Eugeniu Carada, ctitorul Băncii Naţionale a României

Publicat în Dilema Veche nr. 663 din 3-9 noiembrie 2016
Eugeniu Carada, ctitorul Băncii Naţionale a României jpeg

Sîntem în luna februarie a anului 1910. Într-un București care trebuie să fi fost mohorît de atîta iarnă, dar și de greutatea apropierii Primului Război Mondial, un cortegiu funerar pășește agale apropiindu-se de Palatul Regal. Erau acolo adunați o mulțime de domni și doamne, reprezentanți ai elitei românești. După demnitatea și reținerea pașilor lor, dar și după bogăția veșmintelor, se pare că cel însoțit trebuie să fi fost un om de vază. În spatele unei ferestre din palat, cineva așteaptă încordat întîlnirea cu acest alai. Este Regele Carol I, întemeietorul de țară. De mai multe ori pe parcursul vieții sale dorise să-l întîlnească pe cel care mergea acum liniștit spre cimitir. Se spune chiar că, într-una dintre dăți, a venit pe nepusă masă la Banca Națională pentru a-l întîlni, numai că, așa cum i s-a întîmplat mereu, cel căutat nu dorea să-l vadă. În fața Palatului Regal cortegiul funerar este oprit și garda regală prezintă onorul cu drapelul României, drapelul de luptă și fanfara. Cel omagiat astfel era nimeni altul decît Eugeniu Carada, dușmanul de o viață al regelui, un republican implicat chiar în organizarea unei lovituri de stat antimonarhice, dar pe care regele ținuse să-l onoreze în acest fel, recunoscîndu-i contribuțiile extraordinare la întemeierea statului român modern. Gestul Majestății Sale Regele Carol I spune multe despre cel care face obiectul acestei rememorări a noastre.

În același timp, cer scuze cititorului meu pentru cît de scorțos și sec este titlul acestor însemnări. Am procedat așa în mod intenționat, din dorința de a spune clar și răspicat despre ce personalitate a teoriei și practicii economice românești vorbim și care este contribuția sa principală la punerea bazelor și la dezvoltarea țării noastre. Da, despre Eugeniu Carada aș dori să discutăm azi, dar și despre timpurile cînd oamenii de afaceri și oamenii politici construiau o țară și o lume – România și lumea românească. Momentul îl considerăm a fi unul prielnic deoarece anul acesta, la 29 noiembrie, se vor împlini 180 de ani de la nașterea sa. Carada face parte din categoria rară a oamenilor foarte importanți, dar ale căror portrete nu se află pe pereții bibliotecilor și nici chiar (din păcate) ai sălilor de curs ale amfiteatrelor facultăților de economie. Se întîmplă așa nu din vina sa, ci din vina noastră. Ar trebui să mărturisim mai des despre acești oameni pentru a înțelege și noi, și tinerii care ne citesc și ne aud cum unii oameni au construit o țară, în contrapondere cu alți oameni care azi o fură și o înjosesc fără ca măcar să clipească. Așa cum alții au părinții lor fondatori, și noi avem părinții noștri fondatori. Recuperarea personalităților, oameni cu vocație de constructori, deschizători de drumuri, este valabilă nu numai pentru economiști, ci și pentru confrații noștri din alte ramuri ale științei și activității umane. Să nu avem rețineri, pentru că mai tinerii noștri concetățeni au nevoie de exemple și de modele ca de aer. Părem a nu ști prea multe despre trecutul nostru, iar ceea ce știm ezităm parcă să spunem studenților noștri. Eugeniu Carada este prea puțin cunoscut, mult mai puțin cunoscut decît ar merita. Se întîmplă asta și pentru că viața sa s-a desfășurat, mai ales în ultima parte, în spatele muncii din BNR, dar și pentru că în epocă a fost îndelung criticat, numele fiindu-i, pe nedrept, asociat cu tot ceea ce este mai rău. Sfîrșitul secolului despre care vorbim a fost o epocă a marilor realizări, dar și o epocă a frămîntărilor. Polemicile dintre liberali și conservatori nu mai conteneau, iar Carada s-a aflat adesea în mijlocul lor. Marele nostru poet Mihai Eminescu s-a distins prin criticile acerbe la adresa sa, dar și a altor fruntași liberali. Aceste critici pot fi justificate de poziția sa în analiză, de sorginte conservatoare, dar și de faptul că nu înțelegea prea bine marile provocări economice și sociale ale vremii. (Pentru o sinteză a textelor marelui nostru poet, vezi George Virgil Stoenescu, „La început a fost Carada“, în lucrarea Banca Națională a României, 1880-1995, Editura Enciclopedică, București, 1995, pp. 56-60.) Asemenea oameni, care au trecut peste fond, impunînd forma, așa cum erau criticați de conservatori, în special de Titu Maiorescu, șeful necontestat de la Junimea, au simțit mai bine timpurile și istoria le-a dat dreptate. A fost un moment bun pentru România, acesta al celei de-a doua părți a secolului al XIX-lea, și el trebuia valorificat. Sigur că viteza de modernizare și de înnoire politică și economică am putea spune că a fost cam mare, numai că timpurile bune vin și trec. Se întîmplă așa în viața oamenilor, dar și în viața națiunilor.

