Educaţie pentru competenţă în mass-media

Nicoleta FOTIADE
Publicat în Dilema Veche nr. 256 din 12 Ian 2009
Dilema veche la Timpul prezent   Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? png

Nu demult, un ziarist m-a întrebat: "Dar de ce avem nevoie de competenţă în mass-media? Ce, vreţi să spuneţi că publicul este incompetent?". Întrebarea, puţin maliţioasă, este utilă, ca să putem face distincţii. Nu ne naştem cu competenţe, ci le obţinem, le dezvoltăm pe parcurs, prin învăţare, prin educaţie. Dacă vorbirea o deprindem uşor, ascultîndu-i pe cei din jurul nostru, ca să putem citi şi scrie este nevoie să cunoaştem alfabetul şi regulile de gramatică cu ajutorul cărora formulăm idei. Cu alte cuvinte, ca să deprindem abilităţile datorită cărora devenim persoane alfabetizate, în relaţie cu dezvoltarea personală şi cu societatea, trebuie să învăţăm, să dezvoltăm competenţe. În condiţiile în care societatea în care trăim este din ce în ce mai dependentă de mijloacele de comunicare în masă, şi noi, cetăţenii - de informaţiile transmise prin intermediul lor, educaţia media sau educaţia pentru media este necesară, crucială - aş spune - în contextul sistemului democratic. Norme europene pentru educaţie media În România, interesul pentru educaţie media creşte. Statutul României de ţară membră în Uniunea Europeană este unul dintre motivele care contribuie la aceasta. Prin intermediul actelor Parlamentului şi Comisiei Europene, Uniunea pledează pentru dezvoltarea competenţelor de accesare şi raportare critică faţă de media a cetăţenilor europeni. Pentru prima dată, la Bucureşti, reprezentantul Comisiei Europene, Niels Bekkhus, invitat la masa rotundă organizată spre sfîrşitul anului de Agenţia de Monitorizare a Presei (AMP) - (Masa rotundă "Educaţie media în şcoli" organizată pe 18 noiembrie 2008 de Agenţia de Monitorizare a Presei, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi găzduită de Rectoratul Universităţii din Bucureşti), a prezentat pe larg poziţia Uniunii în acest sens. Poziţie întărită printr-un articol dedicat, din noua Directivă a Serviciilor Media Audiovizuale ce defineşte conceptul de competenţă în mass-media (eng. media literacy) şi îndeamnă la promovarea şi observarea evoluţiei acesteia în toate statele membre. În România, există o singură referire la educaţie media, într-un text de reglementare - şi aceea, de dată recentă: decembrie 2008. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului, care modifică şi completează Legea audiovizualului conform noii directive europene, atribuie Consiliului Naţional al Audiovizualului obligaţia "să asigure creşterea nivelului de sensibilizare a opiniei publice în legătură cu utilizarea serviciilor media audiovizuale în mod eficient şi în condiţii de siguranţă, prin dezvoltarea şi promovarea educaţiei pentru media la nivelul tuturor categoriilor sociale" (Art. 8, alineat 3, pct. i din OUG nr. 181 din 25/11/2008 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002). O măsură menită, printre altele, să aducă echilibru între control şi dezvoltarea filtrelor publicului de selecţie şi folosire a conţinuturilor audiovizuale. Educaţie media în practică Pînă acum, iniţiativele pentru programe de educaţie media în România au fost sporadice şi independente unele de altele. Agenţia de Monitorizare a Presei, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, a iniţiat cursul opţional de "Competenţă în mass-media" începînd din 1999, între timp, disciplina fiind aprobată în Curricula Naţională. AMP a contribuit la formarea profesorilor care o predau, a editat două manuale, precum şi un ghid al profesorului. Acum zece ani, Institutul Francez a format profesori care predau limba franceză în vederea integrării mass-media ca temă de studiu în clasă. La aceste activităţi instituţionalizate, s-au adăugat diverse alte acţiuni informale pentru educaţie media. Evenimentul organizat de AMP în noiembrie a facilitat descoperirea a noi iniţiative şi organizaţii care promovează educaţie media: instituţii de media partenere în proiecte europene pentru educaţie media, iniţiative de integrare a cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice în programe universitare. În prezent, cadrul normativ european întăreşte ideea de dezvoltare a competenţelor în mass-media prin educaţie media, mai ales în rîndul copiilor şi al tinerilor. Realitatea cotidiană, dominată de mass-media, se află în strînsă legătură cu educaţia media. Beneficiarii acestui tip de educaţie vor fi capabili să se raporteze critic faţă de mesajele mediatice şi, punînd la lucru cunoştinţe de bază despre modul cum funcţionează sistemul media, vor reuşi să evite capcanele manipulării prin mass-media. La masa rotundă, participanţii au abordat diversele forme de promovare a educaţiei media: disciplină autonomă, precum opţionalul "Competenţă în mass-media" în şcoli, sau predarea mass-media ca temă de studiu integrată disciplinelor sociale, părţi semnificative din programa cursului de Studii Sociale de la clasa a XII-a fiind dedicate mass-media. Însă modelul interdisciplinar poate fi extins şi în alte zone ale curriculum-ului (literatură, istorie, geografie etc.). Implicarea mediului universitar Formarea cadrelor didactice este una dintre condiţiile implementării educaţiei media în şcoli. Mediul universitar este foarte important din acest punct de vedere, iar veştile sînt bune. Facultatea de Ştiinţe Politice, ale Administraţiei şi Comunicării a Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj este prima facultate care acordă atenţie acestei discipline. Dosarul ce propune cursul de formare continuă, care se adresează, în primul rînd, profesorilor dornici să predea opţionalul "Competenţă în mass-media", a fost depus la Consiliul pentru Curriculă al universităţii. Mai mult, cadrele didactice de acolo pregătesc un program universitar la nivel de licenţă (3 ani) în domeniul studiilor media. Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti, la rîndul ei, are în plan iniţierea unui curs de formare. Educaţie media fără note Educaţia media poate fi şi informală, prin dezvoltarea activităţilor extraşcolare. Susţinerea acestui tip de acţiuni depinde foarte mult de motivaţia şi implicarea cadrelor didactice şi a elevilor. În general, elevii sînt foarte receptivi atît faţă de subiect, cît şi faţă de ideea de activitate extraşcolară. AMP a primit semnale pozitive în urma organizării unor ateliere, în licee bucureştene, pe tema senzaţionalismului în ştirile TV. Elevii au recomandat extinderea acestui demers pentru că "ne ajută să înţelegem şi să ne formăm o părere corectă asupra informaţiilor pe care le primim zi de zi prin mass-media" şi pentru că "unele subiecte ar trebui explorate mai profund (...) şi poate, în viitor, am putea schimba ceva în mass-media, în bine". De asemenea, ziariştii invitaţi sînt ingredientul-cheie în astfel de întîlniri dedicate subiectului mass-media. Tirul de întrebări legate de activitatea lor nu se lasă prea mult aşteptat. Educaţia pentru media va fi cu atît mai folositoare cu cît va fi accesibilă copiilor cu vîrste şi mai mici. În perioada următoare, la Agenţia de Monitorizare a Presei, vom lucra la adaptarea cursului de "Competenţă în mass-media" şi pentru gimnaziu. Platformă de asociere online Masa rotundă din noiembrie a fost primul pas pentru adunarea laolaltă a instituţiilor, organizaţiilor şi persoanelor interesate de promovarea educaţiei pentru competenţă în mass-media. Acestea au convenit că asocierea într-o reţea comună va ajuta schimbul de experienţă şi va oferi coerenţă acţiunilor viitoare. De altfel, cei implicaţi folosesc deja o platformă online activă, iar cîteva parteneriate sînt în curs de formare. Totuşi, pentru o dezvoltare coerentă a educaţiei media la nivel naţional, avem nevoie nu doar de oameni motivaţi, ci şi de o strategie de politici educaţionale. Nicoleta Fotiade este coordonatorea programului de Educaţie media al Agenţiei de Monitorizare a Presei.

