Istoria ca avertisment

Publicat în Dilema Veche nr. 669 din 15-21 decembrie 2016
Istoria ca avertisment jpeg

Black Earth: The Holocaust as history and warning (Pămîntul negru: Holocaustul ca istorie şi avertisment) este titlul cărţii publicate de Timothy Snyder anul trecut, aluzie la solurile fertile ucrainene rîvnite de Hitler. Istoricul nord-american încearcă să meargă mai departe decît în cartea sa precedentă, Bloodlands. Europe between Hitler and Stalin, un adevărat bestseller tradus şi în română (Tărîmul morţii: Europa între Hitler şi Stalin), în care deplasa de la Vest la Est epicentrul şi miza suferinţelor şi masacrelor perpetuate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. De data aceasta, el stabileşte o legătură directă între gradul de distrugere a structurilor statale în anumite zone din Europa şi ravagiile făcute de Holocaust. Aceste zone corespund celor tratate în Tărîmul morţii, şi anume Polonia orientală dinainte de război, Ucraina şi Belarus (în frontierele lor actuale), precum şi ţările baltice ocupate mai întîi de Armata Roşie care a pregătit într-un fel terenul Wehrmacht-ului şi grupurilor de intervenţie (Einsatzgruppen). Mai mult decît atît, Snyder atrage atenţia, în încheiere, asupra situaţiilor în care, mîine-poimîne, ar putea fi reactualizat genocidul practicat de Germania hitleristă, sub forma unui ecocid, spre exemplu.

Originalitatea demersului lui T. Snyder rezidă mai ales în felul în care scrutează şi pune în scenă, pornind de la o bogată documentaţie, în special germană şi poloneză, cele două axe contradictorii în aparenţă, de fapt complementare, ale ideologiei şi politicii promovate de Hitler şi pusă în aplicare în timpul războiului. Pe de o parte, în numele necesităţii construirii unui spaţiul vital, Hitler urmărea colonizarea cîmpiilor poloneze şi a grînarului ucrainean, ceea ce implica supunerea raselor inferioare („slavii“, în primul rînd), pe de altă parte, eliminarea prezenţei evreilor era indispensabilă în ochii lui pentru combaterea unui fenomen contra naturii de care planeta trebuie să fie cu orice preţ eliberată. Imperiile, în sine, american sau englez, de preferinţă, pentru că erau mai „pure“ etnic, şi conflictele între ele erau pentru Hitler un fenomen natural. Contra naturii erau, în schimb, existenţa unui imperiu evreiesc – Uniunea Sovietică –, existenţa unei influenţe evreieşti la Londra, Washington sau Paris, precum şi aceea a tuturor celor care inoculau idei de democraţie şi comunism nemţilor. Acesta este motivul pentru care iudeo-bolşevismul era duşmanul suprem.

Pentru Antonescu, statul trebuia protejat

România ocupă un loc relativ periferic în carte, cazul ei e tratat în capitolul IX, intitulat „Supravieţuire şi suveranitate“, după acela al statelor „marionetă“ (Croaţia şi Slovacia) şi înainte de Ungaria, Bulgaria, Olanda, Grecia şi Franţa colaboraţionistă. Cartea conţine puţine informaţii şi explicaţii noi, dacă lăsăm poate la o parte un aspect mai rar evocat în legătură cu comportamentul atribuit armatei române: „Forţele româneşti au încercat de fapt să-i protejeze pe colaboratorii sovietici locali care nu erau evrei şi să-i pedepsească pe cei care erau evrei şi, în acest fel, pe ceilalţi evrei. Sarcina lor era «să-i omoare pe toţi evreii, protejîndu-i în acelaşi timp pe ne-evreii prosovietici de mînia vecinilor lor»“, scrie T. Snyder, citîndu-l pe Vladimir Solonari (deputat Interfront în anii 1989-1992, profesor la Universitatea de stat de la Tiraspol şi de la Universitatea slavă de la Chişinău, acest istoric a publicat după 2002, în Statele Unite, o serie de cercetări care s-au impus ca o referinţă în studiile despre Holocaustul din Basarabia şi Transnistria). Documentele disponibile despre anumite localităţi din Polonia orientală citate de T. Snyder atestă existenţa unei asemenea duble colaborări care a acompaniat dubla ocupaţie sovietică şi nazistă.