Însă pentru a înțelege mai bine despre ce personalitate excepțională vorbim trebuie să descriem în cîteva cuvinte epoca, adică timpurile sale. Secolul al XIX lea a fost cu adevărat un secol de grație, secolul adevăratului excepționalism pentru istoria noastră. Dacă, la începutul secolului, România nu exista, cele două Principate Dunărene, așa cum li se spunea, aflîndu-se în plin Ev Mediu, sub dominație otomană, la sfîrșitul perioadei aveam o țară, România, cu o Constituție foarte modernă, Constituția de la 1866, un regat independent ce-și cîștigase independența pe cîmpul de luptă. Legat de această Constituție și de rolul lui Eugeniu Carada în elaborarea sa, Ion Luca Caragiale spunea: „Strălucită rămîne în istoria noastră noaptea în care Domnul Eugeniu Carada, cel dintîi, a tradus pentru națiunea română Constituția belgiană“ (vezi Mugur Isărescu, coord., Surica Rosentuler, Sabina Marițiu, Viața și opera lui Eugeniu Carada, BNR, Restitutio, nr. 3/februarie, 2003, p. 11). Țara avea o bancă națională, avea o monedă (leul, în urma legii de la 1866) și avea un învățămînt universitar propriu centrat pe universitățile din Iași și București. Aceasta a fost epoca în care totul era de construit și în care aproape totul s-a construit. În România apărea un sistem național de învățămînt, iar Spiru Haret ducea la îndeplinire proiectul de iluminare prin carte și învățătură. Carol I a dus mai departe opera începută de Alexandru Ioan Cuza, lăsîndu-ne la moartea sa, în anul 1914, o țară și o lume. Eugeniu Carada s-a zbătut și s-a bătut în această epocă, fiind unul dintre reprezentanții de seamă ai curentului liberal de gîndire politică și economică românească, și apoi ai Partidului Național Liberal, după înființarea sa la 24 mai 1875. O mare prietenie a existat între el și Ion C. Brătianu, primul președinte al PNL. După moartea celui din urmă, în anul 1891, la 16 mai, Eugeniu Carada l-a sprijinit la succesiune pe fiul acestuia, Ion. I.C. Brătianu (sau Ionel Brătianu, așa cum l a reținut istoria), viitoare mare personalitate politică, prim-ministru în mai multe guverne, de numele căruia se leagă înfăptuirea Marii Uniri din anul 1918. Ce alegere fericită!

În epocă, România (Principatele Dunărene) își declară în mod deschis apartenența la valorile europene. Ne reclamăm sorgintea latină și întoarcem definitiv fața către civilizația europeană. Carada a fost preocupat de dezvoltarea capitalismului românesc și de aplicarea principiilor economiei de piață, într-o lume ce-și căuta cu înfrigurare o nouă direcție. El afirma: „Vom îmbunătăți finanțele noastre, mai cu deosebire îndată ce vom organiza creditul prin bănci agricole și comerciale care să ridice comerțul, industria, agricultura… Fără un comerț, fără o industrie prosperă, un stat nu poate înainta; fără căi de comunicații și instituții de credit, acela nu poate prospera. A constitui dar creditul, a completa sistema noastră de șosele și a chema și ajutorul aburului spre a grăbi transporturile, este mijlocul cel mai bun de a înlesni producția, de a ieftini exportul produselor noastre“ (apud George Virgil Stoenescu, „La început a fost Carada“, în lucrarea Banca Națională a României, 1880-1995, Editura Enciclopedică, București, 1995, p. 63). Iată o lecție pentru ceea ce avem de făcut chiar și astăzi, cu mici posibile completări. Rețeta este simplă: bani, comerț, industrie și agricultură.