Cea mai bună parte din noi jpeg
Să găsești oameni la fel ca tine
A îndrăzni să vorbești despre o boală înseamnă a crea o comunitate.
Zizi și neantul jpeg
„Luna cadourilor” și cenușiul
Simțeam cum realitatea tindea, făcea chiar presiuni asupra noastră, a locuitorilor ei, să se transforme în irealitatea din Lumea de lemn.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Cine o mai ține minte pe „fata de la pagina 5?” – cum recuperăm anii ’90?
Ar trebui să existe undeva la un loc de cinste într-un muzeu al presei românești de după 1989.
E cool să postești jpeg
Termopanul, valoare națională
„O bojdeucă trendy“, „Parchetul este cumpărat de la Dedeman sau Praktiker?“
p 20 Balaam WC jpg
Originea regilor magi
E un mag dintre caldeeni? Un ghicitor în stele? Un vrăjitor malefic?
Theodor Pallady jpeg
O carte despre oameni și îngeri
Cititorul va descoperi în text rațiunea tainică a Întrupării: doar omul – cu anatomia lui de lut și sufletul său nemuritor – avea să fie o imago Dei.
p 24 F  Prica jpg
Cu ochii-n 3,14
„Un cal a reușit cumva să iasă din boxa lui și umblă prin avion.”
image png
Oamenii din fotografii
Să-i facem să supraviețuiască.
image png
Malliștii
După film, ne-am dus să ne căutăm mașina în parcarea subterană, acolo, în hruba aia imensă și întunecoasă se termină fericirea.
image png
Lectura, antidotul violenței?
Cel mai des, este invocată lipsa timpului: „N-am mai citit pentru că m-a copleșit oboseala”.
image png
Mărturia lui Pascal
Cuvinte care „nu vor trece”, pline de „har și de adevăr”.
p 20 Iași WC jpg
Provincia ca problemă
Iar faptele, cîte și cum se fac ele, capătă cadențe cosmice, ca în sfîșietorul testament al Olguței.
p 21 la Lorin WC jpg
Olimpul litoralului românesc (2)
Ceva din spiritul stațiunii, un je-ne-sais-quoi, îi face și pe sportivii de performanță să își facă aici cantonamentele.
p 24 S M  Georgescu jpg
Cu ochii-n 3,14
„Lacrimile ei se amestecă cu cele ale acestui bazin“.
image png
Toate lucrurile care s-au schimbat
E nevoie de atît de puțin după ce anii își fac treaba.
image png
Capoate și feminități
Așa, diferențele dintre interior și exterior erau într-o măsură abolite.
image png
Piața Romană
Fetele de 20 de ani de acum nu-și mai pierd vremea în astfel de bodegi.
image png
Zgomotul și furia
Drept urmare, există mai multe metode tradiționale de a riposta unui vecin zgomotos.
image png
Cîteva note despre agapa creștină
Evident că nimeni, mîncînd laolaltă, nu stătea să filosofeze. Eram însă alături de Domnul.
p 20 Arik Ascherman WC jpg
Traumă şi discernămînt
Dar, în ciuda singurătăţii şi a primejdiilor acum mult mai aspre, rabinul îşi continuă patrularea, nu părăseşte paza.
p 24 D  Stanciu jpg
Cu ochii-n 3,14
Într-un supermarket, la raionul de alimente exotice, am descoperit mămăliga ambalată în vid, „gata preparată”.
image png
Lumi fragile
Am perceput „schimbul de scrisori”, formulare care în curînd va trece și ea într-o arhivă a limbii, ca pe un fel de apel la memorie.
image png
Frig și acasă
Cert e că, în ciuda condițiilor aparent vitrege, m-am simțit acasă acolo.
image png