Ceea ce intrigă este „deconectarea“ României faţă de problematica legată de consecinţele tratatului Ribbentrop-Molotov, care joacă un rol central în demonstraţia autorului. În nici un moment nu este semnalat cititorului faptul că protocolul secret al tratatului privea nu numai Polonia orientală şi ţările baltice, ci şi Basarabia şi Bucovina de Nord. În schimb, România apare ca o ilustrare exemplară a tezei centrale ale lui T. Snyder. „Uniunea Sovietică a distrus structurile statului român înainte ca acesta din urmă să facă la fel cu structurile sovietice. Dintre cei aproximativ 280.000 de evrei omorîţi datorită politicii româneşti, doar 15.000 trăiau pe teritoriul României dinainte de război care nu fusese afectat de conflict“, notează T. Snyder înainte de a conchide: „Logica Holocaustului românesc era asemănătoare cu aceea a Holocaustului german, cu o mare diferenţă însă: spre deosebire de Hitler, pentru Antonescu statul trebuia protejat şi, prin urmare, cu toate că era antisemit, el considera că problema evreiască era o problemă printre altele. Cînd supravieţuirea statului a fost ameninţată, Antonescu a încetinit persecuţia evreilor. Hitler, care credea într-o lume a raselor şi nu a statelor, a făcut contrariul.“

Interesantă este şi situaţia Bulgariei din punctul de vedere al tezei lui T. Snyder. Atitudinea curajoasă luată de opinia publică şi chiar de Biserica ortodoxă a împiedicat, desigur, crimele contra evreilor din această ţară, nu însă şi din teritoriile ocupate de ea. Majoritatea celor 13.000 de evrei din Tracia şi Macedonia, anexate în dauna Greciei şi Iugoslaviei, care au fost deportaţi de către autorităţile bulgare, au pierit la Treblinka.

Statul polonez şi sioniştii „revizionişti“

Asasinarea de către germani a celor cinci milioane şi jumătate de evrei, a celor peste trei milioane de prizonieri de război sovietici şi a celor aproape un milion de civili în operaţiile aşa-zis contra partizanilor s-a derulat în zonele fără stat“, afirmă autorul în „Concluzie“. Aceasta nu îl împiedică să ia în considerare complexitatea situaţiei internaţionale de la sfîrşitul anilor 1930. Pistele cele mai neaşteptate sînt explorate. Un capitol întreg, al treilea, este consacrat, spre exemplu, felului în care statul polonez a adaptat politica sa antisemită după moartea mareşalului Pilsudski, în 1935, şi succesul de care această politică s-a bucurat la anumiţi lideri sionişti care considerau că evreii aveau dreptul la un stat al lor care ar fi trebuit creat pornind de la o colonie deja existentă, Palestina, administrată de Marea Britanie. Noua conducere poloneză, care se pronunţase pentru emigrarea a 90% din evreii polonezi în 1937, va cere britanicilor să revină asupra restricţiilor impuse imigrării în Palestina. Antisemită, dar ataşată statului-naţiune, ea va oferi arme şi antrenament formaţiei de autoapărare evreiască Haganah şi, pe căi clandestine, sioniştilor zişi revizionişti, care voiau să accelereze cu orice preţ instaurarea statului Israel. De altfel, în Polonia, organizaţiile paramilitare – precum Betar-ul, constituit după modelul legiunilor poloneze din Primul Război Mondial – vor beneficia de sprijinul autorităţilor şi formaţiunilor de extremă dreaptă poloneze. La şcoala acestora din urmă şi uneori chiar cu concursul lor, scrie T. Snyder, viitorii lideri ai Likud-ului, precum Menahem Begin şi Iţac Shamir, vor organiza atentatele contra ocupanţilor britanici…

Soluţia finală, un război pentru resurse?