În ceea ce privește contribuția lui Eugeniu Carada la construcția Băncii Naționale a României, St. Antim arată: „El a pus Banca Națională în slujba unei noi și mai bune ordini sociale și a făcut din ea pîrghia de ridicare, instrumentul de progres al acestei țări. Iar alături de Ion C. Brătianu, el nu a avut simplul rol de inspirator ocult și fără răspundere, ci a conlucrat cu el deschis la schimbarea vechilor stări de la noi și datorită acestei conlucrări, cele două Principate medievale și sărace au putut fi transformate într-un regat unitar și tare, așezat pe baze capitaliste agrare, într-o vreme cînd Apusul pretindea de la noi numai grîne“ (apud op. cit., p. 68). Contribuția sa la înființarea BNR se situează pe diferite planuri. Nu doar că a militat pentru înființarea ei, dar a construit și supervizat planurile arhitecturale ale clădirii, a condus procesul de lansare în economie a monedei naționale și apoi a condus pur și simplu banca centrală, din umbră, pînă la moartea sa în anul 1910. În cei șase ani în care clădirea BNR a fost construită, Carada a stat aproape de proiectanți și constructori. Ca urmare a înființării BNR, evoluțiile în activitatea financiară a regatului au fost spectaculoase, fiind întrecute, poate, doar de cele politice. Nici nu se putea altfel. Noul capitalism românesc își cerea drepturile. Odată cu moneda națională și cu Banca Națională a României, țara își cîștigă doi piloni importanți ai devenirii sale. De subliniat este faptul că „leul“ apare în piața financiară și în economia țării chiar înainte ca independența națională să fie cîștigată pe cîmpul de luptă. Noua monedă, simbol al independenței naționale, anunța efortul ulterior, material și uman, din timpul Războiului de Independență.

Ca recunoaștere a activității sale, la zece ani de la moarte, autoritățile timpului dezvelesc, în anul 1924, un monument. Statuia a fost așezată în colțul palatului vechi al BNR. Din păcate, aceasta dispare în primii ani de dictatură comunistă, dar, din fericire, va fi refăcută și reinaugurată în anul 2013, prin contribuția directă, organizatorică și financiară a Băncii Naționale a României. Monumentul, aflat în vecinătatea instituției amintite, poate fi admirat azi în toată splendoarea sa. Ori de cîte ori pașii vă poartă prin acele locuri vă invit s-o faceți. Să ne oprim în fața statuii sale și să ne amintim cu drag și cu speranță de Eugeniu Carada, de epoca sa, o epocă a părinților fondatori ai României, timpul excepționalismului românesc. Pentru a încheia însemnările noastre vom apela la cuvintele scrise de prof. George Virgil Stoenescu: „Peste cearcănul insomniilor sale istorice, tînjind după o clasă de mijloc a spiritului, rămîne să ardă deviza lui de carbonar, de zidar liber al timpurilor noi pentru binele obștesc: «Pentru o Românie liberă, oricînd, oricum, cu oricine contra oricui»“. 

Dorel Dumitru Chirițescu este profesor de economie la Universitatea „Constantin Brâncuşi“ din Tîrgu Jiu. Cea mai recentă carte a sa este Feţele monedei – o dezbatere despre universalitatea banului, Editura Institutul European, 2015.