Adevarul.ro

image
De ce unii localnici din nordul Angliei ajung să ofere moșteniri regelui Charles atunci când mor
Ce îl leagă pe un fost miner și republican de-o viață de regele Charles al III-lea? Răspunsul surprinzător, așa cum a relatat The Guardian, este că averea fostului miner face parte acum dintr-un fond care generează venituri private pentru monarh.
image
Fenomen inedit în Vârtop: aurora boreală albastră a luminat seara în Apuseni FOTO VIDEO
Un fenomen inedit a fost surprins de un turist în Staţiunea Vârtop din Munţii Apuseni, joi seara. Aurora boreală a luminat seara, pentru câteva minute, printre nori, şi a fost imortalizat de un fotograf amator.
image
Pericolele care îi pândesc pe români într-o destinație exotică de lux. „Paza bună nu e suficientă ca să treacă primejdia”
Tot mai mulți români cu bani aleg destinații exotice, însă unele implică anumite riscuri. O familie de români a aflat acest lucru pe propria piele, iar la final părinții au aflat că cei doi copii ai lor s-au aflat într-un pericol imens, fără măcar ca ei să bănuiască.

HIstoria.ro

image
Ce a însemnat România Mare
1 Decembrie 1918 a rămas în mentalul colectiv ca data la care idealul românilor a fost îndeplinit, în fața deschizându-se o nouă etapă, aceea a conștientizării și punerii în aplicare a consecințelor ce au urmat acestui act, crearea României Mari.
image
Trucul folosit Gheorghiu-Dej când a mers la Moscova pentru ca Stalin să tranșeze disputa cu Ana Pauker
Cînd merge la Moscova pentru ca Stalin să tranşeze în disputa cu Ana Pauker, Dej foloseşte, din instinct, un truc de invidiat.
image
Sfântul Andrei și Dobrogea, între legendă și istorie
Îndelung uitate de către establishment-ul universitar românesc, studiile paleocreștine încep să își facă din ce în ce mai clară prezența și la noi. Încurajarea acestor studii și pătrunderea lor în cadrul cursurilor s-au dovedit lucruri absolut necesare. Ultimii ani au dus la noi dezvăluiri arheologice privind primele comunități paleocreștine (paleoeclesii) din Scythia Minor (actuala Dobrogea), conturând două ipoteze și direcții de cercetare pentru viitor: ipoteza pătrunderii pe filieră apostolic