Tema anunţată în subtitlu este abordată doar în „Concluzia“ cărţii. Relativ voluminoasă, peste treizeci de pagini, aceasta nu este însă şi totdeauna convingătoare, avînd în vedere multitudinea ipotezelor expuse, deseori într-o perspectivă care se îndepărtează de consideraţiile de ordin istoric din capitolele precedente. Actualitatea internaţională este astfel trecută în revistă, de la consecinţele dramatice ale distrugerii statului de către americani în Irak pînă la tentativele Rusiei lui Putin de a prezenta Ucraina ca pe o entitate artificială, fără cultură, fără limbă, săpînd astfel legitimitatea statului în această regiune.

Pericolul major este însă de o altă natură, pentru T. Snyder, care face legătura între obsesia spaţiului vital la Hitler şi consecinţele perspectivei diminuării resurselor şi ale catastrofelor ecologice care se profilează în zilele noastre. Pentru T. Snyder, care în paralel cu această carte a scris şi un editorial foarte controversat în New York Times, intitulat „The next genocide“, soluţia finală era deja, la Hitler, o formă de război pentru resurse. Schimbarea climatică din ultima vreme a readus în programul marilor puteri posibilitatea incertitudinii alimentare. În acest context marcat de o adevărată „panică ecologică“, emergenţa unor noi ideologii antiştiinţifice şi mortifere care riscă să funcţioneze pe scheme care amintesc de scenariul nazist devine posibilă, ne avertizează T. Snyder. Inutil de precizat că nu lipsesc rezervele exprimate pe această temă de mulţi confraţi ai istoricului nord-american. 

Nicolas Trifon este eseist. A publicat volumul Aromânii – pretutindeni, nicăieri, Editura Cartier, 2012.

Foto: T. Snyder, wikimedia commons

Cea mai bună parte din noi jpeg
Inima rezistă mai mult
Am petrecut mult timp căutînd sfaturi de domesticire a procrastinării.
image png
Lecția portugheză SAAL
Inovațiile metodologice ale SAAL, cum ar fi implicarea arhitecților în dezvoltarea comunitară
Zizi și neantul jpeg
Masa cea lungă
Pentru că viitorul era incert sau, dimpotrivă, înfiorător de cert în stagnarea lui.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Schimb de mame sau despre cum arată România
Trăim în continuare într-o țară foarte săracă
E cool să postești jpeg
Mai avem nevoie de profesori?
Este trecut cu vederea, în mod grosolan, faptul că această grevă a profesorilor, pentru drepturile salariale, este făcută tocmai în interesul copiilor.
Theodor Pallady jpeg
Cine este Hieronymus Bosch?
Hieronymus Bosch va rămîne atîrnat în muzeele altora, în vreme ce detectivii romanelor noastre polițiste vor purta neverosimile patronime neaoșe...
p 20 Gianfranco Ravasi WC jpg
O biografie în cruce
„Biografia lui Iisus” ţine mai ales seama de expresivitatea internă a Evangheliilor.
p 24 A  Manolescu jpg
Cu ochii-n 3,14
De fiecare dată cînd văd cîte un om pe stradă cu Dilema veche în mînă mă bucur de parcă m-aș întîlni cu un cunoscut. Încă nu-i salut, dar le zîmbesc. (A. M. S.)
Cea mai bună parte din noi jpeg
Colecționarii de momente
Adun într-un colț de memorie momente aparent obișnuite, care mie îmi spun o poveste.
Zizi și neantul jpeg
Vechi obiceiuri (ne)sănătoase
Diferența dintre ea și Emma Bovary era că Tincuța știa, exact, granițele dintre lumea visării și cea a vieții de toate zilele.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Doar o plimbare prin cartier
De vreo două luni încoace, mi-am făcut un obicei – indiferent de vreme, în fiecare dimineață pe la ora 9, ies la o plimbare prin cartier.
E cool să postești jpeg
Sfîntul Grobian al politicienilor
Însă, dacă erodează încrederea cetățenilor, politicienii sînt ei înșiși cei care vor cădea în această groapă.
p 20 Carol cel Mare WC jpg
Creștinismul carolingian, între cultură și politică
Ei au introdus astfel o concepţie despre rolul religios al suveranului, care nu a încetat să fie revendicată mai tîrziu.
foto BTC DV bis jpeg
Credința ca experiență
E un mister al libertății, căci fiecare în conștiință poate spune de ce deschide sau de ce nu.
p 22 WC jpg
Pascalia, piatră de poticnire?
Tema este delicată și necesită explicații extinse pentru a înțelege cîștigurile, pierderile și riscurile unui demers de schimbare a Pascaliei.
p 24 I  Morosan jpg
Cu ochii-n 3,14
Habar n-am dacă așa ceva poate fi socotit un experiment reușit sau nu.
Cea mai bună parte din noi jpeg
Schimbări și obișnuințe
Dacă nu ieși din casă nu se întîmplă nimic nou.
Zizi și neantul jpeg
Familie și mese
Am crescut, prin anii 1970, cu o definiție mai curînd Disney a familiei.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Copilul care recită poezia
Bine că măcar poeziile de slavă și preamărire au dispărut, însă nu se știe pînă cînd.
p 20 Kemal Kili‡daroglu WC jpeg
Pluralism religios: democratul turc şi monarhul englez
În Europa larg secularizată, monarhul englez a celebrat Polul divin şi universalitatea iradierii lui.
Theodor Pallady jpeg
Populus Dei
„Mediile bisericești înalte" au văzut în simpla adunare a laicatului un soi de reformă protestantă!
P2000594 1 jpg
Mai, RDW și București
RDW reușește, în fiecare an, să aducă în lumina reflectoarelor un număr impresionant de artiști, designeri și arhitecți
E cool să postești jpeg
Ne pierdem copiii?
„Noi, adulții, sîntem cei care dăm exemplu copiilor, iar azi acest exemplu e cel mai rău imaginabil cu putință.
p 24 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
● Urmăriți derularea scandalului „The Romanian deal” în care e implicat fiul (cam pușlama, după părerea mea) președintelui Biden. Vor ieși la iveală lucruri incredibile! (S. V.)