Foto: wikimedia commons

Cea mai bună parte din noi jpeg
Promite-mi doar ce poți
„Pot să-ți promit că voi fi atent, că voi încerca să nu greșesc, dar nu pot să-ți promit că o să mă fac bine”.
Zizi și neantul jpeg
Alte stradale
Dar astăzi strada, în general, a devenit mai agresivă. Poate la fel de plină ca-n anii ’90, dar într-un alt mod.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
Două kilograme și jumătate și alte cugetări
Este un text despre lipsa de acceptare a bolii și a morții.
E cool să postești jpeg
Cum inventezi mîndria națională
Ne iubim, așadar, compatrioții? Ne simțim bine în România? Sîntem mulțumiți cu traiul nostru?
p 20 WC jpg
Din ce sînt alcătuite viețile noastre?
Altfel, lumea nu este locuită nici de păcătoși iremediabili, nici de creștini perfecți. Intervalul este numele metafizic al obișnuitului pe care îl locuim.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Marele Premiu pentru filosofie al Academiei Franceze
Anca Vasiliu a contribuit constant la crearea punților dintre cultura care a primit-o și i-a recunoscut totodată expresivitatea stilistică a scrierilor sale
p 24 1 M  Plesu jpg
Cu ochii-n 3,14
Gino a intrat în Cartea Recordurilor ca fiind cel mai bătrîn cîine din lume: are 22 de ani și încă se ține bine.
Cea mai bună parte din noi jpeg
Biroul meu de astăzi e același
Mă întreb tot mai des dacă, în loc să devină o gazdă pentru o viață mai bună, lumea nu s-a transformat cumva într-un birou universal în care ești mereu de găsit.
Zizi și neantul jpeg
Diverse, stradale…
Omniprezenți, pe vremea de atunci, în orele de lucru, erau cerșetorii și cei care sufereau de boli psihice.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
De ce trăiesc nemții cîte o sută de ani, sănătoși și întregi la cap?
Pentru mine, Berlinul este orașul cel mai bine organizat, ca infrastructură și ca tot, dar în care te simți cel mai liber.
E cool să postești jpeg
Unde-i tocmeală mai e păsuire?
„Pot rezista la orice, mai puțin tentației”.
p 20 WC jpg
Cafea sau vin?
La fel ca vinul, cafeaua are, în legendele ei de origine, o întrebuinţare spirituală.
Theodor Pallady jpeg
Energii divine necreate...
Teologia creștină s-a cristalizat în numeroase orizonturi lingvistice, dar ortodoxia a rămas în mare măsură tributară geniului grecesc.
640px Bucharest, Drumul Taberei (16307818580) jpg
Drumul Taberei 2030
Fidel Castro a fost plimbat pe bulevardul Drumul Taberei
p 24 S M  Georgescu jpg
Cu ochii-n 3,14
Pe o dubă destinată livrării unor produse, o adaptare a limbajului telefoanelor „fierbinți“ din anii 2000: „Livrez orice! Ia-mă! Sînt electrică!“
Cea mai bună parte din noi jpeg
Rămîi pe culoarul tău
Mi-a luat o jumătate de viață să înțeleg că oamenii nu pot fi înlocuiți și că creativitatea noastră este cea care ne legitimează unicitatea.
Zizi și neantul jpeg
Obiecte și dispariții
Țin minte că pe ultimele le-am văzut cam atunci cînd s-a născut copilul meu. Atunci au fost, la propriu, obiecte de trusou.
„Am avut covidu’!”, iar „de murit, murea oricum   ” jpeg
E cool să postești jpeg
În goana vieții
„Nu juca acel joc la care te obligă un semafor care decide pentru tine cînd e timpul să mergi, cînd să te oprești. Stai puțin nemișcat și gîndește-te.”
p 20 Walter Benjamin  WC jpg
Geografii spirituale (II): orașul
Walter Benjamin nu vorbește, desigur, despre o transcendență personală, nici măcar despre una în sens tradițional.
„Voi cine spuneţi că sînt?“ O pledoarie jpeg
Hypatia. Adevăr și legend
Uciderea Hypatiei de către un grup de fanatici care-și spuneau creștini e un fapt istoric incontestabil.
p 24 E  Farkas jpg
Cu ochii-n 3,14
Altfel spus: e sexul normal „mai puțin” decît devierile anal-orale sau este perversiunea supremă?
Cea mai bună parte din noi jpeg
Povestea merge mai departe
Unul dintre motivele pentru care am dorit să mă mut în București au fost concertele.
Zizi și neantul jpeg
Călătoria prin orașul-pădure
Paltoanele noastre cu siguranță erau: parcă ne camuflau, ne făceau să ne pitim în peisaj. Într-un fel, așa ne simțeam în siguranță.

Adevarul.ro

Jose Maria Gimenez Fernando Muslera Sebastian Sofa Edinson Cavani Daniel Ghana Uruguay Foto EPA EFE jpg
Scandal uriaș după Uruguay - Ghana. „Acești nenorociți sunt o adunătură de hoți”. Urmează reacția FIFA
Un scandal uriaș a izbucnit la finalul partidei dintre Uruguay și Ghana, scor 2-0, meci la capătul căruia naționala lui Suarez nu a reușit să se califice în optimile de finală ale CM din Qatar.
Xhaka Captură Youtube png
Gestul lui Xhaka cu caracter politic, care a inflamat spiritele în Qatar. Ce semnifică numele Jashari pentru sârbi VIDEO
Granit Xhaka, căpitanul Elveției, a fost autorul unui gest sfidător imediat după victoria cu Serbia, de la Campionatul Mondial din Qatar, atunci când și-a scos tricoul de joc, pentru a afișa un mesaj.
judecatori magistrati bani venituri pensii shutterstock
Cea mai mare pensie specială versus cea mai mare pensie stabilită pe principiul contributivității, în Suceava
Suceava se află printre primele județe din țară la numărul de pensionari, dar sumele pe care le încasează cei aflați în în plată nu sunt dintre cele mai mari, ci dimpotrivă. Peste 30% dintre pensionari încasează cel mult 1.000 de lei.

HIstoria.ro

image
Una dintre cele mai spectaculoase descoperiri arheologice ale tuturor timpurilor
Fără îndoială, una dintre cele mai spectaculoase descoperiri arheologice ale tuturor timpurilor a fost scoaterea de sub cenușă a orașului roman Pompeii, redus la tăcere în vara lui 79 de erupția vulcanului Vezuviu.
image
Drumul spre Alba Iulia: Cum au ajuns românii la Marea Adunare Națională
Așa cum se înfățișează din literatura memorialistică, majoritatea delegaților ori participanților sosesc la Alba Iulia cu trenul. Numai cei din așezările aflate la distanțe mici călătoresc cu alte mijloace de transport.
image
Noiembrie 1918: O lume în revoluție
1918, așa cum este creionat de literatura memorialistică, este anul unei lumi în plină revoluție. Desfășurată de la un capăt la celălalt al continentului european, revoluția este inegală și îmbracă diverse forme.