o generează. Arhitectul își asumă astfel rolul de moderator, pe lîngă acela de expert tehnic, iar acest lucru este necesar prin prisma dinamicii sociale contemporane care determină proiectarea de arhitectură pentru grupurile vulnerabile. Societatea contemporană este multiculturală, făcînd obligatorie negocierea pentru realizarea de proiecte comune. Societatea civilă este activă și organizată, iar drepturile minorităților și ale grupurilor vulnerabile sînt protejate de organizații care trebuie implicate în procesul de proiectare.

Astfel, în cadrul practicii arhitecturii sociale, participarea cetățenească reprezintă o sumă de acțiuni comunicative structurate într-o metodă, prin care grupul de beneficiari dobîndește capacitatea reală de a deveni partener în proiectare și face uz de aceasta. Participarea favorizează spiritul comunitar și sentimentul de apartenență al cetățenilor.

Participarea este o condiție sine qua non a acțiunii etice a arhitectului care proiectează pentru grupuri vulnerabile. Ea dă legitimitate proiectării și generează soluția de arhitectură, validată prin deliberare. Consensul colectiv cu privire la realitatea dorită, la binele comun, stabilit prin participare, consolidează libertățile și capabilitățile individuale ale beneficiarilor, protejîndu-le dreptul la locuire, prin validarea permanentă a binelui comun cu binele individual.

Lorin Niculae este profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu“ din București.

Cea mai bună parte din noi jpeg
Să găsești oameni la fel ca tine
A îndrăzni să vorbești despre o boală înseamnă a crea o comunitate.
Zizi și neantul jpeg
„Luna cadourilor” și cenușiul
Simțeam cum realitatea tindea, făcea chiar presiuni asupra noastră, a locuitorilor ei, să se transforme în irealitatea din Lumea de lemn.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Cine o mai ține minte pe „fata de la pagina 5?” – cum recuperăm anii ’90?
Ar trebui să existe undeva la un loc de cinste într-un muzeu al presei românești de după 1989.
E cool să postești jpeg
Termopanul, valoare națională
„O bojdeucă trendy“, „Parchetul este cumpărat de la Dedeman sau Praktiker?“
p 20 Balaam WC jpg
Originea regilor magi
E un mag dintre caldeeni? Un ghicitor în stele? Un vrăjitor malefic?
Theodor Pallady jpeg
O carte despre oameni și îngeri
Cititorul va descoperi în text rațiunea tainică a Întrupării: doar omul – cu anatomia lui de lut și sufletul său nemuritor – avea să fie o imago Dei.
p 24 F  Prica jpg
Cu ochii-n 3,14
„Un cal a reușit cumva să iasă din boxa lui și umblă prin avion.”
image png
Oamenii din fotografii
Să-i facem să supraviețuiască.
image png
Malliștii
După film, ne-am dus să ne căutăm mașina în parcarea subterană, acolo, în hruba aia imensă și întunecoasă se termină fericirea.
image png
Lectura, antidotul violenței?
Cel mai des, este invocată lipsa timpului: „N-am mai citit pentru că m-a copleșit oboseala”.
image png
Mărturia lui Pascal
Cuvinte care „nu vor trece”, pline de „har și de adevăr”.
p 20 Iași WC jpg
Provincia ca problemă
Iar faptele, cîte și cum se fac ele, capătă cadențe cosmice, ca în sfîșietorul testament al Olguței.
p 21 la Lorin WC jpg
Olimpul litoralului românesc (2)
Ceva din spiritul stațiunii, un je-ne-sais-quoi, îi face și pe sportivii de performanță să își facă aici cantonamentele.
p 24 S M  Georgescu jpg
Cu ochii-n 3,14
„Lacrimile ei se amestecă cu cele ale acestui bazin“.
image png
Toate lucrurile care s-au schimbat
E nevoie de atît de puțin după ce anii își fac treaba.
image png
Capoate și feminități
Așa, diferențele dintre interior și exterior erau într-o măsură abolite.
image png
Piața Romană
Fetele de 20 de ani de acum nu-și mai pierd vremea în astfel de bodegi.
image png
Zgomotul și furia
Drept urmare, există mai multe metode tradiționale de a riposta unui vecin zgomotos.
image png
Cîteva note despre agapa creștină
Evident că nimeni, mîncînd laolaltă, nu stătea să filosofeze. Eram însă alături de Domnul.
p 20 Arik Ascherman WC jpg
Traumă şi discernămînt
Dar, în ciuda singurătăţii şi a primejdiilor acum mult mai aspre, rabinul îşi continuă patrularea, nu părăseşte paza.
p 24 D  Stanciu jpg
Cu ochii-n 3,14
Într-un supermarket, la raionul de alimente exotice, am descoperit mămăliga ambalată în vid, „gata preparată”.
image png
Lumi fragile
Am perceput „schimbul de scrisori”, formulare care în curînd va trece și ea într-o arhivă a limbii, ca pe un fel de apel la memorie.
image png
Frig și acasă
Cert e că, în ciuda condițiilor aparent vitrege, m-am simțit acasă acolo.
image png

Adevarul.ro

image
De ce unii localnici din nordul Angliei ajung să ofere moșteniri regelui Charles atunci când mor
Ce îl leagă pe un fost miner și republican de-o viață de regele Charles al III-lea? Răspunsul surprinzător, așa cum a relatat The Guardian, este că averea fostului miner face parte acum dintr-un fond care generează venituri private pentru monarh.
image
Fenomen inedit în Vârtop: aurora boreală albastră a luminat seara în Apuseni FOTO VIDEO
Un fenomen inedit a fost surprins de un turist în Staţiunea Vârtop din Munţii Apuseni, joi seara. Aurora boreală a luminat seara, pentru câteva minute, printre nori, şi a fost imortalizat de un fotograf amator.
image
Pericolele care îi pândesc pe români într-o destinație exotică de lux. „Paza bună nu e suficientă ca să treacă primejdia”
Tot mai mulți români cu bani aleg destinații exotice, însă unele implică anumite riscuri. O familie de români a aflat acest lucru pe propria piele, iar la final părinții au aflat că cei doi copii ai lor s-au aflat într-un pericol imens, fără măcar ca ei să bănuiască.

HIstoria.ro

image
Ce a însemnat România Mare
1 Decembrie 1918 a rămas în mentalul colectiv ca data la care idealul românilor a fost îndeplinit, în fața deschizându-se o nouă etapă, aceea a conștientizării și punerii în aplicare a consecințelor ce au urmat acestui act, crearea României Mari.
image
Trucul folosit Gheorghiu-Dej când a mers la Moscova pentru ca Stalin să tranșeze disputa cu Ana Pauker
Cînd merge la Moscova pentru ca Stalin să tranşeze în disputa cu Ana Pauker, Dej foloseşte, din instinct, un truc de invidiat.
image
Sfântul Andrei și Dobrogea, între legendă și istorie
Îndelung uitate de către establishment-ul universitar românesc, studiile paleocreștine încep să își facă din ce în ce mai clară prezența și la noi. Încurajarea acestor studii și pătrunderea lor în cadrul cursurilor s-au dovedit lucruri absolut necesare. Ultimii ani au dus la noi dezvăluiri arheologice privind primele comunități paleocreștine (paleoeclesii) din Scythia Minor (actuala Dobrogea), conturând două ipoteze și direcții de cercetare pentru viitor: ipoteza pătrunderii pe filieră apostolic