Adevarul.ro

image
Incident neobișnuit cu artistul Al Bano într-un avion: „Zbor de 60 de ani și nu mi s-a întâmplat niciodată"
Legenda muzicii italiene a avut parte de un incident neobișnuit într-un avion care l-a dus la Zagreb. Artistul susține că i s-a refuzat accesul la toaletă, deși este operat de prostată și avea nevoie să meargă la baie.
image
Biden s-a prăbușit pe scenă după ceremonia la care participa | VIDEO
Șeful statului s-a împiedicat și a căzut în genunchi după ce a terminat de oferit diplomele. Mebri ai forțelor aeriene americane l-au ajutat să se ridice.
image
Superstiții de Rusalii: ce e interzis să faci cu desăvârșire. Cum sunt pedepsiți cei care nesocotesc marea sărbătoare
În acest an, Rusaliile sunt celebrate pe 4 iunie și pe 5 iunie. Este ultima sărbătoare oficială a sezonului pascal ortodox și este prăznuită în fiecare an duminica, fix la 50 de zile după Paște. Rusaliile celebrează coborârea Sfântului Duh asupra ucenicilor lui Iisus din Nazaret.

HIstoria.ro

image
George Gershwin și visul american
George Gershwin (1898-1937) a marcat scena americană la începutul secolului XX.
image
De ce se urau de moarte Ştefan cel Mare şi Vlad Ţepeş. Duşmănia lor apare într-un document de la Vatican!
Vlad Ţepeş, domn al Munteniei în trei rânduri, şi Ştefan cel Mare, voievodul care a condus Moldova timp de aproape jumătate de secol, au avut relaţii sinuoase, în funcţie de conjunctura politică a vremii şi de interesele administrative.
image
Château La Coste, în Provence: ce descoperire!
Ce e, până la urmă, Château La Coste? Un spaţiu magic, construit în jurul unei îndeletniciri cu tradiţie: facerea vinului.